Podręcznik dotyczący poleceń calix odc 3000

Podręcznik konserwacji podzespołów Dell Poweredge 4350 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy poszczególnych elementów tego urządzenia. Ilustrowana lista części zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych podzespołach, w tym nazwy, opisy i numery części, dzięki czemu można szybko i łatwo zidentyfikować odpowiedni element. Podręcznik ten jest szczególnie przydatny podczas naprawy urządzenia, ponieważ pozwala wybrać właściwą część, sprawdzić jej działanie i upewnić się, że jest ona odpowiednia do urządzenia. Oprócz tego podręcznik zawiera także informacje dotyczące konserwacji i naprawy poszczególnych części, w tym instrukcje i wskazówki, które ułatwiają naprawę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dotyczący poleceń calix odc 3000

1 R XF PODRĘCZNIK WŁAŚCICIELA Nr katalogowy z publikacji JJM

2 L Wstęp INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Prosimy o jak najszybsze przeczytanie dokumentacji przeznaczonej dla właściciela/operatora, dostarczonej wraz z pojazdem. WAŻNE Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obejmują wszystkie wersje pojazdu oraz wyposażenia opcjonalnego. Niektóre z wymienionych elementów mogą nie być zamontowane w Państwa pojeździe. Ze względu na cykle druku, instrukcja może zawierać opisy opcji, które nie są jeszcze ogólnodostępne. Wyposażenie opcjonalne, sprzęt i oprogramowanie pojazdu zostały zaprojektowane dla rynku, na którym pojazd jest sprzedawany pierwotnie. Jeżeli samochód ma być użytkowany w innym obszarze geograficznym, konieczne może być wprowadzenie modyfikacji pojazdu w celu dostosowania do lokalnych warunków. Firma Jaguar Land Rover Limited nie ponosi odpowiedzialności za koszt jakichkolwiek modyfikacji. Mogą one mieć wpływ na warunki gwarancji. Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w momencie wysyłania do druku. Skutkiem wprowadzania kolejnych zmian konstrukcyjnych pojazdu może być wydanie suplementu do zestawu dokumentacji pojazdu. Aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Jaguar pod adresem W ramach rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych, konstrukcji lub wyposażenia pojazdu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez zaciągania zobowiązań. Kopiowanie lub tłumaczenie niniejszej publikacji lub jej części bez zgody wydawcy jest zabronione. Z wyłączeniem błędów i pominięć. SYMBOLE STOSOWANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wskazują procedury, które trzeba wykonywać ściśle według instrukcji lub informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń. Te symbole wskazują procedury, które trzeba wykonywać ściśle według instrukcji lub informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć ryzyka uszkodzenia pojazdu. Symbol recyklingu oznacza elementy, które należy utylizować w bezpieczny sposób, aby niepotrzebnie nie niszczyć środowiska naturalnego. Symbol ten wskazuje funkcję, którą można dostosować, włączyć lub wyłączyć u autoryzowanego dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. Jaguar Land Rover Limited Wszelkie prawa zastrzeżone. 2

3 R Spis treści Wstęp... 2 Dostęp do pojazdu... 4 Wyjście z pojazdu... 15 Fotele przednie... 20 Tylne fotele... 25 Zagłówki... 29 Kierownica... 31 Pasy bezpieczeństwa... 32 Bezpieczeństwo dzieci... 37 Poduszki powietrzne... 45 Zestaw wskaźników... 50 Lampki ostrzegawcze... 52 Oświetlenie zewnętrzne... 57 Oświetlenie wnętrza... 61 Wycieraczki i spryskiwacze... 63 Lusterka... 66 Monitorowanie martwych stref... 68 Urządzenie do otwierania drzwi garażu... 71 Szyby... 75 Ekran dotykowy... 78 Ogrzewanie i wentylacja... 83 Schowki... 87 Bagażnik... 89 Holowanie... 94 Uruchamianie silnika... 99 Inteligentny system stop/start.. 102 Skrzynia biegów Kontrola stabilności Zawieszenie Hamulce Wspomaganie parkowania Automatyczny system ograniczania prędkości jazdy (ASL) System programowania prędkości jazdy Inteligentny system programowania prędkości jazdy Ogólne informacje na temat systemu audio/wideo Radio Radio DAB Przenośne urządzenia multimedialne Telewizja Odtwarzacz wideo System rozpoznawania poleceń głosowych Telefon System nawigacji Paliwo i tankowanie Konserwacja Sprawdzanie poziomu płynów. 204 Akumulator pojazdu Bezpieczniki Opony System monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS) Zestaw do naprawy opon Zmiana koła Holowanie pojazdu Po kolizji Etykiety w pojeździe Dane techniczne Homologacja Indeks Przegląd elementów sterowania

4 L Dostęp do pojazdu ODBLOKOWANIE POJAZDU 4

5 R Dostęp do pojazdu 1. Nacisnąć przycisk zamykania, aby zamknąć pojazd. Pojazd można zablokować blokadą pojedynczą lub podwójną. Patrz 15, BLOKADA POJEDYNCZA i 15, BLOKADA PODWÓJNA. 2. Pojazd można odblokować, korzystając z wejścia selektywnego lub centralnego. Jeśli włączone jest selektywne odblokowanie zamków, pierwsze przyciśnięcie powoduje odblokowanie drzwi kierowcy i pozwala na otwarcie pozostałych drzwi z wnętrza pojazdu. Światła awaryjne błysną dwukrotnie, sygnalizując, że zamki zostały odblokowane i alarm jest rozbrojony. Drugie naciśnięcie powoduje odblokowanie drzwi pasażerów i bagażnika. Jeśli włączone jest centralne odblokowanie zamków, przycisnąć krótko, aby odblokować wszystkie drzwi i bagażnik oraz rozbroić alarm. Światła awaryjne błysną dwukrotnie sygnalizując, że zamki zostały odblokowane i alarm jest rozbrojony. Aby przełączyć tryb odblokowania z selektywnego na centralny (lub odwrotnie), nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk blokowania i odblokowywania na kluczyku inteligentnym Smart key przez 3 sekundy. Dwukrotne błyśnięcie świateł awaryjnych potwierdza zmianę. Zmiany można także dokonać za pomocą ekranu dotykowego. Patrz 81, USTAWIENIA POJAZDU. 3. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć bagażnik. System zabezpieczeń pojazdu pozostanie aktywny na czas otwarcia bagażnika, ale systemy wykrywania wtargnięcia oraz pochylenia będą wyłączone. Blokada drzwi i pokrywy komory silnika pozostanie nadal włączona. System zabezpieczeń zostanie aktywowany ponownie po zamknięciu bagażnika. 4. Alarm przeciwnapadowy: nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy (lub nacisnąć 3 razy w ciągu 3 sekund) w celu włączenia sygnału dźwiękowego, syreny alarmu oraz świateł awaryjnych. Jeżeli alarm był aktywny przez ponad 5 sekund, można go wyłączyć, naciskając ten przycisk i przytrzymując go przez 3 sekundy, lub naciskając 3 razy w ciągu 3 sekund. Alarm zostanie także anulowany, jeśli pojazd wykryje prawidłowy kluczyk inteligentny Smart key w chwili naciśnięcia przycisku START/STOP. 5. Nacisnąć, aby włączyć oświetlenie otoczenia na czas do 120 sekund. Czas świecenia ustawia się za pomocą przełącznika opóźnienia na wyjście z pojazdu znajdującego się na dźwigni przełącznika świateł. Ponowne naciśnięcie przycisku lub naciśnięcie przycisku START/STOP spowoduje wyłączenie oświetlenia peryferyjnego. 6. Przesunąć, a następnie zdjąć pokrywę, aby uzyskać dostęp do grota kluczyka awaryjnego. 7. Wyjąć grot klucza awaryjnego. 8. Przycisk blokowania bez użycia klucza. Patrz 16, ZAMYKANIE BEZ UŻYCIA KLUCZA. 5

6 L Dostęp do pojazdu 9. Awaryjna pokrywa zamka. Na właściwej pokrywie znajduje się wytłoczony symbol klucza. 10. Włożyć grot kluczyka w szczelinę pod pokrywą. 11. Ostrożnie podnieść kluczyk, aby zwolnić pokrywę z zaczepów mocujących. 12. Włożyć kluczyk do odsłoniętego zamka, aby móc go użyć. Aby odblokować: obrócić kluczyk w kierunku tyłu pojazdu i zwolnić. Jeżeli system zabezpieczeń jest rozbrojony, zostaną odblokowane wszystkie drzwi i bagażnik. Jeżeli pojazd zostanie odblokowany za pomocą kluczyka awaryjnego, gdy system alarmowy jest uzbrojony, po odblokowaniu drzwi rozlegnie się sygnał alarmu. Aby wyłączyć alarm, nacisnąć przycisk odblokowywania na kluczyku Smart key lub nacisnąć przycisk START/STOP, trzymając inteligentny kluczyk Smart key wewnątrz pojazdu. Aby zablokować: upewnić się, że wszystkie drzwi są zamknięte, następnie obrócić kluczyk w kierunku przodu pojazdu i zwolnić. Spowoduje to zablokowanie wszystkich drzwi, ale nie uzbroi alarmu. Wymiana pokrywy zamka w drzwiach: 1. Ustawić pokrywę, aby zaczepić o dwa dolne zaczepy. Przycisnąć górę pokrywy, aby zaczepić górny zaczep. ODBLOKOWANIE BEZ KLUCZA W przypadku osób z rozrusznikiem serca ważne jest, by rozrusznik serca znajdował się w odległości co najmniej 23 cm (9 cali) od jakiegokolwiek nadajnika zamontowanego w pojeździe. Pozwoli to uniknąć ewentualnych zakłóceń między systemem pojazdu i tym urządzeniem. Aby uzyskać informacje na temat umiejscowienia przekaźników systemu bezpieczeństwa, patrz 269, KLUCZ SMART KEY: LOKALIZACJA NADAJNIKA. W razie zagubienia kluczyka Smart key, zamiennik można uzyskać i zaprogramować do danego pojazdu u dealera lub w autoryzowanej stacji obsługi. W razie zagubienia kluczyka Smart key należy natychmiast powiadomić dealera lub autoryzowaną stację obsługi i zlecić ponowne zaprogramowanie pozostałych kluczyków Smart key. Kluczyk Smart key może nie zostać wykryty, jeżeli został umieszczony w metalowym pojemniku lub jest zasłonięty przez urządzenie z podświetlanym ekranem LCD, takie jak smartfon, laptop (także znajdujący się w torbie na laptopa), konsola do gier itp. Kluczyk Smart key należy trzymać z dala od takich urządzeń w czasie korzystania z funkcji odblokowania bądź uruchamiania bez użycia klucza. 6

7 R Dostęp do pojazdu System wejścia bez użycia klucza umożliwia odblokowanie drzwi i rozbrojenie systemu bezpieczeństwa przez użycie klamki drzwiowej, pod warunkiem, że kluczyk inteligentny Smart key znajduje się w odległości do 1, 0 m (3 stóp). Wystarczy, że kierowca ma kluczyk inteligentny przy sobie. Nie musi go wyciągać ani go trzymać. Jednakże inteligentny kluczyk Smart key może nie zostać wykryty, jeśli będzie umieszczony w metalowym pojemniku. Uwaga: Funkcja odblokowania bez użycia klucza powoduje otwarcie pojazdu zgodnie z bieżącym ustawieniem bezpieczeństwa (tryb działania selektywny lub centralny). Jeżeli system zabezpieczeń jest ustawiony na otwieranie selektywne, a pierwsze zostaną otwarte drzwi inne niż kierowcy, odblokowane zostaną wszystkie pozostałe drzwi. Po zamknięciu wszystkich drzwi system sprawdzi, czy we wnętrzu pojazdu znajduje się właściwy kluczyk Smart key. Jeśli system nie wykryje klucza, w centrum komunikatów wyświetli się komunikat SMART KEY NOT FOUND, PLACE AS SHOWN) (KLUCZYK INTELIGENTNY NIE ZOSTAŁ ZNALEZIONY, UMIEŚĆ GO W POKAZANY SPOSÓB). Znaleźć inteligentny kluczyk Smart key (patrz 100, PROCEDURA AWARYJNA URUCHAMIANIA BEZ KLUCZA). Zamontowany w pojeździe system bezpieczeństwa jest zgodny z kategorią 1 Thatcham i spełnia wymogi rozporządzenia UE 97/116 oraz dyrektywy UE 95/56 WE. TRYB FUNKCJI POMOCNICZYCH Gdy drzwi są otwierane za pomocą kluczyka Smart key lub funkcji odblokowania bez klucza, układ elektryczny pojazdu inicjalizuje tryb funkcji pomocniczych. Uruchomione zostaną następujące systemy: Pamięć ustawień miejsca kierowcy. Regulacja ustawienia foteli i kolumny kierownicy. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Centrum komunikatów. Dodatkowe gniazdo zasilania. CAŁKOWITE OTWIERANIE Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk odblokowania na inteligentnym kluczyku Smart key. Pojazd odblokuje się i alarm zostanie automatycznie dezaktywowany. Po 3 sekundach zostaną otwarte wszystkie szyby i otwierany dach. Aby szyby nie poruszały się podczas działania funkcji otwierania całkowitego, nacisnąć dowolny przycisk na inteligentnym kluczyku Smart key lub użyć przełącznika sterowania szybą po stronie kierowcy. Aby zapobiec opuszczeniu określonej szyby, nacisnąć przełącznik odpowiedniej szyby. Uwaga: Funkcję otwierania całkowitego można włączyć/wyłączyć w menu Windows/mirrors (Szyby/lusterka) dostępnym w menu Vehicle settings (Ustawienia pojazdu) na ekranie dotykowym. 7

8 L Dostęp do pojazdu BLOKOWANIE DRZWI PO RUSZENIU Blokuje wszystkie drzwi, gdy pojazd przekroczy zaprogramowaną prędkość. Użycie przycisków blokowania/odblokowania centralnego (patrz 294, ELEMENTY STEROWANIA) spowoduje anulowanie funkcji blokowania po rozpoczęciu jazdy na pozostały czas podróży. Jeśli drzwi zostaną odblokowane i otwarte osobno, po zamknięciu otwartych drzwi zablokują się drzwi po obu stronach. Uwaga: Funkcję blokowania drzwi w chwili rozpoczęcia jazdy oraz prędkość, przy której następuje jej uaktywnienie, można skonfigurować/włączyć/wyłączyć w menu Security (Zabezpieczenia) dostępnym w menu Vehicle settings (Ustawienia pojazdu) na ekranie dotykowym. BLOKADA KOLUMNY KIEROWNICY Ten pojazd jest wyposażony w elektroniczną blokadę kierownicy. Blokada kierownicy zostaje zwolniona po wykryciu kluczyka Smart key wewnątrz pojazdu. W razie wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości działania blokady kolumny kierownicy w centrum komunikatów wyświetla się komunikat STEERING COLUMN LOCKED (KOLUMNA KIEROWNICY ZABLOKOWANA). W takim przypadku: 1. Zablokować, a następnie odblokować pojazd za pomocą kluczyka Smart key. Ponownie podjąć próbę odblokowania kolumny kierownicy, delikatnie obracając kierownicę w lewo i w prawo podczas blokowania i odblokowywania pojazdu za pomocą kluczyka Smart key. Jeśli problem nie ustępuje, zwrócić się natychmiast o fachową pomoc. OTWIERANIE I ZAMYKANIE POKRYWY BAGAŻNIKA Jeżeli bagażnik został otwarty, kiedy drzwi kierowcy oraz pasażera były zablokowane, należy uważać, aby nie pozostawić inteligentnego kluczyka Smart key w pojeździe, kiedy bagażnik zostanie ponownie zamknięty. Gdy kluczyk inteligentny Smart key zostanie omyłkowo pozostawiony w bagażniku, a pojazd zostanie zablokowany i zostanie włączony alarm, wówczas włączy się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i po upływie 3 sekund pokrywa bagażnika otworzy się. Kluczyk Smart key może nie zostać wykryty, jeżeli został umieszczony w metalowym pojemniku lub jest zasłonięty przez urządzenie z podświetlanym ekranem LCD, takie jak smartfon, laptop (także znajdujący się w torbie na laptopa), konsola do gier itd. 8

9 R Dostęp do pojazdu Nie należy wielokrotnie podejmować prób zamykania bagażnika po jego automatycznym otwarciu; w takim wypadku zatrzask może się przegrzać. Jeżeli nie można określić przyczyny automatycznego ponownego otwierania: odblokować wszystkie drzwi oraz bagażnik, używając kluczyka inteligentnego Smart key; upewnić się, że wszystkie drzwi, pokrywa komory silnika i pokrywa bagażnika są prawidłowo zamknięte; zablokować pojazd ponownie za pomocą kluczyka Smart key. 9

10 L Dostęp do pojazdu Aby otworzyć pokrywę bagażnika lub drzwi tyłu nadwozia: 1. nacisnąć przycisk inteligentnego kluczyka Smart key, 2. nacisnąć wewnętrzny przycisk zwalniający, 3. nacisnąć zewnętrzny przycisk zwalniający, jeśli pojazd nie jest zablokowany. Aby otworzyć pokrywę bagażnika lub drzwi tyłu nadwozia za pomocą grota klucza awaryjnego, najpierw chwycić inteligentny kluczyk Smart key, następnie przesunąć i zdjąć pokrywę w celu odsłonięcia klucza awaryjnego. Za pomocą grotu wyjąć zaślepkę z panelu poszycia nad tablicą rejestracyjną. Włożyć grot klucza awaryjnego w zamek i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć bagażnik. Jeśli system alarmowy jest uzbrojony, po otwarciu pokrywy bagażnika włączy się dźwiękowy sygnał alarmowy. Aby wyłączyć alarm, nacisnąć przycisk odblokowania pojazdu na kluczyku Smart key lub nacisnąć przycisk START/STOP, trzymając kluczyk Smart key wewnątrz pojazdu. Roleta przedziału bagażowego wersji Sportbrake może się podnosić i zamykać zgodnie z ruchem drzwi tyłu nadwozia. Należy zachować ostrożność przy ręcznym zamykaniu i blokowaniu zatrzasku, ponieważ jest on automatycznie zamykany przez funkcję domykania. Może dojść do obrażeń ciała. Aby uaktywnić funkcję domykania, należy opuścić pokrywę bagażnika lub drzwi tyłu nadwozia na zatrzask. Następnie pokrywa przesunie się do pozycji całkowicie zamkniętej i zatrzaśniętej. 10

11 R Dostęp do pojazdu OTWIERANIE I ZAMYKANIE ELEKTRYCZNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA Przed otwarciem pokrywy bagażnika należy upewnić się, że nad tylną częścią pojazdu jest co najmniej 1, 0 m (39 cali) wolnego miejsca. Niedostateczna ilość miejsca może skutkować uszkodzeniem pojazdu. Nie należy posługiwać się pokrywą bagażnika, jeżeli zamontowany jest do niej wieszak na rowery. Przed zmianą położenia pokrywy bagażnika należy zdjąć z niej wszystkie rowery i/lub bagażniki. 1. Nacisnąć, aby otworzyć elektryczną pokrywę bagażnika. Nacisnąć i zwolnić, aby zamknąć elektryczną pokrywę bagażnika. Pokrywę bagażnika można również otworzyć w następujący sposób: Nacisnąć przycisk zwalniania pokrywy bagażnika we wnętrzu pojazdu. Nacisnąć przycisk zwalniania pokrywy bagażnika na kluczyku inteligentnym Smart key. Uwaga: Pokrywa bagażnika nie otworzy się, jeżeli pojazd porusza się z prędkością 5 km/h (3 mph) lub wyższą. Uwaga: W przypadku użycia zewnętrznego przełącznika odblokowującego (1) wszystkie drzwi pojazdu muszą być odblokowane, a dźwignia zmiany biegów musi być ustawiona w położeniu parkowania (P). Uwaga: Jeżeli kluczyk Smart key został nieumyślnie pozostawiony w bagażniku, a pojazd został zablokowany i uzbrojono alarm, rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, a pokrywa bagażnika otworzy się ponownie po 3 sekundach. 11

12 L Dostęp do pojazdu Otwartą pokrywę bagażnika można zamknąć ręcznie. Jeśli pokrywa bagażnika nie otworzy się lub nie zamknie się prawidłowo, należy zamknąć ją ręcznie, a następnie ponownie nacisnąć przycisk zwalniający. Uwaga: Ruch pokrywy bagażnika zostanie zatrzymany, jeżeli podczas otwierania lub zamykania zostanie wciśnięty przycisk pokrywy. Naciśnięcie przycisku w fazie automatycznego blokowania spowoduje, że żądanie otwarcia zostanie zignorowane. Przed zamknięciem pokrywy bagażnika należy upewnić się, że w najbliższym otoczeniu pojazdu nikt nie jest narażony na przytrzaśnięcie jakiejkolwiek części ciała. Uwaga: automatyczne blokowanie nie posiada funkcji wykrywania obiektów. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci, nawet podczas posługiwania się urządzeniami z systemem wykrywania obiektów. Płyta zamka i zatrzask są widoczne, gdy pokrywa bagażnika jest otwarta. Nie należy ręcznie blokować zatrzasku, gdyż istnieje ryzyko uruchomienia funkcji automatycznego blokowania, co spowoduje przytrzaśnięcie części ciała lub przedmiotów. Wykrywanie przedmiotów podczas otwierania: w przypadku wykrycia przedmiotu, który mógłby zakłócić otwieranie pokrywy bagażnika, ruch pokrywy bagażnika zostaje wstrzymany. Aby otworzyć pokrywę, należy usunąć wszystkie przeszkody i nacisnąć ponowne przycisk pokrywy bagażnika. Wykrywanie przedmiotów podczas zamykania: w przypadku wykrycia przedmiotu, który mógłby zakłócić zamykanie pokrywy bagażnika, ruch pokrywy bagażnika zostaje wstrzymany, następnie pokrywa bagażnika nieznacznie się cofa. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, wskazujący na nieprawidłowe zablokowanie. Aby zamknąć pokrywę, należy usunąć wszystkie przeszkody i nacisnąć ponownie przycisk pokrywy bagażnika. WYSOKOŚĆ OTWIERANIA POKRYWY BAGAŻNIKA Maksymalną wysokość otwierania można ustawić wedle wymagań. Ułatwia to użytkowanie oraz korzystanie z bagażnika na parkingach o niskim stropie. Należy otworzyć pokrywę bagażnika do pozycji, jaką chcemy ustawić jako maksymalną wysokość. Nacisnąć zewnętrzny element sterujący pokrywą bagażnika*, aby zatrzymać ruch pokrywy bagażnika lub ustawić ją ręcznie w wybranym położeniu. Uwaga: *Nie kluczyk Smart key lub wewnętrzny przycisk zwalniania pokrywy. Upewnić się, że pokrywa bagażnika nie zmienia położenia przynajmniej przez 3 sekundy. Aby ustawić wysokość otwarcia, nacisnąć i przytrzymać przycisk zamykania na pokrywie bagażnika aż do momentu włączenia brzęczyka. Zamknąć pokrywę bagażnika, następnie ponownie ją otworzyć, aby sprawdzić, czy otwiera się ona do zaprogramowanej wysokości. 12

13 R Dostęp do pojazdu Uwaga: Jeżeli po wykonaniu etapu 3 procedury pokrywa bagażnika zamknie się automatycznie, zadana wysokość nie została zaprogramowana. Należy powtórzyć procedurę, upewniając się, że wszystkie kroki zostały dokładnie wykonane. Aby wyzerować maksymalną wysokość otwierania, należy powtórzyć tę procedurę, ręcznie otwierając całkowicie pokrywę przed naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku. Elektryczna pokrywa bagażnika może utracić swoją pamięć pozycji, jeżeli wystąpiło wielokrotne wykrycie obiektów lub napięcie akumulatora jest niskie. Użytkowanie napędu pokrywy może zostać wstrzymane. Zerowanie pokrywy bagażnika: 1. Zamknąć ręcznie pokrywę bagażnika. Nacisnąć przycisk zwalniania pokrywy bagażnika. Pozwolić pokrywie bagażnika otworzyć się do ustawionej wcześniej pozycji lub do pozycji w pełni otwartej. Nacisnąć i zwolnić przycisk zamykania. Pozwolić pokrywie bagażnika na całkowite zamknięcie. Pamięć zaprogramowanej pozycji pokrywy bagażnika zostanie przywrócona. Nie należy wystawiać kluczyka Smart key na działanie wysokiej temperatury, kurzu, wilgoci i płynów. Nie wystawiać klucza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Numer grota kluczyka awaryjnego jest zapisany na dołączonej etykiecie, którą należy odkleić i nakleić w odpowiednim miejscu książki serwisowej dołączonej do dokumentacji pojazdu. Zasięg działania inteligentnego kluczyka Smart key może się znacząco zmieniać, zależnie od warunków atmosferycznych oraz zakłóceń z innych urządzeń. Uwaga: Częstotliwość fal radiowych wykorzystywana przez kluczyk Smart key może być używana przez inne urządzenia (np. sprzęt medyczny). Może to powodować zakłócenia w prawidłowej pracy kluczyka Smart key. OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Nigdy nie należy zostawiać kluczyka Smart key wewnątrz pojazdu, jeśli w pojeździe znajdują się dzieci lub zwierzęta. 13

14 L Dostęp do pojazdu WYMIANA BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Uwaga: Unikać dotykania nowej baterii, ponieważ wilgoć/tłuszcz znajdujący się na palcach może spowodować skrócenie trwałości baterii oraz korozję styków. Zmontować ponownie, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę, by rozległo się charakterystyczne kliknięcie oznaczające prawidłowe osadzenie elementów. Utylizacja baterii: zużyte baterie należy prawidłowo utylizować, ponieważ zawierają szkodliwe substancje. Porady dotyczące utylizacji można uzyskać u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi lub u przedstawiciela lokalnych władz. Gdy bateria wymaga wymiany, skuteczny zasięg inteligentnego kluczyka znacznie spada, a w centrum komunikatów wyświetla się komunikat SMART KEY BATTERY LOW (NISKI POZIOM BATERII KLUCZA INTELIGENTNEGO). Aby wymienić baterię: 1. Przesunąć pokrywę w kierunku zaznaczonym strzałką aż do usłyszenia kliknięcia. Zdjąć pokrywę. Użyć grotu klucza awaryjnego, aby otworzyć obudowę kluczyka Smart key. Umieścić nową baterię typu CR2032 (którą można nabyć u dealera lub w autoryzowanej stacji obsługi) stroną dodatnią (+) skierowaną w górę. Uwaga: Do wymiany użyć wyłącznie nowej nieużywanej baterii. 14

15 R Wyjście z pojazdu ZAMKI DRZWI I DŹWIGNIE ZWALNIAJĄCE 1. Nacisnąć dźwignię, aby zablokować drzwi. Pociągnąć dźwignię, aby odblokować drzwi. Użycie dźwigni blokującej jednych z drzwi przednich powoduje zablokowanie wszystkich zamkniętych drzwi. Pociągnąć dźwignię zwalniającą w celu otwarcia drzwi. Jeśli drzwi są zablokowane, użycie dźwigni nie przyniesie żadnego skutku. Uwaga: Jeśli samochód zablokowano za pomocą kluczyka Smart key, dźwignia blokująca/zwalniająca zadziała wyłącznie dla danych drzwi i włączy się alarm dźwiękowy. Uwaga: Jeśli została uaktywniona podwójna blokada pojazdu, wewnętrzne dźwignie drzwi nie będą działać. Pojazd należy odblokować przy użyciu kluczyka Smart key. BLOKADA POJEDYNCZA Krótko nacisnąć przycisk blokady. Blokada pojedyncza zabezpiecza pojazd, uniemożliwiając otwarcie drzwi i bagażnika od zewnątrz. Drzwi można odblokować i otworzyć od wewnątrz. Światła awaryjne błysną raz w celu potwierdzenia. BLOKADA PODWÓJNA Nigdy nie należy stosować podwójnej blokady, gdy we wnętrzu pojazdu znajdują się osoby dorosłe, dzieci lub zwierzęta. W razie niebezpieczeństwa uniemożliwiłoby to ucieczkę, a ratownicy nie byliby w stanie szybko dostać się do wnętrza pojazdu. Jeśli pojazd jest zabezpieczony podwójnie, nie można otworzyć drzwi od wewnątrz ani z zewnątrz. Nacisnąć dwukrotnie przycisk blokowania w ciągu trzech sekund. Podwójna blokada zabezpiecza pojazd, uniemożliwiając odblokowanie lub otwarcie drzwi oraz bagażnika z zewnątrz i od wewnątrz, chyba że użyty zostanie właściwy kluczyk Smart key. W ramach potwierdzenia dwukrotnie błysną światła awaryjne (drugie błyśnięcie długie) i zostanie wyemitowany dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Sygnał dźwiękowy można włączyć lub wyłączyć u dealera lub w autoryzowanej stacji obsługi. 15

16 L Wyjście z pojazdu POTWIERDZENIE BLOKADY Jeżeli użytkownik pojazdu nie jest pewny, czy pojazd został zablokowany i system alarmowy został uzbrojony (blokadą pojedynczą bądź podwójną), należy ponownie nacisnąć przycisk blokowania. Światła awaryjne błysną, sygnalizując i potwierdzając aktualny stan blokady. Uwaga: Jeżeli pojazd nie jest zablokowany lub uzbrojony, jednokrotne naciśnięcie przycisku blokowania spowoduje zablokowanie pojazdu. Nacisnąć ponownie, aby uruchomić podwójną blokadę. NIEPRAWIDŁOWA BLOKADA Jeśli jedne z drzwi, pokrywa komory silnika lub bagażnika nie zostały całkowicie zamknięte podczas blokowania pojazdu za pomocą inteligentnego kluczyka Smart key lub blokowania bez użycia klucza, pojazd nie zablokuje się i rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe. Należy sprawdzić, czy wszystkie drzwi, pokrywa komory silnika i pokrywa bagażnika są prawidłowo zamknięte i podjąć kolejną próbę zablokowania pojazdu. Jeśli co najmniej jedne z drzwi nie zablokują się prawidłowo w czasie próby zablokowania pojazdu za pomocą inteligentnego kluczyka Smart key, włączą się dwa sygnały dźwiękowe i jedne lub kilkoro drzwi mogą pozostać niezablokowane. BLOKADA CAŁKOWITA Przed włączeniem funkcji blokady całkowitej należy upewnić się, że w przestrzeni elementów otwieranych nadwozia nie znajdują się dzieci, zwierzęta lub przedmioty. Należy upewnić się, że wszystkie drzwi są zamknięte, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk blokowania na kluczu Smart key lub nacisnąć i przytrzymać przycisk blokowania na zewnętrznej klamce drzwi. Nastąpi natychmiastowe włączenie pojedynczej blokady pojazdu i pełne uzbrojenie systemu alarmowego. Po 3 sekundach zamkną się wszystkie szyby. Uwaga: Jeśli przycisk na klamce zostanie zwolniony przed całkowitym zamknięciem szyb, ruch szyb zostanie przerwany. Uwaga: Funkcję całkowitego zamykania można włączyć/wyłączyć w menu Windows/mirrors (Szyby/lusterka) dostępnym w menu Security/Vehicle (Zabezpieczenia/pojazd) na ekranie dotykowym. ZAMYKANIE BEZ UŻYCIA KLUCZA Opuszczając pojazd, nie należy pozostawiać we wnętrzu kluczy Smart key ani kluczyków awaryjnych. Uniemożliwi to rozbrojenie systemu alarmowego i dzięki temu pomoże zapobiec kradzieży. 16

17 R Wyjście z pojazdu Klucz Smart key może nie zostać wykryty, jeżeli został umieszczony w metalowym pojemniku lub jest zasłonięty przez urządzenie z podświetlanym ekranem LCD, takie jak smartfon, laptop (także znajdujący się w torbie na laptopa), konsola do gier itd. Zamki drzwi pojazdu nie zablokują się automatycznie Aby włączyć pojedynczą blokadę, nacisnąć jeden raz przycisk na klamce drzwi. Światła awaryjne błysną w celu potwierdzenia (w przypadku wersji z innych rynków może włączyć się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy) Aby włączyć podwójną blokadę pojazdu, należy w ciągu 3 sekund nacisnąć przycisk dwukrotnie. Światła awaryjne błysną dwukrotnie (drugie błyśnięcie będzie długie). W przypadku wersji z innych rynków może włączyć się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Uwaga: Blokowanie bez użycia klucza zadziała tylko wtedy, gdy wszystkie drzwi, pokrywa komory silnika oraz bagażnika są zamknięte, a kluczyk Smart key znajduje się poza pojazdem. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, włączą się 2 dźwiękowe sygnały ostrzegawcze błędu. PEŁNY ALARM Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji ani uzupełnień dotyczących systemu zabezpieczającego przed kradzieżą. Takie zmiany mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie systemu. Aby uaktywnić pełną ochronę systemu alarmowego, upewnić się, że wszystkie szyby i dach otwierany są zamknięte. W przypadku pojazdów z funkcją podwójnej blokady, nacisnąć przycisk blokady dwukrotnie w ciągu 3 sekund. Światła awaryjne błysną dwukrotnie w celu potwierdzenia stanu alarmu, a w przypadku wersji dla innych rynków, włączy się sygnał dźwiękowy. Uwaga: Jeśli system alarmowy jest uzbrojony, a pozostawiono otwartą szybę lub dach otwierany, alarm może zostać uruchomiony wskutek ruchów powietrza wykrywanych przez czujniki wtargnięcia w przedniej konsoli oświetlenia wnętrza. Uwaga: Czujniki włamania można wyłączyć chwilowo na czas najbliższego zablokowania pojazdu w menu Security (Zabezpieczenia) dostępnym w menu Security/Vehicle (Zabezpieczenia/pojazd) na ekranie dotykowym. ALARM ZEWNĘTRZNY Aby ustawić alarm zewnętrzny, należy jednorazowo nacisnąć przycisk zamykania. Światła awaryjne błysną raz w celu potwierdzenia stanu alarmu. URZĄDZENIE SYGNAŁOWE Z NIEZALEŻNYM ZASILANIEM W pojazdach przeznaczonych na niektóre rynki zamontowano urządzenie sygnałowe z własnym zasilaniem. To urządzenie wyzwoli dźwięk alarmu, jeśli akumulator lub urządzenie sygnałowe zostaną odłączone, kiedy system bezpieczeństwa jest aktywny. 17

18 L Wyjście z pojazdu WYŁĄCZANIE URUCHOMIONEGO ALARMU Jeżeli alarm został uruchomiony, można go wyłączyć za pomocą jednej z poniższych metod: Naciskając przycisk odblokowania kluczyka Smart key. Otwierając drzwi przy użyciu funkcji wejścia bez klucza. Naciskając przycisk START/STOP w obecności prawidłowego kluczyka Smart key. CZUJNIK PRZECHYŁU Czujnik przechyłu wykrywa każdą zmianę kąta nachylenia pojazdu względem podłoża. Każda zmiana kąta nachylenia pojazdu względem ziemi uruchomi alarm, jeżeli jest on uzbrojony, a podwójna blokada pojazdu włączona. Uwaga: Czujnik przechyłu można wyłączyć chwilowo na czas kolejnego zablokowania pojazdu w menu Security/Vehicle (Zabezpieczenia/pojazd) na ekranie dotykowym. UZBRAJANIE W TRYBIE PASYWNYM Pojazd wyposażono w funkcję uzbrajania systemu alarmowego w trybie pasywnym, która po włączeniu umożliwia automatycznie uzbrojenie systemu zabezpieczającego przed kradzieżą. Uzbrajanie w trybie pasywnym automatycznie aktywuje zewnętrzny system alarmowy po 60 sekundach od zamknięcia drzwi kierowcy, pod warunkiem, że wszystkie drzwi, pokrywa komory silnika i bagażnika są zamknięte, zapłon jest wyłączony, a w pojeździe nie ma właściwego inteligentnego kluczyka Smart key. Funkcja nie spowoduje zablokowania pojazdu, jednak dostęp do bagażnika za pomocą wewnętrznych i zewnętrznych przycisków zwalniających będzie niemożliwy, a klapka wlewu paliwa będzie zablokowana. AUTOMATYCZNE PONOWNE BLOKOWANIE I UZBRAJANIE ALARMU Automatyczne blokowanie i uzbrojenie systemu alarmowego jest funkcją, która po włączeniu automatycznie ponownie blokuje i uzbraja system zabezpieczający przed kradzieżą. Jeśli pojazd znajduje się w stanie zablokowanym, a alarm jest uzbrojony i wciśnięty zostanie zdalny przycisk odblokowania, ale żadne z drzwi lub pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte w ciągu 1 minuty, pojazd automatycznie zablokuje wszystkie drzwi i bagażnik oraz ponownie uzbroi system alarmowy. 18

19 R Wyjście z pojazdu Uwaga: Automatyczne ponowne blokowanie i uzbrajanie spowoduje wyłącznie zablokowanie i uzbrojenie do stanu poprzedniego. USTERKI CZUJNIKA Jeśli system bezpieczeństwa wykryje usterkę jednego lub więcej czujników bezpieczeństwa, włączą się 2 sygnały alarmowe po odblokowaniu i rozbrojeniu pojazdu. Jeśli to nastąpi, należy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. 19

20 L Fotele przednie FOTELE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE 20

21 R Fotele przednie 1. Regulacja długości poduszki. Regulacja ustawienia bocznych części oparcia: Pompowanie bocznych części oparcia. Spuszczanie powietrza z bocznych części oparcia. Regulacja wsparcia części lędźwiowej kręgosłupa. Regulacja pochylenia oparcia fotela. Regulacja wysokości zagłówka. Regulacja wysokości. Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu. Regulacja pochylenia przedniej części poduszki. Aby była możliwa regulacja foteli, kluczyk Smart key musi znajdować się w pojeździe, a zapłon musi być włączony. Jeśli fotel napotka na przeszkodę w czasie ruchu, nastąpi jego zatrzymanie, a dalszy ruch będzie ograniczony aż do ponownej regulacji. Aby nastawić fotel, należy: 1. Usunąć przeszkodę. Ustawić fotel tak, aby był skierowany w stronę przeszkody. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy, aby anulować ograniczenie. 21

22 L Fotele przednie SIEDZENIA Z RĘCZNĄ REGULACJĄ USTAWIENIA Ustawienia fotela kierowcy nie wolno regulować w trakcie jazdy. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i obrażenia ciała. PAMIĘĆ USTAWIEŃ MIEJSCA KIEROWCY 1. Ustawienia pamięci. Przycisk ustawień pamięci. Po regulacji fotela kierowcy, kolumny kierownicy (zob. 31, USTAWIANIE KIEROWNICY) oraz lusterek zewnętrznych (zob. 66, LUSTERKA ZEWNĘTRZNE) można zachować te ustawienia w pamięci pojazdu za pomocą przycisków pamięci fotela kierowcy. Po regulacji fotela pasażera, to ustawienie można zachować w pamięci pojazdu za pomocą przycisków pamięci pasażera. Aby włączyć funkcję pamięci, należy wcisnąć przycisk pamięci. 22

23 R Fotele przednie 2. Aby zapisać bieżące ustawienie w pamięci, nacisnąć jeden z przycisków zaprogramowanych położeń w ciągu 5 sekund. W przypadku ustawień fotela kierowcy w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat MEMORY 1 (or 2) SETTINGS SAVED (USTAWIENIA PAMIĘCI 1 [lub 2] ZAPISANE) i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie ustawień. Położenie fotela można zapisać w pamięci tylko w ciągu 5 sekund. Wszelkie istniejące ustawienia zapisane w pamięci zostaną zastąpione nowymi podczas programowania pozycji w pamięci. PRZYWOŁYWANIE ZAPISANEGO POŁOŻENIA Nacisnąć odpowiedni przycisk pamięci ustawień. W przypadku ustawień fotela kierowcy w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat MEMORY 1 (or 2) SETTINGS RECALLED (USTAWIENIA PAMIĘCI 1 lub 2 PRZYWOŁANE). FOTEL W PRAWIDŁOWEJ POZYCJI Nie wolno jeździć z całkowicie odchylonymi siedzeniami kierowcy i pasażera z przodu. Ustawienia fotela kierowcy nie wolno regulować w trakcie jazdy. Fotele, zagłówki, pasy bezpieczeństwa oraz poduszki powietrzne są elementami systemu zabezpieczeń użytkownika. Prawidłowe korzystanie z tych elementów zapewnia lepszą ochronę, należy więc zawsze stosować się do następujących wskazówek: 1. Należy siedzieć w pozycji wyprostowanej z dolną częścią tułowia przesuniętą możliwie jak najdalej do tylu. Aby uzyskać optymalne działanie pasa bezpieczeństwa w razie wypadku, nie wolno nadmiernie odchylać oparcia siedzenia. 23

24 L Fotele przednie 2. Nie przysuwać siedzenia kierowcy zbyt blisko kierownicy. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości 254 mm (10 cali) między mostkiem klatki piersiowej a pokrywą poduszki powietrznej na kierownicy. Zachowywać prawidłowe położenie rąk na kierownicy, z lekkim ugięciem w łokciach. Zagłówek należy ustawić tak, by jego górna krawędź znajdowała się na tej samej wysokości co czubek głowy. Pas bezpieczeństwa powinien znajdować się pomiędzy szyją a ramieniem. Część biodrowa powinna ściśle przylegać do bioder, a nie do brzucha. Należy dbać, aby pozycja za kierownicą była wygodna oraz umożliwiała zachowanie pełnej kontroli nad pojazdem. Ta funkcja pozwala na regulację pozycji odsunięcia przedniego fotela pasażera przez kierowcę oraz z foteli tylnych. Nacisnąć przednią część przycisku, aby przesunąć fotel do przodu. Nacisnąć tylną część przycisku, aby przesunąć fotel do tyłu. ODSUNIĘTY FOTEL PASAŻERA 24

25 R Tylne fotele BEZPIECZEŃSTWO NA TYLNYCH FOTELACH Wszyscy pasażerowie powinni przyjąć prawidłową pozycję na siedzeniach i mieć zapięte pasy bezpieczeństwa przez cały czas, gdy pojazd jedzie. SKŁADANIE I PODNOSZENIE TYLNYCH SIEDZEŃ Wszystkie przedmioty przewożone w samochodzie należy właściwie zamocować. Patrz 90, UCHWYTY DO MOCOWANIA BAGAŻU. Niezabezpieczone przedmioty mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała w przypadku zderzenia lub gwałtownego manewru. Używając pasów bezpieczeństwa do mocowania przedmiotów na siedzeniach, należy uważać, by nie uszkodzić pasów i sprawdzić, czy nie są one narażone na kontakt z ostrymi krawędziami. Nigdy nie wolno przewozić pasażerów w bagażniku. Zawsze należy zwracać uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz etykiety przymocowane do tylnych siedzeń. Etykiety zawierają wskazówki dotyczące bezpiecznego składania i rozkładania siedzeń. 25

26 L Tylne fotele Uwaga: Wersje Sportbrake wyposażone są w dwie dźwignie zwalniające fotele z obu stron bagażnika. Schować tylny podłokietnik. Kiedy bagażnik jest otwarty, należy pociągnąć przycisk lub dźwignię zwalniające odpowiedni fotel. Przycisk lub dźwignia znajduje się w miejscu pokazanym na rysunku (widok od tyłu pojazdu z otwartym bagażnikiem). Wymontować zagłówki ze złożonych oparć foteli i bezpiecznie schować. Wyjęte zagłówki należy przechowywać w bezpieczny sposób. Nie wolno pozostawiać ich w pojeździe luzem, ponieważ mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć w przypadku wypadku, nagłego hamowania lub gwałtownego manewru. 26

27 R Tylne fotele 4. Całkowicie złożyć oparcie fotela do przodu i w razie potrzeby powtórzyć tę czynność z drugą sekcją foteli. Przed złożeniem tylnego siedzenia upewnić się, że na siedzeniu nikt nie siedzi i że żadna część ciała pasażera nie znajduje się na siedzisku. Oparcia tylnych foteli są składane za pomocą wstępnie naprężonej sprężyny i mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w momencie odblokowania. Upewnić się, że po podniesieniu oparć foteli pasy bezpieczeństwa są prawidłowo ułożone przed fotelami i nie są zakleszczone przez oparcia. Po podniesieniu oparcia fotela do pozycji pionowej należy sprawdzić, czy mechanizm blokujący został w pełni zatrzaśnięty. Przed jazdą należy upewnić się, że zagłówki są prawidłowo zamocowane na tylnych siedzeniach. Patrz 29, TYLNE ZAGŁÓWKI. 27

28 L Tylne fotele BAGAŻNIK DO PRZEWOZU NART 1. Opuścić podłokietnik. Pociągnąć skórzaną osłonę do przodu. Nacisnąć zaczep, aby zwolnić wewnętrzne drzwiczki i opuścić na podłokietnik. Wyciągnąć torbę na narty z drzwiczek do wnętrza pojazdu i poluzować pas mocujący. Od strony bagażnika wcisnąć zatrzask, aby zwolnić zewnętrzną klapę. Przełożyć narty przez właz do torby na narty. Zabezpieczyć narty poprzez zaciśnięcie taśmy mocującej torbę na narty. Zaczepić złącze taśmy klamry środkowego pasa bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach. 28

29 R Zagłówki PRZEDNIE ZAGŁÓWKI Zadaniem zagłówków jest ochrona głowy, nie karku. Zagłówek należy odpowiednio wyregulować, tak aby chronił głowę podczas ruchu do tyłu w przypadku kolizji lub nagłego zatrzymania pojazdu. W nieruchomym pojeździe zagłówek należy ustawić tak, aby jego górna krawędź znajdowała się powyżej środka głowy. Nieprawidłowo ustawione zagłówki zwiększają ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci wskutek kolizji. Możliwe jest pochylanie zagłówka do przodu i do tyłu. W celu zapewnienia lepszej ochrony w przypadku kolizji, zagłówek należy ustawić tak, aby znajdował się jak najbliżej tyłu głowy. Nie wolno regulować położenia zagłówków, gdy pojazd jedzie. Zagłówki sterowane elektrycznie 1. Aby wyregulować wysokość zagłówka, patrz 20, FOTELE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE. Aby wyregulować kąt odchylenia zagłówka, nacisnąć przycisk blokady z boku zagłówka i ustawić zagłówek w żądanym położeniu. Uwaga: Zagłówków sterowanych elektrycznie nie można wyjmować. Zagłówki z ręczną regulacją Nie prowadzić pojazdu ani nie przewozić pasażerów na fotelach, z których wyjęto zagłówki. Brak zagłówków lub ich nieprawidłowe ustawienie zwiększa ryzyko odniesienia poważnych obrażeń szyi w wyniku kolizji. Aby podnieść zagłówek, należy pociągnąć go do góry, co spowoduje zablokowanie z odgłosem kliknięcia. Uwaga: Nie należy próbować ustawiać zagłówka wyżej od trzeciej pozycji regulacyjnej. Aby obniżyć, należy wcisnąć kołnierz blokujący i pchnąć zagłówek do dołu. TYLNE ZAGŁÓWKI Zadaniem zagłówków jest ochrona głowy, nie karku. 29

30 L Zagłówki W nieruchomym pojeździe zagłówek należy ustawić tak, aby jego górna krawędź znajdowała się powyżej środka głowy. Nie korzystać z zagłówka tylnego środkowego siedzenia w złożonym (dolnym) położeniu. To położenie zapewnia wyłącznie lepszą widoczność w tył. Aby opuścić zagłówek, należy nacisnąć i przytrzymać kołnierz blokujący, a następnie pchnąć zagłówek w dół i ustawić w żądanym położeniu. Przesunąć zagłówek w górę lub w dół do żądanego położenia. Podczas podnoszenia zagłówek blokuje się w danym położeniu z odgłosem kliknięcia. Wyjęte zagłówki foteli zawsze przechowywać w bezpieczny sposób. W razie wypadku, niezabezpieczone przedmioty mogą spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Można wyjąć zagłówki z siedzeń tylnych i zagłówki siedzeń przednich z ręczną regulacją (np. aby umożliwić zamontowanie fotelika dziecięcego) w następujący sposób: Unieść zagłówek fotela do najwyższego położenia i nacisnąć pierścień blokujący. Unieść zagłówek i zdjąć go z fotela. Uwaga: Patrz 37, FOTELIKI DZIECIĘCE, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prawidłowego montażu fotelików dla dzieci. Zanim dane siedzenie zostanie zajęte przez pasażera, zamontować zagłówek. Aby zamontować zagłówek siedzenia, upewnić się, że jest zwrócony we właściwą stronę; wsunąć trzony zagłówka do gniazd i docisnąć zagłówek, aż do usłyszenia kliknięcia. DEMONTAŻ ZAGŁÓWKA Nie prowadzić pojazdu ani nie przewozić pasażerów na fotelach, z których wyjęto zagłówki. 30

31 R Kierownica USTAWIANIE KIEROWNICY Nie należy ustawiać kierownicy podczas jazdy. Nie należy używać zabezpieczeń montowanych na kierownicy. Przemieszczanie się kierownicy w trybie wchodzenia lub wychodzenia mogłoby spowodować uszkodzenie pojazdu lub obrażenia pasażera. Pochylenie i odległość kierownicy można regulować w następujący sposób: Przesunąć przełącznik do przodu lub do tyłu, aby ustawić odległość. W celu regulacji pochylenia kolumny należy przesunąć przełącznik w górę lub w dół. W pamięci można zapisać 2 ustawienia pozycji koła kierownicy razem z pozycjami fotela i lusterek zewnętrznych, które następnie można przywołać. Patrz 22, PAMIĘĆ USTAWIEŃ MIEJSCA KIEROWCY. TRYB WSIADANIA I WYSIADANIA Przy ustawieniu kierownicy w pozycji AUTO, kierownica przesunie się w celu ułatwienia wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego w następujący sposób: Wysiadanie: po otwarciu drzwi kierowcy, kierownica przesuwa się do pozycji najwyższego odchylenia. Wsiadanie: po zamknięciu drzwi kierowcy i włączeniu zapłonu, kolumna kierownicy powraca do poprzednio wybranej pozycji do jazdy. Uwaga: Jeśli przełącznik ustawienia kierownicy nie jest w pozycji AUTO, kiedy kierownica znajduje się w pozycji wyjściowej, kierownica i tak powróci do pozycji do jazdy po zamknięciu drzwi kierowcy i włączeniu zapłonu. Uwaga: Jeśli kierownica zostanie ustawiona ręcznie podczas wsiadania lub wysiadania, przestanie się ona poruszać. OGRZEWANA KIEROWNICA Dotknąć tej ikony w menu Home (Główne) lub Climate (Klimatyzacja) na ekranie dotykowym, aby aktywować ogrzewanie kierownicy. Nacisnąć ponownie, aby wyłączyć. 31

32 L Pasy bezpieczeństwa KORZYSTANIE Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA 1. Zakładanie pasa bezpieczeństwa: łagodnym ruchem wysunąć taśmę pasa i sprawdzić, czy pas jest zamocowany na właściwej wysokości. Sprawdzić także ustawienie fotela i pozycję pasażera na fotelu. UWAGA: Pasy bezpieczeństwa zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spoczywały na układzie kostnym ciała ludzkiego i powinny być ułożone nisko na przedniej części bioder lub na biodrach, klatce piersiowej i ramieniu, zależnie od rodzaju pasa. Należy unikać układania biodrowej części pasa bezpieczeństwa na poziomie brzucha. Aby zapewnić ochronę, pasy bezpieczeństwa powinny przylegać możliwie najciaśniej, nie pogarszając przy tym komfortu. Luźny pas bezpieczeństwa w znacznym stopniu obniża poziom ochrony pasażera. Nie wolno zapinać poskręcanego pasa bezpieczeństwa. Z pasa bezpieczeństwa może korzystać tylko jeden pasażer. Zapinanie pasa wokół dziecka siedzącego na kolanach pasażera jest niebezpieczne. Nigdy nie należy zakładać samej części biodrowej lub ramieniowej ukośnego pasa biodrowo/ramieniowego. Obie sytuacje są skrajnie niebezpieczne i zwiększają ryzyko doznania obrażeń. 32

33 R Pasy bezpieczeństwa Podczas jazdy oparcia przednich foteli nie powinny być nadmiernie odchylone. Ogranicza to skuteczność zabezpieczenia pasem bezpieczeństwa. Nigdy nie umieszczać jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy pasem bezpieczeństwa i zabezpieczaną osobą. Może to być niebezpieczne i obniża skuteczność pasa bezpieczeństwa w zapobieganiu urazom. Zapinanie pasa bezpieczeństwa: Po sprawdzeniu położenia pasa umieścić metalowy zaczep w najbliższej klamrze. Wcisnąć aż do usłyszenia kliknięcia. Należy upewnić się, że cała luźna część pasa została wciągnięta, a taśma zacisnęła się w poprzek bioder. Aby zwolnić pas, należy wcisnąć czerwony przycisk. Uwaga: Podczas odpinania pasa bezpieczeństwa zaleca się przytrzymywać pas w momencie naciskania przycisku zwalniającego. Zapobiegnie to zbyt gwałtownemu wciągnięciu pasa. Stosowanie pasów bezpieczeństwa podczas ciąży: Ułożyć pas bezpieczeństwa prawidłowo dla zapewnienia bezpieczeństwa matki i nienarodzonego dziecka. Nie wolno zakładać tylko części biodrowej pasa bezpieczeństwa oraz nie wolno siedzieć na części biodrowej, mając założoną część piersiową. Obydwie sytuacje są skrajnie niebezpieczne i zwiększają ryzyko doznania poważnych obrażeń w razie wypadku lub gwałtownego hamowania. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów między pasażerem a pasem bezpieczeństwa, w celu zamortyzowania uderzenia w wyniku wypadku. Pas biodrowy powinien być umieszczony wygodnie w poprzek bioder i nisko pod brzuchem ciężarnej. Ukośną część pasa bezpieczeństwa należy umieścić między piersiami, z boku brzucha. Sprawdzić, czy pas nie jest poluzowany ani skręcony. Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa: Nacisnąć, aby zwolnić zaczep. Przytrzymując wciśnięty zaczep, przesunąć mechanizm w górę lub w dół, odpowiednio do wzrostu pasażera. Zwolnić zaczep i sprawdzić, czy mechanizm blokujący zatrzasnął się. 33

34 L Pasy bezpieczeństwa Prawidłowo wyregulowany pas bezpieczeństwa powinien opierać się na obojczyku, w połowie odległości między szyją a ramieniem. W miarę możliwości pasażerowie na tylnych fotelach powinni dopasować pozycję ciała tak, aby taśma pasa bezpieczeństwa przebiegała przez ramię, nie naciskając na szyję. Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy wysokość pasa jest dobrze ustawiona, a mechanizm regulacji jest zablokowany. Stosowanie klamer luzujących lub urządzeń powodujących rozluźnienie pasów bezpieczeństwa nie jest zalecane. UWAGA: Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji ani uzupełnień uniemożliwiających samoczynną lub ręczną regulację pasa bezpieczeństwa w celu usunięcia luzu. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Należy chronić taśmę pasa przed zanieczyszczeniem preparatami do czyszczenia, smarami i chemikaliami, a szczególnie elektrolitem akumulatora. Taśmę można bezpiecznie czyścić łagodnym detergentem i wodą. Pas bezpieczeństwa należy wymienić, gdy dojdzie do jego postrzępienia, zanieczyszczenia lub uszkodzenia. Jeżeli pas bezpieczeństwa był używany w trakcie silnego zderzenia, konieczna jest wymiana całego zespołu, nawet jeżeli uszkodzenia są niewidoczne. Nie umieszczać żadnych twardych, kruchych ani ostrych przedmiotów między ciałem a pasem bezpieczeństwa. Wszystkie osoby podróżujące pojazdem powinny mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa, nawet podczas najkrótszych podróży. W przypadku przewożenia na siedzeniach pasażerów przedmiotów zabezpieczonych pasem bezpieczeństwa, upewnić się, że nie może dojść do uszkodzenia pasa, a pas nie jest narażony na działanie ostrych krawędzi przedmiotu. 34

