Procedury instalacji uaktualnienia Cactus Kd128gf 245sm1

Instalacja aktualizacji Cactus Kd128gf 245sm1 jest prosta i szybka. Przede wszystkim należy pobrać odpowiedniego pliku z oficjalnej strony producenta. Następnie należy zapisać plik na dysku i uruchomić go, aby rozpocząć procedurę instalacji. Po zakończeniu instalacji, należy upewnić się, że wszystkie sterowniki są zainstalowane w systemie i zaktualizowane. Może to zająć kilka minut, ale jest to ważne, aby uzyskać pełną funkcjonalność sprzętu. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić program i cieszyć się nową funkcjonalnością.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji uaktualnienia Cactus Kd128gf 245sm1

˄˅

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT.


Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 9. 0. Komponent serwera ESET PROTECT w wersji 9. jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 7. 0 do 9. 0 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i system nie działa, konieczne jest ponowne ręczne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESET PROTECT w oryginalnej wersji.

Przed uaktualnieniem przeprowadź migrację bieżącego rozwiązania ESET PROTECT na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchom zadanie uaktualnienia.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5. 5 lub MS SQL 2008/2012), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESET PROTECT.

ESET PROTECT 9. 0 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. Jeśli zaktualizowano program z wersji 7. 0-7. 1 na komputerze z systemem Windows do wersji ESET PROTECT 9. 0 i używano wcześniej synchronizacji z usługą Active Directory, zadania synchronizacji zakończą się niepowodzeniem w programie ESET PROTECT 9.

Uaktualnianie programu ERA 5 lub 6. 5

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5. x oraz Aktualizacja z wersji ERA 6. x.

Uaktualnienie programu ESMC 7. x do wersji ESET PROTECT 9. 0

Wybierz jedną z procedur uaktualniania:

Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ESET PROTECT 9 pomiędzy serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESET PROTECT.

Aby dokonać migracji z jednego serwera ESET PROTECT na drugi, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESET PROTECT.

procedury rozwiązywania Windows 10 uaktualniania - Windows Client | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 18 min

Dotyczy: system Windows 10

Ten artykuł zawiera niektóre typowe przyczyny i rozwiązania skojarzone z określonymi kodami błędów uaktualniania. Jeśli uaktualnienie Windows 10 zakończy się niepowodzeniem, możesz zapisać wyświetlany kod błędu lub znaleźć kod błędu w dzienniku zdarzeń systemu Windows lub w plikach dziennika instalacji systemu Windows (np. setuperr. log) i przejrzeć przyczynę i rozwiązania podane tutaj. Należy również spróbować uruchomić bezpłatne narzędzie SetupDiag udostępniane przez firmę Microsoft, które może automatycznie znaleźć przyczynę niepowodzenia uaktualnienia.

0xC1900101

Często obserwowany kod wyniku jest 0xC1900101. Ten kod wyniku można zgłaszać na dowolnym etapie procesu uaktualniania, z wyjątkiem fazy downlevel. 0xC1900101 jest ogólnym kodem wycofywania i zwykle wskazuje, że jest obecny niezgodny sterownik. Niezgodny sterownik może powodować niebieskie ekrany, zawieszanie się systemu i nieoczekiwane ponowny rozruch. Analiza dodatkowych plików dziennika jest często przydatna, na przykład:

 • Plik minidump: $Windows. ~bt\Sources\Rollback\setupmem. dmp
 • Dzienniki zdarzeń: $Windows. ~bt\Sources\Rollback*. evtx
 • Dziennik instalacji urządzenia: $Windows. ~bt\Sources\Rollback\setupapi\setupapi. dev. log
 • Dziennik instalacji urządzenia jest przydatny w przypadku wycofania podczas operacji sysprep (rozszerzanie 0x30018 kodu).

  Aby rozwiązać problem z wycofywaniem spowodowanym konfliktami sterowników, spróbuj uruchomić instalatora przy użyciu minimalnego zestawu sterowników i programów startowych, wykonując czysty rozruch przed zainicjowaniem procesu uaktualniania.

  Zapoznaj się z następującymi ogólnymi procedurami rozwiązywania problemów skojarzonymi z kodem wyniku 0xC1900101:

