Podręcznik administratora systemu Emerson Cf452gbz00

Podręcznik administratora systemu Emerson Cf452gbz00 to kompleksowa instrukcja dotycząca użytkowania i konfiguracji systemu Emerson. Zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat instalacji, konfiguracji i utrzymania systemu Emerson oraz jego komponentów. Zawiera także instrukcje dotyczące tworzenia i zarządzania użytkownikami, zabezpieczeń i usług, a także rozwiązywania problemów z systemem. Podręcznik administratora systemu Emerson jest przeznaczony dla profesjonalnych administratorów systemów i dostarcza wszystkich niezbędnych informacji do skutecznego zarządzania systemem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik administratora systemu Emerson Cf452gbz00

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CARRERA BELLA
52” Ceiling Fan Owner's Manual
Model Numbers
CF452AW00 - Summer White
CF452AP00 - Antique Pewter
CF452BS00 - Brushed Steel
CF452GBZ00 - Gilded Bronze
CF452GES00 - Golden Espresso
CF452ORB00 - Oil Rubbed Bronze
Net Weight: 20. 50 Lbs.
Part No. F40BP73980001 Form No. BP7398-1
U. L. Model No. : CF452

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

! WARNING WARNING: To avoid fire, shock, and serious personal injury, follow these instructions. Safety Instructions 1. Read your owner’s manual carefully and keep it for future reference. 2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock service panel disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a warning device, such as a tag, to the service panel. 3. Be careful of

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
This Manual Is Designed to Make it as Easy as Possible for You to Assemble, Install, Operate and Maintain Your Ceiling Fan Installed Wire Length Wire Size A. W. G. Tools Needed for Assembly Up to 50 ft. 14 One Phillips head screwdriver One stepladder 50-100 ft. 12 One wire stripper Three wire connectors (supplied)! WARNING MATERIALS Before assembly your ceiling fan, refer to section on Wiring outlet box and box connectors must be of type proper method of wiring your fan (page 8). If you feel requ
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Electrical Requirements Your new ceiling fan will require a grounded electrical! WARNING supply line of 120 volts AC, 60 Hz, 15 amp circuit. The outlet box must be securely anchored and Turning off wall switch is not sufficient. To avoid capable of withstanding a load of at least 50 pounds. possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before attempting installation. All wiring must be in accordance with! National and Local codes and the ceiling fan must be
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
4. The blade flanges have an interlocking feature that 6. Position the switch housing assembly on the must be fully engaged before tightening the screw. switch housing plate and align the holes in the Make sure all the flanges are properly engaged switch housing assembly with the holes in the and then tighten the flange screws. If one of the plate. Secure the switch housing assembly by flanges does not seat properly on the motor hub, installing the three M4 x 12mm flat head screws loosen the adj
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
NOTE: The setscrews must be properly installed 11. Reinstall the hanger ball (Figure 9) on the as described above, or fan wobble could result. downrod as follows. Route the three 80” motor leads through the hanger ball. Position the pin through the two holes in the downrod and align! WARNING the hanger ball so the pin is captured in the It is critical that the clevis pin in the motor coupling groove in the top of the hanger ball. Pull the is properly installed and the setscrews securely hanger
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
How to Hang Your Ceiling Fan 2. Carefully lift the fan and seat the hanger! WARNING ball/downrod assembly on the hanger bracket that was just attached to the outlet box (Figure 12). Be The fan must be hung with at least 7' of clearance sure the groove in the ball is lined up with tab on from floor to blades (Figure 10). the hanger bracket (Figure 11). CEILING! WARNING Hanger bracket must seat firmly against outlet box. If the outlet box is recessed, remove wall board until AT LEAST bracket con
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
How to Wire Your Ceiling Fan If you feel that you do not have enough electrical! WARNING wiring knowledge or experience, have your fan installed by a licensed electrician. Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire! WARNING connectors, except for the ground wire. Do not operate fan until blades are in place. Noise and fan To avoid possible electrical shock, be sure electricity damage could result. is turned off at the main fuse b
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Using Your Ceiling Fan Maintenance 1. Restore electrical power to the outlet box by turning IMPORTANT CARE INSTRUCTIONS the electricity on at the main fuse box. for your Ceiling Fan 2. Check the operation of the fan by gently pulling on Periodic cleaning of your new ceiling fan is the only the pull chain switch. maintenance that is needed. All fans are shipped from the factory with the When cleaning, use only a soft brush or lint free cloth reversing switch positioned “down” to circulate air
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Energy Efficient Use of Ceiling Fans Ceiling fan performance and energy savings rely heavily on comfortable breeze, lower speeds consume less energy. In the proper installation and use of the ceiling fan. Here are a the winter, reverse the motor and operate the ceiling fan at few tips to ensure quality and product performance. low speed in the clockwise direction. This produces a gentle updraft, which forces warm air near the ceiling down Choosing the Appropriate Mounting Location. Ceiling into
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Repair Parts Listing Model Numbers Key No. Description CF452AW00 CF452BS00 CF452GBZ00 CF452GES00 CF452ORB00 CF452AP00 * Hanger Ball Assembly, 761655-21 761655-17 761655-77 761655-35 761655-32 761655-34 Consisting of: 1 Hanger Bracket — — — — — — 2 Hanger Ball — — — — — — 3 Downrod (4. 5”) — — — — — — * Parts Bag Containing: 763913-1 763913-1 763913-2 763913-2 763913 763913 4 Wire Connector (3) — — — — — — 5 Pin, Clevis — — — — — — 6 Clip, Hairpin — — — — — — 7 Screw, Flat Head M4 x 12mm (1) — — —
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
LIMITED WARRANTY What The Warranty Covers: This warranty covers the motor and the other components and accessories of your Emerson ceiling fan against all defects in workmanship and materials. You must be the original purchaser or user of the product to be covered. What The Period Of Coverage Is: As it applies to the motor, this warranty will last for the lifetime of your ceiling fan. All other components and accessories are covered by this warranty for one year from the date you purchased your