35 R Pasy bezpieczeństwa SPRAWDZANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Uwaga: Jeżeli pojazd został zaparkowany na podłożu pochyłym, mechanizm pasa bezpieczeństwa może się zablokować. Nie jest to usterka; wystarczy delikatnie wyciągnąć pas z górnego mocowania. Pasy należy regularnie sprawdzać pod kątem występowania wystrzępień, nacięć lub zużycia taśmy oraz sprawdzać stan i mocowanie mechanizmu, klamer, regulatorów i punktów mocowania. Po zapięciu pasa bezpieczeństwa pociągnąć taśmę pasa w pobliżu klamry szybkim ruchem do góry. Klamra musi pozostać zablokowana. Całkowicie wyciągnąć niezapięty pas bezpieczeństwa. Sprawdzić, czy rozwija się łatwo, bez oporów. Zwolnić pas i poczekać, aż całkowicie się zwinie, sprawdzając płynność ruchu. Częściowo wyciągnąć taśmę, a następnie chwycić płytkę języka zaczepu i pociągnąć szybkim ruchem do przodu. Mechanizm musi zablokować ruch pasa, zapobiegając dalszemu wyciąganiu. Jeśli którykolwiek z pasów nie spełnia tych kryteriów, należy natychmiast skontaktować się z dealerem/ autoryzowaną stacją obsługi. Kontrolka ostrzegawcza będzie błyskać i generowany będzie dźwięk ostrzegawczy. Patrz 52, LAMPKI OSTRZEGAWCZE I KONTROLNE. AKTYWNE PASY BEZPIECZEŃSTWA System aktywnych pasów bezpieczeństwa poprawia trzymanie pasażerów foteli przednich podczas gwałtownych manewrów, takich jak: podsterowność, nadsterowność lub nagłe hamowanie poprzez napinanie pasów bezpieczeństwa. Napięcie jest zmniejszane, gdy pojazd zakończy manewr. Użytkownik może zauważyć dalsze, lekkie zwiększenie napięcia pasa tuż przed jego zwolnieniem jest to zjawisko całkowicie normalne. W rzadkim przypadku, gdy pas nie zostanie poluzowany po zakończonym manewrze, należy bezpiecznie zatrzymać pojazd. Przed dalszą podróżą należy odpiąć i ponownie zapiąć pas bezpieczeństwa, który powinien w takim wypadku rozwijać i zwijać się prawidłowo. PRZYPOMNIENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Kontrolka pasów bezpieczeństwa ostrzega kierowcę o niezapięciu pasów na zajmowanych fotelach bądź o ich rozpięciu w czasie podróży. 35

36 L Pasy bezpieczeństwa Jeżeli w centrum komunikatów pojawi się komunikat ACTIVE SEAT BELTS UNAVAILABLE (system aktywnych pasów bezpieczeństwa niedostępny) oraz bursztynowy symbol ogólnego komunikatu ostrzegawczego, należy natychmiast skontaktować się z dealerem/ autoryzowaną stacją obsługi. Można dalej bezpiecznie prowadzić pojazd, gdyż system aktywnych pasów bezpieczeństwa będzie działał dalej jak zwykłe pasy bezpieczeństwa. NAPINACZE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Napinacze pasów bezpieczeństwa są uruchamiane wraz z systemem poduszek powietrznych (SRS). Zapewniają dodatkowe zabezpieczenie w przypadku zderzenia czołowego o dużej sile. Redukują one automatycznie jakikolwiek luz pasa, w celu zmniejszenia ruchu do przodu pasażerów na przednich siedzeniach. Napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują się tylko raz i w następstwie muszą zostać wymienione. Zaniechanie ich wymiany zredukuje efektywność systemu SRS w zmniejszaniu ryzyka odniesienia poważnych obrażeń lub utraty życia wskutek wypadku. Po każdej kolizji należy sprawdzić pasy bezpieczeństwa oraz napinacze i w razie potrzeby zlecić ich wymianę u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. 36

37 R Bezpieczeństwo dzieci BLOKADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI Jeżeli dzieci podróżują na tylnych siedzeniach, zaleca się zablokowanie wewnętrznych klamek drzwi. Włączanie i wyłączanie blokady drzwi zapewniającej bezpieczeństwo dzieci: 1. Otworzyć drzwi, aby uzyskać dostęp do blokady. Włożyć klucz awaryjny do szczeliny i obrócić o ćwierć obrotu, aby w zależności od potrzeby uruchomić lub wyłączyć wewnętrzną klamkę drzwi. Patrz 4, ODBLOKOWANIE POJAZDU. FOTELIKI DZIECIĘCE Dla zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa dzieci powinny zawsze podróżować z tyłu pojazdu. Podróżowanie na siedzeniu pasażera z przodu nie jest zalecane. Gdyby jednak konieczne było przewożenie dziecka na przednim siedzeniu (nie jest to dozwolone w Australii), siedzenie należy całkowicie odsunąć i posadzić dziecko w zatwierdzonym foteliku dziecięcym przodem do kierunku jazdy. Nie stosować fotelików dziecięcych zwróconych tyłem do kierunku jazdy napełniająca się poduszka powietrzna może uderzyć fotelik i spowodować poważne obrażenia. Nie należy używać fotelików ustawianych przodem do kierunku jazdy zanim dziecko nie osiągnie wagi przynajmniej 9 kg (20 funtów) i będzie siedzieć samodzielne. Kręgosłup i szyja dziecka poniżej drugiego roku życia nie jest wystarczająco rozwinięta, aby nie odnieść urazów w przypadku zderzenia czołowego. Nie wolno przewozić noworodków i niemowląt, trzymając je na kolanach. W wyniku działania siły uderzenia i przeciążenia masa ciała może wzrosnąć nawet trzydziestokrotnie, co uniemożliwi utrzymanie dziecka. 37

38 L Bezpieczeństwo dzieci Dzieci należy przewozić w fotelikach dostosowanych do ich wzrostu i wagi, umożliwiających prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa zmniejszających ryzyko obrażeń w razie wypadku. Zdrowie i życie dziecka może być zagrożone podczas wypadku, jeśli fotelik dziecięcy nie jest prawidłowo zamocowany w pojeździe. Nie stosować fotelika dziecięcego zawieszanego na oparciu siedzenia. Fotelików tego typu nie daje się odpowiednio zamocować i nie zapewniają one bezpieczeństwa dziecka. Pasy bezpieczeństwa zamontowane w pojeździe są przeznaczone dla osób dorosłych i większych dzieci. Bardzo ważne jest, aby przewozić niemowlęta i dzieci poniżej 12 roku życia wolno wyłącznie w specjalnych fotelikach odpowiednich do wieku, wagi i wzrostu dziecka. Jeżeli zachodzi konieczność posadzenia dziecka na przednim siedzeniu (i zezwalają na to przepisy obowiązujące w danym kraju), firma Jaguar zaleca stosowanie poniższych środków ostrożności przed zamontowaniem fotelika. Całkowicie odsunąć przedni fotel pasażera. Ustawić wsparcie części lędźwiowej kręgosłupa w najniższym położeniu. Ustawić poduszkę fotela w najwyższym położeniu. Jeśli jest możliwa regulacja kąta nachylenia poduszki siedzenia, ustawić ją w najniższym położeniu. Ustawić oparcie fotela w pozycji całkowicie pionowej. Ustawić górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższym położeniu. Skrajne niebezpieczeństwo! Nie stosować fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu zabezpieczonym poduszką powietrzną znajdującą się z przodu! Powyższy symbol, umieszczony na słupku przednich drzwi po stronie pasażera oraz poniższa etykieta, umieszczona na osłonie przeciwsłonecznej, ostrzegają przed stosowaniem fotelika dziecięcego ustawionego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera, jeżeli pojazd jest wyposażony w przednią poduszkę powietrzną pasażera i jest ona aktywna. 38

39 R Bezpieczeństwo dzieci NIE WOLNO stosować fotelika dziecięcego ustawionego tyłem do kierunku jazdy na fotelu chronionym przez AKTYWNĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ znajdującą się przed fotelem. Grozi to ŚMIERCIĄ lub POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA DZIECKA. CZYNNOŚCI KONTROLNE DLA FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH Podczas przewozu dziecka w pojeździe należy przestrzegać poniższych zasad: Używać odpowiedniego fotelika dziecięcego. Dokładnie przestrzegać instrukcji dostarczonej przez producenta fotelika dziecięcego. Wyregulować napięcie uprzęży fotelika przed każdą podróżą. Zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa dla dorosłych, zabezpieczającego fotelik. Instalując fotelik z mocowaniem ISOFIX, należy zawsze zaczepiać zaczep górnego mocowania. Zawsze sprawdzać stan zamontowania fotelika. Nie ubierać dziecka w obszerną odzież, nie wkładać poduszek ani innych przedmiotów między ciało dziecka a fotelik. Regularnie sprawdzać dopasowanie i stan fotelika. Jeżeli fotelik nie jest dobrze dopasowany lub nosi ślady zużycia lub uszkodzenia, należy natychmiast wymienić go na nowy. Dawać dziecku dobry przykład zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Mocowania fotelików dziecięcych są tak skonstruowane, aby wytrzymać obciążenia jedynie prawidłowo zamontowanych fotelików. W żadnym wypadku nie wolno używać ich do mocowania pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, uprzęży lub mocowania innych przedmiotów oraz wyposażenia. 39

40 L Bezpieczeństwo dzieci USTAWIANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO Informacje podane w tabeli były prawidłowe w chwili oddania do druku. Jednak foteliki dostępne na rynku mogły zmienić się od tego czasu. Najnowsze zalecenia dotyczące fotelików dziecięcych można uzyskać u dealera / w autoryzowanej stacji obsługi. Grupa wagowa 0 = Do 10 kg (22 funty) 0 do 9 miesięcy 0+ = Do 13 kg (29 funtów) 0 do 18 miesięcy I = Od 9 do 18 kg (20 do 40 funtów) 9 miesięcy do 4 lat II = Od 15 do 25 kg (33 do 55 funtów) 4 do 9 lat III = Od 25 do 36 kg (55 do 80 funtów) 8 do 12 lat U Uwaga: Informacje zawarte w poniższej tabeli mogą nie dotyczyć niektórych krajów. W razie wątpliwości dotyczących sposobu mocowania i rodzaju fotelika dziecięcego prosimy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. Pozycje siedzenia Pasażer z Tylny fotel, przodu* miejsce zewnętrzne X X UF U U U U U U Tylny fotel, miejsce środkowe U U U U U U = Odpowiednie dla uniwersalnej kategorii zabezpieczeń dziecięcych w tej grupie wagowej. UF = Odpowiednie dla uniwersalnej kategorii fotelików dziecięcych skierowanych do przodu, w tej grupie wagowej. X = Pozycja nieodpowiednia dla dzieci w tej grupie wagowej. * Firma Jaguar zaleca, aby podczas montowaniu fotelika dziecięcego, przedni fotel pasażera był całkowicie odsunięty do tyłu, a poduszka fotela ustawiona w najwyższym położeniu. Uwaga: Podane przedziały wiekowe są przybliżone. W razie wątpliwości to waga dziecka, a nie wiek, powinna decydować o doborze odpowiedniego fotelika dziecięcego. Statystyki wypadków pokazują, że dzieci są najbezpieczniejsze, kiedy są właściwie zabezpieczone w foteliku dla dzieci lub noworodków, zamontowanym na tylnych siedzeniach. 40

41 R Bezpieczeństwo dzieci ZALECANE FOTELIKI DZIECIĘCE Wzrost/wiek dziecka Grupa 0 i 0+ Grupa I Grupa II i III Zalecany fotelik Britax/Römer Baby Safe Plus Britax/Römer Duo Plus Britax/Römer Kid Plus SIEDZISKA DZIECIĘCE Gdy dziecko jest zbyt duże, by podróżować w foteliku dziecięcym, ale za małe, by bezpiecznie używać trzypunktowego pasa bezpieczeństwa, zaleca się stosowanie siedziska dziecięcego. Montując takie siedzisko należy stosować się do instrukcji obsługi, dostarczonej przez producenta, oraz odpowiednio wyregulować pas bezpieczeństwa. PUNKTY MOCOWANIA FOTELIKA ISOFIX Nie montować fotelika ISOFIX na tylnym środkowym siedzeniu. Drążki mocowania nie są przeznaczone do mocowania fotelika typu ISOFIX w tym położeniu. Nieprawidłowe zamocowanie fotelika znacznie zwiększa ryzyko poważnych urazów dziecka w razie kolizji lub hamowania awaryjnego. W przypadku demontażu zagłówka w celu zainstalowania systemu zabezpieczenia dziecka zagłówek należy zawsze przechowywać zabezpieczony. OSTRZEŻENIE: Mocowania fotelików dziecięcych są tak skonstruowane, aby wytrzymać obciążenia jedynie prawidłowo zamontowanych fotelików. Oba zewnętrzne tylne fotele są wyposażone w zaczepy ISOFIX do montażu fotelików dziecięcych. Ten symbol na etykietach zamocowanych do siedzeń wskazuje położenie dolnych mocowań ISOFIX. Montaż fotelika dziecięcego ISOFIX: 1. Podnieść zagłówek odpowiedniego fotela. 41

42 L Bezpieczeństwo dzieci 2. Zlokalizować dolne zakotwienia, do których dostęp można uzyskać przez szczelinę między oparciem a poduszką siedzenia. Wsunąć prowadnice dostarczone z fotelikiem dziecięcym, jak pokazano na rysunku. Pozycje montażowe prowadnic są oznaczone etykietami ISOFIX. Wsunąć mechanizm blokujący fotelika do tulei ochronnych, a następnie do drążków mocowania. Sprawdzić stan zamocowania fotelika. W tym celu pociągnąć fotelik do przodu oraz odchylić w lewo i w prawo. Nawet jeśli mocowanie wydaje się bezpieczne, należy dokładnie obejrzeć punkty mocowania, aby potwierdzić poprawność zamocowania. Uwaga: Jeśli w wyposażeniu jest górne mocowanie, należy zawsze sprawdzić, czy jest prawidłowo założone i naprężone. Uwaga: Informacje zawarte w poniższej tabeli mogą nie dotyczyć niektórych krajów. Grupa wagowa Nosidełko 0 = Do 10 kg (22 funty) 0 do 9 miesięcy 0+ = Do 13 kg (29 funtów) 0 do 18 miesięcy I = Od 9 do 18 kg (20 do 40 funtów) 9 miesięcy do 4 lat II = Od 15 do 25 kg (33 do 55 funtów) 4 do 9 lat III = Od 22 do 36 kg (49 do 80 funtów) 8 do 12 lat Rozmiar F/G E C/D/E C/D A/B1/B Mocowania ISO L1/L2 ISO R1 ISO R1/R2/R3 ISO R2/R3 ISO F2/F2X/F3 N. D. N. Tylne zewnętrzne fotele X IL* IL* X IUF N. IUF = Odpowiednie dla fotelika ISOFIX typu uniwersalnego, skierowanego przodem do kierunku jazdy, w tej grupie wagowej. IL = Foteliki ISOFIX tego typu są przeznaczone dla określonego pojazdu, typu półuniwersalnego lub z ograniczeniami zastosowania. X = Brak możliwości zamontowania fotelika dziecięcego w tej grupie wagowej. * = Możliwość stosowania fotelika dziecięcego Britax/Römer Baby Safe Plus. 42

43 R Bezpieczeństwo dzieci Uwaga: Podane przedziały wiekowe są przybliżone. MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO ZA POMOCĄ PASÓW MOCUJĄCYCH Mocowania fotelików dziecięcych są tak skonstruowane, aby wytrzymać obciążenia jedynie prawidłowo zamontowanych fotelików. Mocując pasy mocujące należy zawsze stosować się do zaleceń znajdujących się w instrukcji producenta fotelika dziecięcego lub systemu zabezpieczenia dziecka. Podczas mocowania fotelika dziecięcego lub systemu zabezpieczenia należy zawsze przełożyć pas mocujący przez górną część oparcia siedzenia, pod zagłówkiem. Jeżeli fotelik dziecięcy lub system zabezpieczający ma być umieszczony na środkowym miejscu siedzącym, podłokietnik musi znajdować się w położeniu schowanym (złożony w oparciu). Pojazd może być wyposażony w punkty mocowania umieszczone na tylnej stronie stelaża drugiego rzędu foteli. Należy z nich korzystać do zamocowania pasów mocujących fotelików dziecięcych lub innego systemu zabezpieczenia. Zawsze pamiętać o założeniu górnych uchwytów mocujących i prawidłowym ich naprężeniu. 43

44 L Bezpieczeństwo dzieci 1. Punkty mocowania pasów w wersji sedan. Punkty mocowania pasów w wersji Sportbrake. Prawidłowo zamontować fotelik dziecięcy na jednym z foteli tylnych. Przełożyć pas mocujący nad górną częścią oparcia, pod zagłówkiem. Przytwierdzić zaczep pasa do punktu mocowania. Sprawdzić, czy zacisk paska górnego mocowania jest prawidłowo ustawiony. Naprężyć pas mocujący zgodnie z zaleceniami producenta. 44

45 R Poduszki powietrzne PODUSZKI POWIETRZNE I AKTYWNE ZAGŁÓWKI 1. Informacje ostrzegawcze dotyczące poduszek powietrznych znajdują się na osłonie przeciwsłonecznej pasażera. Oba przednie fotele wyposażone są w system aktywnych zagłówków (AHR), który zmniejsza ryzyko urazów kręgosłupa (kręgosłupa szyjnego) w razie uderzenia w tył pojazdu. W momencie kolizji zagłówek przesuwa się w górę i do przodu, podpierając głowę pasażera. 45

46 L Poduszki powietrzne Po uruchomieniu mechanizm zabezpieczenia przed urazami kręgosłupa szyjnego automatycznie się resetuje i nie wymaga wymiany. Gaz z kurtyn powietrznych może być spuszczany wolniej niż w przypadku przednich i bocznych poduszek powietrznych, zapewniając dłuższą ochronę. Boczne poduszki powietrzne montowane w fotelach. Przednia poduszka powietrzna pasażera. Poduszka powietrzna kierowcy. Uwaga: Miejsca zamontowania poduszek powietrznych są oznaczone etykietą AIRBAG (poduszka powietrzna). Należy zawsze zwracać się do dealera/autoryzowanej stacji obsługi w następujących sytuacjach: Gdy dojdzie do napełnienia poduszki powietrznej. Gdy zostanie uszkodzony przód lub bok pojazdu. Gdy dowolny z elementów systemu poduszek powietrznych (SRS), w tym również pokrywy poduszek powietrznych, jest pęknięty lub uszkodzony. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE Poduszki kierowcy i pasażera z przodu mogą napełniać się dwustopniowo, zależnie od siły uderzenia czołowego. Jeśli siła uderzenia jest duża, poduszki napełniają się całkowicie, aby zapewnić maksymalną ochronę. W przypadku uderzenia o niewielkiej sile poduszki powietrzne napełniają się częściowo. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE I KURTYNY POWIETRZNE Zadaniem bocznych poduszek powietrznych zainstalowanych w fotelach jest ochrona tułowia w rejonie klatki piersiowej; napełniają się one tylko w przypadku zderzeń bocznych i tylko po stronie zderzenia. Kurtyny powietrzne napełniają się w przypadku uderzenia bocznego, zapewniając lepszą ochronę przed urazami głowy. Są opróżniane wolniej niż przednie lub boczne poduszki powietrzne. DZIAŁANIE PODUSZEK POWIETRZNYCH Aby poduszki działały prawidłowo, podsufitka i nakładki słupków muszą być w dobrym stanie, prawidłowo zamontowane i odsłonięte. Wszelkie oznaki uszkodzenia, zużycia lub nieprawidłowego zamocowania należy zgłaszać u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi w celu jak najszybszego sprawdzenia i usunięcia usterek. Zwracać uwagę, by pasażerowie nie opierali głowy, tułowia ani innych części ciała lub przedmiotów w miejscu zamontowania poduszek powietrznych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, gdyż może to uniemożliwić ich prawidłowe działanie. Stosować tylko homologowane elementy wyposażenia dodatkowego (np. pokrowce siedzeń). 46

47 R Poduszki powietrzne Utrzymywać odstęp między bocznymi elementami pojazdu a głową oraz tułowiem. Zachowanie odpowiedniego odstępu umożliwi swobodne rozwinięcie kurtyn i bocznych poduszek powietrznych. Poduszki powietrzne napełniają się z dużą szybkością. Ryzyko odniesienia takich obrażeń jest mniejsze, jeśli wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa i siedzą w prawidłowej pozycji, w fotelach odsuniętych do tyłu na tyle, na ile to możliwe. Poduszki powietrzne zostają napełnione natychmiast i nie chronią przed skutkami uderzeń wtórnych. W takiej sytuacji poprawnie założone pasy bezpieczeństwa stanowią jedyne zabezpieczenie. Systemy telefoniczne mogą instalować wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach, obeznane z działaniem systemów SRS i z wymogami dotyczącymi pojazdów z takimi układami. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o poradę do dealera/autoryzowanej stacji obsługi. Napełnienie poduszki powietrznej zależy od szybkości, z jaką zmienia się prędkość ruchu kabiny w następstwie kolizji. Okoliczności kolizji (prędkość pojazdu, kąt uderzenia, typ i rozmiar uderzonego obiektu itd. ) mogą się bardzo różnić i mają różny wpływ na tempo zmniejszania prędkości. System zabezpieczeń ARTS nie zostanie aktywowany w wyniku: uderzenia z tyłu, uderzenia z przodu o niewielkiej sile, uderzenia bocznego o niewielkiej sile, silnego hamowania, jazdy po nierównościach i wybojach. W związku z tym, pojazd może zostać poważnie uszkodzony, nie aktywując jednak systemu poduszek powietrznych. Jeśli poduszki napotkają przeszkody, nie rozwiną się prawidłowo. Przykłady takich przeszkód to: Dowolna część ciała oparta o pokrywę poduszki powietrznej lub obszar w jej pobliżu. Przedmioty umieszczone na pokrywie poduszki powietrznej lub w jej pobliżu. Ubrania, osłony przeciwsłoneczne itp. zwisające z uchwytów w dachu. Ubrania, poduszki itp. zasłaniające pokrywy poduszek w oparciach foteli. Pokrowce foteli niezatwierdzone przez firmę Jaguar, które nie są przeznaczone do zakładania na fotelach wyposażonych w poduszki powietrzne. Lista ta nie jest wyczerpująca, a obowiązkiem kierowcy i pasażerów jest dopilnowanie, by poduszki powietrzne nie były zasłonięte. Uderzenia, które nastąpiły przy dużej prędkości jazdy mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć mimo wszystkich zabezpieczeń zamontowanych w pojeździe. 47

48 L Poduszki powietrzne Układ poduszek powietrznych SRS nie jest w stanie zapewnić zabezpieczenia w przypadku wszystkich rodzajów uderzeń. EFEKTY NAPEŁNIANIA PODUSZKI POWIETRZNEJ Po napełnieniu poduszki powietrznej rozpylony zostaje drobny pył. Jest to zjawisko normalne i nie wskazuje usterki. Pył ten może powodować podrażnienia skóry, dlatego należy starannie przemyć oczy oraz wszelkie skaleczenia i otarcia. Napełnianiu poduszki powietrznej towarzyszy bardzo głośny hałas, który może być uciążliwy i spowodować chwilową utratę słuchu. Po napełnieniu poduszki powietrznej niektóre jej części mogą być bardzo gorące. Nie dotykać elementów poduszki powietrznej dopóki dostatecznie nie ostygnie. LAMPKA OSTRZEGAWCZA PODUSZKI POWIETRZNEJ Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej znajduje się w zestawie wskaźników. Zapala się podczas testu kontrolek po włączeniu zapłonu. Jeśli wystąpi jeden z poniższych stanów lampki ostrzegawczej, należy natychmiast sprawdzić pojazd u dealera / w autoryzowanej stacji obsługi. Lampka ostrzegawcza nie zapala się po naciśnięciu przycisku START/STOP. Lampka ostrzegawcza nie gaśnie po 6 sekundach od naciśnięcia przycisku START/STOP. Lampka ostrzegawcza świeci w czasie innym niż podczas testu lampek. Po włączeniu zapłonu sterownik diagnostyczny monitoruje gotowość obwodów elektrycznych systemu. Elementy uzupełniającego systemu zabezpieczeń (SRS): lampka ostrzegawcza systemu SRS, złącze obrotowe, moduły poduszek powietrznych, napinacze pasów bezpieczeństwa (przednich), diagnostyczny sterownik systemu poduszek powietrznych, czujniki uderzenia, wiązki przewodów poduszek powietrznych. czujniki zapięcia przednich pasów bezpieczeństwa, czujnik położenia przedniego fotela. 48

49 R Poduszki powietrzne INFORMACJE SERWISOWE DOTYCZĄCE PODUSZEK POWIETRZNYCH Nie podejmować prób samodzielnej obsługi, naprawy, wymiany, modyfikacji lub manipulowania przy jakichkolwiek elementach systemu SRS. Dotyczy to również przewodów i elementów w bezpośrednim sąsiedztwie elementów systemu SRS. Takie postępowanie może spowodować niezamierzone zadziałanie systemu lub jego niezadziałanie w razie kolizji. Nie używać elektrycznego sprzętu diagnostycznego lub urządzeń w pobliżu elementów lub przewodów systemu SRS. Wymienione poniżej czynności można wykonywać wyłącznie u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi lub przy pomocy osób o odpowiednich kwalifikacjach: Wymontowanie lub naprawa przewodów albo elementów znajdujących się w pobliżu elementów systemu SRS. Instalacja sprzętu elektrycznego lub elektronicznego i tym podobnych akcesoriów. Modyfikacja przedniej lub bocznej części nadwozia. Mocowanie akcesoriów do przedniej lub bocznej części nadwozia. MODYFIKACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Użytkownicy niepełnosprawni, których pojazdy mogą wymagać zmodyfikowania, muszą skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi przed wprowadzeniem jakichkolwiek modyfikacji. 49

50 L Zestaw wskaźników KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE Nie ignorować komunikatów ostrzegawczych i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia pojazdu. Po zamknięciu komunikatu pomarańczowa lub czerwona ikona ostrzegawcza będzie świecić dopóki nie zostanie usunięta przyczyna komunikatu. Informacje na temat poszczególnych komunikatów, ich znaczenia i wymaganych czynności znajdują się w osobnym rozdziale niniejszej instrukcji. W przypadku aktywnych kilku komunikatów każdy z nich jest wyświetlany w centrum komunikatów przez 2 sekundy, w kolejności zgodnej z ważnością. Uwaga: Są one posegregowane według ważności. Jako pierwsze wyświetlane są komunikaty alarmowe. Komunikatom ostrzegawczym towarzyszy sygnał dźwiękowy, a obok tekstu komunikatu może pojawić się symbol podręcznika. Komunikaty ostrzegawcze są wyświetlane dopóki nie zostanie usunięty stan powodujący usterkę lub dopóki komunikat nie zostanie zamknięty przy użyciu przycisku OK na kierownicy. Po zamknięciu komunikatu ikona ostrzegawcza będzie świecić dopóki nie zostanie usunięta przyczyna komunikatu. Przycisk OK może również służyć do przewijania komunikatów ostrzegawczych, jeśli jest ich więcej niż jeden. KOMPUTER PODRÓŻNY Pamięć komputera przechowuje dane o podróży lub kilku podróżach, aż do jego wyzerowania. Ekran dotykowy zapewnia dostęp do trzech pamięci podróży: Trip A (Podróż A), Trip B (Podróż B) i Trip Auto (Podróż auto). Aby wybrać pamięć podróży na ekranie dotykowym, przejść do menu Set-up (Konfiguracja), a następnie do Trip computer (Komputer podróżny). Wybrać pamięć podróży. Wybrać Reset (Resetuj), aby wyzerować odczyty komputera podróżnego. Wybrać Units (Jednostki), aby przełączyć wskazania komputera na jednostki metryczne lub brytyjskie. Informacje komputera podróżnego są wyświetlane w zestawie wskaźników. KORZYSTANIE Z KOMPUTERA PODRÓŻNEGO Krótkie wciśnięcie (przez 1 sekundę lub krócej) lub seria krótkich naciśnięć przycisku TRIP (wskazanego strzałką) powoduje zmianę informacji wyświetlanych na wyświetlaczu komputera podróżnego. Dostępne opcje: Długość podróży A, B i Auto. 50

51 R Zestaw wskaźników Odległość możliwa do przebycia na pozostałym paliwie. Średnie zużycie paliwa w podróży. Średnia prędkość podróży. Poziom oleju (nie dla silnika benzynowego 2. 0). Aby zresetować wyświetlone dane podróży, nacisnąć i przytrzymać przycisk TRIP. Ręczne wyzerowanie pamięci Auto nie jest możliwe. Zeruje się ona automatycznie przy każdym włączeniu zapłonu. PRZEBIEG DZIENNY Dystans przejechany od ostatniego kasowania pamięci. Maksymalne wskazanie przebiegu dziennego wynosi 9999, 9 (kilometrów bądź mil). Komputer automatycznie wyzeruje wskazanie po przekroczeniu tej wartości. ZASIĘG Ta opcja pokazuje przewidywany dystans (podany w kilometrach lub milach), który pojazd powinien przejechać na pozostałym paliwie przy uwzględnieniu stałego zużycia. Uwaga: Jednostkę temperatury można zmieniać między C (skala Celsjusza) i F (skala Fahrenheita) niezależnie od wyboru jednostek metrycznych lub imperialnych. WSKAŹNIK PRZEBIEGU MIĘDZYPRZEGLĄDOWEGO Informacja o zbliżającym się przeglądzie jest przekazywana kierowcy poprzez centrum komunikatów jako przebieg pozostały do przeglądu. Po osiągnięciu terminu przeglądu w centrum komunikatów wyświetlana jest informacja SERVICE REQUIRED (WYMAGANA OBSŁUGA). Jeżeli podczas cyklu serwisowego nie jest wyświetlany komunikat wskaźnika międzyprzeglądowego, należy upewnić się, że pojazd jest serwisowany według odstępów podanych we właściwym harmonogramie przeglądów, dołączonym do zestawu dokumentacji pojazdu. JEDNOSTKI METRYCZNE/ ANGLOSASKIE/MIESZANE W menu Trip Computer (Komputer podróżny) menu Set-up (Konfiguracja) centrum komunikatów można ustawiać wyświetlanie wskazań komputera podróżnego w jednostkach systemu metrycznego, jednostkach imperialnych lub w jednostkach mieszanych. Patrz 79, USTAWIENIA EKRANU DOTYKOWEGO. 51

52 L Lampki ostrzegawcze LAMPKI OSTRZEGAWCZE I KONTROLNE CZERWONE lampki ostrzegawcze sygnalizują zdarzenia pierwszego stopnia. Komunikaty główne należy sprawdzać bezzwłocznie, w razie potrzeby należy poszukać wykwalifikowanej pomocy. POMARAŃCZOWE i ŻÓŁTE lampki sygnalizują ostrzeżenia drugiego stopnia. Niektóre z nich sygnalizują pracę systemów pojazdu, natomiast inne wskazują, że kierowca musi podjąć działanie i jak najszybciej poszukać wykwalifikowanej pomocy. Pozostałe lampki ostrzegawcze w obrębie zestawu wskaźników wskazują stan systemu, na przykład: niebieska włączenie świateł drogowych, a zielona włączenie kierunkowskazów. TEST LAMPEK OSTRZEGAWCZYCH Test żarówek lampek ostrzegawczych rozpoczyna się w momencie włączenia zapłonu i trwa 3 sekundy (oprócz lampki ostrzegawczej poduszek powietrznych, która zapala się na 6 sekund). Jeżeli dowolna lampka ostrzegawcza pozostaje włączona po tym okresie, przed jazdą należy zbadać przyczynę. Niektórym lampkom ostrzegawczym towarzyszą komunikaty wyświetlane w centrum komunikatów. Uwaga: Test lampek nie obejmuje wszystkich lampek ostrzegawczych (np. świateł drogowych i kierunkowskazów). Uwaga: Nie można przeprowadzić testu lampek ostrzegawczych, jeżeli do gniazda przyczepy zostanie podłączona przyczepa wyposażona w światła LED. KRYTYCZNY KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY (CZERWONA) Świeci, gdy centrum komunikatów emituje krytyczny komunikat ostrzegawczy. OSTRZEŻENIE OGÓLNE/ KOMUNIKAT INFORMACYJNY (BURSZTYNOWA) Świeci, gdy centrum komunikatów wyświetla komunikat ostrzegawczy lub komunikat informacyjny. UKŁAD HAMULCOWY (CZERWONA) Nie należy kontynuować jazdy, jeśli wyświetla się komunikat LOW BRAKE FLUID (NISKI POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO). Sprawdzić wówczas poziom płynu hamulcowego i w razie potrzeby go uzupełnić. W razie potrzeby przed kontynuowaniem jazdy poszukać wykwalifikowanej pomocy. Zapala się, gdy jest włączony zapłon i hamulec postojowy lub gdy poziom płynu hamulcowego jest niski. Lampka ostrzegawcza zaczyna także świecić w przypadku usterki systemu elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD). Jeśli lampka ostrzegawcza świeci i nie wyświetlają się żadne komunikaty, oznacza to, że włączony jest hamulec postojowy. 52

53 R Lampki ostrzegawcze Jeśli lampka ostrzegawcza świeci i wyświetla się komunikat PARK BRAKE ON (HAMULEC POSTOJOWY WŁĄCZONY) oznacza to, że hamulec postojowy jest włączony, ale pojazd porusza się. Należy zwolnić hamulec postojowy albo zatrzymać pojazd, kiedy będzie to bezpieczne. Jeśli lampka świeci i wyświetla się komunikat LOW BRAKE FLUID (NISKI POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO), zbliża się utrata zdolności hamowania jednego lub obu obwodów. Łagodnie zatrzymać pojazd i sprawdzić oraz uzupełnić zbiornik płynu hamulcowego zalecanym płynem. Jeśli komunikat ostrzegawczy nie zniknie, nie wolno kontynuować jazdy do czasu usunięcia usterki układu hamulcowego. Przed kontynuowaniem jazdy należy poszukać wykwalifikowanej pomocy. Jeśli lampka świeci i w centrum komunikatów wyświetla się komunikat EBD FAULT (USTERKA EBD), wskazuje to na usterkę w układzie EBD. Układ hamulcowy będzie nadal działał, ale bez funkcji wspomagającej EBA. Usterkę należy naprawić u dealera lub w autoryzowanej stacji obsługi. PAS BEZPIECZEŃSTWA (CZERWONA) Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona, gdy zapłon jest włączony i: Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty. Na przednim fotelu siedzi pasażer i jego pas nie został zapięty. Lampka powinna zgasnąć po zapięciu odpowiednich pasów bezpieczeństwa. Funkcja przypomnienia o pasie bezpieczeństwa wykorzystuje tę samą lampkę ostrzegawczą co funkcja ostrzegania o pasach bezpieczeństwa i ostrzega ona kierowcę, że pas bezpieczeństwa nie jest zapięty. Jeśli pojazd porusza się z prędkością 16 km/h (10 mph) lub większą, a pas bezpieczeństwa przedniego siedzenia zajętego przez pasażera nie jest zapięty, lampka błyska. Błyskanie lampki ostrzegawczej będzie trwać 10 sekund i powtarzać się co 10 sekund przez około pięć minut lub do momentu zapięcia pasów bądź zatrzymania pojazdu. Jeśli lampka ostrzegawcza świeci mimo zapięcia pasów, należy jak najszybciej zwrócić się o fachową pomoc. Prowadzenie pojazdu z zapaloną lampką ostrzegawczą jest bezpieczne, jeżeli poprawnie zapięto pasy bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że pasy bezpieczeństwa wszystkich pasażerów są zapięte. Uwaga: Przedmioty umieszczone na przednim fotelu pasażera mogą uaktywnić przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa. Zaleca się zabezpieczenie wszelkich przedmiotów na przednim fotelu pasażera pasem bezpieczeństwa. Patrz 32, KORZYSTANIE Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA. 53

54 L Lampki ostrzegawcze UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA (ABS) (BURSZTYNOWA) W przypadku równoczesnego zapalenia lampek ostrzegawczych układu ABS oraz układu hamulcowego nie należy kontynuować jazdy do czasu usunięcia usterki. Pilnie poszukać fachowej pomocy. Świeci, jeśli została wykryta usterka układu ABS (towarzyszy temu komunikat ostrzegawczy wyświetlany w centrum komunikatów). Układ hamulcowy będzie nadal działać, ale bez funkcji ABS. Jeśli lampka ostrzegawcza zaczęła świecić lub nie zgasła po zakończeniu testu żarówek, należy zwrócić się o wykwalifikowaną pomoc. SILNIK/SKRZYNIA BIEGÓW (BURSZTYNOWA) Zapala się na chwilę podczas testu kontrolek w momencie włączania zapłonu. Jeśli lampka świeci, gdy silnik jest uruchomiony, oznacza to usterkę emisji związana z silnikiem lub skrzynią biegów. Pojazdem można nadal jeździć, lecz w trybie awaryjnym, w którym może wystąpić spadek wydajności. Jak najszybciej zwrócić się o fachową pomoc. Jeśli lampka ostrzegawcza miga, gdy silnik jest uruchomiony, należy zmniejszyć szybkość i jak najszybciej zwrócić się o fachową pomoc. DYNAMICZNY UKŁAD STABILIZUJĄCY (DSC) (BURSZTYNOWA) Błyska, gdy system DSC jest aktywny. W przypadku usterki ta lampka ostrzegawcza zapali się w zestawie wskaźników, a w centrum komunikatów wyświetli się komunikat DSC NOT AVAILABLE (UKŁAD DSC NIEDOSTĘPNY). Pojazdem można nadal jeździć, lecz układ DSC nie będzie działał w warunkach ślizgania się kół lub poślizgu. DYNAMICZNY UKŁAD STABILIZUJĄCY (DSC) WYŁĄCZONY (BURSZTYNOWA) Świeci, kiedy układ DSC zostanie wyłączony. Włącza się także sygnał dźwiękowy, a w centrum komunikatów jest wyświetlany komunikat DSC OFF (układ DSC wyłączony). Po włączeniu funkcji DSC lampka ostrzegawcza się zapali i przez 4 sekundy będzie wyświetlany komunikat TRAC DSC. 54

55 R Lampki ostrzegawcze TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE (BURSZTYNOWA) Zaczyna świecić, gdy zostaną włączone tylne światła przeciwmgielne. INTELIGENTNY SYSTEM PROGRAMOWANIA PRĘDKOŚCI JAZDY (BURSZTYNOWA) Świeci, gdy inteligentny system programowania prędkości jazdy jest aktywny, sygnalizując, że pojazd jedzie w trybie śledzenia. PRZEDNI ALARM (BURSZTYNOWA) Świeci, gdy funkcja przedniego alarmu jest aktywna. PODUSZKI POWIETRZNE (BURSZTYNOWA) Włącza się, gdy w układzie poduszek powietrznych wystąpi usterka. AUTOMATYCZNY SYSTEM OGRANICZANIA PRĘDKOŚCI JAZDY (BURSZTYNOWA) Świeci, gdy aktywny jest automatyczny system ograniczania prędkości jazdy. UKŁAD AUTOMATYCZNIE REGULOWANYCH ŚWIATEŁ PRZEDNICH (BURSZTYNOWA) Świeci, gdy w układzie wystąpi usterka. Światła przednie nadal będą działać, ale funkcja ta nie będzie działać poprawnie. SYSTEM MONITORUJĄCY CIŚNIENIE W OPONACH (ŻÓŁTA) Włącza się, gdy ciśnienie powietrza w jednej lub w kilku oponach jest znacznie niższe od wartości zalecanej. Pojazd należy jak najszybciej zatrzymać, po czym sprawdzić opony i w razie potrzeby napompować do zalecanego ciśnienia. ŚWIATŁA DROGOWE (NIEBIESKA) Świeci po włączeniu świateł drogowych lub podczas błyśnięcia nimi. WSPOMAGANIE KORZYSTANIA ZE ŚWIATEŁ DROGOWYCH (ZIELONA) Świeci, gdy funkcja wspomagania korzystania ze świateł drogowych włączy światła drogowe. 55

56 L Lampki ostrzegawcze INTELIGENTNY SYSTEM STOP/ START (ZIELONA) Świeci, gdy silnik został wyłączony przez inteligentny system stop/start. Uwaga: Inne ostrzeżenia, standardowo związane z wyłączeniem silnika, np. lampka ostrzegawcza zapłonu, nie zapalają się, gdy silnik został wyłączony przez inteligentny system stop/start. ŚWIATŁA POZYCYJNE (ZIELONA) Świeci, gdy włączone są światła pozycyjne. KIERUNKOWSKAZY (ZIELONA) Odpowiednia lampka ostrzegawcza zacznie błyskać, gdy dźwignia kolumny kierownicy zostanie przesunięta w górę lub w dół w celu zasygnalizowania zamiaru skrętu. Jeżeli żarówka kierunkowskazu nie działa, kontrolka zacznie migać i wydawać dźwięk tykania z podwójną częstotliwością po włączeniu tego kierunkowskazu. Gdy włączone zostaną światła awaryjne, zaczną błyskać obie lampki ostrzegawcze. 56

57 R Oświetlenie zewnętrzne STEROWANIE OŚWIETLENIEM 1. Aby wybrać światła drogowe, należy przy włączonych światłach przednich popchnąć dźwignię w kierunku od kierownicy. W zestawie wskaźników zapali się niebieska lampka ostrzegawcza. Aby błysnąć światłami drogowymi, należy pociągnąć dźwignię do kierownicy, a następnie zwolnić. Światła drogowe pozostaną włączone tak długo, jak długo trzymana będzie dźwignia. Światła boczne 4. Reflektory. Uwaga: Jeśli przełącznik obrotowy zostanie obrócony do pozycji OFF [WYŁ. ], kiedy włączone są światła drogowe, po ponownym włączeniu świateł włączą się światła drogowe. AUTO. Kiedy włączony jest zapłon i poziom oświetlenia otoczenia spadnie, światła boczne i przednie włączą się automatycznie. Jeśli poziom oświetlenia otoczenia wzrośnie, światła pozycyjne i przednie wyłączą się automatycznie. Uwaga: Czujnik światła z przodu tablicy rozdzielczej kontroluje poziom oświetlenia otoczenia, dzięki czemu możliwa jest praca świateł w trybie AUTO. Szyba przednia powinna być czysta, a czujnik nie powinien być zasłonięty. Zasłanianie światła w obszarze czujnika może spowodować niepożądane włączenie świateł w trybie AUTO. Uwaga: Jeżeli tryb AUTO jest wyłączony, ale czujnik wykrywa niski poziom oświetlenia zewnętrznego, w centrum komunikatów pojawia się ostrzeżenie LIGHTS ARE OFF (światła wyłączone). 57

58 L Oświetlenie zewnętrzne 6. Okres opóźnienia przy wysiadaniu 30 sekund. Okres opóźnienia przy wysiadaniu 60 sekund. Okres opóźnienia przy wysiadaniu 120 sekund. Uwaga: Aby wyłączyć przednie światła w trakcie opóźnienia wyłączenia świateł na wyjście z pojazdu, nacisnąć przycisk świateł przednich na kluczu Smart key. KIERUNKOWSKAZY Poza normalnym działaniem, kierunkowskazy błysną trzykrotnie (np. w celu zasygnalizowania zmiany pasa), jeśli dźwignia zostanie krótko popchnięta do góry lub w dół. ŚWIATŁA DZIENNE Jeżeli pokrętło zostało ustawione w pozycji OFF (wyłączone) lub AUTO (automatyczne), to światła dzienne włączą się automatycznie, jeśli: Włączony zapłon. Silnik pracuje. Wybierak biegów znajduje się w pozycji D lub R w zależności od rynku. Uwaga: Światła pozostają włączone, jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie następnie przesunięta w położenie N. Hamulec postojowy nie jest włączony (jest zwolniony) w zależności od rynku. OŚWIETLENIE PERYFERYJNE Światła przednie można zapalić zdalnie na zaprogramowany czas za pomocą przycisku przednich świateł na kluczu Smart key. Nacisnąć przycisk ponownie, aby je wyłączyć. Uwaga: Na niektórych rynkach drugie przyciśnięcie spowoduje zapalenie świateł wstecznych, a dopiero trzecie wyłączy światła. UKŁAD AUTOMATYCZNIE REGULOWANYCH ŚWIATEŁ PRZEDNICH (AFS) Światła te poszerzają slup światła świateł przednich podczas pokonywania zakrętów w różnych warunkach. Statyczne światła skrętu: włączają się w razie potrzeby, aby zwiększyć szerokość słupa światła. Światła doświetlające zakręty: jeśli prędkość pojazdu jest mniejsza niż 40 km/h (25 mph), zapewniają widoczność na skrzyżowaniach. System włącza światło, jeśli otrzyma sygnał wejściowy pochodzący z kierunkowskazu pojazdu. Włącza się tylko światło po stronie włączonego kierunkowskazu. Światło wyłącza się samoczynnie po 3 minutach ciągłej pracy. 58

59 R Oświetlenie zewnętrzne WYKRYWANIE PRACY WYCIERACZEK PRZEDNIEJ SZYBY Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy został wybrany tryb AUTO świateł. Światła pozycyjne, światła tylne i światła przednie włączą się automatycznie, jeżeli wycieraczki zostaną włączone na dłużej niż 20 cykli wycierania. 4 minuty po wyłączeniu wycieraczek szyby przedniej światła pozycyjne, światła tylne i światła przednie wyłączą się automatycznie. WSPOMAGANIE KORZYSTANIA ZE ŚWIATEŁ DROGOWYCH Ta funkcja powoduje automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych w określonych warunkach drogowych przy braku świateł innych pojazdów. Wspomaganie korzystania ze świateł drogowych będzie aktywne, gdy: przełącznik oświetlenia jest w położeniu centralnym, a pokrętło znajduje się w pozycji AUTO; oświetlenie otoczenia spadnie poniżej określonego wcześniej poziomu; prędkość pojazdu przekroczy 40 km/h (25 mph). System wyłączy się, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej 24 km/h (15 mph). Uwaga: Wspomaganie korzystania ze świateł drogowych nie działa po włączeniu biegu R. Aby ręcznie włączyć światła drogowe, należy przestawić dźwignię przełącznika świateł do normalnego położenia świateł drogowych. Aby powrócić do wspomagania świateł drogowych, przestawić dźwignię przełącznika świateł z powrotem do położenia środkowego. Aby ręcznie przełączyć reflektory z trybu wspomagania świateł drogowych na światła mijania, pociągnąć dźwignię przełącznika świateł do położenia sygnału świetlnego. Wspomaganie świateł drogowych zostanie anulowane. Aby przywrócić działanie funkcji wspomagania świateł drogowych, pchnąć dźwignię przełącznika świateł w położenie świateł drogowych, następnie przestawić ją w środkowe położenie. Po włączeniu funkcji wspomagania świateł drogowych zapala się lampka ostrzegawcza. Uwaga: Na działanie funkcji wspomagania świateł drogowych mają wpływ: znaki drogowe o bardzo wysokim współczynniku odbicia światła; słabo widoczni użytkownicy drogi, tacy jak rowerzyści i piesi; niekorzystne warunki pogodowe, na przykład mgła, ulewa lub śnieg; zanieczyszczony lub zasłonięty czujnik; zanieczyszczenie, uszkodzenie lub zaparowanie szyby przedniej. zbliżające się pojazdy, częściowo zasłonięte przez barierę rozdzielającą jezdnie. Aby wyłączyć wspomaganie świateł drogowych, należy obrócić pokrętło z położenia AUTO do położenia włączenia reflektorów. Wspomaganie świateł drogowych można wyłączyć/włączyć w menu ustawień Security/Vehicle (Zabezpieczenia/pojazd) ekranu dotykowego. 59

60 L Oświetlenie zewnętrzne Uwaga: Należy dbać, aby zwrócony do przodu czujnik znajdujący się na tylnej części wewnętrznego lusterka wstecznego nie był zanieczyszczony ani zasłonięty. REFLEKTORY JAZDA ZA GRANICĄ Wiązka światła świateł przednich jest odpowiednia do użytkowania po obu stronach drogi. Nie należy dokonywać żadnych mechanicznych korekt ani umieszczać naklejek na reflektorach. REFLEKTORY ZAPAROWANIE W niektórych warunkach na wewnętrznej stronie klosza reflektora może pojawić się zaparowanie. Jest to spowodowane naturalnymi zmianami warunków środowiska. Zaparowanie to nie jest szkodliwe dla działania reflektora i znika w trakcie jego normalnego użytkowania. 60

61 R Oświetlenie wnętrza LAMPKI OŚWIETLENIA WNĘTRZA 1. Oświetlenie podłogi przy przednich fotelach. Oświetlenie schowka pasażera. Oświetlenie lusterka kosmetycznego. Tylne lampki do czytania: krótko dotknąć klosza, aby włączyć/wyłączyć. Przednia lampka oświetlenia wnętrza: zaczyna świecić po odblokowaniu drzwi i gaśnie po 30 sekundach od zamknięcia wszystkich drzwi lub po zablokowaniu pojazdu. Lampki są obsługiwane przez czujniki zbliżeniowe. Przesunąć palec w pobliżu (lub dotknąć) odpowiedniego klosza, aby włączyć/wyłączyć lampkę. Dotknąć klosza na około 2 sekundy, aby uaktywnić automatyczne włączanie/wyłączanie oświetlenia (w centrum komunikatów wyświetla się komunikat Manual mode [tryb ręczny] lub Auto mode [tryb automatyczny]). Tylne lampki oświetlenia wnętrza i lampki do czytania: włączają się automatycznie po otwarciu drzwi. 61

62 L Oświetlenie wnętrza Nacisnąć odpowiedni przełącznik, aby ręcznie włączyć lampkę. Lampki w bagażniku: nacisnąć krótko przełącznik, aby włączyć/wyłączyć. Lampki w drzwiach tylnych. Wyłącznie wersja Sportbrake. 62

63 R Wycieraczki i spryskiwacze DZIAŁANIE WYCIERACZEK 1. Tryb automatycznego wykrywania deszczu (AUTO): wycieraczki przedniej szyby reagują i automatycznie dobierają częstotliwość oczyszczania szyby odpowiednią do intensywności deszczu. Aby ustawić czułość automatycznego trybu wykrywania deszczu, obrócić pokrętło, gdy wybrane jest ustawienie (1). Im wyższe ustawienie poziomu czułości, tym szybciej wycieraczki reagują na odbierane impulsy. Po wybraniu trybu AUTO oraz po zwiększeniu czułości, układ uruchomi wycieraczki na jeden cykl pracy. Stałe przecieranie z niską prędkością. Stałe przecieranie z wysoką prędkością. Przed wjechaniem do myjni samochodowej należy upewnić się, że wycieraczki są wyłączone. Jeżeli tryb automatycznego wykrywania deszczu zadziała podczas mycia samochodu, może dojść do uszkodzenia mechanizmu wycieraczek. Nie używać wycieraczek, gdy przednia szyba jest sucha. Podczas mrozów lub upałów, przed włączeniem wycieraczek należy sprawdzić, czy nie przywarły do szyby. Przed włączeniem wycieraczek usunąć śnieg, lód lub szron z szyby, z ramion i piór wycieraczek oraz z podszybia. Pociągnięcie dźwigni w stronę kierowcy uruchamia wycieraczkę jednokrotnie. Przytrzymanie dźwigni powoduje dalszą ciągłą pracę wycieraczek. Spryskiwanie/wycieranie przedniej szyby: naciskanie i zwalnianie uruchamia program spryskiwania/wycierania złożony z kilku powolnych prac wycieraczek. Płyn do spryskiwaczy jest podawany strumieniem na szybę w czasie pierwszych 2 przetarć. Dalsze przytrzymanie powoduje użycie większej ilości płynu do spryskiwaczy Po kilku sekundach od zakończenia programu nastąpi przetarcie osuszające, usuwające resztki płynu z przedniej szyby. Uwaga: Sprawdzać i uzupełniać poziom płynu do spryskiwaczy co najmniej raz w tygodniu. Patrz 213, KONTROLA POZIOMU PŁYNU DO SPRYSKIWACZY. Uwaga: Jeżeli czas pracy wycieraczek wyniesie 20 lub więcej przetarć, wówczas system wykrywania pracy wycieraczek przedniej szyby włączy światła pojazdu. Patrz 59, WYKRYWANIE PRACY WYCIERACZEK PRZEDNIEJ SZYBY. 63

64 L Wycieraczki i spryskiwacze W modelach Sportbrake zastosowano inny system sterowania wycieraczkami/spryskiwaczami, który umożliwia obsługę tylnej wycieraczki wraz ze spryskiwaczem. Pchnąć przełącznik do przodu, aby włączyć wycieraczkę tylnej szyby. Spryskiwacz tylnej szyby. Pojedyncze przetarcie przedniej szyby. Przetarcie osuszające przedniej szyby można włączyć lub wyłączyć u dealera lub w autoryzowanej stacji obsługi. Dozowanie płynu do spryskiwaczy podczas ruchu wycieraczek w górę i w dół można włączyć lub wyłączyć u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. Uwaga: Jeżeli po umyciu samochodu wycieraczki zostawiają smugi na szybie, może to być spowodowane osadzeniem się wosku lub innych pozostałości. W takim przypadku oczyścić szybę, używając płynu do spryskiwaczy. Uwaga: Jeżeli pióra wycieraczek są zużyte, przestają skutecznie oczyszczać szybę i spada skuteczność funkcji automatycznego wykrywania deszczu. Zużyte lub zniszczone pióra wycieraczek należy jak najszybciej wymienić. Uwaga: Jeżeli pióra wycieraczek przywarły do szyby lub zacięły się, elektroniczny układ odcinający tymczasowo wstrzyma pracę wycieraczek. W takim przypadku należy wyłączyć wycieraczki i układ zapłonowy. Przed włączeniem układu zapłonowego usunąć wszelkie przeszkody i uwolnić pióra wycieraczek. Uwaga: Aby ustawić wycieraczki w pozycji serwisowej do konserwacji lub innego celu, patrz 197, POZYCJA SERWISOWA WYCIERACZEK. TRYB ZALEŻY OD PRĘDKOŚCI JAZDY Jeśli pojazd zatrzyma się w czasie pracy wycieraczek*, wycieraczki przełączą się na najniższy bieg. Gdy prędkość pojazdu wzrośnie powyżej 8 km/h (5 mph), zostaną przywrócone pierwotne ustawienia prędkości pracy wycieraczek. * Nie dotyczy, jeśli wybrano automatyczny tryb wykrywania deszczu. Funkcję tę można włączyć/wyłączyć u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. 64