  KodOgraniczenie ryzykaPrzyczyna
  0xC1900101 — 0x20004Odinstaluj aplikacje antywirusowe.
  Usuń wszystkie nieużywane urządzenia SATA.
  Usuń wszystkie nieużywane urządzenia i sterowniki.
  Aktualizowanie sterowników i systemu BIOS.
  Instalator systemu Windows napotkał błąd podczas SAFE_OS z operacją INSTALL_RECOVERY_ENVIRONMENT.
  Ten błąd jest spowodowany przez nieaktualne sterowniki.
  0xC1900101 — 0x2000cOdłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do systemu, z wyjątkiem myszy, klawiatury i wyświetlacza.
  Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, aby uzyskać zaktualizowane sterowniki urządzeń.
  Upewnij się, że opcja "Pobierz i zainstaluj aktualizacje (zalecane)" jest akceptowana na początku procesu uaktualniania.
  Instalator systemu Windows napotkał nieokreślony błąd podczas stosowania programu Wim w fazie WinPE.
  Ten błąd jest spowodowany przez nieaktualne sterowniki
  0xC1900101 — 0x20017Upewnij się, że wszystkie sterowniki są aktualizowane.
  Otwórz pliki Setuperr. log i Setupact. log w katalogu%windir%\Panther, a następnie znajdź sterowniki problemu.
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8. 1 i Windows 10 ustawienia lokalizacji plików dziennika.
  Zaktualizuj lub odinstaluj sterowniki problemu.
  Kierowca spowodował nielegalną operację.
  System Windows nie mógł przeprowadzić migracji sterownika, co spowodowało wycofanie systemu operacyjnego.
  Jest to awaria rozruchu systemu SafeOS, zwykle spowodowana przez sterowniki lub oprogramowanie do szyfrowania dysków innych niż Microsoft.
  Może to być również spowodowane awarią sprzętu.
  0xC1900101 — 0x30018Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do systemu, z wyjątkiem myszy, klawiatury i wyświetlacza.
  Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, aby uzyskać zaktualizowane sterowniki urządzeń.
  Upewnij się, że opcja "Pobierz i zainstaluj aktualizacje (zalecane)" jest akceptowana na początku procesu uaktualniania.
  Sterownik urządzenia przestał odpowiadać na setup. exe podczas procesu uaktualniania. 0xC1900101 — 0x3000DOdłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do systemu, z wyjątkiem myszy, klawiatury i wyświetlacza.
  Zaktualizuj lub odinstaluj sterownik wyświetlania.
  Instalacja nie powiodła się w fazie FIRST_BOOT podczas próby wykonania operacji MIGRATE_DATA.
  Może to wystąpić z powodu problemu ze sterownikiem wyświetlania.
  0xC1900101 — 0x4000DSprawdź dodatkowe dzienniki wycofywania pod kątem pliku setupmem. dmp lub dzienników zdarzeń pod kątem nieoczekiwanych ponownych rozruchów lub błędów.
  Przejrzyj dziennik wycofywania i określ kod zatrzymania.
  Dziennik wycofywania znajduje się w folderze $Windows. ~BT\Sources\Rollback. Poniżej przedstawiono przykładową analizę. Ten przykład nie jest reprezentatywny dla wszystkich przypadków:
   
  Wykryto 0x0000007E awarii programu Info SP
  Nazwa modułu z dodatkiem SP informacji:
  Info SP Bugcheck parameter 1: 0xFFFFFFFFC0000005
  Info SP Bugcheck parameter 2: 0xFFFFF8015BC0036A
  Info SP Bugcheck parameter 3: 0xFFFFD000E5D23728
  Info SP Bugcheck parameter 4: 0xFFFFD000E5D22F40
  Info SP Nie można odzyskać systemu.
  Wycofywanie z programu Info SP: wyświetlanie okna powitalnego z przywracaniem tekstu: Przywracanie poprzedniej wersji systemu Windows.
   
  Zazwyczaj istnieje plik zrzutu do analizy awarii. Jeśli nie masz możliwości debugowania zrzutu, spróbuj wykonać następujące podstawowe procedury rozwiązywania problemów:
   
  1. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na dysku.
  2. Jeśli sterownik zostanie zidentyfikowany w komunikacie o sprawdzeniu usterki, wyłącz sterownik lub skontaktuj się z producentem, aby uzyskać aktualizacje sterownika.
  3. Spróbuj zmienić karty wideo.
  4. Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, aby uzyskać aktualizacje systemu BIOS.
  5. Wyłącz opcje pamięci systemu BIOS, takie jak buforowanie lub cieniowanie.
  Wystąpiło wycofanie z powodu problemu z konfiguracją sterownika.
  Instalacja nie powiodła się podczas drugiej fazy rozruchu podczas próby wykonania operacji MIGRATE_DATA.
  Może to wystąpić z powodu niezgodnych sterowników.
  0xC1900101 — 0x40017Wyczyść rozruch w systemie Windows, a następnie spróbuj przeprowadzić uaktualnienie, aby Windows 10. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows.
  Upewnij się, że wybrano opcję "Pobierz i zainstaluj aktualizacje (zalecane). "
   
  Komputery z uruchomioną usługą Citrix VDA
  Ten komunikat może zostać wyświetlony po uaktualnieniu komputera z Windows 10 w wersji 1511 do Windows 10 w wersji 1607. Po drugim ponownym uruchomieniu systemu system generuje ten błąd, a następnie wraca do poprzedniej wersji. Ten problem zaobserwowano również w przypadku uaktualnień do Windows 8. 1 i Windows 8.
   