Ten podręcznik jest podzielony na następujące kategorie:

Podstawowa konfiguracja systemu

Ta część opisuje podstawowe zarządzanie systemem, np. konfigurację klawiatury, ustawienia daty i czasu, zarządzanie użytkownikami i grupami, oraz zdobywanie uprawnień.

Otwieranie aplikacji graficznych opisuje sposoby otwierania aplikacji korzystających z Graficznego Interfejsu Użytkownika, znanego też jako GUI, w różnych środowiskach. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/basic-system-configuration/System_Locale_and_Keyboard_Configuration/" class="page">Ustawienia regionalne i konfiguracja klawiatury opisują podstawową konfigurację języka oraz ustawienia klawiatury. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli potrzebujesz zmienić ustawienia języka w swoim systemie, zmienić używany schemat klawiszy albo dodać opcję wyboru języka w panelu. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/basic-system-configuration/Configuring_the_Date_and_Time/" class="page">Konfiguracja daty i czasu opisuje konfigurację czasu i daty w systemie. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak ustawić lub zmienić czas i datę. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/basic-system-configuration/Managing_Users_and_Groups/" class="page">Zarządzanie użytkownikami i grupami opisuje sposoby konfiguracji kont użytkowników oraz grup systemowych za pomocą zarówno interfejsu graficznego, jak i linii komend. Przeczytaj ten rozdział jeżeli chcesz się dowiedzieć jak zarządzać użytkownikami i grupami w swoim systemie lub ustawić wygasanie hasła po upłynięciu określonego czasu. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/basic-system-configuration/Gaining_Privileges/" class="page">Uzyskiwanie uprawnień opisuje jak zdobyć uprawnienia administracyjne używając programów setuid takich jak su i sudo.

Zarządzanie pakietami

Ta część opisuje jak zarządzać zainstalowanymi pakietami oprogramowania w systemie Fedora za pomocą aplikacji DNF. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/package-management/DNF/" class="page">DNF opisuje menadżer pakietów DNF. Przeczytaj ten rozdział aby dowiedzieć się jak wyszukiwać, instalować, aktualizować oraz odinstalowywać pakiety za pomocą linii komend.