65 R Wycieraczki i spryskiwacze CZUJNIK DESZCZU Przed wjechaniem do myjni samochodowej należy upewnić się, że wycieraczki są wyłączone. Gdyby wycieraczki pracowały w trybie sterowania z czujnikiem deszczu podczas mycia samochodu, mogłoby dojść do uszkodzenia mechanizmu wycieraczek. Czujnik deszczu znajduje się po wewnętrznej stronie przedniej szyby, za lusterkiem wstecznym. Czujnik wykrywa obecność i ilość wody na przedniej szybie i automatycznie włącza wycieraczki przedniej szyby, dostosowując intensywność pracy do potrzeb. Uwaga: Nieruchome krople mogą nie zostać wykryte przy rozpoczęciu pracy. W takim przypadku należy oczyścić szybę pojedynczym przetarciem. Aby uruchomić czujnik deszczu wycieraczek, przesunąć dźwignię wycieraczek do położenia AUTO i obrócić pierścień regulując czułość czujnika wedle potrzeby. Włączenie trybu pracy sterowanego przez czujnik deszczu i zwiększenie czułości czujnika powoduje wykonanie przez wycieraczki pojedynczego przetarcia. Uwaga: Podczas jazdy w pyle i suchych oraz słonecznych warunkach pogodowych, przednie wycieraczki mogą uruchomić się samoczynnie. Aby tego uniknąć, na czas jazdy w takich warunkach zaleca się ustawić elementy sterujące pracą wycieraczek w położeniu OFF (Wyłączone). SPRYSKIWACZE ŚWIATEŁ PRZEDNICH Gdy są włączone światła przednie, a w zbiorniku spryskiwaczy jest wystarczająca ilość płynu, uruchomienie spryskiwania przedniej szyby powoduje także spryskanie świateł przednich. Spryskiwanie świateł przednich włącza się co cztery operacje spryskiwania szyb, jeśli światła przednie są włączone, a od ostatniego mycia świateł przednich upłynęło 10 minut. Wyłączenie i ponowne włączenie świateł przednich lub zapłonu powoduje wyzerowanie cyklu. Uwaga: Działanie spryskiwaczy świateł przednich zostaje wstrzymane, gdy poziom płynu w zbiorniku spryskiwaczy jest niski. 65

66 L Lusterka LUSTERKA ZEWNĘTRZNE 1. Regulacja lewego lusterka. Regulacja prawego lusterka. Elektryczne składanie/rozkładanie: należy przycisnąć oba przyciski jednocześnie. Ta funkcja przestaje działać przy prędkości ponad 110 km/h (70 mph). Lusterka można ustawiać lub składać po włączeniu zapłonu i przez pięć minut po jego wyłączeniu, jeżeli nie zostaną otwarte drzwi kierowcy. Przycisnąć odpowiedni przycisk, aby wybrać lusterko do regulacji (przycisk zostanie podświetlony), a następnie użyć manipulatora do regulacji pozycji lusterek. Uwaga: W przypadku korzystania wyłącznie z lusterek ocena odległości może być trudna i zależy od użytego typu soczewek. Lusterka mogą być tak skonfigurowane, aby składały się automatycznie po zablokowaniu pojazdu i rozkładały po odblokowaniu. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w menu ustawień Security/Vehicle (Zabezpieczenia/pojazd) na ekranie dotykowym. 66

67 R Lusterka Jeśli lusterka zostaną przypadkowo przestawione z zewnątrz (np. tylko jedno zostanie złożone), nacisnąć oba przyciski jednocześnie, aby ponownie zsynchronizować lusterka. Uwaga: Jeśli lusterka złożono za pomocą przycisków, nie rozłożą się one w czasie odblokowania zamków. Uwaga: Istnieje możliwość zapisania dwóch różnych pozycji lusterek, które następnie można wywołać za pomocą funkcji pamięci pozycji za kierownicą. Wybrać Windows/mirrors (Szyby/lusterka). Wybrać Exterior mirror dip when reversing (Pochylanie lusterka zewnętrznego podczas cofania). Wybrać opcję On (Wł. ) lub Off (Wył. ). POCHYLENIE LUSTEREK PODCZAS COFANIA Lusterka można skonfigurować tak, aby włączenie biegu R powodowało automatyczną regulację lusterka w drzwiach pasażera, zapewniającą lepszy kąt widzenia podczas cofania. Dokładne położenie pochylonych lusterek można wyregulować manipulatorem po ich pochyleniu. Przy kolejnym włączeniu biegu wstecznego R lusterka zostaną ustawione w nowo wyregulowanym położeniu. Po wyłączeniu biegu wstecznego R za pomocą wybieraka zmiany biegów lub po przekroczeniu przez cofający się pojazd prędkości 12 km/h (7, 5 mph) lusterko powróci do poprzedniego położenia. Funkcję pochylania lusterek można włączyć lub wyłączyć za pośrednictwem ekranu dotykowego, wykonując następujące czynności: W menu Home (Główne) ekranu dotykowego, wybrać pozycję Setup (Konfiguracja). Wybrać Security/Vehicle (Zabezpieczenia/pojazd). 67

68 L Monitorowanie martwych stref MONITOR MARTWYCH STREF System monitorowania martwych stref (BSM) stanowi uzupełnienie systemów pojazdu, jednak nie zastępuje bezpiecznego stylu jazdy oraz korzystania z lusterek zewnętrznych i lusterka wstecznego. Należy zwrócić uwagę, że system BSM może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego ostrzeżenia o szybko zbliżającym się pojeździe z tyłu lub o szybko wyprzedzanych pojazdach. System BSM może nie być w stanie wykryć wszystkich pojazdów, a także może wykrywać obiekty, takie jak barierki na poboczu itd. Działanie czujników radarowych może zostać osłabione przez deszcz, śnieg lub rozpyloną wodę na drodze. Może to mieć wpływ na zdolność systemu do skutecznego wykrywania pojazdu/obiektu w martwej strefie. Należy upewnić się, że wskaźniki ostrzegawcze w lusterkach bocznych nie są przesłonięte naklejkami albo innymi przedmiotami. Nie przyklejać do tylnych zderzaków naklejek ani żadnych przedmiotów, które mogą zakłócać działanie czujników radarowych. 68

69 R Monitorowanie martwych stref System monitorowania martwych stref działa najskuteczniej podczas jazdy na wielopasmowych autostradach. Wykorzystuje radary znajdujące się po każdej stronie pojazdu, monitorujące strefy (1) otoczenia pojazdu, które nie są łatwo widoczne dla kierowcy. Uwaga: Czujniki radarowe zatwierdzone są we wszystkich krajach objętych dyrektywą RTTE. Jeżeli po którejś stronie pojazdu system wykryje wyprzedzający pojazd/obiekt, na odpowiednim lusterku zewnętrznym wyświetli się bursztynowa ikona ostrzegawcza (2). Ostrzega to kierowcę o potencjalnym zagrożeniu w martwej strefie i o tym, że zmiana pasa ruchu może być niebezpieczna. Bursztynowa kontrolka (3) świeci, dopóki pojazd jadący do przodu nie przekroczy prędkości 16 km/h (10 mph). Radar monitoruje obszar rozciągający się od lusterek bocznych w tył, do ok. 6 m (20 stóp) za tylnymi kołami i do 2, 5 m (8, 2 stopy) po bokach pojazdu. Przybliżona szerokość pasa ruchu jest monitorowana po obu stronach pojazdu. Jeżeli pas ruchu jest węższy niż typowy pas jezdni, system może wykrywać obiekty poruszające się po pasach innych niż sąsiednie (4). Uwaga: Jeżeli pojazdy wyprzedzające zostaną wykryte jednocześnie po obu stronach pojazdu, ikony ostrzegawcze będą świecić w obu lusterkach. System BSM włącza się automatycznie i uaktywnia się, gdy pojazd porusza się do przodu z prędkością większą niż 16 km/h (10 mph). Gdy system uruchamia się, przeprowadza autotest, w trakcie którego krótko świecą na zmianę ikony ostrzegawcze w lusterkach. Uwaga: Jeżeli wybrano bieg R lub tryb P albo pojazd porusza się z prędkością mniejszą niż 16 km/h (10 mph), system BSM zostaje wyłączony i wyświetlana jest bursztynowa kontrolka ostrzegawcza (3). CZUJNIKI SYSTEMU BSM System BSM zostanie automatycznie wyłączony, jeśli jeden z czujników zostanie całkowicie zasłonięty; w lusterku zewnętrznym świeci pomarańczowa kontrolka ostrzegawcza (2), a w centrum komunikatów jest wyświetlany komunikat BLIND SPOT MONITOR SENSOR BLOCKED (ZABLOKOWANY CZUJNIK MONITOROWANIA MARTWEJ STREFY). Uwaga: Test blokowania systemu uruchamia się przy prędkości jazdy wyższej niż 32 km/h (20 mph) i trwa przynajmniej przez dwie minuty ciągłej jazdy z tą lub wyższą prędkością. Test umożliwia wykrycie zablokowania czujnika. Jeśli czujniki zostaną zablokowane, należy sprawdzić, czy nic nie zasłania tylnego zderzaka oraz czy nie jest on oblodzony, pokryty szronem lub brudem. Jeśli została wykryta usterka jednego z czujników, w lusterku zewnętrznym zacznie świecić bursztynowa kontrolka ostrzegawcza, a w centrum komunikatów wyświetli się komunikat BLIND SPOT MONITOR NOT AVAILABLE (System monitorowania martwej strefy niedostępny). Uwaga: Nawet jeśli wykryta usterka ma wpływ na czujnik tylko po jednej stronie pojazdu, wyłączany jest cały system. Jeśli usterka jest tymczasowa, system będzie działać prawidłowo po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika. 69

70 L Monitorowanie martwych stref Jeśli usterka utrzymuje się po wyłączeniu i włączeniu, skonsultować się z dealerem/ autoryzowaną stacją obsługi. 70

71 R Urządzenie do otwierania drzwi garażu NADAJNIK URZĄDZENIA DO OTWIERANIA DRZWI GARAŻOWYCH Nie używać tego nadajnika razem z jakimkolwiek urządzeniem do otwierania drzwi garażu, które nie jest wyposażone w funkcje bezpiecznego zatrzymania i cofania, wymaganych przez standardy bezpieczeństwa. Programując nadajnik dla urządzenia do otwierania drzwi garażu lub bramy wjazdowej należy upewnić się, czy w tym obszarze nie ma żadnych przeszkód. Pozwoli to uniknąć ewentualnych szkód lub uszkodzeń, ponieważ brama lub drzwi będą uaktywniane podczas programowania. Praca tego urządzenia może być zakłócona, jeśli w pobliżu pracuje mobilny lub stacjonarny nadajnik. Zakłócenia tego typu mogą zakłócać pracę nadajnika przenośnego oraz nadajnika znajdującego się w pojeździe. Nadajnik urządzenia do otwierania drzwi garażu jest umieszczony w lusterku wstecznym. Można go zaprogramować na nadawanie sygnałów o częstotliwości radiowej maksymalnie do trzech różnych nadajników, które mogą służyć do obsługi drzwi garażu, bram wjazdowych, oświetlenia domu, systemów zabezpieczeń lub innych urządzeń sterowanych sygnałami o częstotliwości radiowej. Chociaż w tym rozdziale przedstawiono głównie procedury dla urządzenia do otwierania drzwi garażu, dotyczą one w równym stopniu wymienionych wcześniej zastosowań. W niektórych krajach funkcja nosi również nazwę HomeLink Universal Transceiver. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 73, INFORMACJE I POMOC. PRZED ZAPROGRAMOWANIEM Podczas programowania urządzenia, co może wymagać wielokrotnego naciskania przycisku nadajnika przenośnego (proces cykliczny), odłączyć wtyczkę tego urządzenia podczas cyklicznego naciskania przycisku, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia silnika. Przed przystąpieniem do programowania włożyć nową baterię do przenośnego nadajnika służącego do otwierania drzwi garażu (lub innego urządzenia), aby zapewnić uzyskanie optymalnej skuteczności. Jeśli odbiornik urządzenia do otwierania drzwi garażu (znajdujący się w garażu) posiada antenę, musi być ona skierowana prosto w dół. PROGRAMOWANIE Po upewnieniu się, że silnik jest wyłączony: 71

72 L Urządzenie do otwierania drzwi garażu 1. Upewnić się, że zapłon jest w trybie funkcji pomocniczej; patrz 7, TRYB FUNKCJI POMOCNICZYCH. Przytrzymać końcówkę przenośnego nadajnika oryginalnego urządzenia do otwierania drzwi garażu w odległości od 50 do 150 mm (od 2 do 6 cali) od nadajnika w lusterku wstecznym, zachowując w polu widzenia lampkę kontrolną. Wykorzystując obie dłonie, nacisnąć i przytrzymać równocześnie wybrany przycisk nadajnika na lusterku wstecznym, zgodnie z powyższą ilustracją, oraz przycisk przenośnego nadajnika. Trzymać wciśnięte oba przyciski. Lampka kontrolna będzie najpierw migać powoli, a następnie szybkość migania zacznie rosnąć. Zwolnić oba przyciski, kiedy lampka kontrolna będzie szybko migać. Szybkie miganie lampki sygnalizuje pomyślne zaprogramowanie. Jeśli po upływie 60 sekund lampka kontrolna nie zacznie szybko migać, zwolnić zarówno przycisk nadajnika w pojeździe, jak i nadajnika przenośnego i powtórzyć procedurę, zaczynając od kroku nr 2. Umieścić nadajnik przenośny pod innym kątem / w innej odległości. Nacisnąć i przytrzymać zaprogramowany przycisk urządzenia do otwierania drzwi garażu i obserwować lampkę kontrolną. Jeżeli lampka kontrolna świeci światłem ciągłym, programowanie zostało zakończone i urządzenie powinno działać po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku urządzenia do otwierania drzwi garażu przez około 1 2 sekundy, a następnie jego zwolnieniu. Jeżeli lampka miga szybko przez 2 sekundy, a następnie świeci światłem ciągłym, należy wykonać poniższe instrukcje programowania dla urządzenia z kodem zmiennym. USUWANIE WSZYSTKICH ZAPROGRAMOWANYCH INFORMACJI Podczas pierwszego programowania silnik powinien być wyłączony: 1. Upewnić się, że układ zapłonowy jest w trybie funkcji pomocniczej; Patrz 7, TRYB FUNKCJI POMOCNICZYCH. Nacisnąć i przytrzymać 2 zewnętrzne przyciski nadajnika umieszczonego w lusterku wstecznym. Trzymać przyciski wciśnięte, aż zacznie migać lampka kontrolna (potrwa to około 20 sekund), następnie zwolnić je. Zawartość pamięci urządzenia do otwierania drzwi garażu została skasowana. Uwaga: Nie wykonywać tej procedury, gdy programowane są dodatkowe przyciski urządzenia do otwierania drzwi garażu. 72

73 R Urządzenie do otwierania drzwi garażu PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA Z KODEM ZMIENNYM Uwaga: Pomoc drugiej osoby może zapewnić szybsze i łatwiejsze wykonywanie poniższych czynności. Po naciśnięciu przycisku, etap 3 należy wykonać w ciągu 30 sekund. Na odbiorniku urządzenia do otwierania drzwi garażu (zespole napędowym) zlokalizować przycisk/przełącznik programowania lub przycisk inteligentny. Różni producenci nadają różne nazwy temu przyciskowi lub przełącznikowi. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania lub przycisk inteligentny. Wrócić do pojazdu, po czym mocno nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy zaprogramowany przycisk urządzenia do otwierania drzwi garażu, a następnie zwolnić go. Trzykrotnie powtórzyć sekwencję naciskania, przytrzymania, zwolnienia w celu zakończenia procesu programowania. Urządzenie do otwierania drzwi garażu umieszczone w lusterku wstecznym powinno aktywować urządzenie używające kodu zmiennego. PRZEPROGRAMOWANIE JEDNEGO PRZYCISKU URZĄDZENIA DO OTWIERANIA DRZWI GARAŻU Zaprogramowanie urządzenia dla poprzednio zaprogramowanego przycisku: 1. Nacisnąć i przytrzymać uprzednio zaprogramowany przycisk otwierania drzwi garażu przynajmniej przez 20 sekund, lecz nie dłużej niż 30 sekund, aż zacznie migać lampka kontrolna. Bez zwalniania przycisku lusterka wstecznego, ustawić przenośny nadajnik w odległości około 50 do 150 mm (od 2 do 6 cali) od nadajnika w lusterku wstecznym, zachowując w polu widzenia lampkę kontrolną. Wykonać etap 3 procedury Programowanie. PROGRAMOWANIE BRAMY WJAZDOWEJ Technologia niektórych bram wjazdowych wymaga wielokrotnego naciskania (proces cykliczny) przycisku nadajnika przenośnego z częstotliwością dwóch sekund podczas programowania. Przytrzymać wciśnięty odpowiedni przycisk na lusterku wstecznym, równocześnie naciskając cyklicznie przycisk przenośnego nadajnika, aż do momentu, gdy lampka kontrolna zacznie migać z dużą częstotliwością. INFORMACJE I POMOC Zaleca się usunięcie danych dotyczących programowania przycisków nadajnika w przypadku sprzedaży lub złomowania pojazdu. Aby uzyskać informacje o kompatybilnych produktach lub akcesoriach oraz pomoc, zwrócić się do dealera/autoryzowanej stacji obsługi. 73

74 L Urządzenie do otwierania drzwi garażu Można także kontaktować się, korzystając z linii pomocy dostawcy pod numerem Jest to bezpłatne połączenie, z którego można korzystać w dowolnym miejscu Europy. Nie jest potrzebny oddzielny numer kierunkowy kraju (telefonując z obszaru Niemiec nie trzeba wybierać pierwszego zera). Można również kontaktować się przez Internet. Adres witryny internetowej jest następujący Adres info@eurohomelink. com. Uwaga: Zachować oryginalny nadajnik do wykorzystania w przyszłości lub dla użycia w procedurach programowania, na przykład w razie zakupu nowego pojazdu. Uwaga: Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego spowodowane nieuprawnionymi modyfikacjami tego sprzętu. Takie modyfikacje mogą spowodować cofnięcie uprawnień użytkownika do posługiwania się tym urządzeniem. 74

75 R Szyby SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE 1. Przełączniki sterujące szybami: szyby można podnieść lub opuścić przez 5 minut po wyłączeniu zapłonu, pod warunkiem, że nie zostały otwarte żadne drzwi. Upewnić się, że kluczyk Smart key został wyjęty, gdy pasażerowie pozostają w pojeździe. Wyeliminuje to ryzyko przypadkowego sterowania szybami i dachem otwieranym, które mogłoby spowodować obrażenia. Przed otwarciem lub zamknięciem szyb należy je oczyścić z lodu. Blokada sterowania szybami w tylnych bocznych drzwiach. Jeśli na tylnych fotelach podróżują dzieci, należy użyć przycisku blokady, aby uniemożliwić opuszczanie lub podnoszenie szyb z tylnego fotela. Dach otwierany: Przy zamkniętym dachu krótko nacisnąć przednią część przełącznika, aby uchylić dach. Całkowicie otworzy się także roleta. Przy zamkniętym dachu krótko nacisnąć tylną część przełącznika, aby otworzyć dach. 75

76 L Szyby Przy otwartym dachu krótko nacisnąć przednią część przełącznika, aby całkowicie zamknąć dach. Przy uchylonym dachu krótko nacisnąć tylną część przełącznika, aby zamknąć dach. Przesuwanie dachu można w dowolnej chwili zatrzymać, naciskając przycisk ponownie. Jeśli podczas zamykania dach napotka na przeszkodę, ruch zostanie przerwany, a następnie nastąpi całkowite otwarcie. Służy to zapobieganiu urazom i uszkodzeniu mechanizmu. W razie potrzeby można ręcznie otworzyć roletę przeciwsłoneczną, jednak można ją zamknąć tylko przy zamkniętym dachu. Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby. Uwaga: Jeżeli po opuszczeniu tylnej szyby występują drgania / rozlega się buczący dźwięk, można wyeliminować te zjawiska przez opuszczenie sąsiedniej przedniej szyby o około 25 mm (1 cal). IMPULSOWE STEROWANIE PODNOŚNIKIEM SZYBY Należy upewnić się, że wszystkie dorosłe osoby są zaznajomione z elementami sterującymi oraz potencjalnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z obsługi elektrycznie podnoszonych szyb. Otwieraniem szyb przednich można sterować impulsowo. Krótko nacisnąć przełącznik całkowicie do dołu i zwolnić. Szyba będzie kontynuować opuszczanie, aż do całkowitego otwarcia. Tylne szyby otwierają się dwustopniowo: Krótko nacisnąć przełącznik całkowicie do dołu i zwolnić, Szyba opuści się o mm (2, 5 3 cale) do położenia komfortowego zatrzymania. Uwaga: Położenie to redukuje drgania (buczenie), które mogą powstawać podczas jazdy z otwartymi szybami przednimi. Aby zredukować drgania, należy otworzyć tylną szybę po tej samej stronie pojazdu co otwarta szyba przednia. Krótko nacisnąć przełącznik drugi raz i puścić, aby całkowicie opuścić szybę. Zamykaniem przednich i tylnych szyb można również sterować impulsowo. Krótko pociągnąć przycisk całkowicie do góry i zwolnić. Szyba będzie kontynuować podnoszenie, aż do całkowitego zamknięcia. Następne naciśnięcie lub pociągnięcie przełącznika spowoduje zatrzymanie opuszczania lub podnoszenia. Przednie i tylne szyby można otwierać i zamykać całościowo za pomocą kluczyka Smart key. Patrz 7, CAŁKOWITE OTWIERANIE i 16, BLOKADA CAŁKOWITA. SZYBY: FUNKCJA WYKRYWANIA PRZESZKODY Przed zamknięciem szyby należy upewnić się, czy żadna część ciała któregokolwiek z pasażerów nie znajduje się w miejscu, gdzie mogłaby zostać przytrzaśnięta. System wykrywania przeszkody nie eliminuje całkowicie ryzyka poważnych obrażeń lub śmierci. 76

77 R Szyby W momencie wykrycia przeszkody lub oporu funkcja powoduje zatrzymanie podnoszenia szyby. Sprawdzić szybę i jej otwór oraz usunąć przeszkody. Aby anulować działanie tej funkcji, należy: 1. Spróbować zamknąć szybę. Funkcja wykrywania przeszkody zapobiegnie zamknięciu i opuści szybę. Po 10 sekundach należy ponowić próbę podniesienia szyby. Trzeci raz pociągnąć przycisk podnoszenia szyby i przytrzymać go w tym położeniu. Szyba podniesie się, jeśli przycisk będzie przytrzymywany. Przytrzymać aż do całkowitego zamknięcia. Uwaga: Jeśli zastosowanie tej procedury nie spowoduje usunięcia przeszkody albo szyby nie działają prawidłowo, być może konieczne będzie zresetowanie funkcji szyb. Patrz 198, RESETOWANIE POŁOŻENIA SZYB. Funkcję wykrywania przeszkody można anulować, aby umożliwić zamknięcie dachu, gdy jego ruch jest ograniczony przez zanieczyszczenia. Aby anulować funkcję wykrywania przeszkody, nacisnąć i przytrzymać przednią część przełącznika aż do przesunięcia dachu do położenia całkowitego zamknięcia. Jeśli szklany dach nie będzie działał prawidłowo, może być konieczne jego zresetowanie. Patrz 198, RESETOWANIE POŁOŻENIA SZKLANEGO DACHU. MECHANIZM WYKRYWANIA PRZESZKODY SZKLANEGO DACHU Przed zamknięciem dachu należy upewnić się, czy żadna część ciała któregokolwiek z pasażerów nie znajduje się w miejscu, gdzie mogłaby zostać przytrzaśnięta. Mimo aktywacji systemu wykrywania przeszkody nie można całkowicie wykluczyć ryzyka odniesienia obrażeń, a nawet śmierci. 77

78 L Ekran dotykowy EKRAN DOTYKOWY: MENU GŁÓWNE Podczas jazdy nie wolno ustawiać elementów sterowania ekranu dotykowego ani dopuścić, aby system rozpraszał uwagę kierowcy. Rozpraszanie uwagi kierowcy może prowadzić do wypadków powodujących poważne obrażenia ciała lub śmierć. Podczas długotrwałego używania ekranu dotykowego zawsze należy uruchamiać silnik. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować rozładowanie akumulatora pojazdu uniemożliwiające uruchomienie silnika. Nie rozlewać ani nie rozpryskiwać płynów na ekran dotykowy. Aby uzyskać informacje na temat zmiany skrótów, patrz 79, USTAWIENIA EKRANU DOTYKOWEGO. Dotknąć, aby wybrać menu Phone (Telefon). Dotknąć, aby wybrać menu Audio settings (Ustawienia audio). Nacisnąć, aby wybrać menu Setup (Konfiguracja) ekranu dotykowego. Nacisnąć, aby wybrać tryb Valet (Parking). W trybie menu ikona zmienia się na przycisk ekranowy Back (Wstecz). Dotknąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Dotknąć lub nacisnąć, aby wybrać menu Audio/Video (Audio/Wideo). Patrz 128, ELEMENTY STERUJĄCE SYSTEMU AUDIO/WIDEO. 78

79 R Ekran dotykowy 7. Dotknąć lub nacisnąć, aby wybrać menu Nav (Nawigacja). Wyświetla się aktualnie ustawiony punkt docelowy. Podczas działania nawigacji dotknąć, aby powtórzyć ostatnio podany komunikat. Podczas rozmowy telefonicznej ikona zmienia się. Dotknąć, aby zakończyć połączenie. 9. Dotknąć, aby ustawić godzinę/datę. Dotknąć, aby przejść bezpośrednio do menu Destination entry (Wprowadzanie punktu docelowego). Patrz 169, USTAWIANIE PUNKTU DOCELOWEGO. Nacisnąć, aby wybrać menu Home (Menu główne). Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć ekran dotykowy. Uwaga: W pojazdach z inteligentnym systemem stop/start ten przełącznik zamienia się w przełącznik ECO i służy do wyłączania tej funkcji. Właściwa ikona przełącznika zamienia się w przycisk ekranu dotykowego. Aby włączyć ekran dotykowy, wystarczy go dotknąć. Aby ponownie wyłączyć ekran dotykowy, dotknąć ikony ekranu. KONSERWACJA EKRANU DOTYKOWEGO Nie należy używać ściernych środków czyszczących do czyszczenia ekranu dotykowego. Aby uzyskać informacje o dopuszczonych środkach czyszczących do ekranów, należy skontaktować się z dealerem/ autoryzowaną stacją obsługi. USTAWIENIA EKRANU DOTYKOWEGO Wybrać pozycję Setup (Konfiguracja) z ekranu Home menu (Menu główne). Ekran Setup (Konfiguracja) podzielony jest na kategorie: Screen (Ekran). System. Voice (Polecenia głosowe). Audio. Patrz 129, USTAWIENIA DŹWIĘKU. Trip computer (Komputer podróżny). Security/Vehicle (Zabezpieczenia/pojazd). KONFIGURACJA EKRANU Volume pop-up (Podręczne okno głośności): wyświetlanie ikony włączenia/wyłączenia podręcznego okna głośności. Screensaver (Wygaszacz ekranu): zmiana wygaszacza ekranu. Screen animations (Animacje ekranowe): animowane przejścia przy włączaniu lub wyłączaniu ekranu. Uwaga: Gdy animacje ekranowe są włączone, reakcja systemu będzie wolniejsza. Time out home (Odliczanie): wybrane ekrany podmenu mogą zostać przełączone z powrotem na ekran Home (Menu główne) po upływie określonego czasu. Theme (Kompozycja): zmienia wygląd przycisków ekranowych. 79

80 L Ekran dotykowy USTAWIENIA SYSTEMOWE Button feedback (Dźwięk przycisku): włączenie lub wyłączenie dźwięku potwierdzającego naciśnięcie przycisku. Clock adjust (Ustawienia zegara): umożliwia wybranie zegara 12 lub 24 godzinnego. Ustawić bieżący czas. Wybrać Date (Data), aby zmienić datę lub format daty. Wybrać Set (Ustaw), aby zapisać nowe ustawienia. Uwaga: Zegar może być również ustawiony za pomocą wyświetlacza czasu ekranu dotykowego. Home menu shortcuts (Skróty menu głównego): można wybrać maksymalnie dwie pozycje z wyświetlonej listy w celu utworzenia skrótów w Home menu (Menu głównym). Wybrać Clear (Kasuj), aby usunąć zaznaczenie podświetlonych pozycji. Language (Język): umożliwia wybór języka. Wybrać głos Male (Męski) lub Female (Damski). Nacisnąć Change (Zmień), aby wybrać alternatywne wyświetlanie komunikatów systemu rozpoznawania poleceń głosowych oraz informacji tekstowych. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu potwierdzenia. Uwaga: Niektóre języki nie są jeszcze dostępne dla obu systemów tekstów wyświetlacza i sterowania głosowego. W takim przypadku konieczne będzie wybranie osobnego języka dla sterowania głosowego. Volume presets (Programowanie poziomów głośności): umożliwia ustawienie głośności dla dostępnych systemów (komunikaty, system wspomagania parkowania, telefon, system rozpoznawania poleceń głosowych itd. USTAWIENIA SYSTEMU ROZPOZNAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH Command list (Lista poleceń): wyświetla kategorie i akceptowane polecenia głosowe. Nacisnąć przycisk ekranowy Information (Informacje), aby wyświetlić alternatywne polecenia sterujące. Voicetags (Znaczniki głosowe): wyświetla wszystkie kategorie. Należy wybrać kategorię, aby zarządzać znacznikami głosowymi wybranego systemu. Patrz 155, ZNACZNIKI GŁOSOWE. Operating guide (Podręcznik użytkownika): wyświetla krótką instrukcję systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Wybrać Voice tutorial (Samouczek systemu rozpoznawania poleceń głosowych), aby uzyskać szczegółowe informacje (kasowane za pomocą wyskakującego okna lub przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku poleceń głosowych na kierownicy). Preferences (Preferencje): wybrać w celu zmiany następujących ustawień: Voice profile (Profil głosowy): system rozpoznawania poleceń głosowych można zaprogramować w celu lepszego rozpoznawania konkretnego głosu lub akcentu. Domyślnym ustawieniem jest Standard. Aby utworzyć profil głosowy dla User 1 (Użytkownika 1) lub User 2 (Użytkownika 2), należy najpierw ukończyć procedurę szkolenia. Aby przeprowadzić uczenie po raz pierwszy, należy wybrać opcję User 1 (Użytkownik 1) lub User 2 (Użytkownik 2) i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz poleceniami głosowymi. 80

81 R Ekran dotykowy Voice feedback (Odpowiedzi systemu rozpoznawania poleceń głosowych): wybrać On/Off (Wł. /Wył. Głośność odpowiedzi: ustawić głośność za pomocą przycisków +/-. Nie jest możliwe zredukowanie głośności do zera. Voice training (Uczenie systemu rozpoznawania poleceń głosowych): wybrać w celu zainicjowania procedury uczenia systemu rozpoznawania poleceń głosowych, umożliwiającej systemowi lepsze rozpoznawanie charakterystyki głosowej użytkownika. Wybrać User 1 (Użytkownik 1) lub User 2 (Użytkownik 2) i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i poleceniami głosowymi. Patrz 154, UCZENIE SYSTEMU ROZPOZNAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH. Sesję uczenia systemu rozpoznawania poleceń głosowych można w dowolnej chwili przerwać. W tym celu należy dotknąć okna podręcznego lub nacisnąć i przytrzymać przycisk systemu rozpoznawania poleceń głosowych znajdujący się na kierownicy. Patrz 153, KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH. USTAWIENIA KOMPUTERA POKŁADOWEGO Trip computer (komputer podróżny): wybrać, aby przełączyć odczyty z komputera podróżnego pomiędzy Trip A (Podróż A), Trip B (Podróż B) i Trip Auto (Podróż Auto). Wybrać Units (Jednostki), aby przełączyć wskazania komputera na jednostki metryczne lub imperialne. USTAWIENIA POJAZDU Przewinąć menu w dół aż do wyświetlenia żądanej funkcji systemu i wybrać odpowiednio On (Wł. Security (Zabezpieczenia): wybrać, aby włączyć/wyłączyć lub zmienić ustawienia następujących funkcji: wejście przez jedne lub wszystkie drzwi (odblokowywanie dwuetapowe), czujniki alarmu (wewnętrzne i przechylenia), blokowanie drzwi w momencie rozpoczęcia jazdy. Uwaga: Jeżeli blokowanie drzwi w momencie rozpoczęcia jazdy jest włączone, wybrać żądaną prędkość aktywacji: 8, 16 lub 32 km/h (5, 10 lub 20 mph). Windows/mirrors (Szyby/lusterka): wybrać, aby włączyć lub wyłączyć: całkowite opuszczanie/podnoszenie szyb i otwieranie/zamykanie dachu otwieranego, pochylanie lusterka zewnętrznego podczas cofania, automatyczne składanie/rozkładanie lusterek zewnętrznych przy blokowaniu/odblokowaniu pojazdu, 81

82 L Ekran dotykowy ściemniane wewnętrznego lusterka wstecznego. Units (Jednostki): wybrać, aby przełączać między wskazaniami w jednostkach metrycznych lub brytyjskich. High beam assist (Wspomaganie świateł drogowych): wybrać, aby: włączyć lub wyłączyć funkcję wspomagania świateł drogowych. ustawić wspomaganie świateł drogowych zgodnie z obowiązującą zasadą ruchu drogowego. WYBÓR TRYBU PARKINGOWEGO Tryb parkingowy pozwala na prowadzenie i zablokowanie pojazdu przez pracownika parkingu, nie umożliwiając dostępu do bagażnika i schowka podręcznego. Tryb parkingowy ogranicza jednocześnie używanie ekranu dotykowego, aby uniemożliwić dostęp do numerów telefonów lub adresów systemu nawigacji. Za każdym razem, gdy używany jest tryb parkingowy, należy wprowadzić kod PIN. W Home menu (Menu główne) wybrać Valet (Tryb parkingowy): 2. Wprowadzić czterocyfrowy kod PIN. Zostanie wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie tego samego kodu PIN. Aby anulować PIN, nacisnąć Delete (Usuń). Jeżeli PIN został skasowany lub nieprawidłowo wprowadzony, pojawi się komunikat, aby wprowadzić go ponownie. Wyświetlony zostanie komunikat Valet mode activated (Tryb parkingowy włączony), potwierdzający, że PIN został zaakceptowany. W trybie parkingowym bagażnik i schowek są zablokowane, a na ekranie jest wyświetlany komunikat Valet mode On (Tryb parkingowy włączony). WYŁĄCZANIE TRYBU PARKINGOWEGO 1. Po wejściu do pojazdu należy wybrać Valet (Parking). Wprowadzić czterocyfrowy kod PIN i nacisnąć przycisk ekranowy OK. Wyświetlony zostanie komunikat Valet mode deactivated (Tryb parkingowy wyłączony), potwierdzający, że PIN został zaakceptowany. Zabezpieczenie przestrzeni bagażowej i schowka zostanie przywrócone do poprzednich ustawień bezpieczeństwa. Ekran dotykowy będzie dostępny. Uwaga: W przypadku zapomnienia numeru PIN tryb parkingowy można wyłączyć tylko u dealera/w autoryzowanym punkcie serwisowym. 82

83 R Ogrzewanie i wentylacja KLIMATYZACJA Aby uzyskać dostęp do menu klimatyzacji z ekranu dotykowego, należy wybrać pozycję Climate (Klimatyzacja) z Home menu (Menu główne). Dotknąć, aby zmienić ustawienia osobiste strefy klimatyzacji, aby ustawić tryb obrotu nawiewów oraz aby zmienić ustawienia czujnika automatycznej recyrkulacji. Dotknąć, aby uzyskać dostęp do menu podgrzewania foteli / foteli klimatyzowanych. Dotknąć, aby zsynchronizować strefę klimatyzacji pasażera z ustawieniami kierowcy. Dotknąć, aby wyłączyć klimatyzację. Wskazuje prędkość wentylatora. Dotknąć, aby wybrać rozdział powietrza na stopy. Klimatyzacja włączona. Dotknąć, aby włączyć/wyłączyć podgrzewanie kierownicy. Dotknąć, aby wybrać rozdział powietrza na twarz. Dotknąć, aby wybrać nawiew powietrza na szybę przednią. Nacisnąć, aby bezpośrednio przejść do menu Climate (Klimatyzacja) ekranu dotykowego. Uwaga: Nie występuje w pojazdach z systemem nawigacji. 83

84 L Ogrzewanie i wentylacja 12. Prędkość dmuchawy: obracać w celu regulacji prędkości pracy dmuchawy. Prędkość pracy dmuchawy jest ustawiana automatycznie w trybie Auto. Regulowanie prędkości dmuchawy spowoduje wyłączenie trybu Auto. Nacisnąć środkowy przycisk, aby włączyć/wyłączyć klimatyzację. 13. Regulacja temperatury strefy lewej: nacisnąć, aby wyregulować temperaturę w lewej części wnętrza pojazdu. Temperatura wyświetlana jest na ekranie dotykowym (HI [WYSOKA] lub LO [NISKA] odpowiednio po wybraniu temperatury maksymalnej lub minimalnej). Uwaga: Maksymalna różnica pomiędzy temperaturą lewej i prawej części pojazdu może wynieść 3 C (5, 4 F). 14. Regulacja temperatury strefy lewej: nacisnąć, aby wyregulować temperaturę w prawej części wnętrza pojazdu. 15. Nacisnąć, aby wybrać recyrkulację tymczasową. Nacisnąć i przytrzymać, aby wybrać recyrkulację ciągłą. Recyrkulacja tymczasowa wyłącza się automatycznie. Recyrkulacja ciągła działa aż do ręcznego wyłączenia. Recyrkulacja może być również wybierana automatycznie w trybie AUTO. Uwaga: Włączenie recyrkulacji na zbyt długi czas może powodować zaparowanie szyb. 16. Nacisnąć, aby uzyskać dostęp do menu podgrzewania foteli / foteli klimatyzowanych. 17. Regulacja AUTO: stosować tak samo jak zwykły tryb roboczy. Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć tryb automatyczny. Jeśli pojazd jest wyposażony w czujnik jakości powietrza i układ klimatyzacji wykrywa wysoki poziom zanieczyszczeń w powietrzu na zewnątrz pojazdu, recyrkulacja może włączyć się automatycznie. Ręczne uruchomienie pokrętła recyrkulacji spowoduje anulowanie ustawienia automatycznego. 18. Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie tylnej szyby. Ogrzewanie szyby wyłącza się automatycznie po określonym czasie w zależności od temperatury otoczenia. 19. Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie przedniej szyby. Uwaga: Przy niskiej temperaturze otoczenia, poniżej 5 C (41 F), ogrzewanie szyb włączy się automatycznie przy uruchomieniu silnika, chyba że silnik lub wnętrze pojazdu są już ciepłe. 20. Odszranianie: nacisnąć, aby usunąć szron albo silne zaparowanie z przedniej szyby. To ustawienie powoduje włączenie dmuchaw, klimatyzacji, ogrzewania przedniej i tylnej szyby oraz uniemożliwia włączenie recyrkulacji, zapewniając szybkie odszranianie. 84

85 R Ogrzewanie i wentylacja Poza przyciskami sterującymi, menu klimatyzacji zawiera także symbole, które wskazują stan funkcji ogrzewania i wentylacji. Uwaga: Jeśli układ klimatyzacji jest wyłączony, naciśnięcie przycisku AUTO lub przycisku odmrażania spowoduje włączenie klimatyzacji. Uwaga: Woda usunięta z układu klimatyzacji może zbierać się pod zaparkowanym pojazdem. Nie jest to powód do niepokoju. AUTOMATYCZNA RECYRKULACJA Jeśli zamontowany jest czujnik jakości powietrza, układ klimatyzacji monitoruje stan zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz i włącza tryb recyrkulacji, gdy poziom zanieczyszczenia osiągnie określony poziom. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy układ klimatyzacji jest w trybie AUTO. Czułość czujnika jakości powietrza można ustawiać za pomocą ekranu dotykowego. Patrz 85, CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA. Automatyczną recyrkulację można wyłączyć naciskając przycisk recyrkulacji. CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA Czułość czujnika jakości powietrza można ustawiać za pomocą ekranu dotykowego: 1. Wybrać Settings (Ustawienia) w menu Climate (Klimat). Dotknąć przyciski +/- na ekranie dotykowym, aby zwiększyć/zmniejszyć czułość. Aby wyłączyć czujnik jakości powietrza, ustawić czułość na minimalną. Po włączeniu czujnika jakości powietrza na ekranie dotykowym pojawia się ikona recyrkulacji automatycznej. OGRZEWANE FOTELE Uwaga: Ogrzewanie foteli działa wyłącznie podczas pracy silnika. Ogrzewaniem foteli steruje się za pośrednictwem ekranu dotykowego. Aby uzyskać dostęp do elementów sterowania ogrzewaniem: Nacisnąć przyciski menu foteli na tablicy rozdzielczej. W tym samym celu, w menu Climate (Klimatyzacja) wybrać Front seats (Przednie fotele). Regulacja temperatury fotela: Kilkakrotnie dotknąć ikonę odpowiedniego fotela, aby wybrać jedno z trzech ustawień temperatury (oznaczonych czerwonymi paskami). Jeśli nie są podświetlone żadne paski, ogrzewanie foteli jest wyłączone. KLIMATYZOWANE FOTELE Uwaga: Klimatyzacja foteli działa wyłącznie podczas pracy silnika. Ogrzewanie i wentylację fotela reguluje się w menu Home (Główne) lub Climate (Klimatyzacja) na ekranie dotykowym lub za pomocą przycisku menu fotela. Wentylacja z ogrzewaniem: Dotknąć czerwoną strzałkę, aby włączyć maksymalną wentylację z ogrzewaniem (3 czerwone paski). 85

86 L Ogrzewanie i wentylacja Dotknąć niebieską strzałkę raz lub dwa razy, aby zmniejszyć ustawienie wentylacji z ogrzewaniem (2 i 1 czerwony pasek). Dotknąć niebieskiej strzałki po raz trzeci, aby wyłączyć wentylację z ogrzewaniem fotela. Wentylacja z chłodzeniem: Dotknąć niebieską strzałkę, aby włączyć maksymalną wentylację z chłodzeniem (3 niebieskie paski). Dotknąć czerwoną strzałkę raz lub dwa razy, aby zmniejszyć ustawienie wentylacji z chłodzeniem (2 i 1 niebieski pasek). Dotknąć czerwonej strzałki po raz trzeci, aby wyłączyć wentylację z chłodzeniem fotela. Aby wybrać wentylację wyłącznie oparcia fotela, należy: Wybrać Settings (Ustawienia) w menu Climate (Klimat). Wybrać odpowiednią ikonę dla wentylacji całego fotela lub oparcia. 86

87 R Schowki SCHOWKI 1. Schowek pasażera: otworzyć za pomocą uchwytu (oznaczony strzałką). Uwaga: W trybie parkingowym przycisk zwalniający schowka pasażera jest nieaktywny. 87

88 L Schowki 2. Uchwyt na napoje. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć. Podczas jazdy nie spożywać napojów i nie umieszczać ich w uchwytach na kubki. Aby wyjąć wkładkę z uchwytu na napoje w celu jej umycia, unieść przednią krawędź do tyłu, a następnie do góry w celu zwolnienia zaczepów mocujących. Montując wkładkę, należy wepchnąć ją całkowicie do otworu i przesunąć kciukiem w dół po powierzchni wewnętrznej z przodu i z tyłu, aby zatrzasnąć zaczepy. Jeśli pokrywa uchwytu na napoje nie zamyka się prawidłowo, wkładka nie została odpowiednio zamontowana. Schowek między przednimi siedzeniami. Tylne uchwyty na napoje. Schowek w drzwiach przednich. Gniazda zasilania akcesoriów. Należy stosować tylko zatwierdzone akcesoria, a używanie ich przez dłuższy czas zawsze wymaga włączenia silnika. Kieszenie na mapy. Schowek w drzwiach tylnych. Boczne kieszenie z siatkami (tylko wersja Sportbrake). Schowek pod podłogą (tylko wersja Sportbrake). Boczny schowek (tylko wersja Sportbrake). 88

89 R Bagażnik ROLETA BAGAŻNIKA Roletę bagażnika wersji Sportbrake można podnosić i zamykać zgodnie z ruchem pokrywy bagażnika. Cały mechanizm można montować lub wyjmować, zależnie od zapotrzebowania. Nigdy nie kłaść żadnych przedmiotów na rolecie. W razie wypadku lub gwałtownego manewru niezamocowane przedmioty mogą spowodować obrażenia lub śmierć. Gdy pokrywa bagażnika jest otwarta i tylne siedzenia są złożone, wsunąć lewą stronę rolety w profilowaną prowadnicę znajdującą się po lewej stronie bagażnika. Wsunąć prawą stronę rolety w prowadnicę znajdują się po prawej stronie bagażnika. Obrócić dźwignię i wcisnąć roletę w gniazdo. Zwolnić dźwignię. Upewnić się, że roleta jest zablokowana w gnieździe i że dźwignia powróciła do położenia spoczynkowego. Aby wymontować roletę, najpierw należy obrócić dźwignię blokującą. Wyjąć roletę utrzymywaną za pomocą sprężyny z gniazda. Zlokalizować lewy i prawy trzpień rolety w prowadnicach znajdujących się po wewnętrznej stronie ramy bagażnika. Przesunąć trzpienie tak, aby mechanizm sprężynowy wciągnął roletę we właściwe położenie. Gdy pokrywa bagażnika jest otwarta, roletę można częściowo złożyć na bocznych prowadnicach lub złożyć całkowicie do schowka. Uwaga: Montaż/demontaż rolety może być łatwiejszy po złożeniu oparć tylnych foteli. Uwaga: Aby wymontować roletę, należy wykonać opisaną procedurę montażu w odwrotnej kolejności. Nie przechowywać rolety bagażnika luzem w pojeździe. Podczas wypadku lub nagłego manewru roleta bagażnika może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 89

90 L Bagażnik UCHWYTY DO MOCOWANIA BAGAŻU Sedan Wszystkie przedmioty przewożone w samochodzie należy właściwie zamocować. W bagażniku znajdują się cztery punkty mocowania ułatwiające bezpieczne zamocowanie bagażu. Bagażnik dachowy Do mocowania wszystkich bagażników dachowych wymagane są belki poprzeczne marki Jaguar. Obciążenie dachu nie może przekraczać 75 kg (165 funtów). 90

91 R Bagażnik Sportbrake Wersje Sportbrake wyposażone są w ruchome punkty mocowania bagażu. Patrz 92, PRZEGRODA BAGAŻOWA. Uwaga: Dealerzy/autoryzowane stacje obsługi oferują szeroką gamę zatwierdzonych akcesoriów do mocowania bagażu. 91

92 L Bagażnik PRZEGRODA BAGAŻOWA W wersji Sportbrake zestaw przegrody bagażowej ułatwia bezpieczne mocowanie elementów bagażu na podłodze przestrzeni bagażowej. Montowane w podłodze szyny bagażowe zapewniają kanał montażowy o pełnej szerokości, mieszczący elastyczną, wciąganą taśmę i/lub stałą przegrodę teleskopową utrzymującą w miejscu miękki i twardy bagaż dowolnego kształtu i rozmiaru. 92

93 R Bagażnik 1. Nacisnąć i pociągnąć, aby ustawić wciąganą taśmę na żądanej długości. Wyregulować żądaną długość przegrody. Odblokować potrzebne ucho do mocowania i przymocować do niego taśmę/przegrodę. Przy odblokowanym uchu do mocowania nacisnąć przycisk i przesunąć w żądane położenie na szynie bagażowej. Zablokować ucho do mocowania, gdy znajdzie się w żądanym położeniu. Aby zdjąć taśmę/przegrodę z ucha do mocowania, odblokować ucho oraz nacisnąć i zwolnić przełącznik blokowania/odblokowania. 93

94 L Holowanie HOLOWANIE PRZYCZEPY Tylko pojazdy z silnikiem Diesla. Kierowca jest odpowiedzialny za to, by pojazd i przyczepa były używane prawidłowo i zgodnie z zaleceniami producenta oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami. Nie należy przekraczać następujących mas: dopuszczalnej masy całkowitej (GVW), maksymalnego obciążenia tylnej osi, maksymalnej masy przyczepy, maksymalnego dopuszczalnego obciążenia haka oraz maksymalnego obciążenia akcesoriów holowniczych. Może to spowodować szybsze zużycie lub uszkodzenie pojazdu. Może to również wpłynąć niekorzystnie na stabilność pojazdu i skuteczność hamowania, co z kolei może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem lub wydłużenia drogi hamowania i spowodować przewrócenie pojazdu albo kolizję. Aby zachować sterowność i stabilność, należy montować wyłącznie akcesoria do holowania zatwierdzone przez firmę Jaguar. Nigdy nie używać do holowania przyczepy zaczepów holowniczych lub uchwytów przeznaczonych do mocowania pojazdu na czas transportu. Nie są one do tego przeznaczone i mogą nie wytrzymać obciążenia, powodując obrażenia lub śmierć uczestników ruchu. Podczas holowania nie należy przekraczać prędkości 100 km/h (60 mph) lub 80 km/h (50 mph) w przypadku korzystania z koła dojazdowego. Informacje dotyczące holowania, masy holowanej i odpowiednich przepisów są dostępne u dealera i w najważniejszych związkach motorowych. Poniższe informacje są ważne ze względu na bezpieczeństwo, zachowanie stabilności i komfort. Więcej informacji można uzyskać w odpowiednich źródłach. Maksymalna masa holowanej przyczepy z hamulcem jest dozwolona, jeżeli nie będą wykonywane długie podjazdy pod górę przy nachyleniu powyżej 8%. Na wysokościach ponad 1000 m (3280 stóp) n. p. m. dopuszczalną masę pojazdu (GTW) wraz z przyczepą należy zmniejszać o 10% na każde dodatkowe 1000 m (3280 stóp) n. m., ponieważ mniejsza zawartość tlenu w powietrzu może pogorszyć osiągi silnika. Silniki Diesla: gdy temperatura otoczenia przekracza 40 C (104 F), temperatura płynu chłodzącego silnika może wzrosnąć powyżej normalnej temperatury roboczej. W takim przypadku system sterowania silnikiem zainicjuje szereg czynności przywracających prawidłowe warunki robocze, takich jak: Komunikat w centrum komunikatów. Zmniejszenie osiągów silnika. 94

95 R Holowanie Cykliczna praca układu klimatyzacji. Temperatura wyjściowa klimatyzacji będzie się wahać od wysokiej do niskiej, aby rozproszyć ciepło silnika. Jeśli silnik nadal będzie się przegrzewać, układ klimatyzacji może zostać przełączony na ciągłe odprowadzanie ciepła. Zaleca się zatrzymanie pojazdu i przyczepy w dogodnym miejscu i pozostawienie silnika na biegu jałowym do momentu przywrócenia normalnej temperatury. Nie wyłączać silnika. System holowania Sportbrake Opcjonalne demontowane gniazdo holowniczego zaczepu kulowego ze złączami elektrycznymi znajduje się za wciskanym panelem w dolnej tylnej osłonie. Na holowniczy zaczep kulowy przeznaczony jest specjalny schowek pod podłogą przedziału bagażowego. ZŁĄCZE PRZYCZEPY Do gniazda przyczepy podłączać wyłącznie zatwierdzone obwody elektryczne w dobrym stanie. Podłączenie nieprawidłowych lub uszkodzonych obwodów może spowodować poważne uszkodzenie obwodów elektrycznych pojazdu. Układ elektryczny pojazdu został zaprojektowany tak, by spełniać wszystkie wymogi związane z holowaniem i jest zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju sprzedaży nowego pojazdu. Uwaga: Po podłączeniu złącza elektrycznego przyczepy za pomocą zatwierdzonego przez firmę Jaguar sprzętu holowniczego tylne czujniki układu wspomagania parkowania zostają automatycznie wyłączone. Uwaga: Jeżeli do pojazdu podłączona została przyczepa ze światłami LED, test lampek przy włączonym zapłonie może nie działać. Patrz 52, TEST LAMPEK OSTRZEGAWCZYCH. HOLOWANIE: MASY Przyczepy bez hamulców Przyczepy z hamulcami najazdowymi Obciążenie pionowe zaczepu kulowego / końcówki zaczepu / wypustu Maksymalna dopuszczalna masa 750 kg (1653 funty) 1850 kg (4080 funtów) 75 kg (165 funtów) Obciążenie pionowe haka holowniczego musi być większe od 50 kg (110 funtów) lub 7% rzeczywistej masy przyczepy i nie może przekraczać maksymalnego obciążenia haka holowniczego. Obciążenie pionowe haka holowniczego można zmierzyć za pomocą firmowego wskaźnika obciążenia haka holowniczego. Jeśli konieczne jest zwiększenie obciążenia pionowego haka/dyszla holowniczego do maksymalnej dopuszczalnej wartości 75 kg (165 funtów), należy odpowiednio zmniejszyć obciążenie pojazdu. Zapewnia to utrzymanie obciążenia poniżej granicy maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu (GVW) oraz maksymalnego obciążenia tylnej osi. 95

96 L Holowanie Uwaga: W krajach Unii Europejskiej dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (GVW) z przyczepą można przekroczyć o nie więcej niż 100 kg (220 funtów), jeśli prędkość jazdy nie będzie przekraczać 100 km/h (60 mph). W takiej sytuacji masa obciążenia pionowego haka holowniczego nie może przekroczyć 50 kg (110 funtów). Uwaga: Przy obliczaniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia tylnej osi należy uwzględnić sumę masy pionowego obciążenia haka holowniczego, masy ładunku w bagażniku, masy bagażu na bagażniku dachowym oraz masy ciała pasażerów na tylnych siedzeniach. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (GVW) i obciążenia osi, patrz 263, MASY. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED HOLOWANIEM Nie owijać linki zabezpieczającej wokół kulowego zaczepu holowniczego, gdyż może się ona zsunąć. Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (GVW), maksymalnego nacisku na oś tylną, maksymalnej masy przyczepy ani pionowego obciążenia haka holowniczego. Przekroczenie tych ograniczeń może spowodować niestabilność i utratę kontroli nad pojazdem. Obliczając masę załadowanej przyczepy, należy uwzględnić masę własną przyczepy i masę ładunku. Jeśli można rozłożyć ładunek między pojazd i przyczepę, większe obciążenie pojazdu zasadniczo zwiększa stabilność zestawu. Nie przekraczać maksymalnych wartości mas. W celu zapewnienia maksymalnej stabilności należy upewnić się, że ładunek jest prawidłowo zabezpieczony i nie będzie zmieniać położenia w trakcie przewozu. Należy także rozmieścić ładunek w taki sposób, aby jak największa masa znajdowała się blisko podłogi oraz, o ile to możliwe, bezpośrednio nad osiami przyczepy lub w ich pobliżu. Aby zapewnić stabilność pojazdu, przyczepę należy załadować tak, aby jej podłoga była równoległa do nawierzchni. Jest to szczególnie ważne w przypadku holowania przyczep dwuosiowych. Podczas załadunku i holowania przyczepy należy postępować zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi i obowiązującymi przepisami. Zwiększyć ciśnienie w oponach pojazdu holującego do wartości zalecanej przy maksymalnym obciążeniu pojazdu. Patrz 230, CIŚNIENIE W OPONACH. Upewnić się, że ciśnienie w oponach przyczepy jest zgodne z zaleceniami producenta przyczepy. Jeżeli pojazd jest załadowany tak, że osiągnięto maksymalną dopuszczalną masę pojazdu (GVW), masa obciążenia pionowego haka holowniczego nie może przekroczyć 50 kg (110 funtów). 96

