Podręcznik konfiguracji i instalacji Canon D78 5452

Canon D78 5452 jest podręcznikiem konfiguracji i instalacji, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji, instalacji i obsługi urządzenia. Podręcznik zawiera informacje o konfiguracji sprzętu, instalacji oprogramowania, a także o ustawieniach sieciowych, zarządzaniu jakością druku i optymalizacji wydajności. Zawiera również informacje na temat wsparcia technicznego i instalacji sterowników. Podręcznik konfiguracji i instalacji Canon D78 5452 to dokumentacja konieczna do prawidłowego działania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i instalacji Canon D78 5452

Metody połączenia

Drukarkę można podłączyć do urządzenia (np. smartfona) na dwa sposoby: Jedna metoda służy do łączenia przy użyciu routera bezprzewodowego, a druga do łączenia bezpośredniego.
Nie można korzystać z obu tych sposobów naraz.

Jeśli masz router bezprzewodowy, zalecamy korzystanie z metody opisanej w części Połączenie z routerem bezprzewodowym.

Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie, podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.
Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie przerwana.

Połączenie z routerem bezprzewodowym

 • Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
 • Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
 • Ustawienia sieciowe, np. identyfikator SSID i protokół zabezpieczeń, można zmieniać w drukarce.
 • Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na ekranie urządzenia ikony (ikona Wi-Fi) możesz podłączyć urządzenie do drukarki za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

Bezpośrednie połączenie

 • Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie bez pośrednictwa routera bezprzewodowego. Łączy urządzenie z drukarką bezpośrednio przy użyciu funkcji Połączenie bezpośrednie drukarki.
 • Jeśli nawiązujesz połączenie przy użyciu Bezpośredniego połączenia w zależności od systemu operacyjnego połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
 • Jeśli urządzenie jest już połączone z siecią, nie można połączyć go z drukarką w trybie Bezpośredniego połączenia. Wyłącz połączenie z siecią, a następnie kontynuuj konfigurację.
 • Jeśli podłączasz do drukarki, która działa w trybie bezpośredniego połączenia, urządzenie komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, dotychczasowe połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże się z naliczaniem opłat.
 • W trybie bezpośredniego połączenia możesz podłączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie.
  W takim przypadku odłącz urządzenie, które nie korzysta aktualnie z drukarki, a następnie jeszcze raz skonfiguruj ustawienia.
 • W przypadku korzystania z systemu Windows XP:

  Konfiguracja bez kabla nie jest dostępna w systemie Windows XP. Aby podłączyć drukarkę bezpośrednio, użyj funkcji Bezpośrednie połączenie. Rozpocznij konfigurację, korzystając z poniższego łącza.

 • Bezpośrednie połączenie (Windows XP)
 • Ograniczenia
 • (Pojawia się w nowym oknie)

  Standardowa metoda połączenia – dla użytkowników systemu Mac

  Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, skorzystaj z poniższych instrukcji, aby ustawić drukarkę w sieci bezprzewodowej.

  Pobierz oprogramowanie, aby rozpocząć instalację.

  Krok 1

  1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik DMG, aby otworzyć poniższy ekran. Aby rozpocząć konfigurację, dwukrotnie kliknij ikonę [Setup/Konfiguracja], a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].

  Krok 2

  2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

  Krok 3

  3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wpisz hasło, aby umożliwić instalację narzędzia asystenta, a następnie kliknij pozycję [Install Helper/Asystent instalacji]

  Krok 4

  4. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Start Setup/Uruchom instalację]

  Krok 5

  5. Oprogramowanie sprawdzi, czy nie ma żadnych aktualizacji sterowników i oprogramowania (pobierze je w razie potrzeby). Może to potrwać kilka minut. pl/media/mac5_tcm125-1631277. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Krok 6

  6. Wybierz swój region i kraj, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej].

  Krok 7

  7. Jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Yes/Tak]

  Krok 8

  8. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie rozszerzonej ankiety, kliknij [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym wypadku kliknij [Do not agree/Nie zgadzam się]

  Punkt 9

  9. Podczas kontroli stanu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/mac9_tcm125-1631281. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 10

  10. Wybierz pozycję [Wireless LAN Connection/Bezprzewodowe połączenie LAN] i kliknij opcję [Next/Dalej]. pl/media/mac10_tcm125-1631249. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 11

  11. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]

  Punkt 12

  12. Oprogramowanie wyszuka drukarki zainstalowane w sieci.

  Wykrywanie może zająć trochę czasu, więc należy zachować cierpliwość podczas wyszukiwania drukarki przez oprogramowanie. pl/media/mac12_tcm125-1631251. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 13

  13. Jeśli drukarka jest już podłączona do sieci, wybierz ją z listy w oknie Drukarki w sieci i kliknij przycisk [Next/Dalej], aby rozpocząć instalację oprogramowania, a następnie przejdź do kroku 20.
  Jeśli konfigurujesz tę drukarkę po raz pierwszy, nie pojawi się ona na liście, więc przejdź do kroku 14. pl/media/mac13_tcm125-1631252. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 14

  14. Zaznacz opcję [Setting printer could not be found on the list/Nie znaleziono ustawienia drukarki na liście] i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/mac14_tcm125-1631253. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 15

  15. Na krótko pojawi się poniższy ekran. pl/media/mac15_tcm125-1631254. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 16