Usługi infrastruktury

Ta część opisuje jak skonfigurować usługi i daemony, skonfigurować autentykację oraz włączyć zdalne logowanie. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/infrastructure-services/Services_and_Daemons/" class="page">Usługi i demony opisuję konfigurację usług, które powinny być uruchamiane w trakcie startu systemu oraz przedstawia informacje jak rozpocząć, zatrzymać oraz zrestartować usługi za pomocą linii komend i narzędzia systemctl. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/infrastructure-services/OpenSSH/" class="page">OpenSSH opisuje jak umożliwiać zdalne logowanie do komputera za pomocą protokołu SSH. Zawiera opis konfiguracji usługi sshd, oraz podstawowe scenariusze użycia narzędzi ssh, scp i sftp. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli potrzebujesz zdalnego dostępu do maszyny. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/infrastructure-services/TigerVNC/" class="page">TigerVNC opisuje wykorzystanie konceptu virtual network computing (VNC) do udostępniania graficznego interfejsu pulpitu, co umożliwia zdalne kontrolowanie innych komputerów. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/servers/intro-servers/" class="page">Serwery

Ta część opisuje tematy związane z serwerami, np. jak zainstalować serwer internetowy, czy jak udostępniać pliki i katalogi poprzez sieć. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/servers/Web_Servers/" class="page">Serwery www - ten rozdział skupia się na Serwerze HTTP Apache, wszechstronnym, pełnym zaawansowanych funkcji serwerze webowym tworzonym przez Apache Software Foundation w myśl idei otwartego oprogramowania. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli potrzebujesz skonfigurować serwer www na swoim komputerze. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/servers/Mail_Servers/" class="page">Serwery poczty - ten rozdział opisuje współcześnie używane protokoły pocztowe oraz niektóre z programów przeznaczonych do wysyłania i odbierania e-maili, takie jak Postfix, Sendmail, Fetchmail i Procmail. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli chcesz skonfigurować serwer poczty na swoim komputerze. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/servers/Directory_Servers/" class="page">Serwery katalogów - ten rozdział opisuje instalację i konfigurację aplikacji OpenLDAP, wolnego oprogramowania implementującego protokoły LDAPv2 i LDAPv3. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli chcesz skonfigurować serwer katalogów na swoim komputerze. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/servers/File_and_Print_Servers/" class="page">Serwery plików i drukowania - ten rozdział opisuje instalację i konfigurację programu Samba, wolnego oprogramowania implementującego protokół Server Message Block (SMB) oraz aplikacji vsftpd, podstawowego serwera FTP dostarczanego w ramach systemu Fedora. Dodatkowo opisuje jak używać narzędzia Konfiguracja Drukarek w celu instalacji i konfiguracji drukarek. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli potrzebujesz skonfigurować serwer plików lub drukowania na swoim serwerze. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/servers/Configuring_NTP_Using_the_chrony_Suite/" class="page">Konfigurowanie NTP za pomocą zestawu pakietów chrony opisuje instalację i konfigurację zestawu pakietów chrony, który dostarcza implementację klienta i serwera dla protokołu Network Time (NTP). Przeczytaj ten rozdział jeżeli potrzebujesz skonfigurować swój system w taki sposób, aby synchronizował się ze zdalnym serwerem NTP, albo żeby udostępnić własny serwer NTP na maszynie. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/servers/Configuring_NTP_Using_ntpd/" class="page">Konfigurowanie NTP za pomocą ntpd opisuje instalację i konfigurację demona NTP o nazwie ntpd. Przeczytaj ten rozdział jeżeli potrzebujesz skonfigurować swój system w taki sposób, aby synchronizował się ze zdalnym serwerem NTP, albo żeby udostępnić własny serwer NTP na maszynie, ale nie chcesz używać aplikacji chrony. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/servers/Configuring_PTP_Using_ptp4l/" class="page">Konfigurowanie PTP za pomocą ptp4l opisuje instalację i konfigurację oprogramowania obslugującego Precision Time Protocol, ptp4l. Aplikacja ta pozwala synchronizować zegary w ramach sieci za pomocą protokołu Precision Network Time Protocol (PTP). Przeczytaj ten rozdział jeżeli potrzebujesz skonfigurować swój system w taki sposób, aby synchronizował się z głównym zegarem PTP. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/intro-monitoring-and-automation/" class="page">Monitorowanie i Automatyzacja