97 R Holowanie Należy zastosować odpowiednią linkę zabezpieczającą i/lub łańcuch zabezpieczający. Zapoznać się z zaleceniami producenta przyczepy w celu uzyskania wskazówek. Sprawdzić mocowanie kuli haka holowniczego. Sprawdzić działanie wszystkich świateł przyczepy. W krajach europejskich pionowe obciążenie haka holowniczego musi wynosić minimum 4% dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy kempingowej/towarowej. Dotyczy tylko Australii: obciążenie pionowe haka holowniczego musi wynosić co najmniej 7 10% całkowitej masy przyczepy, maksymalnie 75 kg (165 funtów). ZAPOBIEGANIE KOŁYSANIU SIĘ PRZYCZEPY (TSM) Uwaga: Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych przyczep. Funkcja zapobiegania kołysaniu się przyczepy nie działa w przypadku złożenia się przyczepy. Możliwości systemu mogą być ograniczone podczas jazdy na śliskich nawierzchniach. TSM to automatyczna funkcja poprawiająca stabilność przyczepy podczas holowania. W przypadku wykrycia bujania przyczepy następuje stopniowe zmniejszanie mocy silnika i hamowanie w celu odzyskania kontroli nad przyczepą. Uwaga: System TSM nie działa, gdy wyłączony jest dynamiczny układ stabilizujący. 97

98 L Holowanie WYMIARY I PUNKTY MOCOWANIA HAKA HOLOWNICZEGO Uwaga: Wymiary podano w milimetrach. 98

99 R Uruchamianie silnika URUCHAMIANIE SILNIKA Nigdy nie uruchamiać silnika lub nie pozostawiać uruchomionego, gdy pojazd znajduje się w zamkniętej przestrzeni. Spaliny są trujące i ich wdychanie może doprowadzić do utraty przytomności lub śmierci. Jeśli silnika nie daje się uruchomić, nie powtarzać prób rozruchu, gdyż spowoduje to rozładowanie akumulatora. Niespalone paliwo przepływające przez układ wydechowy może także uszkodzić katalizator. Uwaga: Klucz Smart key może nie zostać wykryty, jeśli został umieszczony w metalowym pojemniku lub jest zasłonięty przez urządzenie z podświetlanym ekranem LCD, takie jak smartfon, laptop (także znajdujący się w torbie na laptopa), konsola do gier itp. Klucz Smart key należy trzymać z dala od takich urządzeń w czasie korzystania z funkcji odblokowania bądź uruchamiania bez użycia klucza. Aby uruchomić silnik: 3. Mocno wcisnąć pedał hamulca. Przycisnąć i puścić przycisk START/STOP silnika. Uwaga: W przypadku pojazdów z silnikiem Diesla opóźnienie włączenia rozrusznika będzie dłuższe w niskich temperaturach otoczenia z powodu dłuższego działania świec żarowych. Podczas opóźnienia pedał hamulca musi pozostawać wciśnięty. Po uruchomieniu silnika można zwolnić pedał hamulca, jeśli jest to bezpieczne. WYŁĄCZANIE SILNIKA Kiedy pojazd nie porusza się: 1. Należy upewnić się, że pojazd jest zaparkowany na biegu P oraz że włączony jest hamulec postojowy. Kiedy pojazd porusza się: Nie zaleca się wyłączania silnika, kiedy pojazd jedzie. Jeśli jednak wyłączenie silnika jest konieczne, stosuje się następującą procedurę: 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk START/STOP silnika przez 2 sekundy lub 2. Nacisnąć przycisk START/STOP dwukrotnie w ciągu 2 sekund. WŁĄCZANIE ZAPŁONU 1. Upewnić się, że odpowiedni kluczyk Smart key znajduje się wewnątrz pojazdu. Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P lub N. 99

100 L Uruchamianie silnika Aby włączyć zapłon bez uruchamiania silnika: 1. Należy upewnić się, że pedał hamulca nie jest wciśnięty, a odpowiedni kluczyk Smart key znajduje się wewnątrz pojazdu. Przycisnąć i przytrzymać przycisk START/STOP aż do zapalenia się lampek ostrzegawczych. Zwolnić przycisk START/STOP. Silnik uruchomi się, jeżeli w momencie naciskania przycisku START/STOP pedał hamulca będzie wciśnięty. URUCHOMIENIE SILNIKA PODCZAS JAZDY Jeśli silnik zostanie wyłączony podczas jazdy pojazdu, możliwe jest jego ponowne uruchomienie podczas jazdy. Aby to zrobić należy włączyć bieg N i nacisnąć przycisk START/STOP. PROCEDURA AWARYJNA URUCHAMIANIA BEZ KLUCZA Jeśli pojazd został odblokowany za pomocą kluczyka awaryjnego lub kluczyk Smart key nie został wykryty przez pojazd, konieczne będzie wykonanie procedury awaryjnego uruchamiania bez użycia klucza, aby rozbroić alarm i uruchomić silnik. Procedurę awaryjnego uruchamiania bez użycia klucza można zastosować wyłącznie wtedy, gdy w centrum komunikatów wyświetlany jest komunikat Smart key Not Found - Refer to Handbook (Klucz Smart key nie został znaleziony patrz instrukcja obsługi). Przyłożyć kluczyk Smart key płasko do deski rozdzielczej na zestawie przełączników pomocniczych, w położeniu przedstawionym na rysunku. Jeżeli kluczyk Smart key nie zostanie rozpoznany lub uruchomienie silnika nie powiedzie się, należy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. PROBLEMY Z URUCHOMIENIEM SILNIKA Jeżeli silnik nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku START/STOP, a pojazd niedawno uległ kolizji, należy poszukać fachowej pomocy. GRZAŁKI BLOKU SILNIKA Zamontowanie grzałki bloku silnika nie eliminuje potrzeby stosowania płynu niezamarzającego. 100

101 R Uruchamianie silnika Rozruch silnika w bardzo niskiej temperaturze jest trudniejszy. W regionach geograficznych, w których często panują temperatury niższe od 10 C (14 F), zaleca się zamontowanie grzałki bloku silnika. Grzałka bloku silnika posiada izolowane złącze z przodu silnika, które za pomocą odpowiedniego przewodu przedłużającego można podłączyć do sieci elektrycznej. W razie potrzeby grzałka może działać przez całą noc. Grzałka bloku silnika zużywa zazwyczaj od 0, 4 do 1 kwh. Więcej informacji można uzyskać od dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. 101

102 L Inteligentny system stop/start INTELIGENTNY SYSTEM STOP/ START Zadaniem inteligentnego systemu Stop/Start jest zmniejszenie zużycia paliwa i jest on automatycznie włączany po każdym włączeniu zapłonu. Jeżeli pojazd zatrzyma się (np. na światłach lub w korku), silnik wyłączy się (o ile jego praca nie jest wymagana do działania innych systemów pojazdu). Zaświeci się lampka ostrzegawcza. Patrz 56, INTELIGENTNY SYSTEM STOP/ START (ZIELONA). Po wybraniu biegu do jazdy i zwolnieniu hamulca silnik automatycznie uruchamia się. Aby aktywować automatyczne wyłączanie silnika: Zatrzymać pojazd, jeśli porusza się szybciej niż 4 km/h (2, 5 mph), i wcisnąć hamulec, aby pojazd nie poruszał się. W nieruchomym pojeździe można wybrać położenie P lub N. Aby uaktywnić ponowne uruchomienie silnika w trybie automatycznym, zwolnić pedał hamulca przy wybranym położeniu D lub S. Silnik zostanie również uruchomiony, jeżeli wystąpi jeden z poniższych przypadków: Inteligentny system stop/start jest wyłączony. Zostanie naciśnięty pedał przyspieszenia. Zostanie użyty przełącznik łopatkowy zmiany biegów. Zostanie wybrany bieg R. Wzrośnie zapotrzebowanie układu klimatyzacji. Prędkość pojazdu przekroczy około 1 km/h (0, 5 mph). Poziom naładowania akumulatora jest niski. Zostało zmniejszone podciśnienie w układzie hamulcowym (np. kilkukrotne wciśnięcie pedału hamulca przy wyłączonym silniku). W poniższych wypadkach silnik nie wyłączy się automatycznie: Zostanie użyty przełącznik łopatkowy zmiany biegów. Temperatura otoczenia jest niższa niż około 0 C (32 F). Temperatura otoczenia jest wyższa niż około 40 C (104 F). Silnik nie osiągnął temperatury roboczej. Drzwi kierowcy są otwarte. Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty. Układ klimatyzacji wymaga, aby silnik działał (np. w trybie odmrażania szyb). Pokrywa komory jest otwarta. Inteligentny system stop/start jest wyłączony. Trwa lub wymagana jest regeneracja filtra cząstek stałych (DPF). WYŁĄCZANIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU STOP/START W celu wyłączenia systemu należy nacisnąć przełącznik ECO. 102

103 R Inteligentny system stop/start Uwaga: Silnik uruchomi się automatycznie, jeśli przełącznik zostanie naciśnięty podczas automatycznego wyłączania silnika. W celu potwierdzenia wyłączenia systemu w centrum komunikatów zapala się symbol wyłączenia inteligentnego systemu stop/start i na chwilę pojawia się komunikat ECO Stop/Start Off (System ECO stop/start wyłączony). Symbol wyłączenia inteligentnego systemu stop/start zapala się również w przypadku wystąpienia usterki tego systemu. Jeśli wystąpi usterka, po naciśnięciu przełącznika ECO w centrum komunikatów pojawi się komunikat ECO Stop Start Unavailable (System ECO Stop Start niedostępny). Uwaga: Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika inteligentny system start/stop włącza się automatycznie. 103

104 L Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW Po uruchomieniu silnika wybierak zmiany biegów wysuwa się ze środkowej konsoli i jest gotowy do wybrania biegu. Aby włączyć tryb jazdy do przodu (D) lub bieg wsteczny (R), wcisnąć pedał hamulca i obrócić wybierak biegów. Aby wybrać tryb sportowy (S) z zakresu jazdy do przodu D, przycisnąć pokrętło wybieraka biegów i obrócić w położenie S. Manetki ręcznej zmiany biegów (lewa manetka niższy bieg, prawa manetka wyższy bieg). Uwaga: Manetki zmiany biegów można skonfigurować tak, aby działały tylko w trybie S S only lub tylko w trybach D i S D and S only, korzystając z menu Security/Vehicle (Zabezpieczenia/pojazd) dostępnego w menu Setup (Konfiguracja) ekranu dotykowego. 104

105 R Skrzynia biegów 4. Należy pociągnąć krótko manetkę, aby zmienić bieg. Aby wyjść z trybu ręcznego, należy pociągnąć i przytrzymać manetkę zmiany biegu na wyższy przez około jedną sekundę (aby powrócić bezpośrednio do trybu automatycznego w trybie D lub S) albo z położenia S obrócić pokrętło wybieraka biegów do położenia D. Podczas ręcznej zmiany biegów wskazanie wybranego biegu jest wyświetlane w górnej części centrum komunikatów. W trybie sportowym, centrum komunikatów wyświetla wskazanie aktualnie wybranego biegu w dużym okręgu. Nigdy nie wybierać trybu parkowania (P), gdy pojazd jest w ruchu. Może to spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów. Nigdy nie wybierać położenia R, jeśli pojazd porusza się do przodu. Nigdy nie wolno włączać trybu jazdy do przodu, kiedy pojazd porusza się do tyłu. Nie zwiększać obrotów silnika ani nie pozwalać na obroty wyższe od normalnych dla biegu jałowego podczas wybierania położenia D lub R albo podczas postoju z wybranym jakimkolwiek biegiem. Może to spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów i/lub silnika. Podczas postoju pojazdu z włączonym silnikiem nie pozostawiać włączonego biegu. Zawsze wybierać położenie parkowania (P) lub neutralne (N), jeśli silnik ma pracować przez dłuższy czas na biegu jałowym. Jeśli wybrany jest inny bieg, pojazd może niespodziewanie ruszyć. POKRĘTŁO STEROWANIA ZMIANĄ BIEGÓW Przed wyłączeniem silnika należy ustawić pokrętło wybieraka biegów w położeniu P. Jednakże silnik można wyłączyć, jeśli wybrany jest tryb R, D lub S pokrętło wybieraka biegów automatycznie wybierze położenie P podczas chowania się do konsoli środkowej. Przed wyjściem z pojazdu zawsze należy ustawić pokrętło wybieraka biegów w położeniu P, wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy. Pamiętać o wyjęciu inteligentnego kluczyka Smart key z pojazdu. Uwaga: Jeśli silnik zostanie wyłączony, gdy wybierak znajduje się w położeniu N, system odczeka 10 minut przed wybraniem położenia P. Procedura umożliwia przeprowadzenie pojazdu przez myjnię i nie należy jej wykorzystywać do holowania. W przypadku awarii pojazdu skrzynia biegów automatycznie wybierze położenie P. Uniemożliwia to holowanie pojazdu na czterech kołach. Dlatego holowaniem pojazdu powinien zająć się odpowiednio wyszkolony personel. 105

106 L Skrzynia biegów TRYB RĘCZNEJ ZMIANY BIEGÓW Pojazdy z doładowaniem: ręczne wybieranie biegów (za pomocą manetek) jest dostępne w obu trybach, D (tymczasowy tryb ręczny) i S. Pojazdy bez doładowania: ręczne wybieranie biegów jest dostępnie tylko w trybie S. Obsługa: w trybie ręcznym pociągnąć lewą manetkę, aby wybrać niższy bieg lub prawą manetkę, aby wybrać wyższy bieg. Z trybu ręcznego można wyjść na dwa sposoby: 1. Pociągnąć i przytrzymać przez około jedną sekundę prawą manetkę, aby powrócić do trybu automatycznego. Obrócić pokrętło wybieraka biegów z położenia S na D. Tymczasowe ręczne wybieranie biegów: gdy pokrętło wybieraka biegów pojazdu z doładowaniem znajduje się w pozycji D tryb ręczny można włączyć jednym ruchem, za pomocą manetek zamontowanych na kierownicy. Jeśli konieczne jest ciągłe korzystanie z trybu ręcznej zmiany biegów, wybierak biegów można ustawić w tryb S, aby przejść w ciągły tryb manualny. Jeśli pokrętło wybieraka biegów pozostaje w pozycji D, tymczasowy tryb ręczny jest utrzymywany podczas przyspieszania, zwalniania, pokonywania zakrętów lub podczas ciągłego włączania biegów za pomocą manetek. Jeśli skrzynia biegów jest w stałym trybie ręcznym (tzn. do zmiany biegów w trybie S używane są manetki) i wybrany jest tryb dynamiczny, zmiany biegów w górę są w pełni kontrolowane przez kierowcę. Patrz 108, TRYB DYNAMICZNY. Oznacza to, że skrzynia biegów nie będzie automatycznie włączać wyższych biegów, nawet po osiągnięciu granicy prędkości obrotowej silnika. TRYB AWARYJNY Uwaga: Kierowca powinien być świadomy faktu, że osiągi pojazdu są obniżone i musi to uwzględniać podczas prowadzenia pojazdu. Ponadto wyłączone zostaną manetki zmiany biegów. W takim przypadku należy jak najszybciej zwrócić się o fachową pomoc. W rzadkich przypadkach usterek systemów elektrycznych lub mechanicznych działanie skrzyni biegów może zostać ograniczone. Trybów P, R, N, D i S nadal można używać, co umożliwia dojechanie w bezpieczne miejsce. Niektóre usterki mogą spowodować zablokowanie pokrętła wybieraka biegów w jednej pozycji do momentu wyłączenia zapłonu. Jeśli wybrany zakres zaczyna migać, oznacza to, że polecenie kierowcy nie może być zrealizowane. Ponownie wybrać bieg N i powtórzyć próbę. Jeśli skrzynia biegów nadal nie może włączyć wymaganego biegu, należy skontaktować się z dealerem/ autoryzowaną stacją obsługi. 106

107 R Kontrola stabilności DYNAMICZNY UKŁAD STABILIZUJĄCY (DSC) Dynamiczny układ stabilizujący (DSC) nie kompensuje pomyłek kierowcy. Kierowca jest odpowiedzialny za prowadzenie pojazdu z należną ostrożnością, w sposób bezpieczny dla pojazdu, osób nim jadących i innych użytkowników drogi. Układ DSC jest włączany automatycznie po uruchomieniu zapłonu. Układ kontroluje stabilność pojazdu, nawet w krytycznych sytuacjach podczas jazdy. Dodatkowo rozpoznaje niestabilny styl jazdy, np. podsterowność i nadsterowność, a także pomaga utrzymać pojazd pod kontrolą poprzez dostosowywanie mocy silnika i używanie hamulców poszczególnych kół. Podczas używania hamulców może być słyszalny hałas. W przypadku wykrycia ślizgania kół system zredukuje moc silnika i użyje hamulców poszczególnych kół. Takie działanie pozwala poprawić przyspieszanie. Patrz także 54, DYNAMICZNY UKŁAD STABILIZUJĄCY (DSC) (BURSZTYNOWA). TRYB ZIMOWY Nacisnąć, aby uruchomić. Przeznaczony do wykorzystywania w warunkach śliskiej nawierzchni. Po uaktywnieniu trybu zimowego ruszanie na płaskim podłożu (bez pochyłości) odbywa się na 2. biegu, silnik reaguje wolniej na ruchy pedału przyspieszenia oraz modyfikowana jest strategia zmiany biegów. Zapewnia to utrzymanie optymalnej przyczepności. Tryb zimowy optymalizuje stabilność pojazdu w warunkach śliskiej nawierzchni, gdy przyczepność jest zmniejszona. Reakcje pojazdu są łagodniejsze, a sterowność większa, dzięki czemu można uniknąć poślizgu i w pewniejszy sposób poruszać się w trudnych warunkach. Uwaga: Trybu zimowego nie można uruchomić jednocześnie z trybem dynamicznym. Tryb zimowy pozostanie wybrany nawet po wyłączeniu zapłonu. Należy go wyłączyć, jeśli nie jest już potrzebny. 107

108 L Kontrola stabilności TRYB DYNAMICZNY Nacisnąć, aby uruchomić. Tryb dynamiczny koordynuje układy sterowania pojazdu dla zapewnienia wysokiej wydajności podczas jazdy. To ustawienie usprawnia działanie kluczowych układów pojazdu, umożliwiając wykorzystanie całego jego potencjału. Reakcje pojazdu mają za zadanie umożliwić kierowcy utrzymanie większej koncentracji i lepszej kontroli. Uwaga: Jeśli skrzynia biegów jest w stałym trybie ręcznym i wybrany jest tryb dynamiczny, zmiany biegów w górę są w pełni kontrolowane przez kierowcę. Skrzynia biegów nie będzie zmieniać przełożeń automatycznie nawet po osiągnięciu granicy prędkości obrotowej (wskaźnik zmiany biegów w centrum komunikatów zacznie świecić pomarańczowym światłem, sygnalizując konieczność wybrania kolejnego biegu). Uwaga: Trybu dynamicznego nie można uruchomić jednocześnie z trybem zimowym. Tryb dynamiczny pozostanie uruchomiony przez około 6 godzin po wyłączeniu zapłonu, po czym w razie potrzeby konieczne będzie jego ponowne wybranie. TRACDSC Niewłaściwe stosowanie funkcji TracDSC może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa pojazdu. Funkcji TracDSC powinno się używać tylko w odpowiednich warunkach. TracDSC jest alternatywnym ustawieniem dla DSC z ograniczonymi interwencjami układu. Gdy włączona jest funkcja TracDSC, może zwiększyć się przyczepność, jednak w porównaniu z normalnym trybem DSC stabilność może być mniejsza. Funkcja TracDSC jest przeznaczona dla kierowców z odpowiednim doświadczeniem, do stosowania wyłącznie na suchym asfalcie. Funkcji TracDSC nie należy używać w przypadku innych nawierzchni lub, gdy kierowca nie ma wystarczających umiejętności i przeszkolenia, aby bezpiecznie prowadzić pojazd z uaktywnioną funkcją TracDSC. PRZEŁĄCZANIE UKŁADÓW DSC/TRACDSC Nacisnąć i przytrzymać przełącznik DSC przez mniej niż 10 sekund (3 sekundy dla pojazdów XFR-S). W centrum komunikatów na chwilę wyświetli się komunikat TracDSC lub DSC ON (DSC włączony). Po wybraniu funkcji TracDSC w zestawie wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza. Podczas działania układu DSC lub TracDSC miga lampka ostrzegawcza (powoduje to automatyczne wyłączenie systemu programowania prędkości jazdy). WYŁĄCZANIE UKŁADU DSC Nacisnąć i przytrzymać przełącznik DSC przez więcej niż 10 sekund (3 sekundy dla pojazdów XFR-S). 108

109 R Kontrola stabilności W centrum komunikatów wyświetli się komunikat DSC OFF (DSC wyłączony) i włączy się krótki ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. W zestawie wskaźników zaświeci się lampka ostrzegawcza DSC OFF (DSC wyłączony. Jeśli wyświetlony jest komunikat EDIFF NOT AVAILABLE (Układ EDiff niedostępny), układ został tymczasowo wyłączony, aby zapobiec przegrzaniu. Można kontynuować jazdę, a system E-Diff włączy się, gdy jego temperatura odpowiednio spadnie. WŁĄCZANIE UKŁADU DSC Nacisnąć i zwolnić przycisk DSC. System DSC włączy się, a w centrum komunikatów na chwilę pojawi się komunikat DSC ON (DSC włączony). W zestawie wskaźników zgaśnie lampka ostrzegawcza DSC OFF (DSC wyłączony). Uwaga: Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika zawsze powoduje zmianę statusu układu DSC na DSC ON (DSC włączony), niezależnie od wybranego trybu. STEROWANIE AKTYWNYM MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM (wyłącznie wersje z turbodoładowaniem) System sterowania aktywnym mechanizmem różnicowym (E-Diff) poprawia przyczepność na nierównych nawierzchniach oraz stabilność w sytuacjach nadsterowności. Jeśli wyświetla się komunikat EDIFF SYSTEM FAULT (Błąd systemu EDiff) i wyłączony jest układ DSC, automatycznie jest wybierany układ TracDSC. Pojazdem będzie można jeździć, wybierając tryby DSC, ale należy jak najszybciej zwrócić się o fachową pomoc. 109

110 L Zawieszenie INTELIGENTNY UKŁAD DYNAMIKI Jeśli główna lampka ostrzegawcza świeci i w centrum komunikatów pojawia się komunikat ADAPTIVE DYNAMICS FAULT (Usterka inteligentnego układu dynamiki), może być odczuwalne zmniejszenie komfortu jazdy. Jeżeli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z dealerem lub autoryzowaną stacją obsługi. 110

111 R Hamulce PRZYDATNE INFORMACJE Nie opierać stopy na pedale hamulca, kiedy pojazd jest w ruchu. Nigdy nie jeździć z wyłączonym silnikiem. Silnik musi być włączony, by wspomagać hamowanie. Hamulce działają również przy wyłączonym silniku, ale wciśnięcie pedału wymaga użycia dużo większej siły. W przypadku zapalenia się czerwonej lampki ostrzegawczej układu hamulcowego należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu najszybciej jak to możliwe i poszukać fachowej pomocy. Nie umieszczać nieoryginalnych dywaników ani żadnych innych przedmiotów pod pedałami. Ogranicza to skok pedału hamulca i skuteczność hamowania. Jazda podczas ulewnego deszczu lub w wodzie może znacznie zmniejszyć skuteczność hamowania. W takich okolicznościach zaleca się delikatne wciskanie pedału hamulca w regularnych odstępach czasu, aby osuszyć hamulce. WSPOMAGANIE SIŁY HAMOWANIA AWARYJNEGO (EBA) Gdy kierowca gwałtownie zahamuje, system EBA automatycznie zwiększa siłę hamowania do maksimum, aby spowodować jak najszybsze zatrzymanie pojazdu. Jeśli kierowca wciśnie hamulce powoli, ale z zaistniałych warunków wynika, że ABS działa na przednie koła, to EBA zwiększy siłę hamowania, aby spowodować zadziałanie układu ABS na tylne koła. EBA przestaje działać w momencie zwolnienia pedału hamulca. Jeśli pojazd jest wyposażony w inteligentny system programowania prędkości jazdy (ACC), wówczas dostępny jest także zaawansowany układ wspomagania siły awaryjnego hamowania (AEBA) oraz Inteligentny system awaryjnego hamowania (IEB). Patrz 125, ZAAWANSOWANY UKŁAD WSPOMAGANIA SIŁY AWARYJNEGO HAMOWANIA i 126, INTELIGENTNY SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA. Usterkę układu EBA wskazuje zapalenie się lampki ostrzegawczej hamulców oraz towarzyszący temu komunikat ostrzegawczy. Patrz 52, UKŁAD HAMULCOWY (CZERWONA). Należy jechać, zachowując ostrożność i unikając ostrego hamowania, i niezwłocznie skorzystać z fachowej pomocy. ELEKTRONICZNY ROZDZIAŁ SIŁY HAMOWANIA (EBD) EBD steruje wyważeniem sił hamowania przednich i tylnych kół, aby zapewnić maksymalną skuteczność hamowania. 111

112 L Hamulce Jeśli obciążenie pojazdu jest niewielkie (np. tylko kierowca), układ EBD zmniejszy siłę hamowania tylnych kół. Jeśli pojazd jest bardzo obciążony, układ EBD zwiększy siłę hamowania tylnych kół. Usterkę układu EBD wskazuje zapalenie się lampki ostrzegawczej hamulców oraz towarzyszący temu komunikat ostrzegawczy. Ostrożnie i bezpiecznie zatrzymać pojazd i zwrócić się o fachową pomoc. ELEKTRYCZNIE STEROWANY HAMULEC POSTOJOWY (EPB) Hamulec postojowy działa na tylne koła, w związku z czym, bezpieczne zaparkowanie pojazdu zależy od postawienia go na twardej i stabilnej powierzchni. Nie należy zakładać, że układ EPB będzie skuteczny, jeżeli tylne koła zanurzone są w błocie lub w wodzie. Po włączeniu zapłonu wcisnąć pedał hamulca i nacisnąć przełącznik elektronicznie sterowanego hamulca postojowego (EPB). Spowoduje to zwolnienie elektrycznie sterowanego hamulca postojowego. Po zatrzymaniu pojazdu pociągnąć i zwolnić przełącznik EPB w celu włączenia elektrycznie sterowanego hamulca postojowego. Lampka ostrzegawcza hamulca postojowego świeci, wskazując włączenie hamulca EPB. Naciśnięcie przełącznika podczas jazdy z prędkością niższą niż 3 km/h (2 mph) spowoduje gwałtowne zatrzymanie pojazdu. Światła stop nie włączą się. Hamulec EPB włącza się automatycznie po wyłączeniu zapłonu i przy prędkości pojazdu poniżej 3 km/h (2 mph), jeżeli nie zostało wybrane położenie P. Aby zapobiec automatycznemu włączeniu hamulca, gdy pojazd nie porusza się, należy nacisnąć i przytrzymać przełącznik EPB w położeniu zwolnienia. W ciągu 5 sekund należy wyłączyć zapłon i przytrzymać przełącznik EPB przez kolejne 2 sekundy. Jazda pojazdem z włączonym hamulcem EPB lub częste jego używanie do hamowania pojazdu może spowodować poważne uszkodzenia układu hamulcowego. 112

113 R Hamulce W sytuacjach awaryjnych, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 3 km/h (2 mph), pociągnięcie i przytrzymanie przełącznika EPB umożliwia stopniowe zmniejszenie prędkości, pod warunkiem, że zwolniony został pedał przyspieszenia. Zapala się lampka ostrzegawcza układu hamulcowego i włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, a w centrum komunikatów wyświetla się komunikat ostrzegawczy. Będą świecić światła stop. Podczas postoju pojazdu z włączonym hamulcem EPB i dźwignią zmiany biegów w położeniu D lub R, naciśnięcie pedału przyspieszenia spowoduje stopniowe zwolnienie hamulca EPB i łagodne ruszenie pojazdu. Uwaga: Automatyczne zwolnienie hamulca EPB możliwe jest tylko wtedy, gdy drzwi kierowcy są zamknięte lub zapięty jest pas bezpieczeństwa kierowcy. Jeśli pedał przyspieszenia nie zostanie naciśnięty po wybraniu biegu i pojazd próbuje ruszyć, początkowo następuje stopniowe zwalnianie EPB. Następnie hamulec EPB zacznie działać z pełną siłą. Aby anulować funkcję automatycznego zwalniania hamulca EPB, należy ręcznie włączyć hamulec postojowy po wybraniu biegu. Przy rozpoczynaniu jazdy po dłuższym postoju czas zwalniania hamulca EPB może być dłuższy w przypadku zmiany biegu z położenia P lub N. Pozwala to na zwiększenie czasów włączania biegów. Jeżeli układ wykryje usterkę hamulca EPB, zapala się żółta lampka ostrzegawcza układu hamulcowego, a w centrum komunikatów zostaje wyświetlona odpowiednia informacja. Jeżeli układ wykryje usterkę w czasie działania hamulca EPB, zacznie błyskać czerwona lampka ostrzegawcza hamulca postojowego i w centrum komunikatów wyświetli się odpowiedni komunikat. Uwaga: Czerwona lampka ostrzegawcza hamulca postojowego będzie świecić przynajmniej przez 10 sekund po wyłączeniu zapłonu. SYGNALIZACJA AWARYJNEGO ZATRZYMANIA (ESS) System ESS automatycznie włącza światła awaryjne podczas nagłego hamowania, aby ostrzec innych użytkowników drogi i zmniejszyć ryzyko kolizji. 113

114 L Wspomaganie parkowania KORZYSTANIE Z SYSTEMU WSPOMAGANIA PARKOWANIA System wspomagania parkowania może nie wykryć poruszających się obiektów, takich jak dzieci i zwierzęta, dopóki nie znajdą się one niebezpiecznie blisko. Przy manewrowaniu należy zawsze zachowywać szczególną ostrożność. Czujniki systemu wspomagania parkowania mogą nie wykrywać niektórych przeszkód (np. wąskich słupków lub małych obiektów przy ziemi). Jeśli do tylnej części pojazdu są zamontowane akcesoria, przy cofaniu należy zachować szczególną ostrożność. Czujniki tylne będą wskazywać jedynie odległość od zderzaka do przeszkody. 114

115 R Wspomaganie parkowania Obowiązkiem kierowcy jest zauważenie przeszkód i oszacowywanie odległości pojazdu od nich. Niektóre wiszące obiekty, bariery, ogrodzenia z ogniw łańcuchowych, małe dzieci, zwierzęta, cienkie przeszkody lub malowane powierzchnie mogą nie zostać wykryte przez system. Uwaga: Po podłączeniu przyczepy tylne czujniki zostają automatycznie wyłączone. Przełącznik wspomagania parkowania: nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć. Kamera cofania: patrz 115, KAMERA COFANIA. Zasięg wykrywania około 600 mm (24 cale). Zasięg wykrywania około 800 mm (31 cali). Zasięg wykrywania około 1800 mm (71 cali). Po wybraniu biegu R automatycznie uaktywniają się przednie i tylne czujniki parkowania i zaczyna świecić wskaźnik przełącznika. Nacisnąć przełącznik, aby ręcznie włączyć czujniki przednie. Przełącznik zacznie świecić. Przednie czujniki pozostaną aktywne, dopóki prędkość jazdy do przodu nie przekroczy 16 km/h (10 mph). W celu wyłączenia wspomagania parkowania, nacisnąć przełącznik. Wskaźnik przełącznika zgaśnie. Przednie i tylne czujniki są aktywne po ustawieniu pokrętła w położeniu N z położenia R. W przypadku wykrycia obiektów system wspomagający parkowanie emituje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, którego częstotliwość wzrasta wraz ze zbliżaniem się pojazdu do obiektu. System emituje stały dźwięk, gdy przeszkoda znajduje się w odległości 300 mm (12 cali). CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW Podczas mycia pojazdu nie należy kierować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na czujniki. Nie czyścić czujników materiałami ściernymi lub twardymi/ostrymi przedmiotami. Stosować wyłącznie zatwierdzone kosmetyki samochodowe. Czujniki należy utrzymywać w czystości, aby zachować sprawność i precyzję systemu. USTERKA SYSTEMU WSPOMAGANIA PARKOWANIA W przypadku wykrycia usterki systemu rozlega się długi dźwięk o wysokiej częstotliwości, a lampka kontrolna przełącznika zaczyna migać. Należy jak najszybciej skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. KAMERA COFANIA Wykrywanie przeszkód i szacowanie odległości pojazdu od nich podczas cofania należy do obowiązków kierowcy. Kiedy zostanie wybrany bieg R, na ekranie automatycznie wyświetli się szerokokątny, kolorowy obraz przedstawiający widok za pojazdem. 115

116 L Wspomaganie parkowania Kamera cofania zapewnia widok obszaru za pojazdem, ułatwiając cofanie. Na obraz nałożone są pomocnicze linie prowadzące. Niektóre wiszące przeszkody lub bariery, które mogą uszkodzić pojazd, mogą nie zostać wykryte przez kamerę cofania. Uwaga: Na ekranie dotykowym wyświetlana jest ikona powrotu. Jej dotknięcie spowoduje powrót do poprzednio wyświetlanego ekranu. Wyświetlanie obrazu z kamery cofania na ekranie dotykowym zostanie zakończone, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: Tryb D jest włączony dłużej niż 15 sekund. Wybrano tryb D i/lub prędkość pojazdu przekracza 18 km/h (11 mph). 116

117 R Automatyczny system ograniczania prędkości jazdy (ASL) ELEMENTY STERUJĄCE ASL W pewnych warunkach, takich jak jazda w dół stromego zbocza, prędkość pojazdu może przekroczyć ustawione ograniczenie prędkości. Jest to spowodowane tym, że hamowanie silnikiem nie jest w stanie utrzymać ani zmniejszyć prędkości pojazdu. Przełącznik ASL znajduje się obok pokrętła wybieraka biegów. Przycisk ASL służy do przełączania między systemem programowania prędkości jazdy a automatycznym systemem ograniczania prędkości jazdy. Systemy nie mogą działać jednocześnie. Lampka ostrzegawcza ASL zapala się, gdy system ASL jest aktywny. Patrz 55, AUTOMATYCZNY SYSTEM OGRANICZANIA PRĘDKOŚCI JAZDY (BURSZTYNOWA). Uwaga: Włączony system ASL jest aktywny dla wszystkich prędkości, włącznie z maksymalną prędkością pojazdu. Ograniczenia prędkości można ustawiać pomiędzy 32 km/h (20 mph), a maksymalną prędkością pojazdu minus 8 km/h (5 mph). Ograniczenie prędkości można również ustawić podczas postoju pojazdu. Użyć pokrętła systemu programowania prędkości jazdy, aby ustawić wymagane ograniczenie prędkości. Ustawione ograniczenie prędkości zostanie wyświetlone w centrum komunikatów. Po ustawieniu prędkości silnik będzie reagował normalnie aż do ustawionej prędkości. Dalsze wciskanie pedału przyspieszenia nie spowoduje wzrostu prędkości powyżej ustawionej wartości, o ile pedał nie zostanie wciśnięty gwałtownie (wymuszone przełączenie biegu). Rozpoczęcie wymuszonego przełączenia biegu powoduje wstrzymanie działania systemu ASL. System ASL uaktywni się ponownie, gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej ustawionej wartości. Ustawioną prędkość można regulować w dowolnym momencie za pomocą pokrętła systemu programowania prędkości jazdy. Nacisnąć przycisk ACC CANCEL (ANULUJ ACC), aby wstrzymać działanie ASL. Aby przywrócić działanie ASL po uprzednim żądaniu anulowania, nacisnąć RESUME (WZNÓW). Wznowienie działania ASL następuje dopiero wtedy, gdy prędkość pojazdu jest niższa od prędkości ustawionej i wyższa od 32 km/h (20 mph). Jeśli te kryteria nie są spełnione, w centrum komunikatów wyświetli się komunikat. 117

118 L System programowania prędkości jazdy UŻYWANIE SYSTEMU PROGRAMOWANIA PRĘDKOŚCI JAZDY W pewnych warunkach, takich jak zjazd ze stromego zbocza, prędkość pojazdu może przekroczyć ustawione ograniczenie prędkości. Konieczna może być interwencja kierowcy. Systemu programowania prędkości jazdy można używać wyłącznie w sprzyjających warunkach (np. proste, suche, otwarte drogi i nieduży ruch drogowy). Ustawianie prędkości (+/-): obrócić pokrętło w górę lub w dół, aby dostosować ustawioną prędkość jazdy. Ustawiona prędkość zostanie wyświetlona w centrum komunikatów Zaprogramowaną prędkość można także zwiększać za pomocą pedału przyspieszenia. Po osiągnięciu żądanej prędkości obrócić pokrętło w górę, aby ustawić i utrzymać nową prędkość. Zwolnić pedał przyspieszenia. Uwaga: System programowania prędkości jazdy można włączać wyłącznie po przekroczeniu prędkości 32 km/h (20 mph). CANCEL (ANULUJ): nacisnąć, aby anulować, zachowując w pamięci ustawioną prędkość. Anulowanie działania systemu nastąpi również w momencie wciśnięcia pedału hamulca, przestawienia wybieraka biegów w położenie N lub R albo włączenia dynamicznego układu stabilizującego. RESUME (WZNÓW): nacisnąć w celu przywrócenia ustawionej prędkości. Przycisku RESUME (WZNÓW) należy używać wyłącznie wtedy, gdy kierowca zna wartość ustawionej prędkości i chce do niej powrócić. Nie należy powracać do ustawionej prędkości, jeżeli został wybrany niższy bieg, ponieważ silnik zacznie pracować z nadmierną prędkością obrotową. Uwaga: Jeżeli ustawiona prędkość zostanie przekroczona na dłużej niż 5 minut, system programowania prędkości jazdy zostanie wyłączony. Kierowca może też w dowolnym momencie interweniować w zachowanie pojazdu, korzystając z hamulca lub pedału przyspieszenia. Po wyłączeniu zapłonu system programowania prędkości jazdy wyłącza się i kasuje dane z pamięci. 118

119 R Inteligentny system programowania prędkości jazdy OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT INTELIGENTNEGO SYSTEMU PROGRAMOWANIA PRĘDKOŚCI JAZDY Inteligentny system programowania prędkości jazdy (ACC) jest zaprojektowany tak, aby wspomagać kierowcę w utrzymywaniu odpowiedniego odstępu od pojazdu jadącego przed nim lub stałej prędkości, jeśli nie jedzie przed nim pojazd wolniejszy. Inteligentny system programowania prędkości jazdy nie jest systemem ostrzegania ani unikania kolizji. Ponadto system nie zareaguje na: Pojazdy stojące lub poruszające się z prędkością poniżej 10 km/h. Przechodniów lub przedmiotów na drodze. Pojazdów nadjeżdżających tym samym pasem ruchu. System ACC wykorzystuje czujnik radarowy emitujący wiązkę fal, wykrywając tym samym obiekty znajdujące się przed pojazdem. Czujnik radarowy zamocowano za poszyciem zderzaka, aby zapewnić niezakłóconą emisję fal radarowych do przodu. Systemu ACC można używać wyłącznie w sprzyjających warunkach (np. główne drogi, gdzie ruch drogowy przebiega płynnie). Nie należy z niego korzystać w warunkach złej widoczności, szczególnie podczas mgły, ulewy, mżawki lub opadów śniegu. Nie używać go na oblodzonych lub śliskich drogach. Do obowiązków kierowcy należy ciągłe zachowywanie czujności, bezpieczna jazda oraz panowanie nad pojazdem. Przednią część pojazdu należy utrzymywać w czystości i nie umieszczać tam metalowych znaczków ani innych przedmiotów, włączając w to przednie osłony pojazdu, ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe działanie czujnika. Nie należy używać układu ACC podczas wjeżdżania lub zjeżdżania z autostrady. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ACC System obsługiwany jest przy użyciu przełączników zamontowanych na kierownicy. Ustawianie prędkości pojazdu, aktywowanie i dezaktywowanie systemu ACC odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku systemu programowania prędkości jazdy. Patrz 118, UŻYWANIE SYSTEMU PROGRAMOWANIA PRĘDKOŚCI JAZDY. 119

120 L Inteligentny system programowania prędkości jazdy 1. Ustawianie: +/-: przekręcić pokrętło w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość aż do osiągnięcia oczekiwanej prędkości. Kontrola odstępu: pokrętło umożliwia wybór jednego z czterech ustawień. CANCEL (ANULUJ): anuluje działanie systemu, ale pozostawia zaprogramowaną prędkość w pamięci. RESUME (WZNÓW): wznawia działanie systemu ACC z wcześniej ustaloną prędkością. WŁĄCZANIE TRYBU ŚLEDZENIA Pojazd jadący w trybie śledzenia nie zmniejszy automatycznie prędkości aż do zatrzymania, nie będzie również zmniejszał prędkości na tyle szybko, aby uniknąć kolizji bez interwencji kierowcy. Uwaga: Tryb śledzenia jest integralną funkcją systemu ACC. Nie można utrzymywać stałej prędkości za pomocą systemu programowania prędkości jazdy po odłączeniu trybu śledzenia. Po wybraniu ustawionej prędkości kierowca może zwolnić pedał gazu, a prędkość jazdy nie ulegnie zmianie. Jeśli pojazd z przodu zjedzie na ten sam pas ruchu lub jeśli z przodu porusza się wolniejszy pojazd, prędkość zostanie dostosowana automatycznie, aż odstęp między pojazdami wyrówna się z odległością ustawioną. Pojazd jest obecnie w trybie śledzenia. W zestawie wskaźników zaświeci się bursztynowa lampka ostrzegawcza. Patrz 55, INTELIGENTNY SYSTEM PROGRAMOWANIA PRĘDKOŚCI JAZDY (BURSZTYNOWA). Centrum komunikatów wyświetli ustawiony odstęp w formie pojazdu z różną liczbą pasków przed nim. Pojazd będzie wówczas utrzymywał stały odstęp czasowy względem pojazdu poprzedzającego aż do momentu, gdy: Pojazd poprzedzający przyspieszy do prędkości większej niż ustawiona prędkość jazdy. Pojazd poprzedzający zjedzie na inny pas ruchu lub zniknie z pola widzenia. Zostanie wybrane nowe ustawienie odstępu. W razie konieczności nastąpi automatyczne hamowanie w celu zmniejszenia prędkości pojazdu i zachowania ustawionego odstępu od pojazdu poprzedzającego. Maksymalna siła hamowania, jaką może zastosować system ACC, jest ograniczona i w razie potrzeby może być anulowana przez wciśnięcie pedału hamulca. Uwaga: Gdy kierowca zahamuje, nastąpi anulowanie działania systemu ACC. Gdy system ACC oszacuje, że maksymalna siła hamowania nie jest wystarczająca, rozlegnie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a system ACC będzie nadal hamował. W centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat DRIVER INTERVENE (Interwencja kierowcy). W takiej sytuacji należy natychmiast podjąć działanie. Pojazd w trybie śledzenia powróci automatycznie do ustalonej prędkości jazdy, kiedy droga przed nim będzie wolna, na przykład gdy: Pojazd poprzedzający przyspieszy do prędkości większej niż ustawiona prędkość jazdy lub zmieni pas. 120

121 R Inteligentny system programowania prędkości jazdy Kierowca zmieni pas ruchu lub wjedzie na zjazd z autostrady. Kierowca powinien podejmować działania stosownie do okoliczności. W razie włączenia kierunkowskazu system ACC zmniejszy odstęp od pojazdu z przodu, aby szybciej reagować na przewidywane manewry. Jeśli manewr nie dojdzie do skutku, po kilku sekundach zostanie przywrócony poprzedni odstęp. Przyspieszona reakcja może nie nastąpić, jeśli system ACC wykryje, że jest ona nieodpowiednia, np. jeśli pojazd znajduje się zbyt blisko pojazdu poprzedzającego lub znajduje się na innym pasie ruchu. ZMIANA ODSTĘPU USTAWIONEGO W TRYBIE ŚLEDZENIA Kierowca jest odpowiedzialny za dobranie wielkości odstępu odpowiedniej do panujących warunków jazdy. Dostępne są cztery ustawienia odstępu. Wybrane ustawienie odstępu jest wyświetlane w centrum komunikatów po użyciu pokrętła regulacji odstępu. Każdy poziom odstępu jest wskazywany w centrum komunikatów dodatkowym paskiem przed ikoną pojazdu. Po włączeniu zapłonu automatycznie wybierana jest domyślna wielkość odstępu (odstęp 3), zapewniając gotowość systemu ACC do działania. INGERENCJA W ZAPROGRAMOWANĄ PRĘDKOŚĆ JAZDY I W TRYB ŚLEDZENIA Wciśnięcie pedału gazu przez kierowcę powoduje anulowanie działania systemu ACC i w takim przypadku system ACC nie będzie automatycznie włączać hamulców w celu utrzymania zaprogramowanego odstępu od pojazdu jadącego z przodu. Ustaloną prędkość jazdy oraz odstęp można anulować, naciskając pedał przyspieszenia podczas jazdy ze stałą prędkością lub w trybie śledzenia. Jeśli pojazd porusza się w trybie śledzenia, po wciśnięciu pedału przyspieszenia przez kierowcę nastąpi wyłącznie systemu ACC, lampka ostrzegawcza zgaśnie, a w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat CRUISE OVERRIDE (INTERWENCJA W ZAPROGRAMOWANĄ PRĘDKOŚĆ JAZDY). W przypadku zwolnienia pedału przyspieszenia system ACC ponownie zacznie działać i prędkość pojazdu spadnie do prędkości ustawionej lub niższej, jeśli aktywny jest tryb śledzenia. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PRZY MAŁEJ PRĘDKOŚCI Jeśli prędkość pojazdu spadnie poniżej 32 km/h (20 mph), system ACC automatycznie wyłączy tryb śledzenia i bursztynowa lampka ostrzegawcza zgaśnie. Jeżeli system ACC włączył wcześniej hamowanie, hamulce zostaną powoli zwolnione. 121

122 L Inteligentny system programowania prędkości jazdy Będzie temu towarzyszyć dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, i w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat DRIVER INTERVENE (INTERWENCJA KIEROWCY). Kierowca musi przejąć pełną kontrolę nad pojazdem. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE SYSTEMU ACC System ACC jest wyłączany, lecz pamięć nie zostanie wyzerowana, w następujących sytuacjach: Został wciśnięty przycisk CANCEL (ANULUJ). Po wciśnięciu pedału hamulca. Wybrano tryb N, P lub R. Włącza się układ dynamicznej kontroli stabilności. System ACC wyłącza się i kasuje zawartość pamięci w następujących sytuacjach: Po wyłączeniu zapłonu. Po osiągnięciu maksymalnej prędkości pojazdu. Po wystąpieniu usterki w systemie ACC. WZNAWIANIE ZAPROGRAMOWANEJ PRĘDKOŚCI JAZDY I TRYBU ŚLEDZENIA Przycisku RESUME (WZNÓW) należy używać tylko wtedy, gdy kierowca jest świadomy, jaka jest ustawiona wartość prędkości i chce do niej powrócić. Poprzez wciśnięcie przycisku RESUME (WZNÓW) po wyłączeniu systemu ACC na przykład po hamowaniu, system ACC stanie się ponownie aktywny pod warunkiem, że pamięć zaprogramowanych prędkości nie została wykasowana. Poprzednia ustawiona prędkość zostanie przywrócona (o ile pojazd poprzedzający nie spowoduje uaktywnienia trybu śledzenia), a wartość ustawionej prędkości będzie wyświetlana przez 4 sekundy. PORADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ACC Działanie systemu polega na regulowaniu prędkości pojazdu z wykorzystaniem układu sterowania silnikiem oraz układu hamulcowego. Podczas jazdy pod kontrolą układu ACC w reakcji na zwalnianie i przyspieszanie może następować zmiana biegów. W niektórych sytuacjach system ACC może informować kierowcę o konieczności jego ingerencji. Jeśli system ACC wykryje jeden z poniższych warunków, włączy się dźwiękowy sygnał alarmowy, któremu towarzyszyć będzie komunikat DRIVER INTERVENE (INTERWENCJA KIEROWCY) w centrum komunikatów: Podczas działania systemu wystąpiła usterka. Nie wystarczy maksymalna siła hamowania, jaką dysponuje system ACC. Uwaga: System ACC działa, jeśli wybrano tryb S lub D. 122

123 R Inteligentny system programowania prędkości jazdy Uwaga: Po włączeniu systemu, pedał przyspieszenia znajduje się w wyższym położeniu. Aby umożliwić normalne działanie systemu ACC, należy całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia. Uwaga: Podczas hamowania pod kontrolą systemu ACC świecą światła stopu. PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKRYWANIEM WIĄZKI ŚWIATEŁ Problemy związane z wykrywaniem mogą wystąpić w następujących sytuacjach: 1. Podczas jazdy innym pasem względem pojazdu znajdującego się z przodu. 123

124 L Inteligentny system programowania prędkości jazdy 2. Jeśli inny pojazd wjedzie na fragment pasu ruchu, po którym porusza się pojazd. Pojazd zostanie wykryty, jeśli całkowicie wjedzie na pas ruchu. Problemy z wykryciem poprzedzającego pojazdu mogą pojawić się podczas wchodzenia i wychodzenia z zakrętu. Podczas omijania nieruchomego pojazdu. Może to być przyczyną niepewności co do tego, za którym pojazdem podążać. Gdy pojazd poprzedzający zjeżdża z tego samego pasa. W takich sytuacjach system ACC może działać w sposób nieoczekiwany. Kierowca musi zachowywać czujność i interweniować w razie konieczności. NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE UKŁADU ACC Jeżeli podczas korzystania z układu w trybie utrzymywania stałej prędkości jazdy lub w trybie śledzenia wystąpią usterki, system ACC wyłączy się i nie będzie można z niego korzystać, dopóki usterka nie zostanie usunięta. Na krótko pojawia się komunikat DRIVER INTERVENE (Interwencja kierowcy), a następnie zostaje on zastąpiony komunikatem CRUISE NOT AVAILABLE (System programowania prędkości jazdy niedostępny). Jeśli usterka ACC lub jakiegokolwiek związanego z nim układu wystąpi w innym momencie, zostanie wyświetlony komunikat CRUISE NOT AVAILABLE. Nie można wówczas uruchomić systemu ACC w żadnym trybie. Działanie systemu ACC może zostać zakłócone przez nagromadzenie się brudu, śniegu lub lodu na czujniku bądź osłonie. Zamontowanie przedniej osłony pojazdu lub metalizowanych tablic może wpłynąć na pracę systemu ACC. W celu wykrycia innych obiektów inteligentny system programowania prędkości jazdy nieustannie skanuje drogę za pomocą radaru. Jeżeli radar nie wykryje żadnych obiektów przed pojazdem w czasie działania systemu ACC lub w trybie śledzenia, system zostanie wyłączony, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na krótko zostanie wyświetlony komunikat DRIVER INTERVENE (INTERWENCJA KIEROWCY). Zostanie wówczas wyświetlony komunikat ACC SENSOR BLOCKED (Zablokowany czujnik ACC). Te same komunikaty mogą wystąpić podczas jazdy otwartą drogą z niewielką liczbą obiektów, które mógłby wykryć radar. Usunięcie przeszkody umożliwi przywrócenie normalnego działania systemu. Jeśli system ACC nie jest aktywny i pojawi się przeszkoda (np. podczas uruchamiania lub jeśli system ACC jest wyłączony), zostanie wyświetlony się komunikat ACC SENSOR BLOCKED (CZUJNIK ACC ZABLOKOWANY). Opony inne niż zalecane dla pojazdu mogą mieć różne rozmiary. Może to mieć wpływ na prawidłowość działania systemu ACC. FUNKCJA PRZEDNIEGO ALARMU System może nie zareagować na wolno poruszające się pojazdy. 124

125 R Inteligentny system programowania prędkości jazdy Funkcja przedniego alarmu korzysta z tego samego czujnika radarowego co inteligentny system programowania prędkości jazdy. Dotyczą go takie same ograniczenia działania. Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć alarm o przeszkodzie przed pojazdem. Kiedy alarm o przeszkodzie przed pojazdem zostanie uaktywniony, w zestawie wskaźników zaświeci się lampka ostrzegawcza. Patrz 55, PRZEDNI ALARM (BURSZTYNOWA). Funkcja przedniego alarmu umożliwia ograniczone wykrywanie obiektów w pobliżu pojazdu poruszającego się do przodu oraz ostrzeganie przed nimi. Jeśli pojazd lub obiekt z przodu znajduje się w obszarze czułości zdefiniowanym przez użytkownika, emitowany jest sygnał dźwiękowy, a centrum komunikatów pojawia się komunikat FORWARD ALERT (Alarm o przeszkodzie przed pojazdem). Powoduje to włączenie zaawansowanego układu wspomagania siły awaryjnego hamowania. Patrz 125, ZAAWANSOWANY UKŁAD WSPOMAGANIA SIŁY AWARYJNEGO HAMOWANIA. System alarmu o przeszkodzie przed pojazdem nie inicjuje żadnego działania. Kierowca musi natychmiast podjąć odpowiednie działania Czułość funkcji możne regulować wyłącznie w przypadku, gdy wyłączony jest inteligentny system programowania prędkości jazdy. Regulowanie przebiega następująco: Obrócić umieszczone na kierownicy pokrętło regulatora odstępu w dół, aby zmniejszyć czułość alarmu. Obrócić pokrętło regulacyjne w górę, aby zwiększyć czułość alarmu. Uwaga: Ustawienie odstępu alarmu przedniego jest utrzymywane, nawet jeśli zapłon zostanie wyłączony. W centrum komunikatów wyświetlany jest komunikat FORWARD ALERT (ALARM O PRZESZKODZIE PRZED POJAZDEM). ZAAWANSOWANY UKŁAD WSPOMAGANIA SIŁY AWARYJNEGO HAMOWANIA System może nie zareagować na powoli poruszające się pojazdy i nie reaguje na pojazdy nieruchome lub poruszające się w przeciwnym kierunku. Ostrzeżenia mogą nie zostać wyświetlone, jeśli odległość od pojazdu znajdującego się z przodu jest bardzo niewielka lub w przypadku dużych ruchów kierownicy i pedałów (np. aby uniknąć kolizji). System wykorzystuje ten sam czujnik radarowy, co system ACC i funkcja alarmu o przeszkodzie przed pojazdem obowiązują te same ograniczenia efektywności. 125

