Opis techniczny Canon Ir1023 Series

Canon Ir1023 Series to wydajna i wszechstronna drukarka laserowa przeznaczona do pracy biurowej. Charakteryzuje się szybkim drukowaniem, do 33 str/min. Drukarka posiada łatwy w użyciu panel dotykowy, a także wbudowane interfejsy sieciowe i USB. Jest wyposażona w zaawansowany system skanowania do skanowania w bardzo wysokiej rozdzielczości, co pozwala na skanowanie dokumentów i tworzenie skanów wysokiej jakości. Drukarka posiada również możliwość drukowania bezpośrednio z serwera, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Canon Ir1023 Series zapewnia wysoką jakość wydruku i jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm.

Ostatnia aktualizacja: Opis techniczny Canon Ir1023 Series

OPC Canon iR1018, iR1019, iR1020, iR1022, iR1023, iR1024, iR1025 (C-EXV18)

OPC-CDCEXV18_LTD

OPC przeznaczony do:

Canon iR1018, iR1019, iR1020, iR1022, iR1023, iR1024, iR1025

Canon iR1018, iR1018J, iR1019, iR1020, iR1020J, iR1022, iR1022A, iR1022F, iR1022I, iR1022IF, iR1024A, iR1024AF, iR1024F, iR1024IF

  • Gwarancja: 6 m-cy
  • Producent_Oryginału: Canon
  • Rodzaj: Kolorowa
  • Wydajność: NIE DOTYCZY
Rodzaje obiektywów fotograficznych - Canon Poland
  1. Canon
  2. Obiektywy firmy Canon
  3. Rodzaje obiektywów fotograficznych

Nasze obiektywy

Jeśli wiesz, czego szukasz, możesz przejrzeć serie obiektywów RF, EF, RF-S, EF-S i EF-M, aby znaleźć obiektyw dla siebie.

Obiektywy RF i RF-S

Jasne obiektywy i jeszcze wyższa klarowność optyczna to standardowe cechy systemu EOS R.

WYŚWIETL OFERTĘ

Adaptery EOS R

Używaj dostępnych obiektywów EF i EF-S z nowym aparatem EOS R i odkrywaj nowe poziomy kreatywności.

EF-S

Lekkie obiektywy do rejestrowania doskonałych obrazów lustrzankami cyfrowymi z matrycami APS-C. 3s_3fdfdcf33ce246f19e211c4b46bc2a31? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

EF-M

Poręczne i lekkie obiektywy wyłącznie do aparatów EOS M. 4-stm-sample-lofoten-richard-walch-15_c878dfb1c0264eda9942907ee58ac71a? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Stałoogniskowe EF

Połączenie jakości obrazu, niewielkich rozmiarów i jasnej maksymalnej przysłony. 4l_is_usm-sample-by-canon-explorer-conny-janssen-danst-013_450b116c832a4adfaec9e6f03c1c4130? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Obiektywy serii L

Niezrównane parametry optyczne w trudnych warunkach oświetleniowych i środowiskowych. ws/i/canon/l_series_promo_product_1280_937e1fe871044d8991200ba1de5dc2d0? $hero-header-half-16by9-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Zmiennoogniskowe EF

Łatwa regulacja kadru pierścieniem zmiany ogniskowej. 6l_is_ii_usm_red-deer-8_hi-res_a63e2be031274e018d9ad7a03d82497e? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Makro

Zaprojektowane, by ukazywać intrygujące szczegóły. Doskonałe do zdjęć kwiatów i owadów. 5_macro_is_stm_sample_food_013_a2_adf5775f46084d89b6646a880bb788ca? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Teleobiektywy

Uwieczniaj dzikie zwierzęta, rywalizację sportową i wydarzenia z dużej odległości. Przekonaj się, jak kreatywnie potrafisz pracować. 1l-is-usm_rml_sample_19_hero_78d1fa768f3f45f782f307fb725b4324? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Obiektywy szerokokątne

Możesz uwzględniać większy obszar w kadrze – idealne rozwiązanie do fotografii ulicznej i krajobrazowej. 8l-is-usm_matthew-joseph_sample_2_f33e118c56f94f399852a72cd32e206a? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Z korekcją perspektywy

Specjalistyczne obiektywy z możliwością kontroli perspektywy i płaszczyzny ostrości. ws/i/canon/eos_5ds_sample-image-david-noton-14_a1bbafd233224f09beafcc88dc39dc3e? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Konwertery EF

Wydłużają zasięg obiektywu lub przybliżają do obiektu. ws/i/canon/canon-lenses-by-type-extenders_1a6b83028e9347e3a3efa112737ffdd1? $block-media-1by1-dt$" type="image/webp" media="(min-width: 1472px)"/>

Nie masz pewności, który obiektyw będzie zgodny z aparatem?

Trzeba wiedzieć, który rodzaj obiektywów obsługuje aparat. Informacje o zgodności obiektywów są dostępne po kliknięciu łącza poniżej. pl/lenses/tech-guide/compatibility/" data-productname=" " data-skuid=" " target="_self">WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ

Przeglądanie wg rodzaju fotografii

Wybierz kategorię fotografii poniżej, aby skorzystać z dodatkowych informacji i zaleceń ułatwiających skuteczne fotografowanie i wybór idealnego obiektywu.

1. 

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

2. 

Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:

1)

przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

2)

w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

a)

przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b)

powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2, 20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1, 40 m, lecz mniejszej od 2, 20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1, 40 m pomija się całkowicie;

3)

formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

4)

układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

5)

w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

6)

w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;

7)

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;

8)

rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a)

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,

b)

dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;

9)

rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

10)

charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. 138), określającą w zależności od potrzeb:

a)

bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,

b)

w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c)

parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

d)

dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

11)

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a)

zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

b)

emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

c)

rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

d)

właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

e)

wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

12)

w stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:

a)

roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

b)

dostępne nośniki energii,

d)

wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e)

obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

f)

wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

13)

warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

3. 

Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych.

Opis techniczny Canon Ir1023 Series

Bezpośredni link do pobrania Opis techniczny Canon Ir1023 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis techniczny Canon Ir1023 Series