  Ten problem występuje, ponieważ na komputerze zainstalowano wirtualnego agenta dostarczania (VDA) Citrix. Citrix VDA instaluje sterowniki urządzeń i sterownik filtru systemu plików (CtxMcsWbc). Ten sterownik filtru Citrix uniemożliwia uaktualnieniu zapisywanie zmian na dysku, więc uaktualnienie nie może zostać ukończone, a system wycofa się.
   
  Rozwiązanie
   
  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj aktualizację zbiorczą dla Windows 10 wersji 1607 i Windows Server 2016: 8 listopada 2016 r.
   
  Ten problem można obejść na dwa sposoby:
   
  Obejście 1
   
  1. Odinstaluj program Citrix VDA za pomocą aplikacji instalacyjnych VDA (VDAWorkstationSetup_7. 11). Uruchom ponownie uaktualnienie systemu Windows. Zainstaluj ponownie aplikację Citrix VDA.
   
  Obejście 2
   
  Jeśli nie możesz odinstalować aplikacji Citrix VDA, wykonaj następujące kroki, aby obejść ten problem:
   
  1. W Edytorze rejestru przejdź do następującego podklucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\CtxMcsWbc
  2. Zmień wartość wpisu Start z 0 na 4. Ta zmiana wyłącza usługę pamięci podręcznej Citrix MCS. Przejdź do następującego podklucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
  4. Usuń CtxMcsWbc wpis. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnienie.
   
  Zastrzeżenie dotyczące informacji innych niż Microsoft
  Produkty spoza firmy Microsoft omówione w tym artykule są produkowane przez firmy niezależne od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
  Windows 10 uaktualnienie nie powiodło się po drugim ponownym uruchomieniu.
  Jest to spowodowane przez wadliwego sterownika. Na przykład: sterowniki filtrów antywirusowych lub sterowniki szyfrowania.

  0x800xxxxx

  Kody wyników rozpoczynające się od cyfr 0x800 są również ważne do zrozumienia. Te kody błędów wskazują ogólne błędy systemu operacyjnego i nie są unikatowe dla procesu uaktualniania systemu Windows. Przykłady obejmują przekroczenia limitu czasu, urządzenia, które nie działają, oraz nieoczekiwane zatrzymywanie procesu.

  Zapoznaj się z następującymi ogólnymi procedurami rozwiązywania problemów skojarzonymi z kodem wyniku 0x800xxxxx:

  80040005 — 0x20007Ten błąd ma więcej niż jedną możliwą przyczynę. Próbuj szybkich poprawek, a jeśli nie powiedzie się, przeanalizuj pliki dziennika w celu określenia problemu i rozwiązania. Wystąpił nieokreślony błąd ze sterownikiem w fazie SafeOS. 0x80073BC3 — 0x20009
  0x80070002 — 0x20009
  0x80073B92 — 0x20009Te błędy występują podczas analizy partycji i walidacji i mogą być spowodowane obecnością wielu partycji systemowych. Jeśli na przykład zainstalowano nowy dysk systemowy, ale poprzedni dysk systemowy został połączony, może to spowodować konflikt. Aby rozwiązać problemy, odłącz lub tymczasowo wyłącz dyski zawierające nieużywaną partycję systemną. Po zakończeniu uaktualnienia można ponownie połączyć dysk. Alternatywnie możesz usunąć nieużywaną partycję systemną. Nie można odnaleźć żądanego urządzenia systemowego, naruszenia udostępniania lub wielu urządzeń spełniających kryteria identyfikacji. 800704B8 — 0x3001AWyłącz lub odinstaluj aplikacje antywirusowe inne niż Microsoft, odłącz wszystkie niepotrzebne urządzenia i wykonaj czysty rozruch. W pierwszej fazie rozruchu wystąpił błąd rozszerzony. 8007042B — 0x4000DPrzeanalizuj pliki dziennika w celu określenia pliku, aplikacji lub sterownika, który nie może zostać zmigrowany. Rozłącz, zaktualizuj, usuń lub zastąp urządzenie lub obiekt. Instalacja nie powiodła się podczas drugiej fazy rozruchu podczas próby wykonania operacji MIGRATE_DATA.
  Ten problem może wystąpić z powodu problemów z systemem plików, aplikacją lub sterownikiem. 8007001F — 0x3000DPrzeanalizuj pliki dziennika w celu określenia plików lub wpisów rejestru, które blokują migrację danych.
   
  Ten błąd może być spowodowany problemem z profilami użytkowników. Może to nastąpić z powodu uszkodzonych wpisów rejestru w HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList katalogu \Users lub nieprawidłowych plików.
   
  Uwaga: jeśli poprzednie uaktualnienie nie zostało ukończone, w katalogu Windows. old\Users mogą istnieć nieprawidłowe profile.
   