126 L Inteligentny system programowania prędkości jazdy Gdy pojazd jest wyposażony w inteligentny system programowania prędkości jazdy, zaawansowany układ wspomagania siły awaryjnego hamowania jest dostępny przy prędkościach powyżej 7 km/h (5 mph) i działa nawet po wyłączeniu funkcji przedniego alarmu i inteligentnego systemu programowania prędkości jazdy. Poprawia on skuteczność hamowania awaryjnego, gdy w bezpośredniej bliskości przed pojazdem zostanie wykryty inny poruszający się pojazd. Jeśli niebezpieczeństwo kolizji wzrośnie po wyświetleniu komunikatu FORWARD ALERT (ALARM O PRZESZKODZIE PRZED POJAZDEM), włączy się zaawansowany układ wspomagania siły awaryjnego hamowania. Następuje automatyczne łagodne uruchomienie hamulców (które może być zauważalne) w przygotowaniu do gwałtownego hamowania. Jeżeli pedał hamulca zostanie potem szybko wciśnięty, następuje pełne hamowanie, nawet jeśli nacisk na pedał jest lekki. Patrz 111, WSPOMAGANIE SIŁY HAMOWANIA AWARYJNEGO (EBA). Uwaga: Skuteczność hamowania wzrośnie tylko wtedy, gdy kierowca wciśnie pedał hamulca. Gdy w układzie wystąpi usterka, w centrum komunikatów wyświetli się komunikat FORWARD ALERT UNAVAILABLE (ALARM O PRZESZKODZIE PRZED POJAZDEM NIEDOSTĘPNY). Można kontynuować jazdę i układ hamulcowy będzie działał, ale funkcja zaawansowanego układu wspomagania siły awaryjnego hamowania będzie nieaktywna. Skonsultować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi w celu naprawy usterki. INTELIGENTNY SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA System może nie zareagować na wolno poruszające się pojazdy. System nie zareaguje na zaparkowane pojazdy ani na te, które nie poruszają się w tym samym kierunku co twój pojazd. Ostrzeżenia mogą się nie wyświetlać i automatyczne hamowanie może nie uaktywnić się, jeśli odległość od poprzedzającego pojazdu jest bardzo niewielka lub jeśli ruchy kierownicy i pedałów są duże (np. System IEB (inteligentne hamowanie awaryjne) używa tego samego czujnika radarowego co inteligentny system programowania prędkości jazdy i funkcja alarmu o przeszkodzie przed pojazdem. Dotyczą go takie same ograniczenia działania, patrz 119, OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT INTELIGENTNEGO SYSTEMU PROGRAMOWANIA PRĘDKOŚCI JAZDY. Jeśli zamontowany jest inteligentny system programowania prędkości jazdy, inteligentny system awaryjnego hamowania (IEB) jest dostępny przy każdej prędkości nawet wtedy, gdy wyłączony jest inteligentny system programowania prędkości jazdy i alarm przedni. Zadaniem systemu IEB jest zmniejszenie prędkości zderzenia z poprzedzającym pojazdem o niższej prędkości, jeśli nie można uniknąć kolizji. 126

127 R Inteligentny system programowania prędkości jazdy W przypadku nieuchronnie zbliżającej się kolizji włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Jeśli nie można uniknąć kolizji, system IEB uruchomi hamulce z ciśnieniem hamowania, które może osiągnąć maksymalną wartość. Po aktywacji systemu IEB, w centrum komunikatów wyświetla się wiadomość IEB System Was Activated (uaktywniono system IEB) i system wstrzymuje działanie do czasu wyzerowania przez dealera/ autoryzowaną stację obsługi. Jeżeli czujnik radarowy jest zablokowany np. przez obfity deszcz albo śnieg lub wystąpiła usterka systemu, w centrum komunikatów wyświetla się wiadomość IEB Not Available (System IEB niedostępny). Można kontynuować jazdę i układ hamulcowy będzie działał, ale system IEB będzie nieaktywny. Jeśli nie wydaje się, aby czujnik radarowy był zablokowany, należy skonsultować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. 127

128 L Ogólne informacje na temat systemu audio/wideo ELEMENTY STERUJĄCE SYSTEMU AUDIO/WIDEO W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze należy używać systemu, ustawiać lub przeglądać go tylko wtedy, kiedy jest to bezpieczne. Długotrwałe przebywanie w strefie dźwięku o dużym natężeniu (większym niż 85 decybeli) może spowodować uszkodzenie słuchu. Ekran dotykowy. Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć system audio. Obrócić w celu ustawienia poziomu głośności. Uwaga: System audio działa przy włączonym lub wyłączonym zapłonie, jednak wyłącza się przy każdym wyłączaniu zapłonu. Jeśli jest to konieczne, system audio należy włączyć ponownie. Uwaga: Jeżeli głośność zostanie zmniejszona do zera w czasie odtwarzania płyty kompaktowej (CD), nastąpi przerwa w odtwarzaniu. Odtwarzanie zostanie wznowione po zwiększeniu głośności. Szczelina odtwarzacza CD/DVD. Odtwarzacz mieści tylko jedną płytę. Dzięki magazynowi CD do pamięci można wczytać zawartość nawet 10 płyt CD. Do magazynu płyt CD można wczytać wyłącznie płyty Compact Disc Digital Audio (CDDA). Do pamięci zapisanych płyt CD można ładować wyłącznie płyty zawierające utwory w formacie CDDA. Wsunąć płytę do czytnika, aż do wyczucia oporu. Mechanizm odtwarzacza wciągnie płytę do wnętrza czytnika. Wyszukiwanie w górę. Krótkie naciśnięcie: Aby wybrać następną zaprogramowaną stację radiową. 128

129 R Ogólne informacje na temat systemu audio/wideo Aby wybrać następną ścieżkę z danego źródła sygnału audio CD, MP3 itd. Aby wybrać następny kanał TV na liście kanałów lub następny rozdział DVD. Korzystając ze sparowanego telefonu można przewijać w górę listę połączeń lub wpisy książki telefonicznej. Długie naciśnięcie: Aby ręcznie wyszukać stację radiową w górę częstotliwości lub skanować do przodu utwór z bieżącego źródła audio. Przy aktywnym trybie ręcznego wyszukiwania, kolejne krótkie naciśnięcia będą zwiększać częstotliwość radiową w pojedynczych odstępach. Dalsze długie naciskanie uruchomi skanowanie do przodu bieżącego pasma, aż do zwolnienia przycisku. AUDIO VIDEO: nacisnąć w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do menu Audio/Video (Audio/wideo). MODE (Tryb): wielokrotne naciskanie powoduje przewijanie wszystkich źródeł sygnału audio/wideo. Wyszukiwanie w dół. Krótkie naciśnięcie: Aby wybrać poprzednią zaprogramowaną stację radiową. Aby wybrać poprzedni utwór lub zacząć od początku aktualnie odtwarzaną ścieżkę wybranego źródła audio CD, MP3 itd. Aby wybrać poprzedni kanał TV na liście kanałów lub poprzedni rozdział DVD. Korzystając ze sparowanego telefonu można przewijać w dół listę połączeń lub wpisy książki telefonicznej. Długie naciśnięcie: Aby ręcznie wyszukać stację radiową w dół częstotliwości lub przewinąć utwór z bieżącego źródła audio. Przycisk wysuwania płyty CD/DVD. Obracać, aby wyregulować głośność dowolnego źródła audio. Obracać i zwalniać, aby przewinąć: Zaprogramowane ustawienia radia. Aby wybrać poprzedni utwór lub zacząć od początku następny z wybranego źródła audio CD, MP3 itd. Nacisnąć w celu wyciszenia / anulowania wyciszenia systemu audio, jeśli nie jest zamontowany telefon ani system sterowania głosowego. Jeśli jest zamontowany telefon, patrz 157, OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU TELEFONICZNEGO. Jeśli jest zamontowany system sterowania głosem, patrz 153, KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH. USTAWIENIA DŹWIĘKU Aby wyświetlić menu ustawień audio, na ekranie Home menu (Menu główne) wybrać przycisk Audio settings (Ustawienia audio). Aby zmienić ustawienia dźwięku: 129

130 L Ogólne informacje na temat systemu audio/wideo 1. Nacisnąć przycisk ekranowy + lub -, aby ustawić poziom dźwięków o niskiej częstotliwości, poziom dźwięków o wysokiej częstotliwości oraz poziom głośności głośnika niskotonowego. Jeżeli pojazd jest wyposażony w system audio typu przestrzennego, dotknąć przycisk DPLIIx, DTS Neo:6, Meridian Trifield lub wybrać Off (Wyłącz), aby wyłączyć dźwięk przestrzenny. Uwaga: Opcje dźwięku dookólnego nie są dostępne w przypadku niektórych źródeł, gdzie tryb dźwięku dookólnego jest ustawiony automatycznie. Dopasowanie balansu lub fadera: 1. W menu Audio settings (Ustawienia audio) wybrać Balance/Fade (Balans/Fader). Dotknąć przyciski ekranowe strzałek, aby przesunąć punkt skupienia dźwięku do żądanego obszaru pojazdu. Można również dotknąć punktu skupienia dźwięku i przeciągnąć go w wybrane miejsce. Nie należy używać płyt CD lub DVD o nieregularnych kształtach, z folią chroniącą przez zarysowaniem lub z naklejonymi etykietami samoprzylepnymi. Urządzenie odtwarza płyty CD zgodne z międzynarodową specyfikacją standardu Red Book. Nie ma pewności odnośnie odtwarzania płyt CD niespełniających tych standardów. Płyty z możliwością zapisu (CD-R) lub wielokrotnego zapisu (CD-RW) mogą nie działać prawidłowo. Płyty DVD z możliwością zapisu (DVD-R lub DVD+R) mogą nie być odtwarzane prawidłowo. Płyty Dual format, dwustronne (format DVD Plus, CD-DVD) są grubsze niż normalne płyty, w związku z tym system może ich nie odtwarzać prawidłowo, możliwe jest również zablokowanie płyty. Używać wyłącznie wysokiej jakości okrągłych płyt o średnicy 12 cm (4, 7 cala). Urządzenie odtwarza płyty Compact Disc Digital Audio (CDDA) oraz utwory w formacie MP3, WMA, WAV i AAC. Odtwarzacz mieści jedną płytę CD lub DVD, natomiast do wirtualnego magazynu można załadować maksymalnie 10 płyt CD. Do wirtualnego magazynu CD można przenieść tylko płyty CDDA. ŁADOWANIE PŁYT Nie należy wkładać płyt do czytnika na siłę. 130

131 R Ogólne informacje na temat systemu audio/wideo LICENCJA Wyprodukowano z wykorzystaniem patentów nr 5, 451, 942; 5, 956, 674; 5, 974, 380; 5, 978, 762; 6, 487, 535; 7, 003, 467 oraz innych patentów USA i ogólnoświatowych uzyskanych i oczekiwanych. DTS, symbol oraz Neo:6 są zastrzeżonymi znakami handlowymi, a logo DTS Digital Surround oraz logo DTS są znakami handlowymi DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. DTS, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowano z wykorzystaniem patentów nr 5, 451, 942; 5, 956, 674; 5, 974, 380; 5, 978, 762; 6, 487, 535 oraz innych patentów USA i ogólnoświatowych uzyskanych i oczekiwanych. Symbol DTS i symbol są zarejestrowanymi znakami handlowymi, a DTS 2. 0+ Digital Out i logo DTS są znakami handlowy firmy DTS, Inc. Dotyczy to również oprogramowania. 131

132 L Ogólne informacje na temat systemu audio/wideo DivX Certified do odtwarzania wideo w formacie DivX. DivX, DivX Certified i odpowiadające logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy DivX, Inc. i są wykorzystywane na licencji. O FORMACIE DIVX VIDEO: DivX jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. Urządzenie ma oficjalny certyfikat DivX umożliwiający odtwarzanie plików wideo zapisanych w formacie DivX. Więcej informacji i oprogramowanie umożliwiające konwersję plików wideo na format DivX znajduje się na stronie O FORMACIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VOD): Urządzenie z certyfikatem DivX Certified musi zostać zarejestrowane, aby umożliwić odtwarzanie multimediów w formacie DivX Video-on-Demand (VOD). Aby wygenerować kod rejestracyjny, należy zlokalizować sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Follow the route (Jedź do), Home Menu (Menu główne) Audio Video (Audio/Wideo) TV/My video (TV/Moje wideo) Settings (Ustawienia) VOD (Wideo na żądanie). Zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy kod. To jest unikalny kod DivX. Należy zapisać ten kod i zachować w celu dalszego użycia. Przygotować kod i wejść na stronę aby wykonać proces rejestracji i uzyskać więcej informacji na temat formatu DivX VOD. Chronione przynajmniej jednym z następujących patentów USA: 7, 295, 673; 7, 460, 668; 7, 515, 710; 7, 519, 274. Technologia rozpoznawania muzyki i wideo oraz powiązane z nią dane dostarcza Gracenote. Gracenote jest standardem przemysłowym w technologii rozpoznawania muzyki i dostarczania powiązanych treści. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę Płyty CD, DVD, Blu-ray Disc oraz dane audio i wideo od Gracenote, Inc., copyright 2000 przez firmę Gracenote. Oprogramowanie Gracenote, copyright 2000 przez firmę Gracenote. Jeden lub więcej patentów będących własnością Gracenote zastosowano do tego produktu i usługi. Aby zapoznać się z niepełną listą zastosowanych patentów Gracenote, należy otworzyć stronę internetową firmy Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i logotyp Gracenote oraz logo Powered by Gracenote są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Gracenote w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. 132

133 R Ogólne informacje na temat systemu audio/wideo Tylko Japonia Ten produkt jest objęty technologią ochrony praw autorskich. Firma Rovi oraz inni właściciele praw autorskich są chronieni przez prawa patentowe Stanów Zjednoczonych oraz inne przepisy dotyczące własności intelektualnej. Używanie tej technologii ochrony praw autorskich wymaga uzyskania autoryzacji firmy Rovi. Ponadto bez specjalnej autoryzacji firmy Rovi zakres użytkowania jest ograniczony do zastosowań domowych i innych zastosowań prywatnych. Czynności inżynierii odwrotnej i dezasemblacji są zabronione. LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO GRACENOTE Niniejsza aplikacja lub urządzenie zawiera oprogramowanie z firmy Gracenote, Inc. z Emeryville, w stanie Kalifornia ( Gracenote). Oprogramowanie Gracenote ( Oprogramowanie Gracenote) umożliwia aplikacji identyfikację płyty i/lub pliku i uzyskanie informacji powiązanych z muzyką zawierających nazwę, nazwę wykonawcy, ścieżkę dźwiękową i informację o tytule ( Dane Gracenote) z serwerów sieciowych lub baz danych (łącznie, Serwery Gracenote), jak również w celu wykonania innych funkcji. Danych Gracenote można używać wyłącznie za pomocą funkcji przeznaczonych dla użytkownika końcowego tej aplikacji lub urządzenia. Użytkownik zgadza się na korzystanie z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote oraz Serwerów Gracenote tylko dla osobistych, nie komercyjnych celów. Nie jest dozwolone dołączanie, kopiowanie, przenoszenie i transmitowanie oprogramowania lub dowolnych danych Gracenote osobom trzecim. NIE JEST MOŻLIWE UŻYTKOWANIE LUB EKSPLOATACJA DANYCH GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE, LUB SERWERÓW GRACENOTE, POZA PRZYPADKAMI WYRAŹNIE DOZWOLONYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE. Należy przyjąć do wiadomości, że licencja niewyłącznego używania danych Gracenote, oprogramowania Gracenote i serwerów Gracenote zostanie anulowana, jeżeli jej postanowienia zostaną złamane. Jeżeli licencja zostanie anulowana, należy zaprzestać całkowitego użytkowania danych Gracenote, oprogramowania Gracenote i serwerów Gracenote. Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawa do danych Gracenote, oprogramowania Gracenote i serwerów Gracenote, włącznie z wszystkimi prawami własności. W żadnym przypadku firma Gracenote nie będzie obowiązana do zapłaty użytkownikowi za jakiekolwiek dostarczone przez niego informacje. Należy przyjąć do wiadomości, że Gracenote, Inc. może dochodzić swoich praw na mocy niniejszej Umowy we własnym imieniu bezpośrednio od użytkownika. 133

134 L Ogólne informacje na temat systemu audio/wideo Usługa Gracenote wykorzystuje unikatowy identyfikator do śledzenia zapytań dla celów statystycznych. Celem losowo przydzielonego identyfikatora liczbowego jest umożliwienie usłudze Gracenote zliczania zapytań, bez wiedzy o tym, kim jest użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona internetowa Gracenote Polityka Prywatności usługi Gracenote. Oprogramowanie Gracenote oraz każdy element Danych Gracenote są licencjonowane użytkownikowi w takiej formie, w jakiej użytkownik je otrzymuje. Gracenote nie przyjmuje zażaleń, ani nie udziela gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności jakichkolwiek Danych Gracenote pochodzących z Serwerów Gracenote. Gracenote zastrzega sobie prawo do usuwania danych z serwerów Gracenote lub zmiany kategorii danych z dowolnych przyczyn, które Gracenote uzna za wystarczające. Gracenote nie gwarantuje, że oprogramowanie Gracenote oraz serwery Gracenote są wolne od błędów lub, że funkcjonowanie oprogramowania Gracenote oraz serwerów Gracenote będzie odbywać się bez zakłóceń. Gracenote nie ma obowiązku zapewniania nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów danych lub kategorii, które firma Gracenote może zapewnić w przyszłości i ma prawo przerwać świadczenie swoich usług w dowolnym momencie. FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. GRACENOTE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW UZYSKANYCH W WSKUTEK UŻYCIA OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB DOWOLNEGO SERWERA GRACENOTE. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA GRACENOTE NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA USZKODZENIA ANI UTRATĘ ZYSKÓW CZY PRZYCHODÓW. Gracenote, Inc

135 R Radio ELEMENTY STEROWANIA RADIA W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze należy używać lub dostosowywać system tylko wtedy, kiedy jest to bezpieczne. Dotknąć Radio, aby wyświetlić przycisk ekranowy wyboru pasma częstotliwości AM/FM. Dotknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie pasm częstotliwości i umożliwia ich wybór. Dotknąć ponownie, aby zamknąć. Okno wyboru pasma zamyka się automatycznie po 5 sekundach bezczynności. Wyświetla informacje o bieżącej stacji. Wyszukiwanie w dół: Dotknąć, aby automatycznie przeszukiwać pasmo w dół do następnej stacji radiowej. Długie dotknięcie uaktywnia tryb wyszukiwania ręcznego. Kolejne krótkie dotknięcia będą zmniejszać częstotliwość w pojedynczych odstępach. Dalsze długie dotknięcie uruchomi skanowanie do tyłu bieżącego pasma, aż do zwolnienia przycisku ekranowego. Uwaga: Po wybraniu wyszukiwania ręcznego przez około 10 sekund nie można wybrać wyszukiwania automatycznego. Informacje: więcej informacji ze stacji radiowej. Wyszukiwanie w górę: Dotknąć, aby automatycznie przeszukiwać pasmo w górę do następnej stacji radiowej. 135

136 L Radio Długie dotknięcie uaktywnia tryb wyszukiwania ręcznego. Kolejne krótkie dotknięcia będą zwiększać częstotliwość w pojedynczych odstępach. Dalsze długie dotknięcie uruchomi skanowanie do przodu bieżącego pasma, aż do zwolnienia przycisku ekranowego. Settings (Ustawienia): dotknąć, aby wyświetlić i włączyć/wyłączyć następujące funkcje: RDS, Traffic (Informacje o ruchu drogowym), News (Wiadomości), AF oraz REG. Patrz 136, RADIOWY SYSTEM INFORMACYJNY (RDS). Station list (Lista stacji radiowych) (wyłącznie w paśmie FM): wybrać, aby wyświetlić listę stacji radiowych dostępnych w obrębie wybranego pasma. Listę można posortować według pozycji Frequency (Częstotliwości), Name (Nazw) lub PTY (muzyka pop, wiadomości, sport itp. ), wybierając odpowiedni przycisk ekranowy. Dotknąć, aby wybrać stację. Jeśli stacje są posortowane według kategorii, dotknąć wybraną kategorię, aby ją wyświetlić i wybrać odpowiednią stację. Wprowadzanie częstotliwości: wybrać, aby ręcznie wprowadzić częstotliwość stacji w bieżącym paśmie za pomocą klawiatury numerycznej wyświetlonej na ekranie. Wybrać OK lub poczekać 2 sekundy, aby radioodtwarzacz dostroił się do podanej częstotliwości. Station presets (Zaprogramowane stacje): w każdym paśmie dostępnych jest 6 przycisków programowania stacji. Dotknąć i zwolnić przycisk, aby dostroić radio do stacji zaprogramowanej dla tego przycisku. Dotknąć i przytrzymać przycisk, aby zapisać bieżącą stację jako stację zaprogramowaną dla tego przycisku (radio zostanie wyciszone na okres zapisywania stacji i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy). Za pomocą przycisków wyszukiwania na kierownicy można wybrać następną lub poprzednią zaprogramowaną stację. RADIOWY SYSTEM INFORMACYJNY (RDS) Radio jest wyposażone w system RDS (radiowy system informacyjny), który umożliwia odbieranie dodatkowych informacji za pośrednictwem fal radiowych FM. Uwaga: Nie wszystkie stacje radiowe pasma FM nadają informacje RDS. Wybrać Settings (Ustawienia), aby wyświetlić lub zmienić ustawienia RDS. Traffic/News (Informacje o ruchu drogowym/wiadomości): umożliwia wyświetlenie informacji o lokalnym ruchu drogowym lub informacji ogólnych. Regionalisation (REG) (Regionalizacja): wybrać, aby uniknąć dostrajania radia do alternatywnych stacji lokalnych o silniejszym sygnale. 136

137 R Radio Częstotliwość alternatywna (AF): wybrać, aby włączyć funkcję automatycznego dostrajania radia do alternatywnej częstotliwości stacji radiowej o mocniejszym sygnale. Funkcja ta jest przydatna w podróżach, podczas których pojazd przemieszcza się między strefami nadawania różnych nadajników. 137

138 L Radio DAB ELEMENTY STEROWANIA DAB W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze należy używać lub dostosowywać system tylko wtedy, kiedy jest to bezpieczne. Dotknąć DAB Radio, aby wyświetlić przycisk ekranowy DAB 1/2/3. Kliknąć, aby wyświetlić i wybrać pasmo radia DAB (DAB 1, 2 lub 3). Radio dostroi się do ostatnio używanego kanału w tym paśmie. Wyświetlacz pokazuje bieżący kanał, powiązaną grupę i informacje tekstowe radia DAB. Wyszukiwanie w dół: Krótkie dotknięcie spowoduje wyszukanie poprzedniego dostępnego kanału. Długie dotknięcie spowoduje wyszukanie poprzedniej dostępnej grupy. Zostanie wybrany pierwszy kanał w nowej grupie. Informacja o kanale: dotknąć, aby wyświetlić informacje tekstowe dotyczące kanału radia DAB. Wyszukiwanie w górę: Krótkie dotknięcie powoduje wyszukanie następnego dostępnego kanału. Długie dotknięcie powoduje wyszukanie następnej dostępnej grupy. Settings (Ustawienia): dotknąć, aby wyświetlić menu ustawień DAB: 138

139 R Radio DAB Options (Opcje): włączanie/wyłączanie funkcji FM Traffic i Link DAB oraz zmiana kraju radia DAB i ustawienia formatu radia DAB (na postoju). Announcements (Komunikaty): wybrać komunikat alarmowy i maksymalnie 3 inne typy komunikatów (ruch drogowy, wiadomości itp. ) z listy. Wybrane komunikaty przerwą bieżący program, gdy zostaną nadane. Channel list (Lista kanałów): dotknąć, aby wyświetlić listę dostępnych grup i kanałów. Listę można sortować według pozycji Ensemble (Grupa), Channel (Kanał), Subchannel (Podkanał) lub Category (Kategoria). Jeśli z listy zostanie wybrana Grupa, zostaną wyświetlone wszystkie kanały w niej dostępne. Sortowanie według pozycji Subchannel (Podkanał) jest dostępne wyłącznie w przypadku, gdy bieżący kanał nadaje kanały podrzędne. Wybranie pozycji Category (Kategoria) umożliwia wyświetlenie listy odpowiadających jej kanałów przed dokonaniem wyboru. Po dokonaniu wyboru wybrać przycisk ekranowy Wstecz, aby powrócić do menu głównego DAB. Subchannel (Podkanał): jeżeli bieżący kanał nadaje kanały podrzędne, ten przycisk ekranowy jest aktywny. Wybrać, aby uwzględnić podkanały, a następnie wybrać żądany podkanał za pomocą przycisków przeszukiwania w górę/w dół. Auto-tune (Automatyczne strojenie): nacisnąć ten przycisk, aby radioodtwarzacz przeskanował wszystkie dostępne grupy/kanały radia DAB. Tę operację należy wykonać przed pierwszym użyciem radia DAB. Auto-tune (Automatyczne strojenie) jest również przydatne podczas długich podróży, ponieważ umożliwia to odbiór grup regionalnych. W trakcie automatycznego strojenia okno podręczne pokazuje postęp dostrajania radioodtwarzacza. Proces automatycznego strojenia nie ma wpływu na aktualnie zaprogramowane stacje, ale niektóre z nich mogą nie działać, jeżeli odpowiadający im kanał nie jest już dostępny (komunikat No reception (Brak odbioru)). Zaprogramowane stacje: każde pasmo radia DAB ma 6 programowanych slotów pamięci. Dotknąć przycisk pamięci i zwolnić go w celu dostrojenia do stacji zapisanej w pamięci dla tego przycisku. Dotknąć i przytrzymać przycisk, aby zapisać bieżącą stację jako stację zaprogramowaną dla tego przycisku (radio zostanie wyciszone na okres zapisywania stacji). Za pomocą przycisków wyszukiwania na kierownicy można przełączać radio na następną lub poprzednią zaprogramowaną stację. Uwaga: W przypadku próby wybrania zaprogramowanego kanału, który jest obecnie niedostępny, wyświetlony zostanie komunikat No reception (Brak odbioru). 139

140 L Radio DAB USTAWIENIA RADIA DAB W opcji Settings (ustawienia): Jeżeli funkcja Link DAB (Powiąż DAB) jest włączona, a jakość odbioru sygnału danej stacji spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu, system audio automatycznie rozpocznie wyszukiwanie stacji o tej samej nazwie w innych grupach. Gdy zostanie znaleziony alternatywny kanał lokalny, jego odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po kilku sekundach. Jeżeli kanał nie zostanie odnaleziony w ciągu kilku sekund, zostanie wyświetlony komunikat No reception (Brak odbioru). Słowo Link (Połączenie) pojawia się w górnej części ekranu po włączeniu funkcji Link DAB (Powiąż DAB). Wybrać opcję DAB country (Kraj DAB) w momencie przekraczania granicy innego państwa. Przewinąć opcje krajów i wybrać odpowiedni kraj. Spowoduje to wyświetlenie monitu automatycznego dostrajania. Uwaga: Ta opcja jest nieaktywna, gdy pojazd jest w ruchu. Wybrać opcję DAB format (Format DAB) w przypadku wjazdu do regionu, w którym obowiązuje inne pasmo radia cyfrowego. Dostępne są następujące formaty: Band L. Band III Band L i Band III L Band Canada L Band Canada i Band III Spowoduje to wyświetlenie monitu automatycznego dostrajania. GRUPY W przeciwieństwie do radia AM/FM, radio DAB nadaje kilka kanałów/stacji na jednej częstotliwości. Zestaw kanałów nazywany jest grupą. Niektóre kanały w grupie mogą posiadać podkanały, oferujące kilka opcji słuchania. Jeżeli odbiór zostanie przerwany podczas ruchu pojazdu, pojazd może znajdować się poza zakresem grupy. Aby stworzyć nową listę grup, wybrać opcję Auto-tune (Automatyczne strojenie). 140

141 R Przenośne urządzenia multimedialne ELEMENTY STERUJĄCE PRZENOŚNYMI URZĄDZENIAMI MULTIMEDIALNYMI Podczas jazdy nie wolno ustawiać podstawowych elementów sterowania systemu audio ani dopuścić, aby system rozpraszał uwagę kierowcy. My Music (Muzyka) obejmuje odtwarzacze CD, urządzenia ipod, USB, AUX i oraz bezprzewodowe Bluetooth. Pełny system informacyjno-rozrywkowy obejmuje również zapisane płyty CD. Dotknąć My music (Moja muzyka), aby wyświetlić przycisk ekranowy Source (Źródło). Wybrać opcję. Uwaga: Jakość dźwięku oraz poziomy głośności udostępniane przez urządzenia podłączone do gniazda urządzeń dodatkowych mogą się znacznie różnić. Wyświetla informacje o bieżącym utworze, włącznie z upływającym czasem. Niektóre z tych informacji są również wyświetlane w zestawie wskaźników. Uwaga: Informacje wyświetlane są tylko w przypadku podłączonych urządzeń, które obsługują identyfikatory w standardzie ID3. 141

142 L Przenośne urządzenia multimedialne 3. Settings (Ustawienia): wybrać, aby włączyć lub wyłączyć odbieranie komunikatów o ruchu drogowym oraz wiadomości. Dodatkowo, dla plików multimedialnych nagranych w formacie MP3, możliwe jest wybranie kilku pozycji z listy, które są pomijane przy użyciu strzałek strona w górę/w dół podczas poruszania się po liście. Track list (Lista ścieżek): wybrać tę opcję, aby wyświetlić listę utworów dla bieżącej płyty CD lub zapisanych płyt CD. Wybrać utwór, aby rozpocząć odtwarzanie. Browse (Przeglądaj): dostępny tylko w trybach ipod, USB i zapisanych płyt CD. Wybrać, aby wyświetlić zawartość podłączonego urządzenia, która jest wyświetlana zgodnie ze strukturą plików urządzenia. Wybrać plik, aby rozpocząć odtwarzanie (widok przeglądania zostanie zachowany). Wybrać folder lub podfolder, aby przejrzeć jego zawartość. Dotknąć przycisku ekranowego Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniej strony. Uwaga: Po podłączeniu telefonu iphone kablem USB, który umożliwia odtwarzanie dźwięku lub ładowanie telefonu, dźwięk urządzeń bezprzewodowych Bluetooth jest odłączany. Upload (Wczytaj): ma zastosowanie wyłącznie w menu magazynu CD. Wybrać, aby wyświetlić i zarządzać płytami CD załadowanymi do pamięci płyt CD. Wybrać przycisk Upload (Wczytaj) obok pustego gniazda, aby wczytać bieżącą płytę CD. Dostępnych jest 10 gniazd. Jeżeli pamięć zapisanej płyty CD jest pełna, wybrać opcję Replace (Zastąp), aby nadpisać pliki znajdujące się na płycie CD. W każdym przypadku pojawia się okno podręczne, które umożliwia potwierdzenie wyboru. Wybrać Yes (Tak), aby przejść dalej. Uwaga: Czas ładowania jest zależny od zawartości. Zostanie wyświetlony procentowy postęp. Podczas ładowania płyty można wybierać inne funkcje. Pomijanie/skanowanie do przodu: Dotknąć i zwolnić, aby przewinąć do następnego utworu. Dotknąć i przytrzymać, aby przewinąć do przodu bieżący utwór. Odtwarzanie zostanie wznowione po zwolnieniu tego przycisku ekranowego. Powtarzanie. W trybie CD: Dotknąć i zwolnić, aby powtarzać bieżący utwór do czasu anulowania trybu powtarzania. Repeat track (Powtórz utwór) pojawi się na ekranie. Dotknąć i zwolnić ponownie, aby powtarzać ciągle bieżącą zapisaną płytę CD (lub folder w przypadku płyt MP3) do czasu anulowania trybu powtarzania. Wyświetlony zostanie komunikat Repeat disc (Ponownie odtwórz płytę) lub Repeat folder (Ponownie odtwórz folder). 142

143 R Przenośne urządzenia multimedialne Dotknąć i zwolnić po raz trzeci, aby anulować tryb powtarzania. Uwaga: Wybranie opcji Shuffle (Losowo) spowoduje anulowanie trybu powtarzania. Można jednak włączyć opcję Repeat track (Powtórz ścieżkę), gdy tryb losowego odtwarzania jest aktywny (spowoduje to anulowanie włączonego poprzednio trybu odtwarzania losowego). W trybie urządzenia USB lub ipod: Wybrać, aby powtórzyć bieżący utwór. Wybrać ponownie, aby powtarzać bieżący folder (USB) lub anulować tryb powtarzania (ipod). Wybrać ponownie, aby anulować tryb powtarzania w trybie USB. Uwaga: Tryb powtarzania nie jest dostępny w przypadku urządzeń wykorzystujących bezprzewodową technologię Bluetooth. Uwaga: Wybór trybu Shuffle (Losowo) spowoduje anulowanie trybu powtarzania. Pause/Play (Wstrzymaj/odtwarzaj): umożliwia wstrzymanie odtwarzania. Ponownie wybrać, aby wznowić odtwarzanie. Information (Informacje): więcej informacji na temat bieżącej ścieżki. Shuffle (Odtwarzanie w kolejności losowej): Nacisnąć jeden raz, aby odtwarzać losowo utwory z bieżącej płyty CD, folderu MP3, folderu USB lub listy odtwarzania ipoda. Wyświetlony zostanie komunikat Shuffle (Odtwarzanie w kolejności losowej). Dotknąć i zwolnić ponownie, aby odtwarzać losowo utwory z płyty CD, płyty MP3, foldery pamięci USB, utwory na urządzeniu przenośnym lub utwory załadowane do pamięci płyt CD. Wyświetlony zostanie komunikat Shuffle all (Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej). Dotknąć i zwolnić ponownie, aby anulować tryb losowy. Uwaga: Tryb odtwarzania losowego nie jest dostępny w przypadku urządzeń wykorzystujących bezprzewodową technologię Bluetooth. Pomijanie/skanowanie do tyłu: Dotknąć i zwolnić w ciągu pierwszych 3 sekund odtwarzania utworu, aby przewinąć do poprzedniego utworu. Dotknąć i zwolnić po pierwszych 3 sekundach odtwarzania utworu, aby przewinąć na początek bieżącego utworu. Dotknąć i przytrzymać, aby przewinąć do tyłu przez bieżący utwór. POŁĄCZENIA PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH Przenośne urządzenia multimedialne można podłączać do gniazda mediów znajdującego się w schowku. Pasażerowie zajmujący tylne fotele mogą podłączyć urządzenia, korzystając z tylnej części środkowej konsoli. Zgodne urządzenia przenośne to: 143

144 L Przenośne urządzenia multimedialne Urządzenia pamięci masowej USB (np. karta pamięci). Urządzenia muszą obsługiwać format plików FAT lub FAT32. Urządzenia ipod (ipod Classic, ipod Touch, iphone i ipod Nano są obsługiwane nie można jednak zagwarantować pełnej funkcjonalności starszych urządzeń). Nie można zagwarantować funkcjonalności urządzenia ipod Shuffle. Urządzenia zewnętrzne (osobisty odtwarzacz audio, odtwarzacze MP3, wszystkie urządzenia ipod). Uwaga: Za pomocą ekranu dotykowego nie można sterować urządzeniami zewnętrznymi. W przypadku podłączenia urządzenia ipod, urządzenia pamięci masowej lub urządzenia wykorzystującego bezprzewodową technologię Bluetooth do obsługi i wyszukiwania urządzenia należy używać ekranu dotykowego. Wiele elementów sterowania jest podobnych do przycisków sterujących odtwarzaniem płyt CD. Przed wyjściem z pojazdu należy odłączyć ipoda. Niezastosowanie powyższego zalecenia może spowodować rozładowanie baterii ipoda. Uwaga: System audio odtwarza pliki MP3, WMA i AAC. W celu uzyskania najwyższej jakości odtwarzanego dźwięku zaleca się stosowanie kompresji bezstratnej dla wszystkich plików medialnych w urządzeniach USB lub ipod. W przypadku niespełnienia tego zalecenia skompresowane pliki powinny posiadać minimalną szybkość transmisji bitów wynoszącą 192 kbps (zdecydowanie zaleca się wyższą szybkość transmisji bitów). Uwaga: ipod jest znakiem handlowym firmy Apple Computer Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Uwaga: Niektóre odtwarzacze MP3 mają własny system plików, który nie jest obsługiwany przez ten system. Aby używać odtwarzacza MP3, należy go skonfigurować w trybie urządzenia wymiennego USB lub urządzenia pamięci masowej. Można odtwarzać tylko te utwory muzyczne, które zostały dodane do urządzenia w tym trybie. Lista kompatybilnych urządzeń wykorzystujących bezprzewodową technologię Bluetooth znajduje się na stronie internetowej Znajdujące się na liście urządzenia wykorzystujące bezprzewodową technologię Bluetooth sprawdzono pod kątem kompatybilności. Sprawność działania będzie się różnić, w zależności od wersji oprogramowania urządzenia oraz stanu baterii. Gwarancji na te urządzenia udzielają ich producenci, a nie firma Jaguar Land Rover Limited. 144

145 R Przenośne urządzenia multimedialne PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Zaleca się zawsze zakładać gumową zaślepkę, gdy urządzenie przenośne nie jest podłączone. Zapobiegnie to uszkodzeniu gniazda. Osłona nie jest wodoszczelna. Przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia do systemu audio pojazdu należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją producenta. Upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne i spełnia wszelkie wymogi podane w instrukcjach podłączania i obsługi. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia systemu audio pojazdu lub urządzenia dodatkowego. Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazda. Gniazda USB. Gniazdo dla urządzeń AUX 3, 5 mm. Do gniazda USB można podłączać wyłącznie urządzenia audio. Uwaga: Do podłączenia urządzenia do gniazda USB należy użyć przewodu dostarczonego z urządzeniem. Uwaga: Nie można stosować rozdzielaczy USB w celu podłączania więcej niż jednego urządzenia USB do systemu audio. Uwaga: Urządzenia podłączone do gniazd USB są ładowane, jednak całkowicie rozładowane urządzenia nie będą odtwarzać. Uwaga: W niektórych przypadkach, gdy urządzenie iphone jest podłączone za pomocą kabla USB umożliwiającego odtwarzanie muzyki, a jednocześnie do urządzenia wykorzystującego bezprzewodową technologię Bluetooth dla innych opcji telefonu, dźwięk będzie przesyłany wyłącznie przez ostatnio użyte gniazdo. Na przykład, gdy urządzenie z technologią bezprzewodową Bluetooth jest ostatnim urządzeniem połączonym z urządzeniem iphone, a przewód typu ipod jest podłączony, nie będzie przez niego przesyłany dźwięk do głośników. Nazwa i czas trwania ścieżki dźwiękowej będą nadal widniały na wyświetlaczu. Dźwięk audio będzie przesyłany do głośników tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze tryb audio na urządzeniu z technologia bezprzewodową Bluetooth. Aby rozwiązać ten problem należy odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB urządzenia lub otworzyć w urządzeniu iphone aplikację ipod, wybrać ikonę Bluetooth, a następnie opcję Dock Connector w wyświetlonym oknie podręcznym. Po podłączeniu ipoda odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zostało zakończone, pod warunkiem dobrego poziomu naładowania baterii ipoda. 145

146 L Przenośne urządzenia multimedialne Uwaga: Opcje takie jak Repeat (Powtarzanie) i Mix (Mieszanie) odnoszą się wyłącznie do urządzenia, które w danej chwili odtwarza dźwięk. Gniazdo AUX 3, 5 mm umożliwia podłączanie dodatkowego wyposażenia do systemu audio (np. osobistego odtwarzacza stereo MP3, przenośnego urządzenia nawigacyjnego itd. Uwaga: ipod Shuffle można podłączać za pomocą gniazda AUX. ODTWARZANIE Z URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO Korzystając z urządzenia pamięci masowej USB lub zatwierdzonego urządzenia ipod, można sterować odtwarzaniem za pomocą elementów sterujących na ekranie dotykowym. Odtwarzaniem plików z urządzenia wykorzystującego bezprzewodową technologię Bluetooth można sterować za pomocą ekranu dotykowego. Niektóre elementy sterujące są jednak niedostępne. Używając jakiegokolwiek urządzenia audio podłączonego przez gniazdo AUX (urządzeń dodatkowych), odtwarzaniem należy sterować za pomocą elementów sterowania samego urządzenia. Nie należy podłączać zewnętrznego dysku twardego przez gniazdo USB. Urządzenia te nie są przeznaczone do użytkowania w pojeździe i mogą zostać uszkodzone. PODŁĄCZANIE WIELU URZĄDZEŃ Do gniazda USB można podłączać wyłącznie urządzenia audio. Urządzenia można podłączyć jednocześnie do gniazda USB i gniazda AUX, dzięki czemu możliwe będzie przełączanie pomiędzy nimi za pomocą ekranu dotykowego. Wybrać opcję ipod, USB, Bluetooth lub AUX, aby przełączać tryby. Urządzenie podłączone jako pierwsze pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie zmienione. Jeśli zostanie podłączone kolejne urządzenie, a następnie ponownie poprzednie urządzenie, odtwarzanie zostanie wznowione od momentu przerwania (tylko USB i ipod). Uwaga: Urządzenie podłączone do gniazda ipod/usb jest ładowane, jednak całkowicie rozładowane urządzenie nie będzie odtwarzać nagrań. Uwaga: Opcje takie jak Repeat (Powtarzanie) i Mix (Mieszanie) odnoszą się wyłącznie do urządzenia, które w danej chwili odtwarza dźwięk. SYNCHRONIZACJA I PODŁĄCZANIE Z POZIOMU ODTWARZACZA MEDIA PLAYER Więcej informacji na temat bezprzewodowej technologii Bluetooth można znaleźć w 158, INFORMACJE O POŁĄCZENIU BLUETOOTH. Uwaga: Proces synchronizacji i podłączania urządzenia multimedialnego z pojazdem może się różnić w zależności od typu urządzenia. 146

147 R Przenośne urządzenia multimedialne 1. Włączyć zapłon i upewnić się, że ekran dotykowy jest aktywny. Z Home menu (Menu głównego) wybrać pozycję Audio/Video (Audio/Wideo), następnie nacisnąć przycisk ekranowy My music/source (Moja muzyka/źródło). Dotknąć opcji Bluetooth. Pojawi się menu. Wybrać opcję Change device (Zmień urządzenie). Wybrać opcję Device to vehicle (Urządzenie do pojazdu). Uwaga: System pojazdu wykorzystujący bezprzewodową technologię Bluetooth może być wykryty tylko w ciągu 3 minut. Za pomocą urządzenia multimedialnego wyszukać urządzenia wykorzystujące bezprzewodową technologię Bluetooth. W niektórych urządzeniach multimedialnych określa się to jako nowe zsynchronizowane urządzenie. Dalsze informacje o obsłudze urządzenia medialnego znajdują się w jego instrukcji. Po wykryciu systemu wykorzystującego bezprzewodową technologię Bluetooth pojazdu wykonać polecenia wyświetlane na ekranie. Wybrać Yes (Tak) w odpowiednim momencie, aby potwierdzić zamiar synchronizacji urządzenia. Zarówno urządzenie, jak i pojazd zapyta o PIN (osobisty numer identyfikacyjny) W odpowiednim momencie wprowadzić kod PIN (wybrany we własnym zakresie) i nacisnąć OK, aby go zatwierdzić. Wprowadzić ten sam kod PIN do drugiego urządzenia. Po sparowaniu i podłączeniu urządzenia do systemu wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający. Nastąpi to przed wyświetleniem widoku My media (Moje media), Bluetooth. Uwaga: Niektóre urządzenia multimedialne nie łączą się automatycznie i wymagają podłączenia ręcznego z poziomu urządzenia lub za pomocą opcji Change device (Zmień urządzenie). SYNCHRONIZACJA I PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ EKRANU DOTYKOWEGO Więcej informacji na temat bezprzewodowej technologii Bluetooth można znaleźć w 158, INFORMACJE O POŁĄCZENIU BLUETOOTH. Włączyć bezprzewodowe połączenie w urządzeniu Bluetooth. Upewnić się, że pracuje ono w trybie wykrywania urządzeń Bluetooth, czasem określanym jako tryb znajdź mnie (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telefonu). Z Home menu (Menu głównego) wybrać pozycję Audio/Video (Audio/Wideo), a następnie My music/source (Moja muzyka/źródło). Wybrać opcję Vehicle to device (Pojazd do urządzenia). 147

148 L Przenośne urządzenia multimedialne 7. Zidentyfikować urządzenie na wyświetlonej liście i wybrać odpowiadającą opcję Pair and connect (Zsynchronizuj i podłącz). Uwaga: W przypadku wykrycia ponad 5 urządzeń konieczne może być użycie suwaków w celu przewinięcia całej listy. Po wyświetleniu monitu wprowadzić kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) do urządzenia. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia. Uwaga: Ze względu na czas wyszukiwania systemu bezprzewodowego Bluetooth, przed próbą wyszukania urządzeń Bluetooth zaleca się wyłączenie funkcji powrotu ekranu dotykowego do menu głównego. Ustawienie to można zmienić w menu Setup (Konfiguracja), Screen (Ekran), Time out home (Czas do powrotu do menu głównego). Wybrać Disconnect (Odłącz). Wyświetlone zostanie okno potwierdzające, a następnie pojawi się opcja Search new (Wyszukaj nowe) lub możliwość wyboru innego urządzenia z listy zsynchronizowanych urządzeń. ZMIANA/ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA 1. 148

149 R Telewizja ELEMENTY STERUJĄCE TELEWIZJĄ W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze należy używać systemu, dostosowywać lub przeglądać go tylko wtedy, kiedy jest to bezpieczne. Dotknąć TV/My video (TV/moje wideo), aby wyświetlić przycisk ekranowy Source (Źródło). Dotknąć Source (Źródło), aby wybrać pasmo TV/źródło sygnału wideo. Wybrać tryb cyfrowy (DTV 1 lub DTV 2 - Digital [DTV 2-Cyfrowy]) lub analogowy (TV - Analogue [TV - analogowy]) odbioru sygnału TV, odtwarzania zawartości płyt CD/DVD, pamięci USB lub urządzenia ipod. Przy przełączaniu pomiędzy pasmami analogowymi i cyfrowymi będzie wyświetlany ostatnio odbierany kanał z danego pasma. Przy przełączaniu pomiędzy pasmami cyfrowymi będzie wyświetlany bieżący kanał. Uwaga: Po 5 sekundach bezczynności menu TV/My video (TV/Moje wideo) zostanie zamknięte. 149

150 L Telewizja 2. Ekran podglądu programu TV: dotknąć, aby wybrać tryb pełnego ekranu. Ponownie dotknąć krótko ekran, aby wyświetlić elementy sterowania oraz informacje elektronicznego przewodnika po programach (EPG) w dowolnej chwili. Aby powrócić do trybu podglądu, dotknąć i przytrzymać widok pełnoekranowy. Wyszukiwanie w dół: umożliwia wyświetlenie poprzedniego kanału na liście kanałów TV. Wyszukiwanie w górę: umożliwia wyświetlenie następnego kanału na liście kanałów TV. Settings (Ustawienia): wybrać, aby włączyć lub wyłączyć komunikaty drogowe i informacyjne, aby wybrać telewizję analogową lub, jeżeli to konieczne, aby wybrać format telewizji analogowej innego kraju, przez który przebiega podróż. Uwaga: Zmiana kraju nie ma wpływu na odbiór telewizji cyfrowej. Channel list (Lista kanałów): wybrać, aby wyświetlić alfabetyczną listę wszystkich aktualnie dostępnych kanałów TV. Wyświetlany jest mały podgląd bieżącego kanału i nazwa programu. Dotknąć kanał na liście, aby zmienić podgląd i nazwę na nowy kanał. Dotknąć okno podglądu, aby wyświetlić dany kanał. Uwaga: Ponieważ system TV ciągle sprawdza dostępność kanałów możliwe jest, że kanał jest na liście, ale w rzeczywistości jest niedostępny (np. w czasie jazdy przez regiony różnych nadajników). Uwaga: Po zmianie formatu kraju lista kanałów będzie pusta, dopóki system nie przeskanuje co najmniej jeden raz wszystkich kanałów. Programowanie kanałów TV: Dotknąć i przytrzymać w celu zapisania bieżącego kanału jako zaprogramowanego. Nazwa kanału będzie wtedy wyświetlana na przycisku ekranowym. Dotknąć krótko, aby wybrać kanał zaprogramowany dla tego przycisku programowania. Uwaga: Zapisane programy zawierają informacje identyfikujące kraj, w którym programy zostały zapisane. Po wybraniu zapisanego wcześniej programu, zostanie ustawiony format telewizji kraju, w którym program został zapisany. Ponieważ formaty telewizji analogowej są różne w różnych krajach, może to spowodować sytuację, w której lista kanałów analogowych będzie pusta. Aby uzyskać informacje dotyczące używania elementów sterowania audio/wideo systemu audio i kierownicy, Patrz 128, ELEMENTY STERUJĄCE SYSTEMU AUDIO/WIDEO. 150

151 R Odtwarzacz wideo ELEMENTY STERUJĄCE ODTWARZACZEM WIDEO Podczas jazdy nie wolno ustawiać podstawowych elementów sterowania systemu audio ani dopuścić, aby system rozpraszał uwagę kierowcy. Dotknąć, aby wyświetlić i wybrać płytę DVD lub inne źródła sygnału wideo (CD/USB), jeżeli są dostępne. Zostanie wyświetlona wybrana opcja. Ekran poglądowy z informacjami dotyczącymi wideo: kliknąć, aby włączyć tryb pełnoekranowy. Ponownie dotknąć krótko ekran w dowolnej chwili, aby wyświetlić elementy sterowania. Settings (Ustawienia): zależnie od specyfikacji materiału wideo, dostępne są 3 podmenu z ustawieniami: Options (Opcje), VOD (Video On Demand) i Audio settings (Ustawienia dźwięku). Funkcja VOD umożliwia odtwarzanie plików DivX VOD z urządzenia multimedialnego wideo. Po dotknięciu przycisku ekranowego VOD zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy kod rejestracyjny. Odtwarzacz musi być również zarejestrowany z DivX. Patrz 131, LICENCJA. 151

152 L Odtwarzacz wideo 4. Tools (Narzędzia): dostępne są następujące opcje: GOTO (PRZEJDŹ): Menu GOTO (PRZEJDŹ) umożliwia przejście do określonych części materiału wideo według pozycji Chapter (Rozdział) lub Title number (Numer tytułu). Subtitles (Napisy). Angle (Ujęcie). Top menu (Menu nadrzędne). Menu: wybrać, aby wyświetlić menu Video (Wideo). Na niektórych ekranach może zostać zastąpiony przez przycisk ekranowy Browse (Przeglądaj). Wyszukiwanie w górę: wybrać, aby wyświetlić następny rozdział płyty DVD lub przewinąć pliki materiałów wideo. Wybrać, aby wstępnie wstrzymać odtwarzanie. Drugie dotknięcie zatrzyma i wyzeruje DVD. Wybrać, aby uruchomić/wznowić odtwarzanie. Wyszukiwanie w dół: wybrać, aby wyświetlić poprzedni rozdział płyty DVD lub przewinąć pliki materiałów wideo. WIDOK PEŁNOEKRANOWY Gdy zostanie wybrany tryb pełnoekranowy, elementy sterowania wyszukiwania działają tak samo, jak w trybie podglądu. Nacisnąć odpowiedni przycisk ekranowy, aby wybrać format 4:3, 16:9 lub opcję Zoom (Powiększenie) w celu powiększenia obrazu. BLOKOWANIE ODTWARZACZA WIDEO PODCZAS JAZDY Gdy pojazd jest w ruchu, obraz wideo jest automatycznie blokowany. Na ekranie dotykowym wyświetlany jest ekran TV/My video (TV/Moje wideo), któremu towarzyszy odpowiedni komunikat ostrzegawczy. 152

153 R System rozpoznawania poleceń głosowych KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH Uwaga: System rozpoznawania poleceń głosowych został opracowany tak, aby rozpoznawać polecenia wypowiadanie w różnych językach. Mimo to firma Jaguar nie może zagwarantować, że system będzie prawidłowo rozpoznawał wszystkie grupy akcentów występujące w danym języku. Prosimy przeprowadzić rozmowę z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi na temat przetestowania systemu rozpoznawania mowy pod względem zgodności z konkretną grupą akcentową. Przycisk systemu rozpoznawania poleceń głosowych: nacisnąć krótko, aby rozpocząć sesję systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Na ekranie dotykowym pojawi się okno podręczne. Nacisnąć i przytrzymać w celu anulowania sesji systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Uwaga: Nacisnąć krótko przycisk systemu rozpoznawania poleceń głosowych w trakcie sesji systemu głosowego, aby przerwać odpowiedzi dźwiękowe Poczekać na sygnał dźwiękowy przed podaniem następnego polecenia. Ikona systemu rozpoznawania poleceń głosowych: sygnalizuje dostępność polecenia. Poczekać na pojawienie się symbolu i sygnału dźwiękowego przed użyciem polecenia. 153

154 L System rozpoznawania poleceń głosowych 3. Lista poleceń: pojawia się na nowym panelu, zapewniając informacje zwrotne i dostępne polecenia na każdym etapie sesji systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Wypowiedzieć dostępne polecenie. Uwaga: Ponieważ polecenia zostają wyświetlone, zanim system jest gotowy do pracy, ważne jest aby przed użyciem polecenia odczekać chwilę, aż symbol systemu zostanie wyświetlony obok odpowiedniego polecenia. Po wyświetleniu powiedzieć Cancel (Anuluj), aby anulować bieżącą sesję rozpoznawania poleceń głosowych. Po wyświetleniu powiedzieć Help (Pomoc), aby uzyskać pomoc dotyczącą systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Uwaga: Aktualnie wybrany użytkownik (User 1 lub User 2) jest identyfikowany w dolnej części listy poleceń. Uwaga: Jeżeli polecenie jest dłuższe od dostępnego miejsca w menu, na ekranie zostanie wyświetlony znak... >. Użyć przycisków wyszukiwania na kole kierownicy, aby pokazać cały wpis. SAMOUCZEK SYSTEMU ROZPOZNAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH Odsłuchiwanie samouczka podającego szczegółowe informacje na temat obsługi systemu rozpoznawania poleceń głosowych: 1. Nacisnąć przycisk obsługi głosowej, aby rozpocząć sesję obsługi głosowej. Poczekać na sygnał dźwiękowy, następnie powiedzieć Voice tutorial (Samouczek systemu rozpoznawania poleceń głosowych). Samouczek można również uruchomić za pośrednictwem ekranu dotykowego w następujący sposób: 1. Wybrać Setup (Konfiguracja) w Home menu (Menu głównym) ekranu dotykowego. Wybrać Voice (Polecenia głosowe) w menu Setup (Konfiguracja). Wybrać Operating guide (Podręcznik obsługi) w menu ustawień systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Wybrać Voice tutorial (Samouczek systemu rozpoznawania poleceń głosowych). Sesję samouczka systemu rozpoznawania poleceń głosowych można w dowolnej chwili przerwać. W tym celu należy dotknąć okno podręczne lub nacisnąć i przytrzymać przycisk systemu rozpoznawania poleceń głosowych. UCZENIE SYSTEMU ROZPOZNAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH Ta funkcja została zaprojektowana w celu umożliwienia lepszego rozpoznawania charakterystyki głosowej użytkownika, gdy uczenie zostanie ukończone. Procedura uczenia systemu głosowego: 1. Wybrać pozycję Setup (Konfiguracja) w menu głównym Home. 154