Ta część opisuje różne narzędzia, które pozwalają administratorom systemów na monitorowanie wydajności systemu, automatyzację zadań systemu i na zgłaszanie błędów. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/System_Monitoring_Tools/" class="page">Narzędzia monitorowania systemu - rozdział ten opisuje aplikacje i polecenia które pozwalają uzyskać ważne informacje na temat systemu. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak zbierać kluczowe informacje o systemie. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/Viewing_and_Managing_Log_Files/" class="page">Wyświetlanie i zarządzanie plikami dziennika opisuje konfigurację demona rsyslog, oraz opisuje jak zlokalizować, przeglądać i monitorować pliki dzienników. Przeczytaj ten rozdział aby dowiedzieć się, jak pracować z plikami dziennika. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/Automating_System_Tasks/" class="page">Automatyzacja zadań systemowych zawiera opis komend cron, at, oraz batch. Przeczytaj ten rozdział, aby nauczyć się jak używać tych narzędzi do automatyzacji zadań w systemie. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/monitoring-and-automation/OProfile/" class="page">OProfile opisuje narzędzie OProfile, lekkie narzędzie do monitorowania wydajności całego systemu. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak używać OProfile w swoim systemie. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/intro-kernel-module-driver-configuration/" class="page">Konfiguracja jądra, modułów i sterowników

Ta część opisuje różne narzędzia, które wspierają administratorów w modyfikowaniu jądra systemu. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/Working_with_the_GRUB_2_Boot_Loader/" class="page">Praca z programem GRUB 2 opisuje program rozruchowy GNU GRand Unified Boot loader (GRUB) wersja 2, który umożliwia wybranie systemu operacyjnego lub wersji jądra która powinna się uruchomić w momencie startu maszyny. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel/" class="page">Ręczna aktualizacja jądra przedstawia informacje jak samodzielnie zaktualizować paczkę z plikami jądra systemowego za pomocą polecenia rpm zamiast używać aplikacji dnf. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli nie możesz zaktualizować jądra systemowego za pomocą menedżera pakietów DNF. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules/" class="page">Praca z modułami jądra opisuje jak wyświetlić, wyszukać, załadować i wyłączyć moduły jądra oraz ich zależności, oraz jak ustawić parametry tych modułów. Dodatkowo opisuje możliwości niektórych modułów, takie jak używanie wielu kart Ethernet lub rozdzielanie transferu na wiele połączeń internetowych. Przeczytaj ren rozdział, jeżeli musisz modyfikować system za pomocą modułów jądra Linuxa. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/RPM/" class="page">RPM

Ten dodatek skupia się na Menedżerze Pakietów RPM (RPM), oprogramowaniu używanym w systemie Fedora oraz dostępnych użyciach polecenia rpm. Przeczytaj ten dodatek, jeżeli musisz użyć rpm zamiast menedżera pakietów dnf. org/pl/fedora/f32/system-administrators-guide/Wayland/" class="page">Serwer wyświetlania Wayland

Ten dodatek opisuje Wayland, nowy serwer wyświetlania używany w pulpicie GNOME dla systemu Fedora, oraz przedstawia wskazówki jak radzić sobie z ewentualnymi problemami, na które można się natknąć podczas pracy na Waylandzie.

Pomoc

Sterowniki i pliki do pobrania

Dokumentacja

Dokumentacja użytkownika

Informacje o oprogramowaniu zewnętrznych dostawcówPorady dla klientów

Kontakt

Podręcznik administratora systemu Emerson Cf452gbz00

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik administratora systemu Emerson Cf452gbz00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik administratora systemu Emerson Cf452gbz00