  Aby naprawić ten błąd, upewnij się, że usunięte konta nie są nadal obecne w rejestrze systemu Windows i że pliki w katalogu \Users są prawidłowe. Usuń nieprawidłowe pliki lub profile użytkowników, które powodują ten błąd. Określone pliki i profile, które powodują błąd, zostaną zarejestrowane w plikach dziennika konfiguracji systemu Windows. Instalacja nie powiodła się w fazie FIRST_BOOT z powodu błędu podczas operacji MIGRATE_DATA. 8007001F — 0x4000DPrzeanalizuj pliki dziennika, aby określić urządzenie, które nie działa prawidłowo. Rozłącz, zaktualizuj lub zastąp urządzenie. Ogólna awaria— urządzenie dołączone do systemu nie działa. 8007042B — 0x4001EInstalacja nie powiodła się podczas drugiej fazy rozruchu podczas próby wykonania operacji PRE_OOBE.

  Inne kody wyników

  Kod błędu0xC1800118Program WSUS pobrał zawartość, która nie może być używana z powodu braku klucza odszyfrowywania. Aby uzyskać informacje , zobacz Kroki rozwiązywania 0xC1800118 błędów. 0xC1900200Setup. exe wykryła, że maszyna nie spełnia minimalnych wymagań systemowych. Upewnij się, że system, który próbujesz uaktualnić, spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać informacje, zobacz specyfikacje Windows 10. 0x80090011Wystąpił błąd sterownika urządzenia podczas migracji danych użytkownika. Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, aby zaktualizować wszystkie sterowniki urządzeń. Zaleca się aktywne połączenie internetowe podczas procesu uaktualniania.

  Upewnij się, że opcja "Pobierz i zainstaluj aktualizacje (zalecane)" jest akceptowana na początku procesu uaktualniania.

  0xC7700112Nie można ukończyć zapisywania danych na dysku systemowym, prawdopodobnie z powodu błędu dostępu do zapisu na dysku twardym. Ten problem został rozwiązany w najnowszej wersji Asystenta uaktualniania.

  0x80190001Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas próby pobrania plików wymaganych do uaktualnienia. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i uruchom narzędzie do tworzenia multimediów. Zobacz Pobieranie systemu Windows 10. 0x80246007Aktualizacja nie została pomyślnie pobrana. Spróbuj wykonać inne metody uaktualniania systemu operacyjnego.

  Pobierz i uruchom narzędzie do tworzenia multimediów.

  Spróbuj uaktualnić przy użyciu polecenia. ISO lub USB.

  Uwaga: Windows 10 Enterprise nie jest dostępna w narzędziu do tworzenia multimediów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Centrum usługi licencjonowania zbiorowego.

  0x80244018Maszyna jest połączona za pośrednictwem serwera proxy. Upewnij się, że opcja Automatycznie wykrywaj ustawienia jest wybrana w opcjach internetowych. (Panel sterowaniaInternet OptionsConnectionsLAN Settings (Opcje> Panel sterowania >Konstywuj> połączenia sieci LAN). 0xC1900201System nie przeszedł minimalnych wymagań dotyczących instalacji aktualizacji. Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, aby uzyskać najnowsze aktualizacje. 0x80240017Uaktualnienie jest niedostępne dla tej wersji systemu Windows. Zasady administracyjne wymuszane przez organizację mogą uniemożliwiać uaktualnienie. Skontaktuj się z administratorem IT. 0x80070020Istniejący proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. Użyj narzędzia MSCONFIG, aby wykonać czysty rozruch na maszynie, a następnie spróbuj ponownie wykonać aktualizację. 0x80070522Użytkownik nie ma wymaganych uprawnień ani poświadczeń do uaktualnienia. Upewnij się, że zalogowano się jako administrator lokalny lub masz uprawnienia administratora lokalnego. 0xC1900107Operacja oczyszczania z poprzedniej próby instalacji jest nadal oczekująca i w celu kontynuowania uaktualniania jest wymagany ponowny rozruch systemu. Uruchom ponownie urządzenie i ponownie uruchom instalatora. Jeśli ponowne uruchomienie urządzenia nie rozwiąże problemu, użyj narzędzia Oczyszczanie dysku, aby wyczyścić pliki tymczasowe i pliki systemowe. com/windows/disk-cleanup-in-windows-8a96ff42-5751-39ad-23d6-434b4d5b9a68" data-linktype="external">Oczyszczanie dysku w Windows 10. 0xC1900209Użytkownik zdecydował się anulować, ponieważ system nie przekazuje skanowania zgodności w celu zainstalowania aktualizacji. Setup. exe zgłosi ten błąd, gdy będzie mógł uaktualnić maszynę przy użyciu danych użytkownika, ale nie może migrować zainstalowanych aplikacji. Niezgodne oprogramowanie blokuje proces uaktualniania. Odinstaluj aplikację i spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnienie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows 10 walidacja przed uaktualnieniem przy użyciu SETUP. EXE.