155 R System rozpoznawania poleceń głosowych 3. Wybrać Voice training (Uczenie systemu rozpoznawania poleceń głosowych) w menu ustawień systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Wybrać opcję User 1 (Użytkownik 1) lub User 2 (Użytkownik 2), aby rozpocząć uczenie systemu. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz ze wskazówkami głosowymi. Sesję uczenia systemu rozpoznawania poleceń głosowych można w dowolnej chwili przerwać, w tym celu należy dotknąć okno podręczne lub nacisnąć i przytrzymać przycisk systemu rozpoznawania poleceń głosowych. ZNACZNIKI GŁOSOWE Znaczniki głosowe umożliwiają użytkownikowi personalizację systemu rozpoznawania poleceń głosowych, dzięki czemu można wywołać punkt docelowy systemu nawigacji, numer telefonu lub kanał radiowy za pomocą prostej nazwy. Dodawanie znacznika głosowego: 1. Poczekać na sygnał dźwiękowy, następnie powiedzieć Phone (Telefon), Navigation (Nawigacja) lub Radio (Radio). Powiedzieć Store voicetag (Zapisz znacznik głosowy). Znacznikami głosowymi można także zarządzać przez ekran dotykowy w następujący sposób: 1. Wybrać pozycję Głos z menu Konfiguracja. Wybrać Voicetags (Znaczniki głosowe) w menu ustawień systemu rozpoznawania poleceń głosowych. Wybrać system, który ma zostać uruchomiony znacznikiem głosowym (Phone [Telefon], Navigation [Nawigacja] lub Radio). POLECENIA GŁOSOWE DOTYCZĄCE PUNKTÓW POI SYSTEMU NAWIGACJI Aby zażądać wyświetlania identyfikatorów punktów zainteresowania (POI) na ekranie nawigacji, nacisnąć przycisk rozpoznawania poleceń głosowych i bez opóźnień powiedzieć Navigation (Nawigacja) i wymienić jedną z następujących kategorii POI: Petrol station (Stacja paliw) lub Petrol (Paliwo). Parking (Miejsce parkingowe) lub Car park (Parking). Jaguar (Dealer firmy Jaguar). Hospital (Szpital). Golf course (Pole golfowe). Tourist information (Informacja turystyczna). Restaurant (Restauracja) lub I'm hungry (Jestem głodny). Shopping centre (Centrum handlowe). Hotel. Motorway service (Stacja obsługi przy autostradzie). Town centre (Centrum miasta). 155

156 L System rozpoznawania poleceń głosowych Należy wypowiedzieć pełną komendę bez opóźnienia. Ikony będą się pojawiać na ekranie nawigacji wskazując położenie żądanego punktu zainteresowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów POI, patrz 174, KATEGORIE I PODKATEGORIE. 156

157 R Telefon OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU TELEFONICZNEGO 1. Change phone (Zmień telefon): dotknąć, aby wyszukać nowy telefon lub zmienić na inny sparowany telefon. Last 10 (10 ostatnich): dostęp do 10 ostatnich wybranych, odebranych i nieodebranych połączeń. Phonebook (Spis telefonów): wybrać w celu uzyskania dostępu do pobranego spisu telefonów. Digit dial (Wybieranie cyfrowe): wybrać, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną. Dotknąć i przytrzymać, aby odsłuchać pocztę głosową. Wyświetlacz stanu: wyświetla nazwę abonenta i/lub wybrany numer oraz czas trwania rozmowy. Ikony nawiązywania i kończenia połączeń: dotknąć, aby wysłać/odebrać lub zakończyć/odrzucić połączenie. Settings (Ustawienia): dostęp do konfiguracji poczty głosowej, opcji odbierania i opcji telefonu. Mute microphone (Wycisz mikrofon): wybrać, aby włączyć tryb prywatny. Przy włączonym trybie prywatnym rozmówca nie będzie słyszał rozmowy. Auto reject (Automatyczne odrzucanie): kiedy ta funkcja jest aktywna, wszelkie połączenia przychodzące zostaną odrzucone lub przekierowane na pocztę głosową (w zależności od ustawień telefonu komórkowego). Use handset (Użyj telefonu): wybrać, aby przełączyć połączenie na telefon komórkowy. Delete (Usuń): dotknąć, aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę i przytrzymać, aby usunąć cały wprowadzony numer. 157

158 L Telefon Przycisk PHONE (Telefon): nacisnąć w celu skorzystania ze skrótu do menu Phone (Telefon) ekranu dotykowego (dotyczy tylko telefonów z bezprzewodową technologią Bluetooth). Patrz 294, ELEMENTY STEROWANIA. INFORMACJE O POŁĄCZENIU BLUETOOTH Bluetooth jest nazwą technologii łączności radiowej krótkiego zasięgu, która umożliwia bezprzewodową komunikację urządzeń elektronicznych. System Jaguar Telephone obsługuje standardy Bluetooth Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) i Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Uwaga: Profile HFP i A2DP/AVRCP mogą być używane niezależnie, więc telefon może być podłączony za pomocą jednego z nich, a urządzenie multimedialne za pomocą drugiego. Przed użyciem systemu telefonicznego pojazdu, urządzenie użytkownika wykorzystujące bezprzewodową technologię Bluetooth musi zostać sparowane i podłączone. Jest to wykonywane jedną z dwóch metod; przez telefon do pojazdu oraz z menu ekranu dotykowego do telefonu. Jeżeli jedna metoda nie działa, należy spróbować innej. Za każdym razem po włączeniu zapłonu system podejmuje próbę połączenia się z ostatnio podłączonym telefonem. Właściwości techniczne telefonów komórkowych (dźwięk, pogłos) różnią się w zależności od modeli, dlatego dostosowanie systemu pojazdu w celu zapewnienia optymalnego działania systemu audio może potrwać kilka sekund. Aby to osiągnąć, niezbędne może być lekkie zredukowanie poziomu głośności w pojeździe oraz prędkości wentylatorów. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA TELEFONU Wyłączać telefon w miejscach zagrożonych wybuchem. Obejmuje to stacje paliw, magazyny paliw lub zakłady chemiczne, a także miejsca, gdzie w powietrzu znajdują się opary paliwa, chemikalia lub pył metalowy. Zawsze odpowiednio zabezpieczyć telefon na czas jazdy. Włączony telefon może zakłócić działanie rozrusznika serca lub aparatu słuchowego. Należy zasięgnąć opinii lekarza lub producenta, czy tego typu urządzenia stosowane przez kierowcę lub pasażera są wystarczająco zabezpieczone przed zakłóceniami fal o wysokiej częstotliwości. Health Industry Manufacturers Association zaleca zachowanie minimalnej odległości 15 centymetrów między anteną telefonu bezprzewodowego a rozrusznikiem serca, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z wynikami niezależnych badań, a także z zaleceniami Wireless Technology Research. 158

159 R Telefon ZGODNOŚĆ TELEFONU Lista zgodnych telefonów znajduje się w części Owner oficjalnej strony internetowej firmy Jaguar, dostępnej pod adresem Uwaga: Znajdujące się na liście urządzenia wykorzystujące bezprzewodową technologię Bluetooth sprawdzono pod kątem kompatybilności z pojazdami marki Jaguar. Efektywność działania będzie różna, w zależności od wersji oprogramowania telefonu, stanu baterii, siły sygnału oraz operatora sieci komórkowej. Gwarancji na te telefony udzielają ich producenci, a nie firma Jaguar Land Rover Limited. SYNCHRONIZACJA I PODŁĄCZANIE Z POZIOMU TELEFONU Uwaga: Proces parowania i połączenia telefonu z pojazdem będzie inny w zależności od typu użytego telefonu komórkowego. Włączyć zapłon i upewnić się, czy ekran dotykowy jest aktywny. W menu głównym Home wybrać Phone (Telefon). Wybrać opcję Search new (Wyszukaj nowe). Uwaga: Bezprzewodowa technologia pojazdu jest wykrywalna tylko przez 3 minuty. Za pomocą telefonu komórkowego wyszukać urządzenia wykorzystujące bezprzewodową technologię Bluetooth. W niektórych telefonach określa się to jako nowe zsynchronizowane urządzenie. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi telefonu. Po wykryciu systemu Bluetooth pojazdu wykonać polecenia wyświetlane na ekranie. Telefon lub system pojazdu zapyta o PIN (osobisty numer identyfikacyjny). W odpowiednim momencie wprowadzić kod PIN (wybrany we własnym zakresie) i nacisnąć OK, aby go zatwierdzić. Po synchronizacji i podłączeniu telefonu do systemu wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający przed wyświetleniem ekranu Digit Dial (Klawiatura numeryczna). Uwaga: Aby umożliwić automatyczne skojarzenie urządzenia z bezprzewodowym systemem Bluetooth, niektóre telefony komórkowe wymagają ustawienia opcji urządzenia autoryzowanego lub zaufanego. Zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, aby uzyskać więcej informacji. 159

160 L Telefon SYNCHRONIZACJA I PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ EKRANU DOTYKOWEGO 1. Włączyć bezprzewodowe połączenie Bluetooth w telefonie. Upewnić się, że telefon pracuje w trybie wykrywania sieci Bluetooth, czasem określanym jako tryb znajdź mnie (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telefonu). Następnie należy odszukać telefon na wyświetlonej liście i wybrać jego opcję Połącz w parę i podłącz. Uwaga: W przypadku wykrycia ponad 5 telefonów konieczne może być użycie suwaków w celu przewinięcia całej listy. Gdy pojawi się monit, wprowadzić kod PIN do telefonu. Po połączeniu w parę i podłączeniu telefonu do systemu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, a następnie wyświetli się ekran z klawiaturą numeryczną. Ustawienie to można zmienić z poziomu Home menu (Menu główne), Setup (Konfiguracja), Screen (Ekran). ZMIANA PODŁĄCZONEGO TELEFONU W ten sam sposób z pojazdem można sparować maksymalnie 10 telefonów. Mimo to, w tym samym czasie tylko jeden może być podłączony i używany jako telefon. Aby podłączyć do pojazdu inny zsynchronizowany telefon, należy wykonać następujące czynności: 1. W menu głównym wybrać Telefon. Wybrać opcję Change phone (Zmień telefon). Zidentyfikować i wybrać telefon z wyświetlonej listy. Po podłączeniu telefonu do systemu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, a następnie pokaże się ekran Digit Dial (Klawiatura numeryczna). IKONY SYSTEMU TELEFONICZNEGO Connect (Połącz): użyć w celu wykonania lub odebrania połączenia, jak również w celu wyświetlenia listy 10 ostatnich połączeń. Rozłącz: użyć w celu zakończenia lub odrzucania połączenia. 160

161 R Telefon Telefon nie podłączony. ELEMENTY STERUJĄCE NA KIEROWNICY Wskaźnik siły sygnału telefonu. Wskaźnik poziomu naładowania baterii telefonu. Bluetooth. Informuje o połączeniu z urządzeniem bezprzewodowym Bluetooth. Zaznaczenie: informuje o synchronizacji urządzenia bezprzewodowego Bluetooth. Poczta głosowa: nacisnąć i przytrzymać, aby wybrać zapisany numer poczty głosowej. Strzałka w górę: dotykać, aby przewijać w górę listy wykrytych telefonów, połączeń i wpisów spisu telefonów. Strzałka w dół: dotykać, aby przewijać w dół listy wykrytych telefonów, połączeń i wpisów spisu telefonów. Regulacja głośności: Włączyć, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności. Pokrętło: Włączyć, aby przewijać listy połączeń lub wpisów w spisie telefonów górę lub w dół. Nacisnąć, aby odebrać połączenie przychodzące. Nacisnąć, aby zakończyć połączenie. Nacisnąć i zwolnić, aby wybrać numer/kontakt. Nacisnąć i zwolnić, aby uzyskać dostęp do 10 ostatnich wybranych numerów. Nacisnąć i przytrzymać, aby uzyskać dostęp do spisu telefonów. GŁOŚNOŚĆ POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO Głośnością połączenia telefonicznego steruje układ regulacji głośności systemu audio. Jeśli w chwili rozpoczęcia połączenia telefonicznego jest używany system audio, jego głośność zostaje zmniejszona na czas trwania połączenia. 161

162 L Telefon SPIS TELEFONÓW Kontakty zapisane w pamięci zsynchronizowanego telefonu mogą być automatycznie załadowane do spisu telefonów pojazdu za każdym razem, gdy telefon jest podłączony do systemu. Patrz 159, ZGODNOŚĆ TELEFONU. Niektóre telefony komórkowe przechowują kontakty spisu telefonów w dwóch różnych miejscach, na karcie SIM oraz w pamięci telefonu. System pojazdu będzie miał dostęp tylko do numerów zapisanych w pamięci telefonu. Uzyskiwanie dostępu do spisu telefonów: 1. W menu Phone (Telefon) wybrać Phonebook (Spis telefonów). Za pomocą klawiatury wprowadzić literę, od której ma się rozpocząć wyszukiwanie. Wybrać opcję List (Lista), aby wyświetlić zawartość spisu telefonów. Zidentyfikować wymagany kontakt na wyświetlonej liście i dotknąć, aby rozpocząć połączenie. Jeżeli kontakt ma więcej niż jeden zapisany numer, wybrać żądany numer z listy. Uwaga: Może być konieczne użycie suwaka, aby zobaczyć całą listę. Można również wyświetlić szczegółowe dane dotyczące wybranego kontaktu, w tym celu należy nacisnąć przycisk i. Jeżeli telefon obsługuje dane o typie kontaktu, widoczna będzie ikona typu kontaktu w katalogu spisu telefonów w pojeździe. Dane są widoczne po prawej stronie każdego kontaktu i dzielą się na następujące typy: Domyślny Komórkowy Baza Praca 162

163 R System nawigacji SYSTEM NAWIGACJI Nawigowanie odbywa się na mapie, a informacje o skręcie wyświetlane są na ekranie dotykowym i mogą być uzupełniane w razie potrzeby przez wskazówki głosowe. Do określania rzeczywistego położenia pojazdu system wykorzystuje sygnały z satelitów Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS) w połączeniu z informacjami pochodzącymi z danych zapisanych na dysku twardym pojazdu. Uwaga: Dane map na twardym dysku są odpowiednie dla rynku, na który pojazd jest przeznaczony i zawierają wskazówki nawigacyjne oraz informacje tylko dla tego regionu. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania można uzyskać u lokalnego dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. Używając kombinacji tych źródeł danych, komputer nawigacji pojazdu umożliwia planowanie i śledzenie mapy trasy do żądanego punktu docelowego. Ekran dotykowy używany jest do sterowania nawigacją za pomocą menu, ekranów tekstowych i wyświetlanych map. Obsługiwać system tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Uwaga: Zamontowany w samochodzie system nawigacji nie jest wyposażony w funkcję ostrzegania przed fotoradarami. Krajowe przepisy o ruchu drogowym zawsze obowiązują. Znaki drogowe i lokalne regulacje prawne, dotyczące ruchu drogowego, zawsze mają wyższy priorytet. System nawigacji służy jedynie jako pomoc w podróży. W szczególności system nawigacji nie może służyć jako pomoc w orientacji, przy słabej widoczności. Sygnały GPS mogą być od czasu do czasu przerywane w wyniku obecności przeszkód, takich jak tunele i drogi prowadzące pod autostradami. Jednak czujniki kierunku i prędkości umieszczone w pojeździe będą minimalizować wszelkie szkodliwe oddziaływania na system nawigacji. Po ominięciu przeszkody zostanie wznowione normalne działanie. W pewnych warunkach możliwe jest, że położenie pojazdu przedstawiane na ekranie będzie błędne. Może tak się zdarzyć, gdy: Pojazd jedzie spiralną rampą w budynku. Pojazd jedzie po drodze nadziemnej lub pod nią. Dwie drogi leżą blisko siebie i są równoległe. Pojazd jest transportowany do innego miejsca docelowego. Pojazd został obrócony na obrotnicy. Akumulator pojazdu został odłączony. 163

164 L System nawigacji KORZYSTANIE Z SYSTEMU NAWIGACJI 1. W Home menu (Menu głównym) dotknąć przycisku ekranowego Navigation (Nawigacja). Można także nacisnąć przycisk NAV (Nawigacja) na tablicy rozdzielczej. Zostanie wyświetlony ekran Caution (Ostrożnie). W celu użycia skrótu do ustawienia celu podróży dotknąć Destination entry (Wprowadzanie punktu docelowego). Dotknąć Continue (Kontynuuj) na ekranie Disclaimer (Ograniczenie). Po dotknięciu przycisku Continue (Kontynuuj) na ekranie dotykowym pojawi się widok poprzednio wyświetlanej mapy. Będzie ona przedstawiać bieżące położenie pojazdu. Dotknąć przycisk ekranowy Nav menu (Menu nawigacji), aby wyświetlić ekran menu głównego. W tym miejscu użytkownik logujący się po raz pierwszy powinien skonfigurować swoje preferencje w obszarze Nav set-up (Konfiguracja systemu nawigacji). Te ustawienia będą stosowane podczas korzystania z systemu nawigacji. 164

165 R System nawigacji MENU GŁÓWNE 1. More... (Więcej): wyświetla 2 z 2 ekranów menu Nav (Nawigacja). Cancel guidance (Zatrzymaj instrukcje): anuluje instrukcje dotyczące bieżącej trasy. Destination entry (Wprowadzanie punktu docelowego): zapewnia wybór opcji przy wprowadzaniu punktu docelowego. Previous destination (Poprzedni punkt docelowy): wyświetla punkty docelowe wprowadzone poprzednio. Display/Hide POI (Wyświetl/ukryj POI): włącza i wyłącza ikony POI na mapie. Po ustawieniu punktu docelowego, logo Jaguar zostaje zastąpione przyciskiem ekranowym, który umożliwia powtórzenie ostatniej wskazówki głosowej. Route voice guidance (Wskazówki głosowe dotyczące trasy): zezwala na wyłączenie wskazówek głosowych na czas trwania bieżącej podróży. Gdy pomoc głosowa jest włączona, przycisk ekranowy jest podświetlony. 165

166 L System nawigacji 8. Skróty do szybkiego wybierania POI: umożliwiają szybkie wprowadzenie punktu docelowego lokalnego POI. Kategorie można zmieniać w menu Nav set-up (Konfiguracja nawigacji). Return to map (Do mapy): dotknięcie powoduje przejście do ekranu mapy głównej. Detour (Objazd): zezwala na objazd bieżącej trasy. Nav set-up (Konfiguracja nawigacji): ustawienia systemu nawigacji. Route options (Opcje trasy): oferuje wybór różnych opcji dla trasy. TMC (Kanał komunikatów drogowych): nie jest używany do wprowadzania punktu docelowego, ale gdy jest dostępny, dostarcza danych o warunkach drogowych i wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć na podróż. Stored locations (Zapisane lokalizacje): zarządza zapisanymi lokalizacjami. 166

167 R System nawigacji EKRAN PODZIELONEJ MAPY 1. Compass (Kompas) (zawsze pokazuje północ): nacisnąć, aby wybrać: północ na górze, kierunek jazdy na górze lub widok z lotu ptaka. Sygnał TMC (kanał informacji o warunkach drogowych): Przekreślona ikona oznacza brak odbioru sygnału. Ikona zmienia także kolor w zależności od natężenia ruchu na drodze. Next direction display (Wyświetlanie następnej zmiany kierunku): Kiedy mapa skrzyżowania została wyłączona, dotknięcie ikony przywraca jej widok. Bieżąca pozycja pojazdu i kierunek jazdy. Widok mapy z prawej strony, ustawienie skali/powiększenia. Bieżąca lokalizacja. GPS signal indicator (Wskaźnik sygnału GPS): Wskaźnik jest wyświetlany tylko w przypadku braku odbioru. Tryb ekranu. Widok mapy z lewej strony, ustawienie skali/powiększenia. Otwiera 1 z 2 ekranów menu nawigacji. Odległość/czas/ETA (Szacowany czas dojazdu do celu). Zdarzenie TMC (przeciążenie ruchu drogowego). Dotknięcie zamyka tryb skrzyżowania i węzła autostrady. Po zamknięciu pojawia się poprzednio wyświetlana mapa. 167

168 L System nawigacji AUTOMATYCZNE POWIĘKSZANIE MAPY W trybie wskazywania trasy mapa zostanie automatycznie powiększona podczas zbliżania się do skrzyżowania lub węzła autostrady. Na ekranie mapy dotknąć widok mapy z lewej strony, przycisk ekranowy skali/powiększenia. Dotknąć przycisk ekranowy Auto zoom (Automatyczne powiększenie). Kiedy automatyczne powiększenie jest włączone, ten przycisk ekranowy jest podświetlony. Uwaga: Maksymalny poziom zmniejszenia mapy jest określony przez wartość skali ustawioną przed włączeniem funkcji Auto zoom (Automatyczne powiększenie). TRYBY EKRANU Dotknąć przycisk wyboru trybu ekranu, aby wyświetlić ikony przedstawiające poszczególne tryby ekranu (opis poniżej). Dotknąć odpowiednią ikonę, aby wybrać żądany tryb ekranu. Widok pełnego ekranu. Widok podzielonego ekranu. Pokazuje kierunki skrętu na prawej połowie ekranu. Guidance screen (Ekran instrukcji): pokazuje szczegółowy widok następnego węzła autostrady lub widok skrzyżowania dróg na prawej połowie ekranu. Motorway information (Informacje o autostradzie): ten widok jest dostępny tylko podczas jazdy autostradą. Wyświetla się automatycznie, aby pokazać pozostałe zjazdy na trasie lub wszystkie zjazdy z autostrady, jeżeli nie została wprowadzona żadna trasa. Aby wyłączyć ekran instrukcji lub ekran informacji o autostradzie, postępować w następujący sposób: 1. W Nav menu (Menu nawigacji) dotknąć opcję More... (Więcej... Wybrać Nav set-up (Konfiguracja nawigacji). Dotknąć User settings (Ustawienia użytkownika). Dotknąć Guidance screen (Ekran instrukcji) lub Motorway information (Informacje o autostradzie), aby anulować wybór tej opcji. Dotknąć przycisk OK, aby potwierdzić. OBSZAR WYSZUKIWANIA Baza danych map systemu nawigacji jest podzielona według krajów lub obszarów krajów, nazywanych obszarami wyszukiwania. Podczas konfigurowania trasy punkt docelowy (lub punkt trasy) należy wprowadzać w aktualnie wybranym obszarze wyszukiwania. Przed określeniem punktu docelowego lub punktu na trasie należy wybrać właściwy obszar wyszukiwania w następujący sposób:: 1. Wybrać opcję Destination entry (Wprowadzanie celu) w głównym menu systemu nawigacji. Dotknąć przycisk More... 168

169 R System nawigacji 3. Dotknąć przycisk Search area (Obszar wyszukiwania). Przewinąć listę i wybrać 3-literowy kod odpowiadający żądanemu obszarowi docelowemu. Wybrać OK. Zostanie wyświetlone menu wprowadzania punktu docelowego, a okno informacyjne pokaże aktualnie wybrany obszar wyszukiwania. USTAWIANIE PUNKTU DOCELOWEGO 1. Po dotknięciu przycisku Agree (Akceptuj), wyświetlony zostaje początkowy ekran mapy. Następnie dotknąć Menu systemu nawigacji. W menu systemu nawigacji wybrać Destination entry (Wprowadzanie punktu docelowego). Uwaga: Przycisk wprowadzania punktu docelowego jest dostępny w menu głównym oraz w głównym widoku mapy. Na ekranie Destination (Punkt docelowy) dotknąć pozycję Address (Adres) i wprowadzić nazwę miejscowości lub kod pocztowy. Po wprowadzeniu wystarczającej liczby liter dotknąć przycisk OK (Zatwierdź) lub List (Lista), aby wyświetlić wszystkie możliwe nazwy miejscowości. W razie potrzeby użyć strzałek do przewijania znajdujących się z lewej strony listy, aby przewinąć ją w dół lub w górę. Wybrać żądaną miejscowość. Następnie wprowadzić nazwę ulicy. Po wprowadzeniu wystarczającej liczby liter dotknąć przycisk OK (Zatwierdź) lub List (Lista), aby wyświetlić wszystkie możliwe drogi. Wybrać nazwę wymaganej ulicy. Wprowadzić numer domu dla danego adresu (jeżeli jest znany), a następnie dotknąć OK, aby zatwierdzić. Jeśli numer domu nie jest znany, wybrać OK jako punkt docelowy zostanie przyjęty koniec ulicy. Zostanie wyświetlony ekran mapy pokazujący szczegóły wybranego punktu docelowego Dotknąć START, aby obliczyć domyślną szybką trasę, lub Review route (Weryfikuj trasę), aby obliczyć trasy dodatkowe. Dotknąć GO (Start), aby rozpocząć podróż. URUCHOMIENIE PODAWANIA WSKAZÓWEK Po wybraniu opcji Review rout (Przejrzyj trasę) system wytyczy trasę przejazdu. Teraz można wybrać jedną z opcji: 3 Routes (3 trasy), Change route (Zmień trasę) albo wybrać GO (Rozpocznij), aby rozpocząć podawanie wskazówek. Dotknąć przycisku 3 Routes (3 trasy), aby wyświetlić na mapie trzy różne opcje tras do wyboru. Trasy na mapie są wykreślone w 3 różnych kolorach, aby zaznaczyć każdą z tras. EcoRoute pomaga znaleźć najbardziej ekonomiczną trasę, jaka jest dostępna. Wyświetlenie 3 listków wskazuje na najbardziej ekonomiczną trasę. 169

170 L System nawigacji 2. Wybrać trasę Quick (Najszybsza), Short (Najkrótsza) lub Alt route (Alternatywna) poprzez dotknięcie odpowiedniego pola wyświetlonego z prawej strony mapy. Dotknąć przycisku Change route (Zmień trasę), a następnie Route preferences (Preferencje trasy), aby zmienić ustawienia trasy. Po dokonaniu wyboru, jeśli miało miejsce, dotknąć przycisku START. Uwaga: Gdy pojazd zbliża się do skrzyżowania, oprócz wskazówek głosowych system wyświetli na mapie okienko z powiększonym obrazem skrzyżowania. PUNKTY DO OMINIĘCIA Przy obliczaniu trasy można ustawiać i przechowywać obszar do ominięcia. W Main menu (Menu głównym) nawigacji dotknąć opcję More... Wybrać Stored locations (Zapisane lokalizacje). Wybrać opcję Avoid points (Punkty do ominięcia). Wybrać Add (Dodaj). Z menu Destination entry (Wprowadzanie celu) wybrać lokalizację obszaru do ominięcia. Dotknąć przycisku OK, aby aktywować widok, w którym można ustawić wielkość obszaru do ominięcia. Wielkość obszaru można zmieniać używając symboli + i Dotknąć przycisku OK, aby aktywować obszar do ominięcia. Dotknąć OK. Obszar do ominięcia został ustawiony i zapisany. Edycja i usuwanie obszaru do ominięcia z zapisanej listy. Z podmenu wybrać Edit (Edytuj) lub Delete (Usuń). ŁATWA TRASA W Opcjach trasy można zmieniać wartość parametru Łatwa trasa na Włączona lub Wyłączona. W przypadku ustawienia wartości Włączona tryb Łatwa trasa zmienia parametry obliczeniowe Trasy 3, aby ograniczyć do minimum: Skrzyżowania. Zakręty. Zakręty, które przecinają inne drogi. Priorytet mniejszych dróg. Złożone skrzyżowania i manewry. ZAPIS TRASY W Opcjach trasy można zmieniać wartość parametru Zapis trasy na Włączony lub Wyłączony. W przypadku ustawienia wartości On (Wł. ) 3-krotne powtórzenie zmiany od proponowanej trasy spowoduje zapisanie trasy przejazdu jako obowiązującej. Od tego momentu system będzie wytyczał trasę w taki właśnie sposób. Wybrać Usuń wszystkie, aby skasować wszystkie nauczone trasy i powrócić do ustawień standardowych. 170

171 R System nawigacji WSKAZÓWKI GŁOSOWE Aby włączyć lub wyłączyć wskazówki głosowe, utrzymując wskazywanie trasy, należy postąpić w następujący sposób: 1. Dotknąć Nav menu (Menu systemu naw. ) na ekranie nawigacji. Dotknąć przycisk ekranowy Route voice guidance (Wskazówki głosowe dotyczące trasy). Przycisk ten jest wyróżniony, kiedy aktywna jest funkcja wskazówek głosowych. ANULOWANIE WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH TRASY Aby anulować funkcję wskazówek dotyczących trasy, należy wykonać następujące czynności: 1. Dotknąć przycisku ekranowego Cancel guidance (Anuluj wskazówki). SZYBKIE WYBIERANIE POI 1. Dotknąć mapy ekranowej, aby wyświetlić dodatkowe opcje. Dotknąć przycisku ekranowego Point of interest (Punkty POI). Na ekranie zostanie wyświetlonych 6 sugerowanych kategorii, z których 5 można wybrać jako Quick POI (Szybkie wybieranie POI). Wybrać kategorię Quick POI (Szybkie wybieranie POI) lub dotknąć More... ), aby wyświetlić dalsze punkty POI. Dotknąć przycisku OK, aby zatwierdzić wybór. Zostanie wyświetlony ekran mapy z ikonami POI. Przewinąć mapę do ikony POI, następnie dotknąć Set destination (Ustaw cel), aby ustawić i obliczyć trasę. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH SYSTEMU Z Main menu (Menu głównego) nawigacji wybrać Nav set-up (Konfiguracja nawigacji). Jeżeli zostały wykonane jakiekolwiek zmiany ustawień domyślnych systemu, należy użyć tego menu do przywrócenia pierwotnych ustawień. ULUBIONE Umożliwia zarządzanie punktami docelowymi, takimi jak miejsce pracy, dom, ulubiona restauracja itd. Zapisane lokalizacje (do 400 pozycji), można zapisać w folderze, korzystając z podmenu ulubionych. Dotknąć Favourite (Ulubione). Aby zapisać ulubione, należy wybrać Add (Dodaj) z podmenu. Wybrać dowolną metodę wprowadzania celów i potwierdzić żądaną lokalizację. 171

172 L System nawigacji SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ULUBIONYCH 1. Z menu Stored locations (Zapis. lokalizacje) wybrać podmenu Favourite (Ulubione). Wybrać przycisk Edit (Edytuj) lub Delete (Usuń). Dotknąć wybraną pozycję w kategorii ulubionych, aby wyświetlić szczegóły. Zaznaczyć wybrany szczegół do edycji. Szczegóły obejmują pozycje: Attribute (Atrybut), Name (Nazwa), Phone number (Numer telefonu), Location (Lokalizacja) i Icon (Ikona). DOM 1. Dotknąć opcji Home location (Lokalizacja domowa). Aby zapisać lokalizację domową, należy wybrać Add (Dodaj) z podmenu. Wybrać dowolną metodę wprowadzania celów i ustawić lokalizację domową. W podsumowaniu ulubionych dotknąć przycisku OK, aby potwierdzić ustawienie lokalizacji domowej. KOD POCZTOWY Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach. Z Nav menu (Menu nawigacji) wybrać Destination entry (Wprowadzanie punktu docelowego). Dotknąć Postcode (Kod pocztowy). Z klawiatury należy wprowadzić kod pocztowy punktu trasy lub punktu docelowego. Kod pocztowy musi zostać wprowadzony precyzyjnie, ze wszystkimi spacjami i znakami włącznie. Po wprowadzeniu kodu pocztowego dotknąć przycisku OK (Zatwierdź). ALARMOWE Uwaga: Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach. W Nav menu (Menu nawigacji) dotknąć pozycji Destination entry (Wprowadzanie punktu docelowego). Dotknąć Emergency (Alarmowe), aby wyświetlić listę lokalnych komisariatów policji, szpitali lub dealerów marki Jaguar. Dotknąć Name (Nazwa), aby wyświetlić listę w porządku alfabetycznym lub Distance (Odległość), aby wyświetlić listę w porządku odległości od lokalizacji pojazdu. Dotknąć nazwę placówki, aby ustawić ją jako punkt docelowy lub punkt na trasie. MAPA Przewinąć mapę do obszaru celu lub punktu trasy, powiększając jeżeli to konieczne. Lokalizację taką można zapisać jako ulubione, cel lub punkt trasy. 172

173 R System nawigacji WSPÓŁRZĘDNE Jeśli znane są współrzędne punktu docelowego, można je wprowadzić, korzystając z tego ekranu. Wybrać More... Wybrać Coordinates (Współrzędne). Należy najpierw wprowadzić pełną szerokość geograficzną przed wprowadzeniem współrzędnych długości geograficznej. Po wprowadzeniu współrzędnych dotknąć OK. Jeżeli punkt o wprowadzonych współrzędnych nie znajduje się na obszarze obejmowanym przez dostępne mapy, zostanie wyświetlony komunikat. Może się to również zdarzyć w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych współrzędnych. PRZYWOŁYWANIE POPRZEDNIEGO PUNKTU DOCELOWEGO 1. W Main menu (Menu głównym) nawigacji dotknąć opcję Previous destination (Poprzedni punkt docelowy). Dotknąć poprzedni punkt docelowy na liście. Zostanie wyświetlony ekran mapy pokazujący wybrany punkt docelowy. WJAZD/ZJAZD Z AUTOSTRADY 1. W Main menu (Menu głównym) nawigacji dotknąć opcję Destination entry (Wprowadzanie punktu docelowego). Dotknąć Motorway Entry/Exit (Wjazd/zjazd z autostrady). Wprowadzić nazwę lub numer autostrady lub wybrać z obszaru List (Lista). Dotknąć Entrance (Wjazd) lub Exit (Zjazd). Wprowadzić nazwę wjazdu lub zjazdu z wybranej autostrady lub wybrać z obszaru List (Lista). Na wyświetlanej mapie pokazuje się wybrana autostrada lub węzeł. PUNKTY POI 1. Dotknąć Point of interest (Punkty POI). Dotknąć kolejno POI name (Nazwa POI) i przycisk OK, aby potwierdzić. Wprowadzić nazwę POI lub wybrać z obszaru List (Lista). Druga możliwość: wybrać Category (Kategoria), aby zobaczyć wszystkie kategorie punktów POI i dokonać wyboru. Patrz 174, KATEGORIE I PODKATEGORIE. 173

174 L System nawigacji 7. Aby zawęzić obszar wyszukiwania, dotknąć Town (Miasto), aby wprowadzić nazwę miasta. Po wybraniu obiektu POI na mapie wyświetla się wybrany cel. Uwaga: Jeśli po wprowadzeniu nazwy punktu POI wyświetlonych zostało zbyt wiele pozycji spełniających kryteria, należy wprowadzić najpierw nazwę miejscowości. Jeżeli nie jest znana nazwa żądanego interesującego obiektu, można wybrać kategorię punktów POI. Uwaga: Ikony punktów POI mogą być wyświetlane tylko do stopnia powiększenia mapy wynoszącego 1 km (½ mili). LOKALIZACJE DEALERÓW Szczegóły dotyczące dealerów firmy Jaguar są zapisane w systemie nawigacji jako podkategoria punktów zainteresowań (POI) w obszarze kategorii Car/automotive (Branża samochodowa). Patrz 175, WYSZUKIWANIE LOKALNEGO OBIEKTU POI. KATEGORIE I PODKATEGORIE Baza danych POI jest podzielona na pewną liczbę kategorii. Każda główna kategoria dzieli się na określoną liczbę podkategorii. Dotknąć żądaną kategorii, a następnie wybrać wymaganą podkategorię. MOJE POI Dodatkowe obiekty POI można pobrać i dodać do listy. W systemie można zapisać do 'My POIs' (Własnych punktów zainteresowań), podzielonych na maksymalnie 100 grup (w zależności, co nastąpi pierwsze). Obiekty POI są dostępne w Internecie nieodpłatnie i mogą zostać zapamiętane w systemie. Nazwa zaimportowanego pliku będzie pokazywana jako nazwa grupy. Zaimportowane ikony będą pokazywane na mapie. Aby pobieranie pliku lub ikony przebiegło prawidłowo, muszą zostać spełnione następujące warunki: Plik z punktami POI musi być w formacie GPS Exchange (. gpx) w wersji 1. Nazwa pliku z punktami POI nie może zawierać następujących znaków; -, /, ;, *, ", <, > lub. Nazwa pliku z punktami POI nie może zawierać więcej niż 35 znaków. Nazwa pliku z ikoną musi być dopasowana do nazwy pliku z punktami POI. Wielkość ikony nie może być większa niż 32x32 punkty. Ikona musi mieć format bitmapy (. bmp) lub pliku jpeg (. jpg). W celu pobrania plików lub ikon należy podłączyć urządzenie USB zawierające POI. Patrz 145, PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA. Dotknąć My POI (Moje POI). 174

175 R System nawigacji 4. Wybrać przycisk Add (Dodaj), aby osobno wybrać każdą grupę POI do pobrania. Wybrać przycisk Edit (Edytuj), aby zmienić pozycje Name (Nazwa), Icon (Ikona) lub Sound icon (Ikona dźwięku) albo wybrać Delete (Usuń). WYSZUKIWANIE LOKALNEGO OBIEKTU POI Służy do wybierania punktów zainteresowań (POI) znajdujących się w pobliżu aktualnej pozycji pojazdu. Dotknąć kolejno opcji POI near current (POI w sąsiedztwie) i przycisku OK, aby potwierdzić. Wybrać kategorię POI, w razie potrzeby wybrać ponownie z podkategorii i dotknąć przycisk OK, aby potwierdzić. Dotknąć Show List (Pokaż listę) lub Select Category (Wybierz kategorię) w celu dokonania dalszych wyborów. Uwaga: Punkty POI można wybierać w 5 kategoriach. Wybrać z listy miejsce docelowe POI. Dotknąć opcji Destination (Punkt docelowy), aby ustawić i wytyczyć trasę. Uwaga: POI blisko aktualnego położenia można ustawić jako skrót w menu głównym. NAWIGACJA W JĘZYKU ARABSKIM Służy do włączania lub wyłączania nawigacji w języku arabskim. W menu głównym Home dotknąć Set-up (Konfiguracja). Dotknąć opcję System. Dotknąć przycisk Language (Język) i dla nawigacji w języku Arabic (Arabski) wybrać opcję On (Włączona). Wybrać przycisk Yes (Tak), aby kontynuować nawigację w języku arabskim. Uwaga: System rozpoznawania poleceń głosowych nie jest zgodny z nawigacją w języku arabskim. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU RDS-TMC System RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) to funkcja informowania o zatorach drogowych przez stacje radiowe nadające informacje w systemie TMC. Dotknąć przycisk TMC w Main menu (Menu głównym) systemu nawigacji, aby przejść do menu TMC. 175

176 L System nawigacji Aby wyświetlić zdarzenia TMC znajdujące się przed pojazdem, kliknąć przycisk ekranowy Events ahead (Zdarzenia przed pojazdem). TMC można ustawić do wyświetlania na mapie wszystkich zdarzeń, głównych zdarzeń lub można je wyłączyć. Podczas wytyczania trasy opcja unikania zdarzeń na drodze jest domyślnie ustawiona na On (Włączone). WYŚWIETLACZ RDS-TMC Kiedy odbierany jest sygnał TMC, ikona w lewym górnym narożniku ekranu zrobi się zielona. Jeśli sygnał TMC nie został wykryty, ikona ta będzie przekreślona. System poinformuje kierowcę o wszelkich robotach drogowych, zwężeniach, tymczasowym ruchu dwukierunkowym, wypadkach, śliskiej nawierzchni, objazdach, parkingach, dużym natężeniu ruchu lub innych zagrożeniach. Kierowca jest informowany o zdarzeniach drogowych w następujący sposób: Ikona zdarzenia TMC jest wyświetlana na mapie w miejscu zdarzenia. Może pojawić się tekst opisujący szczegóły wydarzenia, który można wybrać, dotykając ikony na ekranie lub pozycji na liście informacji drogowych. Zostanie uaktywniona funkcja wskazówek dotyczących trasy, która przeliczy alternatywną trasę, gdy system odbierze ostrzeżenie o zdarzeniu drogowym mającym wpływ na trasę obecnie znajdującą się w systemie nawigacji. Lista zdarzeń na drodze przedstawia wszystkie zdarzenia uporządkowane według nazwy drogi/odległości na wybranej trasie w linii prostej lub wzdłuż rzeczywistej trasy przejazdu. Informacje dotyczące zatorów są utrzymywane i aktualizowane, nawet gdy pojazd wjedzie do innego kraju. IKONY RDS-TMC Każde wydarzenie na drodze (ogłaszane przez system TMC) w danym obszarze zostanie wyświetlone jako strzałka na mapie. Na wypadek utraty połączenia dane te są przechowywane w systemie maksymalnie przez 15 minut. Kolor ikony TMC zmienia się, aby wskazać typ i priorytet zdarzenia TMC. Kolor tła ikony wróci do poprzedniego stanu, jeśli przeszkoda została usunięta lub system przeliczył trasę objazdu. Ikony zdarzeń TMC pojawiają się na ekranach map nawigacji, wskazując położenie i rodzaj zdarzenia TMC. Ikony zdarzeń TMC będą pojawiać się na mapach nawet wtedy, gdy do zdarzenia doszło na innej trasie. Wypadek (czerwona). Przesuwający się zator z przodu (czerwona). Przesuwający się zator na obu jezdniach (czerwona). Powolny ruch pojazdów z przodu (żółta). Powolny ruch pojazdów na obu jezdniach (żółta). Informacja (żółta). 176

177 R System nawigacji Wypadek (żółta). Uwaga: Pojedyncza strzałka wskazuje, że zdarzenie drogowe ma wpływ na podróż w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki. Podwójna strzałka wskazuje, że utrudnienia występują w obu kierunkach. Jeśli mapa zostanie przewinięta do jednego z powyższych zdarzeń, dalsze informacje są dostępne w formie jednej z wymienionych ikon. Zamknięta droga. Specjalne ostrzeżenia (pomarańczowa). Niebezpieczeństwo (czerwona). Zatrzymanie ruchu. Zator. Opóźnienie. Objazd. Tymczasowy ruch dwukierunkowy. Zdarzenie. Ograniczenie szerokości lub wysokości. KORZYSTANIE Z USŁUGI TMC Kiedy system odbierze ostrzeżenie o zdarzeniu, funkcja wskazówek dotyczących trasy przeliczy trasę alternatywną, aby uniknąć wydarzeń na drodze. System przelicza nową trasę dla wszystkich odcinków. Jeśli jednak są ustawione jakiekolwiek punkty trasy, system dokona przeliczenia dla następnego punktu trasy. Jeśli zdarzenie, do jakiego doszło na trasie, jest poważne (zamknięta droga) lub nowa trasa jest krótsza od bieżącej i bieżąca trasa nie była przeliczana w ciągu ostatnich 5 minut, zostanie wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia nowej trasy. Komunikat pojawia się w nowym oknie, które jest wyświetlane przez 5 minut. Jeżeli nowa trasa nie zostanie wybrana, pojazd zostanie na bieżącej trasie. DANE URZĘDU KARTOGRAFICZNEGO Przed przystąpieniem do korzystania z systemu nawigacji należy dokładnie zapoznać się z treścią tej umowy. Jest to umowa licencyjna na korzystanie z danych Ordnance Survey (OS) Code-Point zawartych w systemie nawigacji. Korzystanie z danych Code-Point jest równoznaczne z zaakceptowaniem i wyrażeniem zgody na wszystkie określone poniżej warunki. WŁASNOŚĆ Dane OS Code-Point są licencjonowane przez Ordnance Survey za zgodą Her Majesty s Stationery Office. Crown Copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone. 177

178 L System nawigacji UDZIELENIE LICENCJI OS udziela niewyłącznej licencji na korzystanie z kopii danych OS Code-Point do własnego użytku, wyłącznie jako część systemu nawigacji. Użytkownik może przenieść licencję na następnego nabywcę pojazdu, z którym jest dostarczany system nawigacji, pod warunkiem że nabywca ten wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej umowy licencyjnej. WARUNKI LICENCJI Warunki tej umowy podlegają prawu angielskiemu i wszelkie spory rozstrzyga sąd angielski. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA Danych OS Code-Point można używać wyłącznie w określonych systemach, dla których zostały utworzone. Użytkownik nie może wydobywać, ani ponownie wykorzystywać istotnych części danych OS Code-Point, nie może reprodukować, kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, wykonywać czynności dezasemblacji, dekompilacji ani inżynierii wtórnej żadnej części danych OS Code-Point, chyba że w zakresie wyraźnie dozwolonym przez obowiązujące prawo, które ma zastosowanie. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Ordnance Survey nie gwarantuje, że wszystkie dane OS Code-Point są dokładne, bezbłędne lub odpowiednie do twoich celów. W żadnym wypadku OS lub dostawca systemu nawigacji wykorzystującego dane OS Code-Point nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe lub pośrednie szkody, za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty dochodów, zysków, kontaktów handlowych, danych lub użytkowania poniesionych przez użytkownika lub osobę trzecią wynikające z wykorzystania danych OS Code-Point, czy w postępowaniu wg umowy lub czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania i naruszenia ustawowych obowiązków) lub w inny sposób, nawet jeżeli system operacyjny lub dostawca systemu nawigacji został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. W każdym przypadku odpowiedzialność OS za szkody bezpośrednie ogranicza się do ceny kopii danych OS Code-Point. Żaden z tych warunków licencji nie prowadzi do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo. OGRANICZENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI USTALONE W TEJ UMOWIE NIE OGRANICZAJĄ USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, KTÓRY STAŁ SIĘ WŁAŚCICIELEM BAZY DANYCH INACZEJ NIŻ NA DRODZE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ. 178

179 R System nawigacji BAZA DANYCH odzwierciedla stan faktyczny istniejący przed przekazaniem BAZY DANYCH użytkownikowi oraz obejmuje dane i informacje pochodzące z materiałów rządowych oraz innych źródeł, które mogą zawierać dane błędne lub niepełne. W związku z tym, wskutek upływu czasu, zmieniających się okoliczności oraz ze względu na charakter wykorzystanych źródeł, informacje zawarte w BAZIE DANYCH mogą być nieścisłe lub niekompletne. BAZA DANYCH nie zawiera ani nie odzwierciedla informacji dotyczących, między innymi, bezpieczeństwa okolicy, egzekwowania prawa, pomocy w nagłych wypadkach, robót budowlanych, zamknięcia drogi lub pasa jezdni, ograniczeń dla pojazdu i ograniczeń prędkości, pochylenia lub kategorii drogi, wysokości mostów, dopuszczalnego ciężaru i innych ograniczeń, warunków drogowych lub ruchu drogowego, wyjątkowych zdarzeń, dużego nasilenia ruchu drogowego lub czasu podróży. NAVTEQ CORPORATION Przed przystąpieniem do korzystania z systemu nawigacji należy dokładnie zapoznać się z treścią tej umowy. Jest to umowa licencyjna na kopię Navigable Map Database, ( BAZA DANYCH sporządzona pierwotnie przez firmę NAVTEQ Corporation), używaną w systemie nawigacji. Korzystanie z BAZY DANYCH jest równoznaczne z zaakceptowaniem i wyrażeniem zgody na wszystkie określone poniżej warunki. WŁASNOŚĆ Właścicielem BAZY DANYCH oraz praw autorskich i własności intelektualnej lub praw pokrewnych jest NAVTEQ Corporation lub jego licencjodawcy. UDZIELENIE LICENCJI NAVTEQ Corporation udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na używanie kopii BAZY DANYCH do celów prywatnych lub do prowadzenia wewnętrznej działalności jego przedsiębiorstwa. Niniejsza licencja nie zawiera prawa na udzielanie podlicencji. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA BAZA DANYCH jest zastrzeżona do użytku w określonych systemach, dla których została utworzona. Nie wolno wydzielać ani ponownie wykorzystywać istotnej części zawartości BAZY DANYCH, nie wolno powielać, kopiować, modyfikować, adaptować, dokonywać translacji, dezasemblacji, dekompilacji ani czynności inżynierii odwrotnej żadnej części BAZY DANYCH z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności takie są podejmowane w zakresie, na jaki wyraźnie zezwalają obowiązujące przepisy prawa. 179

180 L System nawigacji PRZEKAZANIE Użytkownik ma prawo przekazywać BAZĘ DANYCH osobom trzecim wyłącznie jako integralny element systemu, dla którego została stworzona, pod warunkiem że nie zachował on kopii BAZY DANYCH i że osoba, której przekazano BAZĘ DANYCH akceptuje warunki tej umowy licencyjnej. OGRANICZENIE GWARANCJI NAVTEQ Corporation nie udziela gwarancji ani nie przyjmuje zażaleń dotyczących, w sposób wyraźny lub w sposób wyraźny lub dorozumiany, użytkowania bądź rezultatów użytkowania BAZY DANYCH w sensie jej poprawności, dokładności, niezawodności lub jakimkolwiek innym oraz w sposób wyraźny odrzuca roszczenia z tytułu jakichkolwiek dorozumianych gwarancji jakości, efektywności, przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania lub nienaruszalności. NAVTEQ Corporation nie gwarantuje, że BAZA DANYCH jest lub będzie wolna od błędów. Żadne ustne bądź pisemne informacje, bądź wskazówki, udzielane przez NAVTEQ Corporation, dostawcę użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, nie będą stanowić podstawy gwarancji OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NAVTEQ Corporation nie udziela gwarancji ani nie przyjmuje zażaleń dotyczących, w sposób wyraźny lub w sposób wyraźny lub dorozumiany, użytkowania bądź rezultatów użytkowania BAZY DANYCH w sensie jej poprawności, dokładności, niezawodności lub jakimkolwiek innym oraz w sposób wyraźny odrzuca roszczenia z tytułu jakichkolwiek dorozumianych gwarancji jakości, efektywności, przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania lub nienaruszalności. Żadne ustne bądź pisemne informacje, bądź wskazówki, udzielane przez NAVTEQ Corporation, dostawcę użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, nie będą stanowić podstawy gwarancji UŻYTKOWNICY RZĄDOWI Jeżeli BAZA DANYCH obejmuje region Ameryki Północnej i została nabyta przez lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego podmiotu szukającego lub stosującego prawa podobne do tych zgłoszonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, BAZA DANYCH jest objęta licencją z ograniczonymi prawami. 180

181 R System nawigacji Korzystanie z BAZY DANYCH podlega ograniczeniom określonym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Database DFARS lub równoważnej klauzuli dla agencji niezwiązanych z obroną. Producentem BAZY DANYCH na Amerykę Północną jest NAVTEQ Corporation, W. Higgins Road, Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, USA. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ Niniejszym DENSO CORPORATION deklaruje, że produkt DN-NS-019 spełnia podstawowe wymogi określone w Dyrektywie 1999/5/EC. 181

182 L Paliwo i tankowanie ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Unikać wszelkich potencjalnych źródeł zapłonu w pobliżu oparów paliwa, ponieważ w razie pożaru i eksplozji może dojść do poważnych obrażeń i/lub śmierci. Uzupełniając paliwo, wyłączyć silnik, gdyż jest on źródłem bardzo wysokiej temperatury oraz iskier. Wyłączać wszelkie osobiste urządzenia elektroniczne, takie jak telefony komórkowe lub odtwarzacze muzyki. POJAZDY Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI Nie stosować benzyny ołowiowej, paliw zastępczych ani dodatków do paliwa. Nie stosować środków do czyszczenia układu paliwowego, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Jaguar. LICZBA OKTANOWA Silnik benzynowy 2. 0L: w tym pojeździe wymagane jest stosowanie benzyny bezołowiowej o minimalnej liczbie oktanowej 95 RON. Takie paliwo zapewnia optymalne osiągi i zużycie paliwa oraz odpowiednią dynamikę jazdy. Jeżeli benzyna bezołowiowa o odpowiedniej liczbie oktanowej nie jest dostępna, można użyć paliwa bezołowiowego o niższej liczbie oktanowej (do 91 RON). Może to jednak spowodować spadek wydajności silnika, zwiększenie zużycia paliwa i może być przyczyną metalicznych stuków dochodzących z silnika oraz innych problemów. Silniki benzynowe 3. 0L i 5. 0L: firma Jaguar zaleca stosowanie paliwa najwyższej jakości benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej minimum 95 RON. Nie należy stosować paliw o liczbie oktanowej niższej niż 91 RON, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia silnika. Uwaga: Lekkie stukanie, występujące od czasu do czasu podczas przyspieszaniu lub pokonywaniu wzniesienia, jest dopuszczalne. W przypadku silnego, powtarzającego się stukania, nawet w przypadku użycia paliwa o zalecanej liczbie oktanowej, lub w przypadku stukania podczas jazdy z równą prędkością po płaskiej drodze należy skonsultować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi w celu usunięcia usterki. W przeciwnym wypadku uznane to zostanie za niewłaściwą eksploatację pojazdu, za którą firma Jaguar nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi właściwego regionu w celu uzyskania informacji. 182

183 R Paliwo i tankowanie Paliwa bezołowiowe Super Plus 98 (jeżeli są dostępne) mogą być używane jako alternatywa dla standardowego paliwa 95-oktanowego. ETANOL Ten pojazd nie jest przystosowany do paliw zawierających więcej niż 10% etanolu. Nie stosować paliw E85 (85% zawartości etanolu). Ten pojazd nie jest wyposażony w urządzenia niezbędne do stosowania paliw zawierających więcej niż 10% etanolu. Użycie paliw typu E85 spowoduje poważne uszkodzenie silnika i układu paliwowego. Można stosować paliwo zawierające nie więcej niż 10% etanolu (spirytusu zbożowego). Należy upewnić się, że paliwo ma liczbę oktanową nie mniejszą od zalecanej dla paliwa bezołowiowego. Większość kierowców nie zauważa żadnej różnicy w eksploatacji przy stosowaniu paliwa zawierającego etanol. Jeżeli jednak różnica jest zauważalna, należy powrócić do stosowania zwykłego paliwa bezołowiowego. Dotyczy wyłącznie Brazylii Pojazd nie jest przystosowany do zasilania paliwem zawierającym ponad 25% etanolu. W pojazdach przeznaczonych na rynek Brazylii można stosować paliwo E22. METANOL Na ile to możliwe, należy unikać stosowania paliwa z zawartością metanolu. Niektóre paliwa zawierają metanol (spirytus metylowy lub drzewny). Jeżeli stosowane są paliwa zawierające metanol, powinny one zawierać także współrozpuszczalniki oraz inhibitory korozji do metanolu. Ponadto nie należy używać paliw zawierających ponad 10% metanolu, nawet jeżeli zawierają one współrozpuszczalniki i inhibitory korozji. Firma Jaguar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia układu paliwowego lub obniżenie mocy spowodowane stosowaniem paliw tego typu i mogą one nie podlegać gwarancji. ETER METYLO-TERT- BUTYLOWY (MTBE) Można stosować paliwa bezołowiowe zawierające czynnik natleniający o nazwie MTBE, jeżeli stosunek czynnika MTBE do zwykłego paliwa nie przekracza 15%. MTBE to związek chemiczny na bazie eteru, wytwarzany z ropy naftowej, który przez niektórych producentów paliwa jest stosowany jako substancja poprawiająca liczbę oktanową paliwa. POJAZDY Z SILNIKIEM DIESLA Nie wolno używać paliw RME (biodiesel), z wyjątkiem paliw markowych przeznaczonych do silników Diesla, które zawierają domieszkę biokomponentów nieprzekraczającą 7%. Firma Jaguar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez paliwa RME, zawierające więcej niż 7% biokomponentów. Należy stosować jedynie olej napędowy o najwyższej jakości, zgodnie z normą EN 590, bądź jego odpowiednik. 183