  16. Przewodnik konfiguracji przeprowadzi cię przez proces podłączania drukarki do sieci za pomocą opcji „Konfiguracja połączenia bezkablowego”.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować drukarkę do połączenia. Kliknij Next (Dalej) tylko wtedy, gdy drukarka odpowiada przykładowi przedstawionemu na poniższych schematach. pl/media/mac16_tcm125-1631257. png" data-aspect="0" width="100%"/> 

  Punkt 17

  17. Zaczekaj, aż program wykryje drukarkę.
  Przez ten czas połączenie sieciowe komputera jest wyłączone. pl/media/mac17_tcm125-1631258. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 18

  18. Po wyświetleniu się następującego komunikatu kliknij opcję [Allow/Zezwól]. pl/media/mac18_tcm125-1631259. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 19

  19. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Next/Dalej]

  Punkt 20

  20. Sterowniki MP i narzędzia sieciowe zostaną pobrane i zainstalowane. Zaczekaj, aż oprogramowanie zostanie zainstalowane. pl/media/mac20_tcm125-1631262. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 21

  21. Czekaj na zakończenie konfiguracji. pl/media/mac21_tcm125-1631263. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 22

  22. Kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. pl/media/mac22_tcm125-1631264. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 23

  23. Drukarka zostanie wykryta i wyświetlona w oknie Add (Dodaj) poniżej.
  Początkowo zostanie wykryta tylko usługa Bonjour Multifunction. Zaczekaj, aż okno zostało zaktualizowane. pl/media/mac23_tcm125-1631265. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 24

  24. Zaczekaj, aż zostanie wykryte Canon IJ Network, a następnie wybierz drukarkę z Canon IJ Network wymienionym w kolumnie Kind (Rodzaj) i kliknij przycisk [Add/Dodaj]. pl/media/mac24_tcm125-1631266. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 25

  25. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zaczekaj, aż drukarka zakończy konfigurację. Po dodaniu drukarki ekran konfiguracji może zostać ukryty przez przeglądarkę. Jeśli tak się stanie, kliknij ikonę Setup (Konfiguracja) na pasku zadań, aby wyświetlić ekran ponownie. pl/media/mac25_tcm125-1631267. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 26

  26. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby zakończyć konfigurację drukarki. pl/media/mac26_tcm125-1631268. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 27

  27. Jeśli instalujesz drukarkę po raz pierwszy, po zakończeniu instalacji zalecane jest wyrównanie głowicy drukującej. Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby kontynuować. pl/media/mac27_tcm125-1631269. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 28

  28. Aby wykonać wydruk testowy w celu sprawdzenia instalacji, kliknij [Start]. W przeciwnym wypadku kliknij [Next/Dalej]

  Punkt 29

  29. Konfiguracja jest zakończona. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby przeprowadzić instalację oprogramowania. pl/media/mac29_tcm125-1631271. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 30

  30. Wybierz z listy oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/mac30_tcm125-1631273. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 31

  31. Aby zarejestrować drukarkę, kliknij przycisk [Next/Dalej] (zostanie otwarta strona w przeglądarce). W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Skip/Pomiń]. pl/media/mac31_tcm125-1631274. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Punkt 32

  32. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby zakończyć instalację. pl/media/mac32_tcm125-1631275. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Standardowa metoda połączenia

  Krok 1

  1. Naciśnij przycisk [Home/Początek] (A) na drukarce.


  Krok 2

  1. Użyj przycisków [] (A), aby wybrać ikonę [WLAN] (Sieć WLAN) .

  2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B). pl/media/2-3_tcm125-1109581. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Krok 3

  1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz pozycję [Wireless LAN Setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK]. pl/media/2-4_tcm125-1109605. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

  Krok 4

  Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji. pl/media/image14_tcm125-1109574. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  1. Naciśnij przycisk [ Stop/Reset] (Stop/Resetuj) .

  Zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/image15_tcm125-1109591. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Wybierz opcję [Standard setup] (Standardowa konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć standardową procedurę konfiguracji.

  Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

  3. png" data-aspect="0" width="100%"/>], aby wybrać punkt dostępu w postaci nazwy (SSID) sieci, a następnie naciśnij przycisk [OK]. pl/media/2-7_tcm125-1109586. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

  Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

  Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny (A), aby wybrać opcję [Search again] (Wyszukaj ponownie). pl/media/2-8_tcm125-1109575. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu. pl/media/2-9_tcm125-1109578. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić lub poprawić hasło sieciowe.

  5. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.
  Rozróżniane są duże i małe litery. pl/media/2-10_tcm125-1109588. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura. Procedura została opisana poniżej.

  a. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery, należy więc używać środkowego przycisku funkcyjnego (A) do przełączania między małymi i wielkimi literami oraz cyframi.

  b. Użyj przycisków (B), aby zaznaczyć znak na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać ten znak i przejść do następnego znaku.

  c. Powtórz kroki a i b, aby wprowadzić więcej znaków. pl/media/2-11_tcm125-1109593. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Po wprowadzeniu hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny [Done] (Gotowe).

  7. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe. Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.
  Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić hasło.

  WEP

  WPA/WPA2

  8. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [End Setup/Zakończ konfigurację].

  9. Gdy zostanie wyświetlony ekran po lewej stronie, naciśnij przycisk [OK].

  Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia.

  Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG5550.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

  Podręcznik konfiguracji i instalacji Canon D78 5452

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i instalacji Canon D78 5452

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i instalacji Canon D78 5452