  Możesz również pobrać zestaw Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) dla Windows 10 i zainstalować narzędzia zgodności aplikacji.

  0x8007002Ten błąd jest specyficzny dla uaktualnień przy użyciu Configuration Manager R2 SP1 CU3 (5. 00. 8238. 1403)Przeanalizuj plik SMSTS. log i sprawdź, czy uaktualnienie kończy się niepowodzeniem w fazie "Zastosuj system operacyjny": Błąd 80072efe DownloadFileWithRanges() nie powiodło się. 80072efe. ApplyOperatingSystem (0x0760)

  Błąd 80072efe oznacza, że połączenie z serwerem zostało przerwane nieprawidłowo.

  Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj test wdrożenia systemu operacyjnego na kliencie w tej samej sieci VLAN co serwer Configuration Manager. Sprawdź konfigurację sieci pod kątem losowych problemów z połączeniem klient-serwer na zdalnej sieci VLAN.

  0x80240FFFWystępuje, gdy synchronizacja aktualizacji kończy się niepowodzeniem. Może się to zdarzyć, gdy używasz Windows Server Update Services samodzielnie lub gdy jest on zintegrowany z usługą Microsoft Endpoint Configuration Manager. Jeśli włączysz synchronizację aktualizacji przed zainstalowaniem poprawki 3095113, program WSUS nie rozpozna klasyfikacji uaktualnień i zamiast tego traktuje uaktualnienie jak zwykłą aktualizację. Można temu zapobiec, instalując poprawkę 3095113 przed włączeniem synchronizacji aktualizacji. Jeśli jednak wystąpił już ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz klasyfikację uaktualnień.
  2. Zainstaluj 3095113 poprawki.
  3. Usuń wcześniej zsynchronizowane aktualizacje.
  4. Włącz klasyfikację uaktualnień.
  5. Wykonaj pełną synchronizację.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu uruchamiania tych kroków, zobacz Jak usunąć uaktualnienia w programie WSUS.

  0x8007007EWystępuje, gdy synchronizacja aktualizacji kończy się niepowodzeniem, ponieważ nie zainstalowano poprawki 3095113 przed włączeniem synchronizacji aktualizacji. W szczególności operacja CopyToCache kończy się niepowodzeniem na klientach, którzy już pobrali uaktualnienie, ponieważ Windows Server Update Services ma nieprawidłowe metadane związane z uaktualnieniem. Może się to zdarzyć, gdy używasz autonomicznego Windows Server Update Services lub gdy usługa WSUS jest zintegrowana z usługą Microsoft Endpoint Configuration Manager. Wykonaj następujące kroki, aby naprawić Windows Server Update Services. Te kroki należy wykonać na każdym serwerze WSUS, który zsynchronizowane metadane przed zainstalowaniem poprawki.

  Zatrzymaj usługę Windows Update.

 • Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi, a następnie wykonaj następujące czynności:
 • Otwórz pozycję Narzędzia administracyjne z Panel sterowania.
 • Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi.
 • Znajdź usługę Windows Update, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź swoje poświadczenia.

  Usuń wszystkie pliki i foldery w obszarze c:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore.

  Ponownie uruchom usługę Windows Update.

 • Inne kody błędów

  Kody błędów0x80070003— 0x20007Jest to błąd podczas instalacji sterownika fazy safeOS. Sprawdź sterowniki urządzeń na komputerze i przeanalizuj pliki dziennika, aby określić sterownik problemu. 0x8007025D — 0x2000CTen błąd występuje, jeśli metadane pliku ISO są uszkodzone lub występuje problem ze nośnikiem magazynu, takim jak moduł PAMIĘCI RAM zawierający nieprawidłowe bloki podczas instalacji systemu Windows. Załaduj ponownie iso/media i ponownie rozpakuj uaktualnienie

  Alternatywnie ponownie utwórz nośnik instalacyjny narzędzia do tworzenia multimediów.

  0x80070490 — 0x20007Występuje niezgodny sterownik urządzenia. Wystąpił nieokreślony błąd w fazie SafeOS podczas stosowania usługi WIM. Może to być spowodowane nieaktualnym sterownikiem lub uszkodzeniem dysku. Uruchom polecenie checkdisk, aby naprawić system plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Szybkich poprawek w tym przewodniku.
  Zaktualizuj sterowniki na komputerze i wybierz pozycję "Pobierz i zainstaluj aktualizacje (zalecane)" podczas procesu uaktualniania. Odłącz urządzenia inne niż mysz, klawiatura i wyświetlacz. 0xC1900200 — 0x20008Komputer nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących pobierania lub uaktualniania do Windows 10. Zobacz Windows 10 Specifications (Specyfikacje Windows 10) i sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania.

  Przejrzyj dzienniki, aby uzyskać informacje o zgodności.

  Komputer nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących pobierania lub uaktualniania do Windows 10.

  Zobacz

  Przejrzyj dzienniki specyfikacji Windows 10.