184 L Paliwo i tankowanie Jakość oleju napędowego zależy od regionu eksploatacji. Stosować wyłącznie olej napędowy o podwyższonej lub najwyższej dostępnej jakości. Paliwo wysokiej jakości zapewnia dłuższą trwałość podzespołów silnika. Paliwa niższej jakości zawierają większą ilość siarki, niezwykle szkodliwej dla podzespołów silnika. Zastosowanie paliwa o niskiej jakości może spowodować wydostawanie się jasnego dymu z układu wydechowego. Uwaga: W pojazdach firmy Jaguar można stosować maksymalnie 7% domieszkę biopaliwa, zgodnie z normą Unii Europejskiej EN590. Długotrwałe stosowanie dodatków nie jest zalecane. Nie dodawać nafty lub benzyny do oleju napędowego. Jeśli zamiast oleju napędowego zostanie nieumyślnie zatankowana benzyna, nie należy uruchamiać silnika. Należy niezwłocznie skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. Firma Jaguar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek obecności benzyny lub oleju roślinnego w zbiorniku paliwa. ZAWARTOŚĆ SIARKI Jeżeli pojazd jest wyposażony w filtr cząstek stałych (DPF), zawartość siarki w oleju napędowym nie może przekraczać 0, 005%. Stosowanie niewłaściwego paliwa spowoduje poważne uszkodzenie filtra DPF. W niektórych krajach paliwo do silników wysokoprężnych może mieć większą zawartość siarki, która może spowodować uszkodzenie pojazdu. W razie wątpliwości kontaktować się z lokalnym dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. Większe stężenie siarki w paliwie może powodować emisję jasnego dymu z układu wydechowego. WYCZERPANIE PALIWA Unikać całkowitego wyczerpania paliwa! W przypadku wyczerpania paliwa do ponownego uruchomienia silnika niezbędne jest wlanie przynajmniej 4 litrów (0, 9 galona) paliwa. Przed próbą rozruchu po wlaniu paliwa należy pozostawić włączony zapłon na 5 minut. Uwaga: Jeśli zdarzy się sytuacja całkowitego wyczerpania paliwa, zaleca się poszukać fachowej pomocy. WODA W PALIWIE Jeżeli w centrum komunikatów wyświetli się komunikat WATER IN FUEL (Woda w paliwie), oznacza to, że w osadniku filtra paliwa zebrała się nadmierna ilość wody. Należy jak najszybciej zgłosić się do dealera/autoryzowanej stacji obsługi w celu spuszczenia wody z filtra 184

185 R Paliwo i tankowanie SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym są wyposażone w system zapobiegający całkowitemu opróżnieniu zbiornika paliwa. Gdy ilość paliwa spadnie do minimalnego poziomu, nastąpi włączenie trybu ograniczonej mocy (tj. silnik nie będzie działał z normalnymi osiągami). Następnie, po przejechaniu około 1, 6 km (1 mili) silnik zostanie wyłączony. Funkcja ta zapobiega całkowitemu opróżnieniu układu paliwowego, co mogłoby spowodować uszkodzenie pojazdu. Jeśli wskaźnik poziomu paliwa wskazuje niski poziom lub świeci lampka ostrzegawcza, należy jak najszybciej uzupełnić ilość paliwa w zbiorniku przynajmniej 4 litrami (0, 9 galona) paliwa. Jeśli włączyła się funkcja zabezpieczająca układu, należy najpierw uzupełnić poziom paliwa, a następnie ponownie uruchomić silnik postępując według poniższej procedury: 1. Przy wciśniętym pedale hamulca nacisnąć i przytrzymać przycisk START/STOP silnika i utrzymywać działanie rozrusznika przez pięć sekund. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, nacisnąć i zwolnić przycisk START/STOP silnika, aby uruchomić rozrusznik. Uruchomienie silnika powinno nastąpić w ciągu 5 sekund. Uwaga: Jeśli nie nastąpi rozruch silnika, odczekać 10 sekund z układem zapłonowym w trybie funkcji pomocniczych, a następnie powtórzyć powyższą procedurę od początku. Nie należy włączać rozrusznika na dłużej niż 30 sekund ciągłej pracy. KLAPKA WLEWU PALIWA Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń etykiety znajdującej się na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. Aby otworzyć klapkę wlewu paliwa, najpierw trzeba odblokować pojazd za pomocą kluczyka Smart key. Pchnąć i zwolnić tylną część klapki (w miejscu pokazanym na ilustracji). Otworzyć klapkę. Naklejka wewnątrz klapki zawiera informacje na temat prawidłowego rodzaju paliwa. Przekręcić korek w lewo, aby go odkręcić. Położyć korek na występie w górnej części zawiasu, jak pokazano na ilustracji. 185

186 L Paliwo i tankowanie Podczas wkręcania korka należy sprawdzić, czy jest dobrze zakręcony, obracając go aż do usłyszenia kliknięcia. W przeciwnym razie może zaświecić się lampka ostrzegawcza silnika. Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza, należy upewnić się, że korek jest prawidłowo wkręcony. Aby zamknąć klapkę wlewu paliwa, dopchnąć ją aż do zablokowania zaczepu. Uwaga: Klapka wlewu paliwa zostanie zablokowana tylko po centralnym zablokowaniu pojazdu. WLEW PALIWA Podczas tankowania należy upewnić się, że wszystkie szyby, drzwi i otwierany dach są całkowicie zamknięte, szczególnie jeśli we wnętrzu znajdują się dzieci lub zwierzęta. Nie napełniać zbiornika do maksymalnej pojemności. Jeśli pojazd ma zostać zaparkowany na zboczu, na słońcu lub w wysokiej temperaturze, rozszerzenie się paliwa może spowodować jego wylanie. Dokładnie przeczytać informacje na dystrybutorze, aby mieć pewność, że paliwo jest właściwego rodzaju. Upewnić się, że dysza pistoletu dystrybutora jest w pełni włożona do rury wlewu paliwa. Jeśli zatankowano niewłaściwe paliwo, należy zwrócić się o fachową pomoc przed uruchomieniem silnika. Dystrybutory paliw są wyposażone w czujniki zapobiegające rozlaniu paliwa. Paliwo należy tankować powoli, aż do automatycznego przerwania dopływu paliwa z dystrybutora. Nie napełniać ani nie dolewać więcej paliwa. Uwaga: Dystrybutory na stacjach benzynowych dla pojazdów dostawczych zasilanych olejem napędowym tłoczą paliwo szybciej niż zwykłe dystrybutory. Szybsze napełnienie może spowodować przedwczesne odcięcie dopływu paliwa lub jego rozlanie. Dlatego zaleca się korzystanie tylko ze standardowych dystrybutorów dla samochodów osobowych. ZABEZPIECZENIE PRZED ZATANKOWANIEM NIEWŁAŚCIWEGO PALIWA DO POJAZDU Z SILNIKIEM DIESLA Jeżeli do rury wlewu paliwa zostanie całkowicie włożona cienka dysza pistoletu dystrybutora benzyny bezołowiowej, uaktywni się zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa do pojazdu z silnikiem Diesla. Uwaga: Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa nie włączy się, jeśli dysza pistoletu dystrybutora do benzyny bezołowiowej jest włożona tylko częściowo. Włączenie się zabezpieczenia przed zatankowaniem niewłaściwego typu paliwa może spowodować wylanie się benzyny z rury wlewu paliwa. 186

187 R Paliwo i tankowanie Uwaga: Odpowiedzialność za tankowanie właściwego paliwa leży po stronie kierowcy. Urządzenie zabezpieczające przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa jedynie zmniejsza ryzyko pomyłki. Uwaga: Końcówki wlewu niektórych kanistrów i starszych dystrybutorów mogą spowodować uaktywnienie mechanizmu zabezpieczającego. Po uaktywnieniu zabezpieczenia w rurze wlewu widoczny będzie żółty element zabezpieczający. Będzie on uniemożliwiał wlanie paliwa do zbiornika. Przed przystąpieniem do tankowania właściwym paliwem należy zresetować urządzenie zabezpieczające. Resetowanie urządzenia zabezpieczającego przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa: 1. Wsunąć przyrząd do wyłączania blokady, skierowany ząbkami w górę możliwie jak najgłębiej do rury wlewu paliwa. Zlokalizować pozycję ząbków, wsuwając w dół górną część przyrządu do wyłączania. Wciskając w dół górną część przyrządu i zaczepiając ząbki, powoli wyciągnąć przyrząd z wlewu paliwa, co spowoduje wyłączenie zabezpieczenia. Po zaczepieniu ząbków nie obracać przyrządu. Uwaga: Po zresetowaniu, w rurze wlewu paliwa nie będzie już widać żółtego elementu zabezpieczającego. Umieścić przyrząd do resetowania blokady z powrotem na mocowaniu akumulatora. POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA Unikać ryzyka całkowitego wyczerpania paliwa. Gdy czujnik poziomu paliwa wskazuje pusty zbiornik, w zbiorniku znajduje się jeszcze mała rezerwa paliwa. Rezerwę należy wykorzystać na dojazd do najbliższej stacji paliw, w celu uzupełnienia poziomu paliwa. W zbiorniku może znajdować się mała rezerwa paliwa, w związku z czym wlanie ilości paliwa podanej w tabeli pojemności może nie być możliwe. Patrz 267, OBJĘTOŚCI. Przyrząd do resetowania zabezpieczenia znajduje się w bagażniku na mocowaniu akumulatora. 187

188 L Paliwo i tankowanie SPECYFIKACJA PALIWA Pojazdy z silnikami benzynowymi RON Pojazdy z silnikami Diesla EN

189 R Paliwo i tankowanie ZUŻYCIE PALIWA Wersja Sedan Silnik Diesla 2, 2 l (koła 17-calowe) Silnik Diesla 2. 2L ECO2 (koła 17-calowe) Silnik Diesla 2, 2 l (koła 18, 19 lub 20-calowe) Silnik Diesla 2. 2L ECO2 (koła 20-calowe) Silnik Diesla 3, 0 l Silnik benzynowy 2, 0 l Silnik benzynowy 2. 0L z systemem Stop/Start Silnik benzynowy SC 3, 0 l Silnik benzynowy SC 3, 0 l z systemem Stop/Start Silnik benzynowy SC 3, 0 l AWD Silnik benzynowy SC AWD 3, 0 l z systemem Stop/Start Silnik benzynowy SC 5, 0 l Silnik benzynowy 5. 0L SC z systemem Stop/Start XFR-S Silnik benzynowy SC 5, 0 l Cykl miejski L/100 km (mpg) 6, 1 (46, 3) 5, 8 (48, 7) 6, 2 (45, 6) 6, 1 (46, 3) 7, 5 (37, 7) 13, 4 (21, 1) 11, 6 (24, 4) 14, 7 (19, 2) 13, 9 (20, 3) 14, 9 (19, 0) 14, 2 (19, 9) 18, 7 (15, 1) 16, 9 (16, 7) 16, 9 (16, 7) Cykl pozamiejski L/100 km (mpg) 4, 5 (62, 8) 4, 4 (64, 2) 4, 7 (60, 1) 4, 5 (62, 8) 5, 0 (56, 5) 6, 2 (45, 6) 6, 1 (46, 3) 7, 0 (40, 4) 7, 0 (40, 4) 7, 6 (37, 2) 7, 2 (39, 2) 8, 5 (33, 2) 8, 6 (32, 8) 8, 6 (32, 8) Cykl mieszany L/100 km (mpg) 5, 1 (55, 4) 4, 9 (57, 7) 5, 2 (54, 3) 5, 1 (55, 4) 6, 0 (47, 1) 8, 9 (31, 7) 8, 1 (34, 9) 9, 8 (28, 8) 9, 6 (29, 4) 10, 3 (27, 4) 9, 8 (28, 8) 12, 2 (23, 2) 11, 6 (24, 4) 11, 6 (24, 4) Emisja CO2 g/km SC - Turbodoładowany, AWD - Napęd na wszystkie koła. 189

190 L Paliwo i tankowanie Wersja Sportbrake Silnik Diesla 2, 2 l (koła 17-calowe) Silnik Diesla 2. 2L ECO (koła 20-calowe) Silnik Diesla 3, 0 l Cykl miejski L/100 km (mpg) 6, 1 (46, 3) 5, 8 (48, 7) 6, 2 (45, 6) 6, 1 (46, 3) 7, 5 (37, 7) Cykl pozamiejski L/100 km (mpg) 4, 5 (62, 8) 4, 4 (64, 2) 4, 7 (60, 1) 4, 5 (62, 8) 5, 2 (54, 3) Cykl mieszany L/100 km (mpg) 5, 1 (55, 4) 4, 9 (57, 7) 5, 2 (54, 3) 5, 1 (55, 4) 6, 1 (46, 3) Emisja CO2 g/km CYKL MIEJSKI Cykl testu miejskiego odbywa się od uruchomienia zimnego silnika i składa się z szeregu okresów zwiększania prędkości, okresów zmniejszania prędkości oraz okresów jazdy ze stałą prędkością i pracy na biegu jałowym. Maksymalna prędkość podczas testu wynosi 50 km/h (30 mph), średnia prędkość wynosi 19 km/h (12 mph). CYKL POZAMIEJSKI Test w cyklu pozamiejskim jest przeprowadzany natychmiast po zakończeniu testu w trybie miejskim. Około połowa testu to jazda ze stałą prędkością, natomiast pozostała część zawiera serię zwiększania prędkości, zmniejszania prędkości oraz pracy silnika na biegu jałowym. Maksymalna prędkość podczas testu wynosi 120 km/h (75 mph), średnia prędkość wynosi 63 km/h (39 mph). Odcinek testowy ma długość 7 km (4, 3 mili). CYKL MIESZANY Wartość dla testu mieszanego jest wartością średnią wyników testu cyklu miejskiego i pozamiejskiego, ważoną proporcjonalnie do drogi przebytej w każdym teście. 190

191 R Paliwo i tankowanie Więcej informacji na temat zużycia paliwa i poziomu emisji spalin znajduje się na internetowej stronie agencji homologacji pojazdów (Vehicle Certification Agency VCA) dostępnej pod adresem 191

192 L Konserwacja DOCIERANIE POJAZDU Pojazd powstał z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych o najwyższej precyzji. Mimo tego, należy mieć na uwadze fakt, że ruchome części silnika muszą się wzajemnie dotrzeć. Proces ten następuje w trakcie pierwszych 3000 km (2000 mil) przebiegu pojazdu. Podczas okresu docierania pojazdu, który trwa przez pierwsze 3000 km (2000 mil) przebiegu, należy: Unikać częstego uruchamiania zimnego silnika, po którym następuje jazda na krótkim odcinku. Wykonywać dalsze trasy. Nie wciskać pedału przyspieszenia do oporu podczas ruszania i normalnej jazdy. Unikać długiej jazdy z wysoką prędkością obrotową silnika i nie zatrzymywać się gwałtownie. Nie brać udziału w jeździe po torach wyścigowych, szkołach jazdy sportowej itp. Ponadto, w okresie pierwszych 2000 km (1200 mil) przebiegu należy: Jeździć z różną prędkością obrotową silnika i z różnymi prędkościami, ale nie przekraczać 4500 obr. /min (obrotów na minutę) oraz prędkości 170 km/h (105 mph). W okresie od 2000 km (1200 mil) do 3000 km (2000 mil) przebiegu: Można stopniowo zwiększać użytkowy zakres prędkości obrotowej silnika oraz prędkości jazdy. Prędkość obrotową silnika rzędu 5000 obr. /min można przekraczać tylko okazjonalnie, np. podczas wyprzedzania. Przez cały okres eksploatacji pojazdu, nawet po jego całkowitym dotarciu: Nie wolno przekraczać prędkości obrotowej 4000 obr. /min przed rozgrzaniem silnika do temperatury roboczej. Unikać wytężonej pracy silnika przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej prędkości obrotowej. CZĘŚCI I AKCESORIA Nie montować niezatwierdzonych części ani akcesoriów i nie przeprowadzać niezatwierdzonych modyfikacji lub zmian. UKŁAD PODUSZEK POWIETRZNYCH Elementy układu poduszek powietrznych są wrażliwe na zakłócenia elektryczne lub wpływ czynników fizycznych, które mogą spowodować uszkodzenie układu, przypadkowe zadziałanie poduszek lub nieprawidłowe działanie modułu poduszek powietrznych. Aby uniknąć nieprawidłowego działania układu poduszek powietrznych, należy zawsze zasięgnąć opinii dealera/autoryzowanej stacji obsługi przed: zamontowaniem akcesoriów elektronicznych, np. telefonu komórkowego, radiostacji nadawczo-odbiorczej lub systemu multimedialnego; instalacją akcesoriów montowanych z przodu pojazdu, wprowadzeniem modyfikacji przedniej części pojazdu; 192

193 R Konserwacja wprowadzeniem wszelkich modyfikacji wymagających wymontowania lub naprawy przewodów lub elementów sąsiadujących z elementami układu poduszek powietrznych, takich jak np. koło kierownicy, kolumna kierownicy, tablica rozdzielcza, zestaw wskaźników; wykonanie jakichkolwiek modyfikacji tablicy rozdzielczej czy kierownicy. SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED KRADZIEŻĄ Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji ani uzupełnień dotyczących systemu zabezpieczającego przed kradzieżą. CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE WYKONYWANE PRZEZ WŁAŚCICIELA Znaczne lub gwałtowne obniżenie poziomu płynów eksploatacyjnych lub nierównomierne zużycie opon należy niezwłocznie zgłosić wykwalifikowanemu mechanikowi. Oprócz rutynowych przeglądów okresowych w pojeździe trzeba regularnie sprawdzać pewne elementy. Tego typu kontrole może przeprowadzać sam właściciel, a na następnych stronach można znaleźć stosowne wskazówki. Działanie pasów bezpieczeństwa i hamulców. Obecność plam płynów pod pojazdem, która może wskazywać nieszczelności. Kapanie skroplin z układu klimatyzacji jest zjawiskiem normalnym. KONTROLE COTYGODNIOWE Poziom oleju silnikowego Poziom płynu chłodzącego Poziom płynu hamulcowego. Poziom płynu układu wspomagania kierownicy Poziom płynu spryskiwaczy Ciśnienie i stan opon Działanie układu klimatyzacji Uwaga: Jeśli pojazd był prowadzony z dużą prędkością na dłuższych trasach, poziom oleju trzeba sprawdzać częściej. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH (DPF) Pojazdy z silnikami Diesla wyposażone w filtr cząstek stałych mają bardziej wydajną kontrolę emisji spalin. Podczas normalnej jazdy cząsteczki pochodzące ze spalin są zbierane w filtrze. KONTROLE CODZIENNIE Działanie lamp, sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, wycieraczek, spryskiwaczy i wskaźników ostrzegawczych. 193

194 L Konserwacja Gdy wyświetli się komunikat DPF i świeci się pomarańczowa lampka ostrzegawcza, filtr wymaga cyklu regeneracji w celu samooczyszczenia. Wymaga to osiągnięcia przez silnik normalnej temperatury pracy. Regeneracja uruchamia się automatycznie co około km ( mil), zależnie od warunków eksploatacji pojazdu. Standardowo procedura regeneracji trwa minut i jest automatycznie inicjowana przez moduł sterujący silnika, gdy pojazd jedzie z równą prędkością w zakresie od 60 km/h do 112 km/h (od 40 do 70 mph). Proces regeneracji może mieć miejsce przy niższych prędkościach jazdy, jednak przy średniej prędkości 50 km/h (30 mph) będzie trwać nieznacznie dłużej. Uwaga: Jeżeli regeneracja nie zostanie skutecznie przeprowadzona, pomarańczowa lampka ostrzegawcza zmieni kolor na czerwony. Gdy wyświetli się komunikat DPF i świeci się czerwona lampka ostrzegawcza, należy jak najszybciej skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. JAZDA NA KRÓTKICH ODCINKACH LUB W NISKIEJ TEMPERATURZE Jeżeli pojazd jest często użytkowany na krótkich dystansach lub przy niskiej temperaturze otoczenia, silnik może nie osiągać prawidłowej temperatury pracy. Oznacza to, że regeneracja filtra DPF nie zachodzi i nie jest on skutecznie czyszczony. Kiedy filtr osiągnie stan, w którym potrzebne jest przeprowadzenie regeneracji, ale bieżący styl jazdy nie jest właściwy, zaświeci się trójkąt ostrzegawczy w zestawie wskaźników oraz wyświetli się komunikat DPF Full. See manual (Filtr cząstek stałych jest pełny. Patrz instrukcja). Nie oznacza to usterki pojazdu i wsparcie dealera nie jest konieczne. Należy rozpocząć regenerację filtra poprzez jazdę pojazdem, najlepiej na głównej drodze lub autostradzie. Pojazd powinien jechać przynajmniej przez 20 minut. Ostrzeżenie zniknie automatycznie, gdy regeneracja się zakończy. Uwaga: Podczas regeneracji może być zauważalny tymczasowy, niewielki wzrost zużycia paliwa. TRUDNE WARUNKI EKSPLOATACJI Jeśli pojazd jest eksploatowany w niesprzyjających lub trudnych warunkach, należy zwiększyć częstość przeglądów. Szczegółowe informacje można znaleźć w książce serwisowej dołączonej do zestawu dokumentacji pojazdu lub u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. 194

195 R Konserwacja BEZPIECZEŃSTWO W GARAŻU Jeśli pojazd niedawno zakończył jazdę, nie dotykać elementów układu wydechowego i układu chłodzenia, dopóki silnik nie ostygnie. Nie wolno pozostawiać pracującego silnika w przestrzeni bez wentylacji. Nie przeprowadzać prac pod pojazdem wspartym wyłącznie na podnośniku do wymiany kół. UWAGA NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI CIAŁA POD POJAZDEM, KTÓRY STOI NA PODNOŚNIKU. Nie zbliżać rąk ani ubrania do pasków napędowych, kół pasowych i wentylatorów. Niektóre wentylatory mogą nadal działać po wyłączeniu silnika. Przed rozpoczęciem pracy w komorze silnika zdjąć metalowe bransolety i biżuterię. Nie dotykać przewodów lub innych elementów elektrycznych, gdy silnik lub zapłon jest włączony. Nie dopuszczać do zetknięcia narzędzi lub metalowych elementów pojazdu z przewodami lub zaciskami akumulatora. Upewnić się, że w pobliżu komory silnika nie znajdują się źródła iskier lub ognia. Nosić odzież ochronną, a w razie potrzeby również rękawiczki wykonane z nieprzepuszczalnego materiału. PRZEPRACOWANY OLEJ SILNIKOWY Unikać długotrwałego kontaktu oleju silnikowego ze skórą, ponieważ może to spowodować poważne choroby skóry łącznie z zapaleniem skóry oraz nowotworami. Po zetknięciu z olejem silnikowym należy zawsze dokładnie umyć miejsce kontaktu. OTWIERANIE POKRYWY KOMORY SILNIKA Nie należy otwierać pokrywy komory silnika, jeśli włączony jest układ zwiększający bezpieczeństwo pieszych. UKŁAD PALIWOWY Demontaż lub wymiana jakichkolwiek elementów układu paliwowego przez osoby bez właściwych kwalifikacji jest niedozwolona. 195

196 L Konserwacja 1. Pociągnąć uchwyt znajdujący się z lewej strony wnęki na stopy, aby odblokować dwa zamki pokrywy komory silnika. Unieść dźwignię zatrzasku zabezpieczającego, znajdującą się pod środkową częścią pokrywy komory silnika, a następnie podnieść pokrywę. ZAMYKANIE POKRYWY KOMORY SILNIKA Nie rozpoczynać jazdy, jeśli pokrywa komory silnika jest utrzymywana tylko przez zaczep zabezpieczający. Opuścić pokrywę aż do zatrzaśnięcia zatrzasku zabezpieczającego. Obiema rękami nacisnąć pokrywę aż do zatrzaśnięcia dwóch zatrzasków. Sprawdzić, czy oba zatrzaski są zablokowane, pociągając przednią część pokrywy do góry po obu stronach. Nie powinno być możliwości uniesienia żadnej strony pokrywy. UDRAŻNIANIE DYSZ SPRYSKIWACZY Podczas regulacji ustawienia dyszy nie należy włączać spryskiwaczy. Płyn spryskiwaczy szyby przedniej może spowodować podrażnienia oczu i skóry. Zawsze przestrzegać zaleceń producenta płynu do spryskiwaczy. Jeśli dysza zostanie zapchana, przeczyścić ją kawałkiem cienkiego drutu. Po odblokowaniu dyszy sprawdzić, czy drut został całkowicie usunięty. USTERKA ŚWIATŁA Lampa przednia Żarówki ksenonowe powinny wymieniać wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Do zapalenia żarówek ksenonowych niezbędne jest wysokie napięcie. Zespoły lamp ksenonowych działają w bardzo wysokiej temperaturze. Gorących lamp nie należy dotykać. Zużyte żarówki ksenonowe zawierają rtęć, która jest niebezpieczna i może być szkodliwa dla zdrowia. Wszystkie pozostałe żarówki świateł przednich są układami diodowymi i ich wymiany powinien dokonywać wyłącznie dealer/autoryzowana stacja obsługi. O informacje na temat prawidłowej utylizacji reflektorów ksenonowych należy zwrócić się do dealera firmy Jaguar / autoryzowanej stacji obsługi lub władz lokalnych. Żarówki świateł pozycyjnych, tylnych i kierunkowskazów bocznych Lampy te są układami diodowymi i ich wymianę należy wykonywać wyłącznie u dealera / w autoryzowanej stacji obsługi. 196

197 R Konserwacja WYMIANA ŻARÓWKI OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ Przepalone żarówki należy zawsze wymieniać na nowe tego samego typu i parametrów. W razie wątpliwości skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy sprawdzić, czy lampa oraz zapłon są wyłączone. W przeciwnym razie może dojść od uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu. Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej wyposażone są w 5-watowe żarówki W5W. Aby wymienić żarówkę: 1. Włożyć końcówkę małego płaskiego wkrętaka do wycięcia, jak pokazano na rysunku, a następnie delikatnie podważyć bok zespołu lampy i zdjąć ją. Obrócić uchwyt żarówki o 90 stopni w lewo, aby uzyskać dostęp do żarówki. Pociągnąć żarówkę, aby ją wyjąć z uchwytu. POZYCJA SERWISOWA WYCIERACZEK Uwaga: Podczas wymiany piór wycieraczek w pojeździe musi się znajdować kluczyk Smart key. 197

198 L Konserwacja Przed wymianą pióra wycieraczki ramiona wycieraczek należy ustawić w pozycji serwisowej w następujący sposób: 1. Upewnić się, że zapłon jest wyłączony. Włączyć zapłon, a następnie wyłączyć. Natychmiast pociągnąć dźwignię wycieraczek w stronę kierowcy (podobnie jak w przypadku polecenia jednego przetarcia wycieraczek), przytrzymać ją w takim położeniu podczas ponownego włączania zapłonu. Wycieraczki ustawią się do pozycji serwisowej. Po zamontowaniu nowych piór wyłączyć zapłon. Wycieraczki powrócą do położenia spoczynkowego. Uwaga: Zakładać tylko zamienniki oryginalnych piór wycieraczek. RESETOWANIE POŁOŻENIA SZKLANEGO DACHU Jeśli akumulator zostanie odłączony lub zostanie przerwane zasilanie, gdy dach jest częściowo otwarty, konieczne będzie zresetowanie położenia dachu. Po przywróceniu zasilania dach otwierany należy wyzerować w następujący sposób: 1. Włączyć zapłon. Nacisnąć przednią część przełącznika dachu otwieranego, aby dach ustawił się w położeniu uchylonym, następnie zwolnić przełącznik. Nacisnąć przednią część przełącznika dachu otwieranego i przytrzymać przez 30 sekund. Po upływie 30 sekund dach otwierany zacznie się przesuwać. Przytrzymać wciśniętą przednią część przełącznika do momentu całkowitego otwarcia dachu, a następnie do jego zamknięcia. Po zakończeniu cyklu otwarcia/zamknięcia, gdy dach przestanie się przesuwać, należy zwolnić przełącznik. Dach można teraz normalnie otwierać i zamykać. RESETOWANIE POŁOŻENIA SZYB W przypadku odłączenia, rozładowania akumulatora lub innej przerwy w zasilaniu należy zresetować podnośniki szyb. Po przywróceniu zasilania położenie szyb należy zresetować w następujący sposób: 1. Całkowicie unieść szybę. Zwolnić przełącznik, następnie podnieść go do położenia zamykania i przytrzymać przez dwie sekundy. Zwolnić przełącznik. Powtórzyć procedurę podnoszenia i zwalniania jeszcze dwa razy. Sprawdzić prawidłowe działanie sterowania impulsowego szybą. Patrz 76, IMPULSOWE STEROWANIE PODNOŚNIKIEM SZYBY. Powtórzyć tę procedurę dla każdej z szyb. Uwaga: Zaleca się, aby podczas resetowania mechanizmu szyb silnik pracował, co pozwoli zapewnić stały dostęp do minimalnego potrzebnego napięcia 12 V. 198

199 R Konserwacja TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY Trójkąt ostrzegawczy, jeżeli jest na wyposażeniu, znajduje się w bagażniku, przymocowany w punkcie mocowania. NAPRAWA DROBNYCH USZKODZEŃ LAKIERU Regularnie sprawdzać lakier pod kątem uszkodzeń. Wszelkie odpryski, pęknięcia i głębokie rysy w powłoce lakieru należy jak najszybciej usunąć/naprawić. Odsłonięty metal szybko ulega korozji i jeśli nie zostanie zabezpieczony, może być przyczyną kosztownych napraw. CZYSZCZENIE ALUMINIOWYCH OBRĘCZY KÓŁ Używać jedynie zatwierdzonych środków czyszczących. W wersji Sportbrake trójkąt ostrzegawczy jest schowany we wnęce pod tylną częścią płyty podłogowej. APTECZKA Jeśli pojazd jest wyposażony w apteczkę, jest ona przypięta paskiem z boku bagażnika. GAŚNICA Gaśnica, jeśli została dostarczona, znajduje się w bagażniku lub jest przymocowana do przedniego siedzenia pasażera. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ Nie wolno używać produktów czyszczących nieprzeznaczonych do stosowania w pojazdach. Po oczyszczeniu zewnętrznych powierzchni pojazdu (zwłaszcza przy użyciu myjki ciśnieniowej), zaleca się wykonanie krótkiej jazdy w celu osuszenia hamulców. W niektórych wysokociśnieniowych systemach mycia strumień wody jest na tyle silny, że może przeciekać przez uszczelki drzwi i okien. Wysokie ciśnienie może również uszkodzić elementy wykończenia pojazdu i zamki drzwi. Nigdy nie kierować strumienia wody bezpośrednio na kratę wlotu powietrza, wloty powietrza nagrzewnicy, uszczelki nadwozia ani na inne elementy, które mogą zostać uszkodzone. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na żadne gumowe osłony ani uszczelnienia przegubów zawieszenia. 199

200 L Konserwacja W przypadku niektórych wysokociśnieniowych systemów czyszczenia strumień wody jest na tyle silny, że może uszkodzić koła lub układ hamulcowy. Nigdy nie kierować strumienia wody bezpośrednio na koła lub hamulce. Upewnić się, że dysza myjki ciśnieniowej znajduje się w odległości ponad 300 mm (11, 8 cala) od elementów pojazdu. MYCIE NADWOZIA POJAZDU Substancje żrące mogą uszkodzić lakier pojazdu, więc należy je usuwać, aby zapobiec uszkodzeniom. KORZYSTANIE Z MYJNI AUTOMATYCZNEJ Nie zaleca się korzystania z komercyjnych myjni automatycznych, myjek ciśnieniowych ani zasilanych zmywaków. Przy wjeździe do myjni należy upewnić się, że funkcja AUTO wycieraczek nie jest włączona, ponieważ pióra i ramiona wycieraczek mogą ulec uszkodzeniu w przypadku włączenia. Jeśli zamontowany jest przedni lub tylny spoiler z włókna węglowego, nie wolno korzystać z automatycznej myjni ze szczotkami obrotowymi. Takie działanie szczotek może spowodować uszkodzenie spoilera. Uwaga: Regularne korzystanie z automatycznych myjni samochodów wpływa niekorzystnie na połysk lakieru. Po opuszczeniu myjni należy natychmiast włączyć wycieraczki w celu usunięcia wody i wosku. CZYSZCZENIE ELEMENTÓW POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA W komorze silnika nie należy stosować urządzeń myjących pod wysokim ciśnieniem ani urządzeń do czyszczenia parą. Dopilnować, aby zbiornik płynu hamulcowego był zawsze suchy. Zbiornik płynu hamulcowego i jego korek można czyścić tylko czystą, suchą szmatką. CZYSZCZENIE SZKLANYCH POWIERZCHNI Czyścić tylną szybę za pomocą miękkiej szmatki, aby uniknąć uszkodzenia elementów podgrzewających. Nie skrobać szkła ani nie stosować czyszczących płynów ściernych. Szkło lusterek jest bardziej podatne na uszkodzenia. Myć wodą z mydłem. Nie stosować ściernych składników czyszczących lub metalowych skrobaczek przy usuwaniu lodu. Aby uniknąć uszkodzenia ochronnej powłoki, czyścić wewnętrzną stronę szkła dachu tylko miękką szmatką. 200

201 R Konserwacja CZYSZCZENIE TYLNEJ SZYBY Aby uniknąć uszkodzenia elementów podgrzewających wewnątrz tylnej szyby, używać jedynie miękkiej wilgotnej szmatki lub irchowej ścierki. Nie używać rozpuszczalników lub ostrych przedmiotów do czyszczenia szkła. CZYSZCZENIE OWIEWKI SZKLANEGO DACHU Do czyszczenia siatki owiewki należy używać wodnego roztworu mydła lub szamponu samochodowego. Spodnią część siatki należy podeprzeć miękką szmatką i czyścić za pomocą miękkiej szczotki. ODTŁUSZCZANIE I USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Plamy smaru lub innych zanieczyszczeń można usuwać preparatem Jaguar Tar Remover lub spirytusem metylowym (alkoholem). Również benzyna lakowa przynosi dobre efekty, ale nie wolno jej stosować do czyszczenia gumy, szczególnie na piórach wycieraczek. Powierzchnie czyszczone alkoholem metylowym lub benzyną lakową należy natychmiast przemyć wodą z mydłem, aby usunąć wszelkie ślady tych środków. POLEROWANIE Elementów nielakierowanych pojazdu nie wolno polerować środkami do polerowania chromu ani innymi środkami ściernymi. Zaleca się regularne polerowanie pojazdu za pomocą pasty Jaguar i szmatki do polerowania. CZYSZCZENIE WNĘTRZA Środek kierownicy i inne elementy zawierające poduszki powietrzne można ostrożnie czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki, ciepłej wody i mydła niezawierającego detergentu. CZYSZCZENIE TAPICERKI ZE SKÓRY Aby uniknąć wniknięcia brudu i utrwalenia plam, regularnie sprawdzać tapicerkę foteli i czyścić ją w odstępach jedno- lub dwumiesięcznych w następujący sposób: Zetrzeć drobny pył z powierzchni siedzeń za pomocą czystej, wilgotnej, bezbarwnej szmatki. Często zmieniać czyszczącą powierzchnię szmatki, aby uniknąć ściernego działania na powierzchni skóry. Unikać nadmiernego moczenia. Jeżeli to nie wystarcza, użyć szmatki lekko zwilżonej ciepłym roztworem mydła z wodą. Stosować wyłącznie delikatne mydło. W mocno zanieczyszczonych miejscach stosować preparat do czyszczenia tapicerki skórzanej zalecany przez firmę Jaguar. Osuszać i wycierać czystą, miękką szmatką, często zmieniając powierzchnie. Kilka razy w roku stosować preparat do czyszczenia tapicerki skórzanej zalecany przez firmę Jaguar, aby zachować odpowiedni wygląd wnętrza. Preparat ten odżywia i nawilża skórę tapicerki, zapewniając jej warstwę ochronną przed kurzem i szkodliwymi czynnikami. 201

202 L Konserwacja Nie używać rozpuszczalników. Nie wolno używać detergentów, środków do polerowania mebli ani środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym. Takie produkty mogą początkowo zapewniać imponujący wygląd, lecz ich używanie doprowadzi do szybkiego pogorszenia stanu skóry i spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Jaguar poleca podstawowy zestaw produktów, które zostały specjalnie dobrane do rodzaju skóry zastosowanej w danym pojeździe. Ciemna odzież może być przyczyną powstawania plam na skórzanych siedzeniach i innych elementach tapicerki. Przedmioty o ostrych krawędziach, takie jak paski, zamki błyskawiczne, nity itp., mogą pozostawiać na powierzchni skóry trwałe rysy i ślady zarysowań. Jeśli plamy rozlanej herbaty, kawy lub atramentu nie zostaną natychmiast zmyte, trzeba pogodzić się z trwałym zabrudzeniem. Jeżeli korzysta się z usług zakładu czyszczenia tapicerki, należy upewnić się, że fachowcy znają i ściśle przestrzegają powyższych zaleceń. CZYSZCZENIE TAPICERKI Z TKANINY Nigdy nie należy używać mydła, amoniaku, wybielaczy lub środków czyszczących przeznaczonych do twardych powierzchni. Nie używać środków do czyszczenia tapicerki w pobliżu wyposażenia elektrycznego, takiego jak przełączniki na desce rozdzielczej. Podczas czyszczenia okolic wyposażenia elektrycznego, na przykład przełączników, należy zadbać, aby płyn nie przedostawał się przez szpary wokół tych elementów, pomiędzy panelami lub osłonami wykończenia. Korzystając z preparatu Jaguar Upholstery Cleaner, należy przestrzegać instrukcji. USUWANIE PLAM Większość plam z tkaniny wełnianej można usunąć, jeżeli czyszczenie wykona się natychmiast, zanim plama wyschnie. Większość plam można usuwać jednym z trzech płynów czyszczących: Jaguar Upholstery Cleaner, płyn do czyszczenia na sucho oraz czysta woda. Stosować się do zaleceń na opakowaniu. ZESTAW WSKAŹNIKÓW, ZEGAR I WYPOSAŻENIE AUDIO Do czyszczenia zestawu wskaźników, zegara i elementów systemu audio używać wyłącznie suchej ściereczki. Nie stosować płynów czyszczących ani czy płynów do czyszczenia w sprayu. 202

203 R Konserwacja CZYSZCZENIE EKRANU DOTYKOWEGO Nie należy używać ściernych środków czyszczących do czyszczenia ekranu dotykowego. Aby uzyskać informacje o dopuszczonych środkach czyszczących, należy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. WYKŁADZINA I DYWANIKI Ślady i plamy można usunąć delikatnie szorując słabym roztworem mydła i ciepłej wody. Trudno usuwalne plamy należy usuwać powszechnie dostępnymi środkami do czyszczenia dywanów. Uwaga: W trakcie czyszczenia pasów należy sprawdzić, czy ich taśmy nie są uszkodzone ani zużyte. Wszelkie uszkodzenia lub zużycie należy zgłosić u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. POKRYWY MODUŁÓW PODUSZEK POWIETRZNYCH Pokrywy poduszek powietrznych należy czyścić wilgotną szmatką z niewielkim dodatkiem środka do czyszczenia tapicerki. Wszelkie substancje, które dostaną się do mechanizmu, mogą uniemożliwić rozwinięcie poduszki w momencie kolizji. CZYSZCZENIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Uważać, aby woda, środki do czyszczenia lub włókna szmat nie przedostały się do mechanizmu pasów bezpieczeństwa. Wszelkie substancje tego rodzaju, które dostaną się do wnętrza mechanizmu mogą niekorzystnie wpłynąć na sprawność działania pasa bezpieczeństwa w chwili kolizji. Rozwinąć całkowicie pas bezpieczeństwa, następnie użyć ciepłej wody z mydłem, bez żadnych detergentów. Pasy bezpieczeństwa powinny wyschnąć w sposób naturalny, całkowicie rozwinięte, i nie należy ich zwijać do czasu całkowitego wyschnięcia. 203

204 L Sprawdzanie poziomu płynów LOKALIZACJA WLEWU PŁYNU Silnik benzynowy o pojemności 2, 0 l 1. Płyn do spryskiwaczy 2. Płyn hamulcowy: A. Pojazdy z kierownicą z prawej strony. B. Pojazdy z kierownicą z lewej strony. Olej silnikowy 4. Układ wspomagania kierownicy 5. Płyn chłodzący 6. Wskaźnik poziomu oleju silnikowego Nie podejmować jazdy, jeśli istnieje ryzyko, że wyciekający płyn zetknie się z gorącą powierzchnią, np. z rurą wydechową. 204

205 R Sprawdzanie poziomu płynów Silniki Diesla 3. 0L i 2. 2L 1. Olej silnikowy (silnik 3. 0L). Olej silnikowy (silnik 2. 2L). Płyn układu wspomagania kierownicy (silnik 2. Płyn chłodzący (silnik 2. Płyn chłodzący (silnik 3. Nie podejmować jazdy, jeśli istnieje ryzyko, że wyciekający płyn zetknie się z gorącą powierzchnią, np. 205

206 L Sprawdzanie poziomu płynów Silniki Diesla 5. 0L i 3. 0L 1. Płyn chłodzący (silnik 5. Układ wspomagania kierownicy A. 0L. KONTROLA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO Raz na tydzień kontrolować poziom oleju silnikowego. W przypadku znacznego lub nagłego obniżenia poziomu oleju, należy zwrócić się po fachową pomoc. Zużywanie pewnej ilości oleju przez silnik jest normalne. Prędkość zużywania oleju zależy od: Jakości i lepkości oleju. Warunków klimatycznych. Prędkości obrotowych silnika, przy których jest on używany. Warunków drogowych. 206

207 R Sprawdzanie poziomu płynów Kierowca może spodziewać się większego od normalnego zużycia oleju, gdy silnik jest nowy oraz po docieraniu, jeżeli pojazd jest stale używany do jazdy z dużą prędkością. W przypadku wyświetlenia komunikatu ENGINE OIL PRESSURE LOW (Niskie ciśnienie oleju silnikowego) możliwie szybko wyłączyć silnik, gdy jest to bezpieczne, następnie poszukać fachowej pomocy. Nie uruchamiać silnika, aż do czasu usunięcia przyczyny. Wszystkie silniki (z wyjątkiem benzynowego 2. 0L) Przed sprawdzeniem poziomu oleju należy upewnić się, że: Pojazd został ustawiony na poziomym podłożu. Olej silnikowy osiągnął temperaturę pracy (olej jest gorący). Silnik pozostaje wyłączony od 10 minut, ponieważ w przypadku nieustabilizowania się oleju system mógłby podać nieprawidłowy odczyt. Poziom oleju można sprawdzać w następujący sposób: 1. Włączyć zapłon (nie uruchamiać silnika). Upewnić się, że wybierak zmiany biegów znajduje się w położeniu P. Wielokrotnie nacisnąć przycisk Trip znajdujący się na końcu dźwigni oświetlenia (patrz 50, KORZYSTANIE Z KOMPUTERA PODRÓŻNEGO) aż do wyświetlenia się w centrum komunikatów ikony puszki oleju wraz z bieżącym poziomem oleju oraz poradą dotyczącą uzupełniania oleju. A. Poziom oleju na zalecanym poziomie. Uzupełnienie oleju nie jest wymagane. Dolać 0, 5 litra (0, 9 pinty) oleju. C. Dolać 1 litr (1, 8 pinty) oleju. Poziom oleju powyżej maksymalnej granicy dla bezpiecznego działania. Nie należy jeździć pojazdem. Niezwłocznie poszukać wykwalifikowanej pomocy. E. Poziom oleju poniżej minimalnej granicy dla bezpiecznego działania. Dolać 1, 5 litra oleju i ponownie sprawdzić jego poziom. F. Stabilizacja poziomu oleju, odczyt poziomu oleju niedostępny. 207

208 L Sprawdzanie poziomu płynów Odczekać 10 minut i ponownie sprawdzić wskazanie poziomu oleju. Jeśli wskazaniu towarzyszy komunikat ostrzegawczy ENGINE OIL LEVEL MONITOR SYSTEM FAULT (USTERKA UKŁADU MONITOROWANIA POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO), należy skorzystać z wykwalifikowanej pomocy. Silnik benzynowy o pojemności 2. 0 l Przed sprawdzeniem poziomu oleju należy upewnić się, że: Pojazd został ustawiony na poziomym podłożu. Silnik został wyłączony na 5 minut, aby umożliwić spłynięcie oleju do miski olejowej. Nie uruchamiać silnika. Wyciągnąć wskaźnik bagnetowy poziomu oleju i wytrzeć go niestrzępiącą się szmatką. Całkowicie wsunąć wskaźnik do rurki i ponownie go wyciągnąć, aby sprawdzić poziom oleju. Nie dopuszczać, aby poziom oleju spadł do poziomu niższego od dolnego oznaczenia (MIN) lub nacięcia na pręcie. Ogólne zalecenia dotyczące poziomu oleju na wskaźniku: Jeżeli olej jest bliżej górnego oznaczenia nie trzeba dolewać oleju. Jeżeli olej jest bliżej dolnego oznaczenia dolać 0, 5 litra (0, 9 pinty) oleju. Jeżeli olej jest poniżej dolnego oznaczenia, dolać 0, 8 litra (1, 4 pinty) oleju i sprawdzić poziom oleju po odczekaniu 5 minut. UZUPEŁNIANIE OLEJU Używanie oleju, który nie odpowiada wymaganiom technicznym, może prowadzić do nadmiernego zużycia silnika, narastania szlamów i osadów oraz wzrostu zanieczyszczania środowiska. Może doprowadzić także do uszkodzenia silnika. Nie używać olejów niskiej jakości ani przestarzałych. Jeśli silnik ulegnie uszkodzeniu wskutek zastosowania oleju niespełniającego wymogów jakości, może to być przyczyną utraty praw z tytułu gwarancji. Nadmierne napełnienie olejem może spowodować poważne uszkodzenie silnika. Olej należy dolewać małymi porcjami i za każdym razem sprawdzać poziom, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu. Nie stosować dodatków do oleju, gdyż może to spowodować uszkodzenie silnika. Stosować tylko określone środki smarujące. 208

209 R Sprawdzanie poziomu płynów Konieczne jest stosowanie oleju o odpowiednich właściwościach, a także odpowiedniego do warunków klimatycznych panujących w kraju użytkowania pojazdu. Patrz 261, ŚRODKI SMARUJĄCE I PŁYNY. 0L) 1. Odkręcić korek wlewu oleju. Dolać olej zgodnie ze wskazaniem wyświetlonym w centrum komunikatów. Odczekać 5 minut, aby poziom oleju ustabilizował się i ponownie sprawdzić. Silnik benzynowy o pojemności 2, 0 l 1. Dolać olej zgodnie z poziomem na wskaźniku. Firma Jaguar zaleca: Castrol EDGE Professional Poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym należy sprawdzać co najmniej raz w tygodniu (częściej przy dużym przebiegu lub w trudnych warunkach drogowych). Zawsze sprawdzać poziom płynu chłodzącego, gdy układ jest zimny. Dbać, aby poziom płynu chłodzącego utrzymywał się między oznaczeniami poziomu pokazanymi na rysunkach. Silniki Diesla Silniki benzynowe KONTROLA POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO Praca silnika bez płynu chłodzącego spowoduje poważne uszkodzenie silnika. Jeśli stwierdzono regularny ubytek płynu chłodzącego, należy poszukać wykwalifikowanej pomocy. Jeśli z korka ciśnieniowego wydobywa się płyn chłodzący/para lub poziom płynu obniżył się gwałtownie albo znacznie, należy niezwłocznie udać się na kontrolę do specjalistycznego zakładu. 209

210 L Sprawdzanie poziomu płynów Jeśli w centrum komunikatów wyświetla się komunikat LOW COOLANT LEVEL (NISKI POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO), należy zatrzymać pojazd, kiedy jest to bezpieczne i uzupełnić płyn chłodzący odpowiednią mieszaniną wody i płynu niezamarzającego. Jeśli w centrum komunikatów wyświetla się komunikat ENGINE OVERHEATING (PRZEGRZANIE SILNIKA), należy zjechać z drogi, zatrzymać się i zostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez 5 minut, a następnie wyłączyć zapłon na 10 minut. Włączyć silnik i, pod warunkiem że nie wyświetli się ostrzeżenie, kontynuować jazdę, unikając gwałtownego przyspieszania. UZUPEŁNIANIE PŁYNU CHŁODZĄCEGO Nigdy nie odkręcać nakrętki wlewu, kiedy silnik jest gorący. Płyn zapobiegający zamarzaniu jest wysoce łatwopalny. Nie dopuścić do zetknięcia płynu niezamarzającego z otwartym płomieniem lub źródłem zapłonu (np. gorącym silnikiem), ponieważ może dojść do pożaru. Odkręcać korek wlewu powoli, umożliwiając ujście ciśnienia przed całkowitym zdjęciem korka. Podróżując w terenach, gdzie woda jest zasolona, zawsze mieć przy sobie zapas słodkiej wody (deszczowej lub destylowanej). Dolewanie wody morskiej może spowodować poważne uszkodzenie silnika. Dolać płynu do górnego znaku wskaźnika poziomu. Stosować wyłącznie 50% mieszankę wody i płynu niezamarzającego. Uwaga: W sytuacjach awaryjnych, w przypadku braku odpowiedniego płynu niezamarzającego, uzupełnić układ czystą wodą, ale pamiętać o zwiększonym ryzyku zamarznięcia. Nie uzupełniać poziomu ani nie napełniać układu tradycyjnymi preparatami niezamarzającymi. W razie wątpliwości zasięgnąć porady fachowca. Po uzupełnieniu poziomu płynu sprawdzić, czy korek jest dobrze zakręcony, obracając go aż do usłyszenia kliknięcia. KONTROLA POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO Jeśli skok pedału hamulca znacznie się wydłużył, skrócił lub nastąpił znaczny ubytek płynu hamulcowego, należy natychmiast poszukać fachowej pomocy. Prowadzenie pojazdu w takich warunkach może spowodować wydłużenie drogi hamowania lub całkowitą awarię hamulców. Uwaga: Jeśli stanie się tak w trakcie jazdy, należy, zachowując zasady bezpieczeństwa, zatrzymać pojazd, ostrożnie hamując. Sprawdzić poziom płynu i w razie potrzeby uzupełnić. 210

211 R Sprawdzanie poziomu płynów Płyn hamulcowy jest bardzo toksyczny. Pojemnik z płynem należy przechowywać szczelnie zamknięty, poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego spożycia natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć skażone miejsca dużą ilością czystej wody. Płyn hamulcowy jest wysoce łatwopalny. Nie pozwolić, aby płyn hamulcowy wszedł w kontakt z otwartym płomieniem lub źródłem zapłonu (np. gorącym silnikiem). Nie kontynuować jazdy, jeżeli poziom płynu znajduje się poniżej oznaczenia MIN. Poziom płynu należy sprawdzać przynajmniej raz w tygodniu (częściej w przypadku dużych przebiegów lub w trudnych warunkach terenowych) po ustawieniu pojazdu na poziomym podłożu. Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się pod pokrywą na podwyższonej platformie w tylnej części komory silnika. Patrz 204, LOKALIZACJA WLEWU PŁYNU. Zwolnić zaczep i unieść pokrywę do przodu. Pociągnąć pokrywę do tyłu, aby zwolnić zawiasy. Poziom płynu hamulcowego powinien znajdować się między oznaczeniami MIN a MAX na ścianie zbiornika. W normalnych warunkach poziom może się nieznacznie obniżyć wskutek zużycia klocków hamulcowych, jednak nie wolno dopuścić, aby spadł poniżej oznaczenia MIN. UZUPEŁNIANIE PŁYNU HAMULCOWEGO Płyn hamulcowy niszczy powłokę lakierowaną. Rozlany płyn zebrać wchłaniającą szmatką i umyć powierzchnię wodą z domieszką szamponu do mycia pojazdów. 211

212 L Sprawdzanie poziomu płynów Stosować wyłącznie nowy płyn, który był przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku (płyn z otwartego pojemnika lub pobrany z pojazdu zawiera wodę wchłoniętą z powietrza, co powoduje pogorszenie jego właściwości i wyklucza dalszą jego eksploatację). Przed odkręceniem wyczyścić nakrętkę za pomocą czystej szmatki. Pozwoli to zapobiec dostaniu się brudu lub wilgoci do wnętrza zbiornika. Zdjąć korek wlewu. Uzupełnić ilość płynu w zbiorniku co najmniej do oznaczenia MIN, używając płynu hamulcowego zgodnego ze specyfikacją. Nie dolewać płynu hamulcowego do poziomu maksymalnego, chyba że klocki hamulcowe były wymieniane. W razie wątpliwości zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego personelu. Zakręcić korek wlewu. Założyć pokrywę. KONTROLA POZIOMU PŁYNU W UKŁADZIE WSPOMAGANIA KIEROWNICY Płyn w układzie wspomagania kierownicy jest bardzo toksyczny. Pojemniki z płynem należy przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Płyn w układzie wspomagania kierownicy jest bardzo łatwopalny. Nie dopuścić do zetknięcia płynu układu wspomagania kierownicy z otwartym płomieniem lub innym źródłem zapłonu (np. Nie uruchamiać silnika, jeśli poziom płynu spadł poniżej oznaczenia MIN. Jeśli nastąpił widoczny spadek poziomu płynu, zwrócić się po fachową pomoc. Jeśli utrata płynu następuje powoli, płyn można uzupełnić do poziomu górnego oznaczenia na zbiorniku, aby umożliwić dojechanie do najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia. Zaleca się jednak zwrócić o fachową pomoc przed kontynuowaniem jazdy. Poziom płynu należy sprawdzać i uzupełniać, gdy pojazd jest zaparkowany na poziomym podłożu, przy wyłączonym silniku i gdy układ jest zimny. Po wyłączeniu silnika nie obracać kierownicy. Przezroczyste ścianki zbiornika umożliwiają sprawdzenie poziomu płynu układu wspomagania kierownicy. Poziom płynu powinien znajdować się między oznaczeniami MIN i MAX. 212

213 R Sprawdzanie poziomu płynów UZUPEŁNIANIE PŁYNU W UKŁADZIE WSPOMAGANIA KIEROWNICY Konieczne jest zabezpieczenie układu wspomagania kierownicy przed wszelkimi zanieczyszczeniami. Zawsze należy stosować nowy płyn i czyścić obszar wokół szyjki wlewu zarówno przed odkręceniem nakrętki, jak i po uzupełnieniu poziomu płynu. Nigdy nie należy wlewać do układu zużytego płynu. Płyn w układzie wspomagania kierownicy niszczy powłokę lakierową. Natychmiast zetrzeć wszelkie plamy chłonną szmatką i przemyć zanieczyszczony obszar wodnym roztworem szamponu samochodowego. Oczyścić korek wlewowy przed odkręceniem, aby zanieczyszczenia nie dostały się do zbiornika. Dolać płynu, tak aby jego poziom znajdował się między oznaczeniami MIN i MAX. Specyfikacja płynu w układzie wspomagania kierownicy, patrz 261, ŚRODKI SMARUJĄCE I PŁYNY. KONTROLA POZIOMU PŁYNU DO SPRYSKIWACZY Niektóre produkty do spryskiwaczy szyb są łatwopalne. Nie dopuszczać do kontaktu płynu do spryskiwaczy z otwartym ogniem lub innymi źródłami zapłonu. Jeśli pojazd jest użytkowany w temperaturach poniżej 4 C (40 F), stosować płyn do spryskiwaczy ze środkiem niezamarzającym. Używać wyłącznie płynów do spryskiwaczy zatwierdzonych do celów motoryzacyjnych, zgodnie z instrukcjami producenta. Należy unikać rozlania, szczególnie jeśli stosowany jest płyn nierozcieńczony lub o dużym stężeniu. W razie rozlania natychmiast przemyć skażony obszar wodą. Zbiornik płynu do spryskiwaczy zaopatruje dysze spryskiwaczy przedniej szyby oraz lamp. Sprawdzać i uzupełniać poziom zbiornika płynu do spryskiwaczy co najmniej raz w tygodniu. Regularnie włączać spryskiwacze, by sprawdzić, czy dysze są drożne i skierowane w dobrym kierunku. UZUPEŁNIANIE PŁYNU DO SPRYSKIWACZY 1. Oczyścić korek wlewu przed odkręceniem, aby zanieczyszczenia nie dostały się do zbiornika. Otworzyć korek wlewu. Dolewać odpowiedniego płynu do zbiornika, aż stanie się widoczny w rurce wlewu. Założyć korek wlewu. 213