  0x80070004 — 0x3000DJest to problem z migracją danych w pierwszej fazie rozruchu. Istnieje wiele możliwych przyczyn. com/pl-pl/windows/deployment/upgrade/log-files#analyze-log-files" data-linktype="absolute-path">Przeanalizuj pliki dziennika, aby ustalić problem. 0xC1900101 — 0x4001EInstalacja nie powiodła się w fazie SECOND_BOOT z powodu błędu podczas operacji PRE_OOBE. Jest to ogólny błąd występujący w fazie konfiguracji OOBE. Zapoznaj się z sekcją 0xC1900101 tego przewodnika i zapoznaj się z ogólnymi procedurami rozwiązywania problemów opisanymi w tej sekcji. 0x80070005 — 0x4000DInstalacja nie powiodła się w fazie SECOND_BOOT z powodu błędu podczas operacji MIGRATE_DATA. Ten błąd wskazuje, że odmowa dostępu została odrzucona podczas próby migracji danych. com/pl-pl/windows/deployment/upgrade/log-files#analyze-log-files" data-linktype="absolute-path">Przeanalizuj pliki dziennika, aby określić punkt danych, który zgłasza odmowę dostępu. 0x80070004 — 0x50012Instalator systemu Windows nie może otworzyć pliku. com/pl-pl/windows/deployment/upgrade/log-files#analyze-log-files" data-linktype="absolute-path">Przeanalizuj pliki dziennika, aby określić punkt danych, który zgłasza problemy z dostępem. 0xC190020e
  0x80070070 — 0x50011
  0x80070070 — 0x50012
  0x80070070 — 0x60000Te błędy wskazują, że komputer nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zainstalowania uaktualnienia. Aby uaktualnić komputer do Windows 10, wymaga 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym dla 32-bitowego systemu operacyjnego i 20 GB dla 64-bitowego systemu operacyjnego. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, spróbuj zwolnić miejsce na dysku przed kontynuowaniem uaktualnienia. Uwaga: Jeśli urządzenie na to zezwala, możesz użyć zewnętrznego dysku USB na potrzeby procesu uaktualniania. Instalator systemu Windows utworzy kopię zapasową poprzedniej wersji systemu Windows na dysku zewnętrznym USB. Dysk zewnętrzny musi mieć co najmniej 8 GB (zalecane jest 16 GB). Dysk zewnętrzny powinien być sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS. Dyski sformatowane w systemie FAT32 mogą napotkać błędy z powodu ograniczeń rozmiaru plików FAT32. Dyski USB są preferowane w porównaniu z kartami SD, ponieważ sterowniki kart SD nie są migrowane, jeśli urządzenie nie obsługuje wstrzymania połączonego.

  Błędy nowoczesnej konfiguracji

  Zapoznaj się również z następującą sekwencyjną listą kodów błędów nowoczesnej konfiguracji (mosetup) z krótkim opisem przyczyny.

  Kod wynikuKomunikatOpis0XC1900100MOSETUP_E_VERSION_MISMATCHNapotkano nieoczekiwaną wersję plików binarnych platformy konfiguracji. Sprawdź zawartość pakietu. 0XC1900101MOSETUP_E_SETUP_PLATFORMPlatforma konfiguracji napotkała nieokreślony błąd. 0XC1900102MOSETUP_E_SHUTDOWN_BLOCKNie można utworzyć lub zniszczyć komunikatu bloku zamykania. 0XC1900103MOSETUP_E_COMPAT_TIMEOUTProblemy ze zgodnością nie zostały rozwiązane w wymaganym terminie. 0XC1900104MOSETUP_E_PROCESS_TIMEOUTProces instalacji nie został ukończony w wymaganym terminie. 0XC1900105MOSETUP_E_TEST_MODEProces instalacji jest używany w środowisku testowym. 0XC1900106MOSETUP_E_TERMINATE_PROCESSProces instalacji został zakończony. 0XC1900107MOSETUP_E_CLEANUP_PENDINGOperacja oczyszczania z poprzedniej próby instalacji nadal oczekuje. Wymagany jest ponowny rozruch systemu. 0XC1900108MOSETUP_E_REPORTINGWystąpił błąd i wartość wyniku musi zostać skonsolidowana na potrzeby telemetrii. 0XC1900109MOSETUP_E_COMPAT_TERMINATEProces instalacji został zakończony w fazie zgodności z możliwością działania. 0XC190010aMOSETUP_E_UNKNOWN_CMD_LINEProces instalacji został uruchomiony z nieznanym argumentem wiersza polecenia. 0XC190010bMOSETUP_E_INSTALL_IMAGE_NOT_FOUNDNie odnaleziono obrazu instalacji. 0XC190010cMOSETUP_E_AUTOMATION_INVALIDPodane informacje o automatyzacji były nieprawidłowe. 0XC190010dMOSETUP_E_INVALID_CMD_LINEProces instalacji został uruchomiony z nieprawidłowym argumentem wiersza polecenia. 0XC190010eMOSETUP_E_EULA_ACCEPT_REQUIREDProces instalacji wymaga, aby użytkownik zaakceptował umowę licencyjną. 0XC1900110MOSETUP_E_EULA_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować umowę licencyjną. 0XC1900111MOSETUP_E_ADVERTISE_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować anonsowanie. 0XC1900112MOSETUP_E_TARGET_DRIVE_NOT_FOUNDNie można odnaleźć litery dysku docelowego. 0XC1900113MOSETUP_E_EULA_DECLINEDUżytkownik odrzucił postanowienia licencyjne. 0XC190011eMOSETUP_E_FLIGHTING_BVTProces instalacji został wstrzymany do celów testowych. 0XC190011fMOSETUP_E_PROCESS_CRASHEDProces instalacji uległ awarii. 0XC1900120MOSETUP_E_EULA_TIMEOUTUżytkownik nie zaakceptował umowy EULA w wymaganym terminie. 0XC1900121MOSETUP_E_ADVERTISE_TIMEOUTUżytkownik nie zaakceptował anonsu w wymaganym terminie. 0XC1900122MOSETUP_E_DOWNLOADDISKSPACE_TIMEOUTProblemy z miejscem na dysku pobierania nie zostały rozwiązane w wymaganym limicie czasu. 0XC1900123MOSETUP_E_INSTALLDISKSPACE_TIMEOUTProblemy z miejscem na dysku instalacyjnym nie zostały rozwiązane w wymaganym limicie czasu. 0XC1900124MOSETUP_E_COMPAT_SYSREQ_TIMEOUTProblemy ze zgodnością wymagań minimalnych nie zostały rozwiązane w wymaganym terminie. 0XC1900125MOSETUP_E_COMPAT_DOWNLOADREQ_TIMEOUTProblemy ze zgodnością dotyczące pobierania nie zostały rozwiązane w wymaganym terminie. 0XC1900126MOSETUP_E_GATHER_OS_STATE_SIGNATUREPlik wykonywalny GatherOsState ma nieprawidłowy podpis. 0XC1900127MOSETUP_E_UNINSTALL_ALLOWED_ABORTUżytkownik zdecydował się przerwać instalatora, aby opcja Odinstaluj była aktywna. 0XC1900128MOSETUP_E_MISSING_TASKInstalacja nie może być kontynuowana, ponieważ brakuje wymaganego zadania. 0XC1900129MOSETUP_E_UPDATEMEDIA_REQUESTEDAby kontynuować instalację, zostanie uruchomiona bardziej aktualna wersja konfiguracji0XC190012fMOSETUP_E_FINALIZE_ALREADY_REQUESTEDInstalacja nie może być kontynuowana, ponieważ zażądano już operacji finalizowania. 0XC1900130MOSETUP_E_INSTALL_HASH_MISSINGInstalacja nie może być kontynuowana, ponieważ nie znaleziono skrótu wystąpienia. 0XC1900131MOSETUP_E_INSTALL_HASH_MISMATCHInstalacja nie może być kontynuowana, ponieważ skrót wystąpienia jest niezgodny. 0XC19001dfMOSETUP_E_DISK_FULLInstalacja nie może być kontynuowana, ponieważ w systemie brakuje miejsca na dysku. 0XC19001e0MOSETUP_E_GATHER_OS_STATE_FAILEDWykonanie pliku wykonywalnego GatherOsState nie powiodło się. 0XC19001e1MOSETUP_E_PROCESS_SUSPENDEDProces instalacji został wstrzymany. 0XC19001e2MOSETUP_E_PREINSTALL_SCRIPT_FAILEDWykonanie skryptu wstępnego nie powiodło się lub zwrócono błąd. 0XC19001e3MOSETUP_E_PRECOMMIT_SCRIPT_FAILED0XC19001e4MOSETUP_E_FAILURE_SCRIPT_FAILEDSkrypt błędu nie może wykonać lub zwrócił błąd. 0XC19001e5MOSETUP_E_SCRIPT_TIMEOUTSkrypt przekroczył limit czasu. 0XC1900200MOSETUP_E_COMPAT_SYSREQ_BLOCKSystem nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących instalowania aktualizacji. 0XC1900201MOSETUP_E_COMPAT_SYSREQ_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować, ponieważ system nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących instalowania aktualizacji. 0XC1900202MOSETUP_E_COMPAT_DOWNLOADREQ_BLOCKSystem nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących pobierania aktualizacji. 0XC1900203MOSETUP_E_COMPAT_DOWNLOADREQ_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować, ponieważ system nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących pobierania aktualizacji. 0XC1900204MOSETUP_E_COMPAT_MIGCHOICE_BLOCKSystem nie spełnia wymagań dotyczących żądanego wyboru migracji. 0XC1900205MOSETUP_E_COMPAT_MIGCHOICE_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować, ponieważ system nie spełnia wymagań dotyczących żądanego wyboru migracji. 0XC1900206MOSETUP_E_COMPAT_DEVICEREQ_BLOCKSystem nie przekazuje skanowania urządzenia w celu zainstalowania aktualizacji. 0XC1900207MOSETUP_E_COMPAT_DEVICEREQ_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować, ponieważ system nie przekazuje skanowania urządzenia w celu zainstalowania aktualizacji. 0XC1900208MOSETUP_E_COMPAT_INSTALLREQ_BLOCKSystem nie przekazuje skanowania przecinka w celu zainstalowania aktualizacji. 0XC1900209MOSETUP_E_COMPAT_INSTALLREQ_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować, ponieważ system nie przekazuje skanowania przecinka w celu zainstalowania aktualizacji. 0XC190020aMOSETUP_E_COMPAT_RECOVERYREQ_BLOCKSystem nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących odzyskiwania systemu Windows. 0XC190020bMOSETUP_E_COMPAT_RECOVERYREQ_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować, ponieważ system nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących odzyskiwania systemu Windows. 0XC190020cMOSETUP_E_DOWNLOADDISKSPACE_BLOCKSystem nie przekazuje wymagań dotyczących miejsca na dysku w celu pobrania ładunku. 0XC190020dMOSETUP_E_DOWNLOADDISKSPACE_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować, ponieważ urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku do pobrania. 0XC190020eMOSETUP_E_INSTALLDISKSPACE_BLOCKSystem nie przekazuje wymagań dotyczących miejsca na dysku w celu zainstalowania ładunku. 0XC190020fMOSETUP_E_INSTALLDISKSPACE_CANCELUżytkownik zdecydował się anulować, ponieważ urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku do zainstalowania. 0XC1900210MOSETUP_E_COMPAT_SCANONLYUżytkownik użył wiersza polecenia setup. exe, aby wykonać skanowanieonly, a nie zainstalować system operacyjny. 0XC1900211MOSETUP_E_DOWNLOAD_UNPACK_DISKSPACE_BLOCKSystem nie przekazuje wymagań dotyczących miejsca na dysku w celu pobrania i rozpakowywania nośnika. 0XC1900212MOSETUP_E_DOWNLOAD_UNPACK_DISKSPACE_MULTIARCH_BLOCKSystem nie przekazuje wymagań dotyczących miejsca na dysku w celu pobrania i rozpakowywania multi-architektury nośnika. 0XC1900213MOSETUP_E_NO_OFFER_FOUNDNie znaleziono oferty zgodnej z wymaganymi kryteriami. 0XC1900214MOSETUP_E_UNSUPPORTED_VERSIONTa wersja narzędzia nie jest obsługiwana. 0XC1900215MOSETUP_E_NO_MATCHING_INSTALL_IMAGENie można odnaleźć obrazu instalacji dla tego systemu. 0XC1900216MOSETUP_E_ROLLBACK_PENDINGZnaleziono oczekującą operację wycofywania systemu operacyjnego. 0XC1900220MOSETUP_E_COMPAT_REPORT_NOT_DISPLAYEDNie można wyświetlić raportu zgodności z powodu braku składnika systemowego. 0XC1900400MOSETUP_E_UA_VERSION_MISMATCHNapotkano nieoczekiwaną wersję klienta agenta aktualizacji. 0XC1900401MOSETUP_E_UA_NO_PACKAGES_TO_DOWNLOADBrak pakietów do pobrania. 0XC1900402MOSETUP_E_UA_UPDATE_CANNOT_BE_MERGED0XC1900403MOSETUP_E_UA_CORRUPT_PAYLOAD_FILESPliki ładunku były uszkodzone. 0XC1900404MOSETUP_E_UA_BOX_NOT_FOUNDNie odnaleziono pliku wykonywalnego instalacji. 0XC1900405MOSETUP_E_UA_BOX_CRASHEDProces instalacji nieoczekiwanie zakończył się.

  Więcej informacji

 • Windows 10 często zadawane pytania dla informatyków
 • wymagania systemowe Windows 10 Enterprise
 • specyfikacje Windows 10
 • fora Windows 10 IT pro
 • Naprawianie błędów Windows Update przy użyciu narzędzia DISM lub narzędzia gotowości do aktualizacji systemu
 • Błąd uaktualnienia systemu Windows 7 do Windows 10 (0x800707E7 — 0x3000D))
 • błąd uaktualnienia Windows 10: niezgodność sufiksu profilu użytkownika, 0x800707E7 — 0x3000D

Dodatkowe zasoby

Procedury instalacji uaktualnienia Cactus Kd128gf 245sm1

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji uaktualnienia Cactus Kd128gf 245sm1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji uaktualnienia Cactus Kd128gf 245sm1