214 L Akumulator pojazdu SYMBOLE OSTRZEGAWCZE AKUMULATORA Nie zbliżać otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu do akumulatora, ponieważ może on wydzielać wybuchowe gazy. Pracując w pobliżu akumulatora, nosić odpowiednie okulary ochronne, aby chronić oczy przed rozbryzgami kwasu. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczać dzieci w pobliże akumulatora. Pamiętać, że może on wydzielać wybuchowe gazy. Elektrolit akumulatora jest bardzo żrący i toksyczny. Przed obsługą akumulatora należy zapoznać się z informacjami zawartymi w podręczniku. KONSERWACJA AKUMULATORA Połknięcie elektrolitu akumulatora może być śmiertelne. Natychmiast szukać pomocy medycznej. Jeżeli elektrolit akumulatora zetknie się z oczami, skórą lub ubraniem, należy zdjąć zanieczyszczone ubranie i przepłukać skórę/oczy dużą ilością czystej wody. Niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza. Nie podłączać żadnych akcesoriów zasilanych napięciem 12 V bezpośrednio do biegunów akumulatora. Może to wywołać iskrzenie i spowodować wybuch. Korki ogniw akumulatora i rurka odpowietrzająca muszą być założone zawsze, kiedy akumulator jest podłączony do pojazdu. Upewnić się, że rurka odpowietrzająca nie jest zatkana albo zagięta. W przeciwnym razie w akumulatorze może wytworzyć się ciśnienie, co grozi wybuchem. Nie narażać akumulatora na kontakt z otwartym ogniem lub źródłem iskier, ponieważ akumulatory wytwarzają łatwopalny i wybuchowy gaz. Nie uruchamiać silnika za pomocą przewodów rozruchowych, nie próbować uruchamiać pojazdu ani nie ładować akumulatora, jeśli jest on zamarznięty. Może to spowodować wybuch. Zdjąć metalową biżuterię przed przystąpieniem do pracy w pobliżu akumulatora i nigdy nie zbliżać metalowych przedmiotów lub części do biegunów akumulatora. 214

215 R Akumulator pojazdu Uważać, by bieguny lub końcówki nie zetknęły się ze skórą. Zawierają one ołów i związki ołowiu, które są toksyczne. Po zakończeniu prac przy akumulatorze dokładnie umyć ręce. Chronić tkaniny i powierzchnie lakierowane przed kontaktem z elektrolitem akumulatora. W przypadku kontaktu elektrolitu z jakąkolwiek powierzchnią należy niezwłocznie przemyć ją dużą ilością wody. Akumulator pojazdu znajduje się pod podłogą bagażnika. Pojazd jest wyposażony w akumulator niskoobsługowy lub akumulator typu AGM (akumulator z elektrolitem w separatorach z włókna szklanego). Akumulatory AGM są zamknięte przez cały okres użytkowania i nie wymagają obsługi. Nie próbować otwierać ani zdejmować górnej pokrywy z akumulatora AGM. W gorącym klimacie akumulator niskoobsługowy wymagać będzie częstszych kontroli poziomu elektrolitu (płynu akumulatora). Jeśli poziom płynu jest zbyt niski, ogniwa akumulatora można uzupełnić wodą destylowaną. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu. Odkręcić 6 korków ogniw i ostrożnie odłożyć. Sprawdzić, czy poziom cieczy w ogniwach sięga wskaźnika poziomu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, uzupełnić wodą destylowaną do wskaźnika poziomu. Uważać, aby nie przepełnić. Dokręcić korki 6 ogniw. SYSTEM MONITORUJĄCY AKUMULATOR (BMS) Inteligentny system zarządzania ładowaniem (IPSM) nieustannie monitoruje stan głównego akumulatora pojazdu. Jeśli akumulator jest zbyt mocno rozładowywany, system przystąpi do wyłączania zbędnych układów elektrycznych, aby chronić energię akumulatora. Jeżeli system IPSM wykryje, że stan akumulatora nie jest zgodny z przewidzianymi parametrami, może podjąć automatyczne działanie na jednym z 2 dostępnych poziomów. Obu poziomom towarzyszy komunikat pojawiający się na ekranie dotykowym. W przypadku ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora komunikat pojawia się także w centrum komunikatów. Energy Management (Zarządzanie energią): pojawi się na ekranie dotykowym, jeżeli silnik nie pracuje, a odbiorniki energii elektrycznej powodują nadmierne rozładowywanie akumulatora. Po 3 minutach system IPSM przystąpi do wyłączania zbędnych układów elektrycznych pojazdu. System przywróci normalny tryb pracy po uruchomieniu silnika. 215

216 L Akumulator pojazdu Low Battery - Please Start Engine (Niski poziom naładowania akumulatora - Uruchom silnik): pojawi się na ekranie dotykowym i w centrum komunikatów, jeżeli silnik nie pracuje. Należy uruchomić silnik, gdy jest to bezpieczne. Uwaga: Jeżeli wyświetlany jest komunikat Low Battery - Please Start Engine (Niski poziom naładowania akumulatora - Uruchom silnik) należy prowadzić pojazd przez co najmniej 30 minut w temperaturze powyżej 0 C (32 F) lub co najmniej 60 minut w temperaturze poniżej 0 C (32 F). Pozwoli to na naładowanie akumulatora do dopuszczalnego poziomu. Jeżeli po wyłączeniu silnika system nie przywrócił normalnego trybu pracy, akumulator mógł nie zostać naładowany do odpowiedniego poziomu. Należy ponownie uruchomić silnik, jeżeli jest to bezpieczne. Jeśli problem nie ustępuje, należy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. Nie wolno podłączać przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora. Zawsze należy podłączać do zalecanego punktu uziemienia. Uważać, aby nadwozie pojazdu wspomagającego nie stykało się z nadwoziem pojazdu unieruchomionego. Należy upewnić się, że oba akumulatory są typu 12 V oraz że przewody rozruchowe mają izolowane klamry dopuszczone do stosowania z akumulatorami 12 V. Jeżeli pojazd jest wyposażony w system dwóch akumulatorów, przewód rozruchowy należy podłączyć do większego akumulatora. Uwaga: Przed podłączeniem przewodów rozruchowych sprawdzić, czy akumulator w unieruchomionym pojeździe jest prawidłowo podłączony oraz czy wyłączono wszystkie odbiorniki prądu. PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW ROZRUCHOWYCH W trakcie przeprowadzania prac przy akumulatorach należy zawsze zakładać okulary ochronne. Nie odłączać rozładowanego akumulatora. 216

217 R Akumulator pojazdu Sprawdzić, czy wszystkie przewody znajdują się w bezpiecznej odległości od wszelkich ruchomych elementów oraz czy wszystkie cztery połączenia są wykonane prawidłowo. Uruchomić silnik w pojeździe wspomagającym i pozostawić go na biegu jałowym przez kilka minut. Uruchomić silnik pojazdu unieruchomionego. Uwaga: Jeżeli silnik pojazdu unieruchomionego wymaga powtarzania prób rozruchu, między kolejnymi próbami należy pozostawiać silnik pojazdu wspomagającego pracujący na biegu jałowym przez kilka minut. Pozostawić obydwa silniki na biegu jałowym przez 2 minuty. Wyłączyć silnik pojazdu wspomagającego. Podłączyć dodatni przewód rozruchowy (czerwony) do dodatniego bieguna akumulatora pojazdu wspomagającego rozruch. Podłączyć drugą końcówkę dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego bieguna (+) akumulatora niesprawnego pojazdu. Podłączyć ujemny (czarny) przewód rozruchowy do zalecanego miejsca połączenia z masą pojazdu wspomagającego. Podłączyć drugą końcówkę ujemnego przewodu rozruchowego do punktu masy niesprawnego pojazdu. ODŁĄCZANIE PRZEWODÓW ROZRUCHOWYCH Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zachować szczególną ostrożność podczas zdejmowania przewodów rozruchowych, ponieważ poprzednio unieruchomiony silnik będzie włączony. Oznacza to, że działanie to będzie prowadzone w pobliżu komponentów ruchomych, pod wysokim napięciem lub gorących. Uwaga: Nie włączać żadnych odbiorników prądu, dopóki nie zostaną odłączone przewody rozruchowe. 217

218 L Akumulator pojazdu W pojeździe wspomagającym silnik powinien być wyłączony, a w pojeździe unieruchomionym silnik powinien pracować. Przewody rozruchowe należy odłączyć w odwrotnej kolejności do tej, w jakiej były podłączane. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCEGO ROZRUCH W celu uruchomienia pojazdu z użyciem urządzenia wspomagania rozruchu lub akumulatora zewnętrznego należy wykonać poniższe zalecenia w podanej kolejności: 1. Przyłączyć dodatni przewód rozruchowy (czerwony) do dodatniego bieguna akumulatora unieruchomionego pojazdu. Przyłączyć ujemny przewód rozruchowy (czarny) do uziemienia unieruchomionego pojazdu. Podłączyć/włączyć urządzenie wspomagające rozruch. Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym. Odłączyć/wyłączyć urządzenie wspomagające rozruch. Odłączyć ujemny przewód rozruchowy (czarny) od uziemienia pojazdu. Odłączyć dodatni przewód rozruchowy (czerwony) od dodatniego bieguna akumulatora pojazdu. Odłączanie akumulatorów, wymontowywanie i wymianę powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Skonsultować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. WYMIANA AKUMULATORA POJAZDU Odłączanie akumulatorów, wymontowywanie i wymianę powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. Zużyty akumulator należy utylizować zgodnie z przepisami, gdyż zawiera on wiele szkodliwych substancji. Poradę dotyczącą utylizacji można uzyskać u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi lub u przedstawiciela lokalnych władz. ŁADOWANIE AKUMULATORA POJAZDU Przed ładowaniem akumulator należy odłączyć i wyjąć z pojazdu. 218

219 R Bezpieczniki ROZMIESZCZENIE SKRZYNEK BEZPIECZNIKÓW Podczas wyjmowania skrzynki bezpieczników należy zadbać o to, żeby nie uległa zawilgotnieniu i założyć pokrywę przy najbliższej możliwej okazji. W pojeździe znajdują się trzy oddzielne skrzynki bezpieczników. W każdej z nich znajdują się bezpieczniki chroniące inne grupy obwodów elektrycznych. Skrzynka bezpieczników w komorze silnika. Najpierw należy zdjąć pokrywę silnika. Zwolnić ściągacze i zdjąć pokrywę silnika. Aby zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników, nacisnąć i podnieść zaczepy zwalniające. Skrzynka bezpieczników w kabinie. Skrzynka bezpieczników w bagażniku. WYMIANA BEZPIECZNIKA Przed rozpoczęciem wymiany bezpiecznika należy zawsze wyłączyć zapłon oraz obwód zabezpieczany tym bezpiecznikiem. Stosować wyłącznie bezpieczniki zatwierdzone przez firmę Jaguar, tego samego typu i o tych samych parametrach. Jeżeli nowy bezpiecznik przepala się, należy sprawdzić instalację elektryczną u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. 219

220 L Bezpieczniki Uwaga: Firma Jaguar nie zaleca samodzielnego wyjmowania ani wymiany przekaźników. W przypadku awarii przekaźnika należy zwrócić się o fachową pomoc. Bezpieczniki zapasowe oraz narzędzie do ich wyciągania bezpieczników znajdują się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. 220

221 R Bezpieczniki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA Nr bezpiecznika F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 Prąd znamionowy (ampery) 40 A 40 A 30 A 50 A 30 A 50 A 30 A 30 A 40 A 40 A 60 A 5 A 15 A 25 A 5 A Kolor bezpiecznika Pomarańczowy Pomarańczowy Zielony Czerwony Zielony Czerwony Zielony Zielony Pomarańczowy Pomarańczowy Bezbarwny Jasnobrązowy Niebieski Przezroczysty Jasnobrązowy Obwód PCM, silnik benzynowy Pompa ABS. Pompa spryskiwaczy. Zapalniczka. Napęd na 4 koła System sterowania silnikiem. Wycieraczki. Cewka rozrusznika Element grzejny szyby przedniej lewa strona Element grzejny szyby przedniej prawa strona Świece żarowe (tylko silniki wysokoprężne). Inteligentny system programowania prędkości jazdy, FLS Sygnał dźwiękowy Zawory ABS. Monitor STR 221

222 L Bezpieczniki Nr bezpiecznika F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 Prąd znamionowy (ampery) 10 A 10 A 5 A 5 A 5 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 5 A 15 A 15 A 5 A 5 A 15 A 5 A 10 A 20 A Kolor bezpiecznika Czerwony Czerwony Jasnobrązowy Jasnobrązowy Jasnobrązowy Żółty Żółty Żółty Żółty Żółty Jasnobrązowy Niebieski Niebieski Jasnobrązowy Jasnobrązowy Niebieski Jasnobrązowy Czerwony Żółty ABS Obwód System sterowania silnikiem, ECM, moduł sterujący skrzyni biegów Doprowadzenie powietrza dodatkowego Automatycznie regulowane światła przednie lewa strona Automatycznie regulowane światła przednie prawa strona HEGO/emisja Gniazdo zasilania akcesoriów tylne Zapalniczka. HEGO/emisja HEGO/emisja Sprzęgło sprężarki klimatyzatora. System sterowania silnikiem 5 (tylko silniki wysokoprężne V6) Cewki zapłonowe. Układ wspomagania kierownicy Układ ustawienia reflektorów. Pompa wodna (tylko pojazdy z doładowaniem). System sterowania silnikiem 1 (tylko silniki wysokoprężne V6) System sterowania silnikiem 1 (silniki benzynowe) System sterowania silnikiem 1 (tylko silniki wysokoprężne) 222

223 R Bezpieczniki Nr bezpiecznika F42 F43 F44 F45 Prąd znamionowy (ampery) 10 A 20 A 30 A 5 A 10 A 5 A 10 A 15 A 100 A Kolor bezpiecznika Czerwony Żółty Zielony Jasnobrązowy Czerwony Jasnobrązowy Czerwony Niebieski Fioletowy Obwód System sterowania silnikiem 2 (tylko silniki benzynowe V8) System sterowania silnikiem 2 (tylko silniki wysokoprężne l4) System sterowania silnikiem 2 (tylko silniki benzynowe V6 i silniki wysokoprężne V6) System sterowania silnikiem 3 (tylko silniki wysokoprężne) System sterowania silnikiem 3 (tylko silniki benzynowe) System sterowania silnikiem 4 (tylko silniki wysokoprężne V6) System sterowania silnikiem 4 (tylko silniki wysokoprężne l4) System sterowania silnikiem 4 (tylko silniki benzynowe V8) Wentylator chłodnicy (tylko silniki benzynowe V8 i silniki wysokoprężne) 223

224 L Bezpieczniki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE Nr bezpiecznika F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 Prąd znamionowy (ampery) 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 5 A 5 A 5 A 15 A 10 A 10 A Kolor bezpiecznika Żółty Żółty Żółty Żółty Żółty Żółty Jasnobrązowy Jasnobrązowy Jasnobrązowy Niebieski Czerwony Czerwony Obwód Regulacja fotela kierowcy. Regulacja fotela kierowcy. Elementy sterujące lewych tylnych drzwi Regulacja przedniego fotela pasażera Regulacja przedniego fotela pasażera Elementy sterujące prawych tylnych drzwi Wyłącznik hamulca zasadniczego Zestaw wskaźników. ICP Dach otwierany. Klimatyzacja. 224

225 R Bezpieczniki Nr bezpiecznika F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 Prąd znamionowy (ampery) 10 A 20 A 20 A 5 A 5 A 5 A 5 A 10 A Kolor bezpiecznika Czerwony Żółty Żółty Jasnobrązowy Jasnobrązowy Jasnobrązowy Jasnobrązowy Czerwony Obwód Regulacja przedniego fotela pasażera Ogrzewany/klimatyzowany fotel kierowcy. Ogrzewany/klimatyzowany fotel przedniego pasażera. Diagnostyka PATS Zestaw wskaźników. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy. Regulacja kolumny 225

226 L Bezpieczniki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU Nr bezpiecznika F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 Prąd znamionowy (ampery) 250 A 30 A 40 A 40 A 40 A 40 A 10 A 20 A 25 A 25 A 10 A 15 A 5 A 5 A Kolor bezpiecznika Zielony Pomarańczowy Pomarańczowy Pomarańczowy Pomarańczowy Czerwony Żółty Przezroczysty Przezroczysty Czerwony Niebieski Jasnobrązowy Jasnobrązowy Obwód Elektrycznie sterowany hamulec postojowy. Wzmacniacz systemu audio Lewy zwijany pas bezpieczeństwa Elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy Prawy zwijany pas bezpieczeństwa Zawieszenie pneumatyczne Sportbrake Moduł podwójnego akumulatora Elektryczne drzwi tyłu nadwozia Sportbrake Moduł drzwi kierowcy. Układ bezstopniowej regulacji amortyzatorów Sportbrake Akcesoria Odbiornik FR Moduł bramki 226

227 R Bezpieczniki Nr bezpiecznika F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 Prąd znamionowy (ampery) 25 A 15 A 20 A 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A Kolor bezpiecznika Przezroczysty Niebieski Żółty Jasnobrązowy Jasnobrązowy Czerwony Czerwony Jasnobrązowy Obwód Moduł drzwi kierowcy. Akcesoria Zdalny przełącznik funkcji Zdalny przełącznik funkcji System kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Nawigacja. GSM, CMM PCV, W2A 227

228 L Opony OZNACZENIA OPON 1. P oznacza, że opona może być używana wyłącznie w pojazdach osobowych. Wskaźnik obciążenia opony nie zawsze jest podawany. Szerokość opony od krawędzi bocznej ścianki do krawędzi bocznej ścianki w milimetrach. Profil opony oznacza wysokość bocznej ścianki opony w stosunku procentowym do szerokości bieżnika. Jeśli szerokość bieżnika wynosi 205 mm i stosunek wysokości wynosi 50, wysokość ściany bocznej wynosić będzie 102 mm. R oznacza warstwową oponę radialną. Średnica felgi podana w calach. Wskaźnik obciążenia opony. Indeks nośności i prędkości na wszystkich oponach zamiennych musi mieć przynajmniej taką samą wartość, jak na oponach oryginalnych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. Indeks prędkości opon wskazuje maksymalną prędkość, przy której opona może być wykorzystywana przez dłuższy czas. Patrz 229, INDEKS PRĘDKOŚCI. 228

229 R Opony 8. Standardowe informacje producenta, używane jako odniesienie podczas czynności przeglądowych. Większość informacji dotyczy producenta, miejsca produkcji itp. Cztery ostatnie cyfry oznaczają datę produkcji. Na przykład, jeżeli na oponie widnieje numer 3106, oponę wyprodukowano w 31 tygodniu roku M+S lub M/S oznacza, że opona została w pewnym stopniu zaprojektowana do jazdy po błocie i śniegu. Liczba warstw w obszarze bieżnika oraz ścianki bocznej oznacza liczbę warstw tworzywa gumowego użytego w konstrukcji opony. Informacja ta dotyczy również rodzaju użytego materiału. Wskaźnik zużycia opony. Np. opona o oznaczeniu 400 będzie miała dwukrotnie dłuższą żywotność niż opona oznaczona symbolem Wskaźnik przyczepności oznacza stopień przyczepności opony podczas hamowania na mokrej nawierzchni. Im wyższy stopień, tym lepsza skuteczność hamowania. Stopnie od najwyższego do najniższego to: AA, A, B i C. Maksymalne dopuszczalne obciążenie opony. Stopień odporności na wysokie temperatury. Odporność opony na wysokie temperatury oznacza się za pomocą stopni A, B lub C, przy czym A oznacza największą odporność opony na wysokie temperatury. Skala odnosi się do odpowiednio napompowanej opony, eksploatowanej prawidłowo w zakresie dozwolonych prędkości i obciążenia. Maksymalne ciśnienie w oponie. Podczas zwykłej jazdy nie należy używać opon napompowanych do maksymalnego poziomu. Patrz 237, ZAPOBIEGANIE SPŁASZCZANIU OPON. INDEKS PRĘDKOŚCI Oznaczenie Prędkość w km/h (mph) Q R S T U H V W Y 160 (99) 170 (106) 180 (112) 190 (118) 200 (124) 210 (130) 240 (149) 270 (168) 300 (186) KONSERWACJA OPON Nie kontynuować jazdy pojazdem z uszkodzoną, zużytą lub nieprawidłowo napompowaną oponą. Unikać zanieczyszczania opon płynami eksploatacyjnymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia opony. Unikać ślizgania się kół. Działające wówczas siły mogą zniszczyć strukturę opony, a w konsekwencji spowodować uszkodzenie opony. 229

230 L Opony Jeżeli ślizganie się kół jest nieuniknione wskutek utraty przyczepności (na przykład podczas jazdy po śniegu), nie należy przekraczać prędkości 50 km/h (30 mph). Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia określonego na ściance bocznej opony. Podczas zdejmowania i zakładania opony na obręcz koła należy uważać, aby nie uszkodzić czujnika TPMS. Wszystkie opony pojazdu (włącznie z kołem zapasowym) należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzenia, zużycia i odkształcenia. W razie wątpliwości dotyczących stanu opony należy natychmiast zlecić jej kontrolę w specjalistycznym zakładzie wulkanizacyjnym lub u dealera / w autoryzowanej stacji obsługi. CIŚNIENIE W OPONACH Ciśnienie powietrza w oponach (łącznie z kołem zapasowym) należy regularnie sprawdzać za pomocą dokładnego manometru, kiedy opony są zimne. Ciśnienie należy sprawdzać tylko wtedy, gdy opony są zimne, a pojazd pozostawał na postoju dłużej niż przez trzy godziny. Jeśli ciśnienie w gorącej oponie jest równe lub nieco niższe od zalecanego ciśnienia zimnej opony, oznacza to niebezpieczny brak powietrza w oponie. Nie kontynuować jazdy, jeśli ciśnienie w oponach jest nieprawidłowe. Zbyt niskie ciśnienie powoduje nadmierne ugięcie i nierównomierne zużycie opon. Zbyt wysokie ciśnienie w oponach skutkuje wstrząsami podczas jazdy, nierównomiernym zużyciem opon i gorszymi właściwości jezdnymi. Nie kontynuować jazdy z przebitą oponą. Nawet jeśli opona wygląda na napompowaną, może być niebezpiecznie niedopompowana, a powietrze będzie z niej uciekać. Wymienić lub skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi. Zbyt niskie ciśnienie w oponach powoduje również zwiększenie zużycia paliwa, skrócenie żywotności bieżników opon oraz może wpływać na właściwości jezdne i skuteczność hamowania. Jeśli pojazd był zaparkowany w miejscu mocno nasłonecznionym lub jazda odbywała się przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza, nie należy obniżać ciśnienia powietrza w oponach. Należy ustawić pojazd w cieniu i przed ponownym sprawdzeniem ciśnienia pozwolić na obniżenie się temperatury opon. 230

231 R Opony Zalecane wartości ciśnienia w oponach są podane na etykiecie umieszczonej w lewym przednim otworze drzwiowym. Podczas sprawdzania i regulowania ciśnienia w oponach zawsze należy uwzględniać obciążenie pojazdu. Sprawdzanie stanu opon i ciśnienia powietrza w oponach, w tym w oponie zapasowej, należy przeprowadzać raz w tygodniu oraz przed dłuższymi podróżami. Jeżeli kontrola ciśnienia ma miejsce w zamkniętym pomieszczeniu (np. w garażu), a pojazd będzie eksploatowany w niższej temperaturze otoczenia, możliwe jest wystąpienie zbyt niskiego ciśnienia powietrza w oponach. Lekki spadek ciśnienia na przestrzeni czasu jest naturalnym zjawiskiem. Jeśli ubytek przekracza wartość 0, 14 bara (2 psi, 14 kpa) tygodniowo, należy udać się do specjalistycznego zakładu wulkanizacyjnego w celu kontroli i naprawy. W przypadku konieczności kontroli ciśnienia w rozgrzanych oponach należy przyjąć, że wskazywane ciśnienie jest większe o około 0, 3 0, 4 bara (4 6 psi, kpa). W takim przypadku nie należy obniżać ciśnienia powietrza w oponach do wartości odpowiadającej zimnym oponom. Przed skorygowaniem ciśnienia należy pozostawić opony do ostygnięcia. Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w oponach powinna odbywać się zgodnie z opisaną niżej procedurą: Uwaga: Upewnić się, że wybrane ciśnienie w oponach jest dostosowane do prędkości jazdy i obciążenia pojazdu. Aby uniknąć uszkodzenia zaworów, nie należy nadmiernie dociskać manometru/pompki ani naciskać ich z boku. Zdjąć kapturek zaworu. Zamocować końcówkę manometru/pompki na zaworze. Odczytać ciśnienie i w razie potrzeby uzupełnić je. Po dopompowaniu powietrza należy zdjąć końcówkę manometru i założyć ją ponownie w celu dokonania pomiaru. W przeciwnym razie odczyt może być niedokładny. Jeśli ciśnienie jest za wysokie, zdjąć końcówkę manometru i upuścić powietrze naciskając środek zaworu. Założyć ponownie końcówkę manometru i sprawdzić ciśnienie. Powtarzać powyższe kroki aż do osiągnięcia prawidłowej wartości ciśnienia. Przykręcić kapturek zaworu. 231

232 L Opony Ciśnienie w oponach wersji sedan - do 160 km/h (100 mph) Rozmiar opony Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 235/55 R17 99W 2, 3 (34, 230) 245/45 R18 100W 245/45 R18 100Y 245/40 R19 98Y 255/35 R20 97Y 255/35 ZR20 97Y 285/30 ZR20 99Y 2, 1 (31, 210) 2, 1 (31, 210) 2, 2 (32, 220) 2, 3 (34, 230) 2, 3 (34, 230) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 1 (31, 210) 2, 1 (31, 210) 2, 2 (32, 220) 2, 3 (34, 230) 2, 3 (34, 230) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 2 (32, 220) 2, 2 (32, 220) 2, 4 (35, 240) 2, 5 (36, 250) 2, 3 (34, 230) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 2 (32, 220) 2, 2 (32, 220) 2, 4 (35, 240) 2, 5 (36, 250) 2, 3 (34, 230) Ciśnienie w oponach wersja sedan ponad 160 km/h (100 mph) Rozmiar opony 235/55 R17 99W 245/45 R18 100W 245/45 R18 100Y 245/40 R19 98Y 255/35 R20 97Y 255/35 ZR20 97Y 285/30 ZR20 99Y Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 6 (38, 260) 2, 6 (38, 260) 2, 3 (34, 230) 2, 3 (34, 230) 2, 4 (35, 240) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 6 (38, 260) 2, 6 (38, 260) 2, 3 (34, 230) 2, 3 (34, 230) 2, 4 (35, 240) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 8 (41, 280) 2, 8 (41, 280) 2, 6 (38, 260) 2, 7 (39, 270) 2, 6 (38, 260) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 8 (41, 280) 2, 8 (41, 280) 2, 6 (38, 260) 2, 7 (39, 270) 2, 6 (38, 260) 232

233 R Opony Ciśnienie w oponach wersja Speed pack do 160 km/h (100 mph) Rozmiar opony 255/35 ZR20 97Y 285/30 ZR20 99Y Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) Ciśnienie w oponach wersja Speed pack ponad 160 km/h (100 mph) Rozmiar opony 255/35 ZR20 97Y 285/30 ZR20 99Y Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 7 (39, 270) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 7 (39, 270) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 9 (42, 290) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 9 (42, 290) Ciśnienie w oponach wersji Sportbrake - do 160 km/h (100 mph) Rozmiar opony 235/55 R17 99W 245/45 R18 100W 245/45 R18 100Y Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 3 (33, 228) 2, 3 (33, 228) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 3 (33, 228) 2, 3 (33, 228) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 3 (34, 230) 2, 3 (34, 230) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 3 (34, 230) 2, 3 (34, 230) 233

234 L Opony Ciśnienie w oponach wersji Sportbrake - do 160 km/h (100 mph) Rozmiar opony 245/40 R19 98Y 255/35 R20 97Y Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 3 (34, 230) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 3 (34, 230) 2, 3 (34, 230) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 6 (38, 260) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 6 (38, 260) Ciśnienie w oponach wersji Sportbrake - ponad 160 km/h (100 mph) Rozmiar opony 235/55 R17 99W 245/45 R18 100W 245/45 R18 100Y 245/40 R19 98Y 255/35 R20 97Y Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 7 (39, 270) 2, 7 (39, 270) 2, 5 (36, 250) 2, 6 (38, 260) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 7 (39, 270) 2, 7 (39, 270) 2, 5 (36, 250) 2, 6 (38, 260) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 8 (41, 280) 2, 8 (41, 280) 2, 6 (38, 260) 2, 6 (38, 260) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 9 (43, 290) 2, 9 (43, 290) 2, 8 (41, 280) 2, 8 (41, 280) 234

235 R Opony Ciśnienie w oponach - model XFR-S oraz Performance/Dynamic Pack - do 250 km/h (155 mph) Rozmiar opony 265/35 ZR20 99Y 295/30 ZR20 101Y Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) Ciśnienie w oponach - model XFR-S oraz Performance/Dynamic Pack - powyżej 250 km/h (155 mph) Rozmiar opony 265/35 ZR20 99Y 295/30 ZR20 101Y Do 4 osób Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 2, 8 (41, 280) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 2, 8 (41, 280) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 3, 2 (46, 320) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 3, 2 (46, 320) Ciśnienia w oponach dojazdowe koło zapasowe maksymalnie 80 km/h (50 mph) Rozmiar opony 135/80 R18 135/70 R19 Wskaźnik obciążenia/prędkości 104M 105M Ciśnienia z przodu bar (psi, kpa) 4, 2 (60, 420) 4, 2 (60, 420) Ciśnienia z tyłu bar (psi, kpa) 4, 2 (60, 420) 4, 2 (60, 420) Patrz 253, WAŻNE KORZYSTANIE Z KOŁA ZAPASOWE. 235

236 L Opony ZAWORY OPON Dobrze dokręcać kapturki, aby do zaworów nie przedostawała się woda i brud. Sprawdzając stan ciśnienia w oponach, należy sprawdzić również szczelność zaworów. Nie skręcać ani nie zginać zaworów przy mocowaniu elastycznego przewodu ciśnieniowego lub manometru, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie. OPONY ZAMIENNE Zawsze montować opony zamienne tego samego typu i w miarę możliwości tej samej marki oraz o takim samym wzorze bieżnika. W przypadku wszystkich opon zamiennych wskaźnik obciążenia musi mieć przynajmniej taką samą wartość jak wskaźnik opony oryginalnej. Nie stosować schematu cyklicznych zmian opon we wszystkich położeniach w pojeździe. Jeśli nie da się uniknąć zastosowania opon innych niż zalecane przez firmę Jaguar, należy przeczytać i w pełni dostosować się do wszystkich zaleceń producenta opon. Jeśli pojazd został wyposażony w specjalistyczne opony o niższym indeksie prędkości (np. opony zimowe), wówczas prędkość jazdy należy dostosować do wartości podanych na tych oponach. Dodatkowe informacje można uzyskać od dealera firmy Jaguar. Na rynkach wymagających zamieszczenia etykiety informującej o maksymalnej dopuszczalnej prędkości jazdy dla opony, etykieta powinna być umieszczona w polu widzenia kierowcy. Taką etykietę można otrzymać od dostawcy opony. Upewnić się, że podczas wymiany opony nie doszło do uszkodzenia czujnika TPMS. Gdy bieżnik zużyje się do wysokości około 2 mm, na powierzchni bieżnika widoczne stają się znaczniki zużycia opony. Znaczniki tworzą ciągły pasek gumy wzdłuż całego bieżnika, co ułatwia kontrolę stanu opony. Najlepiej wymieniać opony w komplecie po 4 sztuki. Jeżeli to niemożliwe, opony należy wymieniać parami (obydwie przednie lub obydwie tylne). Po wymianie opon należy wyważyć koła i sprawdzić geometrię ustawienia. 236

237 R Opony ZAPOBIEGANIE SPŁASZCZANIU OPON Na obszarach o utrzymujących się długo wysokich temperaturach otoczenia może dojść do zmiękczenia bocznych ścianek opon pojazdu. Skutkiem unieruchomienia pojazdu na dłuższy okres jest nieznaczne zdeformowanie opony w miejscu zetknięcia się jej z podłożem. Zjawisko to określa się jako spłaszczenie. Jest to normalne zjawisko. Należy zwrócić uwagę na fakt, że bezpośrednio po rozpoczęciu jazdy spłaszczenie może powodować wyczuwalne wibracje. Efekt ten stopniowo ustępuje z czasem i przebytą drogą. Aby zminimalizować ryzyko spłaszczenia opon podczas dłuższego postoju pojazdu, ciśnienie powietrza w oponach można zwiększyć do maksymalnej wartości wskazanej na bocznej ścianie opony. Przed rozpoczęciem jazdy trzeba przywrócić określone ciśnienie do jazdy. ZUŻYCIE OPONY Opony zużywają się z upływem czasu wskutek działania promieni UV, wysokiej temperatury, dużych obciążeń i warunków atmosferycznych. Zaleca się wymianę opon co najmniej co sześć lat, ale może być to konieczne częściej. UŻYWANIE OPON ZIMOWYCH Uwaga: M+S Opony typu M+S (błotno-śniegowe) zapewniają odpowiedni poziom przyczepności w warunkach zimowych i nie muszą być zmieniane zależnie od sezonu. Oznaczenie M+S na bocznej ścianie opony wskazuje oponę wielosezonową, przeznaczoną do używania na przestrzeni całego roku, w tym przy niskich temperaturach otoczenia oraz na śniegu i lodzie. W wielu krajach istnieją przepisy, które wymagają stosowania opon zimowych w określonych okresach roku. Uwaga: Należy pamiętać, że dedykowane opony zimowe często mają niższy wskaźnik prędkości w porównaniu z oponami oryginalnego wyposażenia, dlatego pojazd należy prowadzić, nie przekraczając ograniczenia prędkości dla tych opon. Na rynkach wymagających stosowania informacji o maksymalnym indeksie prędkości opon etykietę należy umieścić w miejscu widocznym dla kierowcy. Ten symbol identyfikuje dedykowane opony zimowe, które można zakładać, gdy wymagana jest optymalna przyczepność w warunkach zimowych lub pojazd ma być użytkowany w bardziej skrajnych warunkach zimowych. Opony zimowe należy zakładać na wszystkie cztery koła. Dla zapewnienia optymalnej przyczepności opony powinny być dotarte podczas jazdy przynajmniej na dystansie 160 kilometrów (100 mil) na suchych drogach przed rozpoczęciem jazdy po śniegu lub lodzie. 237

238 L Opony W przypadku niektórych oryginalnych kół stosowanie specjalnych opon zimowych może wymagać zmiany rozmiaru koła. Należy zmienić wszystkie cztery koła. Jeśli opony wyposażone są w standardowe zawory gumowe, lampka ostrzegawcza systemu monitorującego ciśnienie w oponach (TMPS) będzie migać przez 75 sekund a następnie świecić światłem ciągłym. W centrum komunikatów wyświetli się komunikat TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM FAULT (USTERKA SYSTEMU MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH). Po ponownym założeniu oryginalnych ogumionych kół wymagane będzie wykonanie krótkiej jazdy, zanim układ TPMS rozpozna czujniki kół i wyłączy lampkę ostrzegawczą. Zatwierdzone rozmiary opon zimowych i ciśnienia w oponach Model opony Rozmiar opony Dunlop Winter Sport M3 235/55 R17 Pirelli Sotto Zero 245/45 R18 Dunlop Winter Sport M3 245/45 R18 Pirelli Sotto Zero 245/40 R19 Dunlop Winter Sport M3 245/40 R19 Pirelli Sotto Zero Pirelli Sotto Zero Nokian Hakkapeliitta 7 (opona z kolcami) Nokian Hakkapeliitta 7 (opona z kolcami) 255/35 R20 285/30 R20 245/40 R19 255/35 R20 Indeks obciążenia opony / Wskaźnik prędkości H V V V V V V T T Ciśnienie w oponach bar (psi, kpa) 2, 5 (36, 250) 2, 5 (36, 250) 2, 5 (36, 250) 2, 5 (36, 250) 2, 5 (36, 250) 2, 5 (36, 250) 2, 5 (36, 250) 2, 5 (36, 250) 2, 5 (36, 250) W razie wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dealerem/ autoryzowaną stacją obsługi. 238

239 R Opony STOSOWANIE ŁAŃCUCHÓW ŚNIEGOWYCH Dodatkowe wyposażenie zapewniające zwiększenie przyczepności stosować tylko w warunkach dużego zaśnieżenia, na ubitym śniegu. Podczas jazdy z założonymi łańcuchami śnieżnymi lub podobnym wyposażeniem, dynamiczny układ stabilizujący (DSC) musi być wyłączony. Nie przekraczać prędkości 50 km/h (30 mph) po założeniu akcesoriów zwiększających przyczepność. Nie zakładać łańcucha śnieżnego na dojazdowe koło zapasowe. Akcesoria zwiększające przyczepność zatwierdzone przez firmę Jaguar można stosować w celu zwiększenia przyczepności w warunkach dużego zaśnieżenia, na ubitym śniegu. Jeśli zajdzie potrzeba założenia łańcuchów śnieżnych, należy stosować się do poniższych zaleceń: Stosować wyłącznie akcesoria zwiększające przyczepność zatwierdzone przez firmę Jaguar. Tylko akcesoria zatwierdzone przez firmę Jaguar zostały sprawdzone i nie stwarzają ryzyka uszkodzenia pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. Koła i opony pojazdu muszą spełniać wymogi dla części oryginalnych. Urządzenia z pełnym łańcuchem poprawiające przyczepność można zakładać wyłącznie na koła tylne. Nie zakładać urządzenia zwiększającego przyczepność na dojazdowe koło zapasowe. Urządzenia zwiększające przyczepność należy zakładać parami na koła tej samej osi. Bezwzględnie należy przeczytać, zrozumieć i stosować się do instrukcji producenta akcesoriów zwiększających przyczepność. Należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia co do maksymalnej prędkości jazdy i sposobu zakładania wyposażenia. Zdjąć łańcuchy, gdy tylko warunki drogowe na to pozwolą, by nie uszkodzić opon/pojazdu. Uwaga: W czasie jazdy z łańcuchami śniegowymi należy włączyć tryb zimowy i system DSC. DEKLARACJA DOTYCZĄCA OPON (wyłącznie Indie) Wszystkie importowane opony spełniają wymagania Bureau of India Standards (BIS) i są zgodne z wymaganiami Central Motor Vehicle Rules (CMVR) Opony te są takie same jak opony dostarczane jako wyposażenie oryginalne (OE) dla modeli pojazdów Jaguar, których typ jest w pełni zatwierdzony dla rynku indyjskiego. 239

240 L System monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS) SYSTEM MONITORUJĄCY CIŚNIENIE W OPONACH System TPM przekazuje ostrzeżenia o zbyt niskim ciśnieniu powietrza w oponach, ale nie uzupełnia go. Ciśnienie powietrza w oponach należy regularnie sprawdzać za pomocą dokładnego manometru, kiedy opony są zimne. System TPM NIE może rejestrować uszkodzeń opony. Należy regularnie sprawdzać stan opon. Podczas pompowania opon należy zachować ostrożność, aby nie doszło do wygięcia lub uszkodzenia zaworów systemu TPMS. Zawsze upewnić się, że końcówka pompy została właściwie ustawiona względem trzpienia zaworu. Uwaga: Niezatwierdzone wyposażenie dodatkowe może zakłócać działanie systemu. Jeśli tak się stanie, w centrum komunikatów wyświetli się komunikat TYRE PRESSURE MONITORING FAULT (Usterka systemu monitorowania ciśnienia powietrza w oponach). Uwaga: Wydajność systemu TPMS zależy od rodzaju opon. Opony należy zawsze wymieniać w zgodzie z zaleceniami. System TPMS w trybie ciągłym monitoruje ciśnienie w każdej oponie, także w oponie na pełnowymiarowym kole zapasowym. Dojazdowe koło zapasowe (jeśli stanowi element wyposażenia) nie jest monitorowane. Koła wyposażone w system TPMS można rozpoznać wzrokowo po obecności metalowej nakrętki zabezpieczającej i zaworu (1). Wszystkie koła samochodów Jaguar niewyposażone w system TPMS mają gumowy zawór (2). Ciśnienie w oponach należy sprawdzać regularnie, gdy opony są zimne, i w razie potrzeby regulować. Obecność systemu TPMS nie zwalnia z tego obowiązku. Jeśli ciśnienie powietrza w jednej lub kilku oponach jest zbyt niskie, zapala się lampka ostrzegawcza ciśnienia opon. Patrz 55, SYSTEM MONITORUJĄCY CIŚNIENIE W OPONACH (ŻÓŁTA). Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd, sprawdzić opony i uzupełnić ciśnienie do zalecanego poziomu, dostosowanego do aktualnego obciążenia pojazdu. 240

241 R System monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS) System TPMS monitoruje także ciśnienie opony pełnowymiarowego koła zapasowego. Jeżeli ciśnienie w kole zapasowym nie jest właściwe, pojawi się komunikat CHECK SPARE TYRE PRESSURE (Sprawdź ciśnienie w oponie koła zapasowego) oraz włączy się lampka ostrzegawcza. Pojazd jest również wyposażony w system TPMS uwzględniający prędkość jazdy. Jeśli przewiduje się, że pojazd będzie jeździł z prędkościami* przekraczającymi 160 km/h (100 mph), ciśnienie w oponach należy zwiększyć. W przeciwnym razie w centrum komunikatów może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy TYRE PRESSURES LOW FOR SPEED (CIŚNIENIE W OPONACH ZBYT NISKIE DLA TEJ PRĘDKOŚCI). Uwaga: *powyżej 250 km/h (155 mph) w przypadku modelu XFR-S. Pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego ciśnienia w oponach, gdy pojazd będzie jeździł głównie z prędkościami* poniżej 160 km/h (100 mph). Uwaga: *poniżej 250 km/h (155 mph) w przypadku modelu XFR-S. ŁADOWANIE POJAZDU Po odebraniu nowego pojazdu przez właściciela ciśnienie w oponach będzie dostosowane do dużych obciążeń, zgodnie z informacją na etykiecie z ciśnieniami w oponach. Te wartości ciśnienia są odpowiednie do załadunku pojazdu do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. System TPMS również będzie ustawiony na duże obciążenia w celu monitorowania tego ciśnienia w oponach. Możliwe jest wybranie wartości dla małego obciążenia w systemie TPMS, które odpowiadają zredukowanemu ciśnieniu w oponach. Ustawienie dla małego obciążenia nazywa się ustawieniem Comfort (Komfort), które zapewni lepszy komfort jazdy pod warunkiem, że nie zostało przekroczone ograniczenie dla masy pasażerów i bagażu. Ustawienia systemu TPMS można wybrać za pomocą ekranu dotykowego, patrz 78, EKRAN DOTYKOWY: MENU GŁÓWNE. Kolejność wyboru menu jest następująca: 1. Home (Menu główne). Setup (Konfiguracja). TPM load settings (Ustawienia obciążeń TPM). Po włączeniu zapłonu w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat systemu TPMS informujący, jakie ustawienie ciśnienia jest monitorowane. Będzie to komunikat TPMS HEAVY LOAD (duże obciążenie TPMS) lub TPMS NORMAL LOAD (normalne obciążenie TPMS). Uwaga: Ustawienie systemu TPMS musi odpowiadać aktualnemu ciśnieniu w oponach. Uwaga: Upewnić się, że ciśnienie w oponach jest odpowiednie dla obciążenia pojazdu. 241

242 L System monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS) WYMIANA KOŁA NA DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE Patrz 253, WAŻNE KORZYSTANIE Z KOŁA ZAPASOWE i 248, BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYMIANY KOŁA. Gdy zostanie założone dojazdowe koło zapasowe, system automatycznie rozpozna zmianę położenia kół. Po około 10 minutach od przekroczenia prędkości 25 km/h (16 mph) wyświetlany jest komunikat FRONT[REAR] RIGHT[LEFT] TYRE PRESSURE NOT MONITORED (Brak monitorowania ciśnienia w przedniej [tylnej] prawej [lewej] oponie) i świeci lampka ostrzegawcza. Lampka najpierw zacznie migać, a następnie włączy się na stałe. Korzystanie z dojazdowego koła zapasowego przez długi czas spowoduje wyświetlenie komunikatu TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM FAULT (Usterka systemu monitorowania ciśnienia w oponach). Powyższy komunikat systemu TPMS wyświetla się po każdym włączeniu zapłonu do momentu zastąpienia zapasowego koła dojazdowego kołem pełnowymiarowym z czujnikiem TPMS. Uwaga: W przypadku zastosowania koła dojazdowego przed diagnozowaniem systemu TPMS należy zamienić je na pełnowymiarowe koło drogowe. 242

243 R Zestaw do naprawy opon ZESTAW DO NAPRAWY OPON W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykonywaniem czynności według instrukcji, należy skontaktować się z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi przed przystąpieniem do naprawy. Pojazd może nie być wyposażony w koło zapasowe. W takim przypadku, w tylnym schowku pod podłogą znajduje się zestaw do naprawy opony. Zestaw do naprawy opon wystarcza do naprawy jednej opony, ale przed przystąpieniem do naprawy należy koniecznie przeczytać poniższy przewodnik. Zestaw do naprawy opon umożliwia uszczelnienie większości przebić o maksymalnej średnicy 6 mm (1/4 cala). Uwaga: Środek uszczelniający wchodzący w skład zestawu ma czasowo ograniczoną przydatność do użytkowania, a data ważności znajduje się u góry na butelce. Butelkę z przeterminowanym środkiem uszczelniającym należy wymienić na nową przed upływem daty ważności. INFORMACJE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PODCZAS STOSOWANIA ZESTAWU DO NAPRAWY OPON W zależności od rodzaju uszkodzenia niektóre uszkodzenia opon można naprawić tylko częściowo, a niektóre wcale. Utrata ciśnienia w oponach może mieć duży wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Nie stosować zestawu do naprawy opony, która została uszkodzona wskutek jazdy z niedostatecznym ciśnieniem. A - Obszar bieżnika opony. Naprawiać wyłącznie uszkodzenia w obszarze bieżnika opony. Nie używać zestawu do naprawy uszkodzeń ściany bocznej opony. Kontynuując jazdę z naprawioną oponą, nie przekraczać prędkości 80 km/h (50 mph). Maksymalna odległość, jaką można przebyć z naprawioną oponą to 200 km (125 mil). Podczas jazdy z naprawioną oponą zachować szczególną ostrożność i unikać nagłego hamowania lub gwałtownych manewrów. Zestaw do naprawy opon stosować wyłącznie w pojeździe, do którego został przeznaczony. Nie używać zestawu do żadnych innych celów niż naprawa opon. Podczas wykonywania naprawy nie pozostawiać zestawu bez nadzoru. Zestawu do naprawy opon można używać wyłącznie w zakresie temperatur od -30 C do +70 C. 243

244 L Zestaw do naprawy opon Korzystając z zestawu, upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się dzieci ani zwierzęta. Nie stawać w pobliżu sprężarki podczas jej działania. Przed napompowaniem sprawdzić ścianę boczną opony. Jeśli widoczne są pęknięcia, uszkodzenia lub zniekształcenia, nie napełniać opony powietrzem. Podczas pompowania obserwować ścianę boczną opony. Jeśli widoczne są pęknięcia, nierówności, uszkodzenia albo zniekształcenia, wyłączyć sprężarkę i spuścić powietrze z opony. Nie kontynuować użytkowania opony. UŻYWANIE ZESTAWU DO NAPRAWY OPON Unikać kontaktu środka uszczelniającego ze skórą, gdyż zawiera on lateks z kauczuku naturalnego. Przed przystąpieniem do naprawy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu, jak najdalej od ruchu drogowego. Upewnić się, że został włączony hamulec postojowy, a wybierak biegów jest w położeniu P. Nie usuwać z opony gwoździ, śrub i innych podobnych przedmiotów. Podczas używania sprężarki silnik pojazdu powinien być włączony, chyba że pojazd znajduje się w zamkniętej przestrzeni lub pomieszczeniu o słabej wentylacji, ponieważ mogłoby to spowodować asfiksję. Aby nie doszło do przegrzania, nie używać sprężarki bez przerwy dłużej niż przez 10 minut. Uwaga: Wszyscy pasażerowie pojazdu powinni być świadomi, że jazda odbywa się z oponą tymczasowo naprawioną. Należy również powiadomić ich o warunkach kontynuowania jazdy z taką oponą. PROCEDURA NAPRAWY Przed napompowaniem sprawdzić ścianę boczną opony. Jeżeli występują jakiekolwiek pęknięcia, nierówności lub podobne uszkodzenia, nie przystępować do pompowania opony. Nie stawać przy oponie podczas pracy sprężarki. Obserwować ścianę boczną opon. Jeżeli występują jakiekolwiek pęknięcia, nierówności lub podobne uszkodzenia, wyłączyć sprężarkę i spuścić powietrze za pomocą zaworu nadmiarowego ciśnienia. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie nie osiągnęło wartości 1, 8 bar (26 psi, 180 kpa) w ciągu siedmiu minut, opona może być zbyt poważnie uszkodzona. Naprawa nie jest możliwa i nie można kontynuować jazdy, dopóki opona nie zostanie wymieniona. 244

245 R Zestaw do naprawy opon 1. Otworzyć zestaw i odkleić naklejkę informującą o maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Przykleić naklejkę na tablicy rozdzielczej, w polu widzenia kierowcy. Przyklejona etykieta nie może zakrywać wskaźników lub lampek ostrzegawczych. Rozwinąć przewód elektryczny zasilania sprężarki i przewód elastyczny do napełniania opony. Odkręcić pomarańczowy korek z dozownika i korek butelki ze środkiem uszczelniającym. Przykręcić butelkę na dozownik (w kierunku zgodnym z kierunkiem ruch wskazówek zegara). Uwaga: Dokręcenie spowoduje zerwanie zapieczętowania butelki. Po założeniu dozownika mechanizm zapadkowy uniemożliwia jego zdjęcie. Zdjąć kapturek z zaworu uszkodzonej opony. Zdjąć kapturek ochronny z przewodu do napełniania i podłączyć go do zaworu. Upewnić się, że wąż został mocno przykręcony. Upewnić się, że przełącznik sprężarki jest w położeniu wyłączenia (O). Podłączyć złącze przewodu zasilającego do gniazda urządzeń dodatkowych. Patrz 87, SCHOWKI. Uruchomić silnik, jeśli pojazd nie znajduje się w przestrzeni zamkniętej. Przestawić przełącznik sprężarki w położenie włączone (l). Zwiększyć ciśnienie powietrza w oponie do wartości minimum 1, 8 bar (26 psi, 180 kpa), maksimum 3, 5 bar (51 psi, 350 kpa). Uwaga: Podczas pompowania środka uszczelniającego przez zawór opony, ciśnienie może wzrosnąć do 6 bar (87 psi, 600 kpa). Ciśnienie spadnie po upływie ok. 30 sekund. Podczas napełniania od czasu do czasu wyłączać na krótko sprężarkę, by sprawdzić ciśnienie za pomocą zamontowanego na niej manometru. Uwaga: Proces pompowania nie powinien trwać dłużej niż 10 minut. Jeżeli w przeciągu 10 minut ciśnienie w oponie nie osiągnie minimalnego poziomu, należy zaprzestać dalszego używania opony. Po napompowaniu opony do odpowiedniego poziomu ciśnienia wyłączyć sprężarkę. Po wyłączeniu sprężarki można również wyłączyć silnik. Odłączyć złącze od gniazda urządzeń dodatkowych. Jak najszybciej odkręcić przewód elastyczny od zaworu opony (w lewo). Założyć kapturek ochronny przewodu i zaworu. Sprawdzić, czy zestaw do naprawy opon (łącznie z korkami butelki i dozownika) jest dobrze zabezpieczony w pojeździe. Zestaw będzie jeszcze potrzebny do sprawdzenia ciśnienia w oponie po przejechaniu około 3 km (2 mil), należy więc umieścić go w łatwo dostępnym miejscu. Natychmiast rozpocząć jazdę i kontynuować przez około 3 km (2 mil), aby środek uszczelniający mógł pokryć całą wewnętrzną powierzchnię opony i uszczelnić miejsce przebicia. 245

246 L Zestaw do naprawy opon KONTROLA CIŚNIENIA W OPONIE PO NAPRAWIE Jeśli podczas jazdy wyczuwalne są drgania, nieprawidłowe zachowanie układu kierowniczego lub słychać nietypowe hałasy, należy natychmiast zmniejszyć prędkość jazdy. Zachowując szczególną ostrożność, z niewielką prędkością dojechać do miejsca, gdzie można bezpiecznie zatrzymać pojazd. Dokładnie obejrzeć oponę i sprawdzić ciśnienie. W razie stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub odkształcenia opony lub jeżeli ciśnienie jest niższe niż 1, 3 bar (19 psi, 130 kpa), zrezygnować z dalszej jazdy. Zwrócić się do specjalistycznego zakładu wulkanizacyjnego lub dealera/autoryzowanej stacji obsługi o poradę w sprawie wymiany opon po wykonaniu naprawy. Przejechać dystans 3 km (2 mil) i zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Przeprowadzić wizualną kontrolę stanu opony. Upewnić się, że pojemnik na środek uszczelniający znajduje się w pierwotnym położeniu. Przykręcić złącze przewodu do zaworu opony. Odczytać ciśnienie wskazane przez manometr. Jeśli ciśnienie powietrza w oponie napełnionej środkiem uszczelniającym przekracza 1, 3 bar (19 psi, 130 kpa), skorygować je do prawidłowej wartości. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub odkształcenia opony albo wykrycia ciśnienia poniżej 1, 3 bara zrezygnować z dalszej jazdy. Sprawdzić, czy przełącznik sprężarki znajduje się w położeniu wyłączenia (O) i włożyć złącze przewodu zasilającego do gniazda zasilania urządzeń dodatkowych. Jeśli pojazd znajduje się w miejscu o dobrej wentylacji, uruchomić silnik. Włączyć sprężarkę (I) i napełnić oponę do odpowiedniego ciśnienia. Aby sprawdzić ciśnienie w oponie, należy wyłączyć sprężarkę i odczytać wartość na manometrze. Jeżeli ciśnienie jest za wysokie, a sprężarka jest wyłączona, spuścić odpowiednią ilość powietrza przez zawór upustowy. Po napompowaniu opony do prawidłowej wartości wyłączyć sprężarkę i odłączyć złącze od gniazda urządzeń dodatkowych. Uwaga: Użycie środka uszczelniającego z zestawu do naprawy opon może spowodować wyświetlanie komunikatów o błędach i zakłócić odczyty systemu monitorującego ciśnienie w oponach (TPMS). Dlatego poziom ciśnienia w naprawianej oponie należy sprawdzać bądź regulować manometrem z zestawu do naprawy opon. 246

247 R Zestaw do naprawy opon 11. Odkręcić złącze przewodu do napełniania od zaworu opony, założyć kapturek zaworu i kapturek złącza przewodu. Upewnić się, że zestaw do naprawy opon został bezpiecznie schowany w pojeździe. Doprowadzić pojazd do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego lub dealera/autoryzowanej stacji obsługi w celu wymiany opony. Przed zdjęciem opony poinformować pracowników zakładu naprawczego, że opona była naprawiana przy pomocy zestawu do naprawy. Wraz z oponą należy wymienić również wąż do pompowania, dozownik i butelkę ze środkiem uszczelniającym. Do zwykłych domowych pojemników na śmieci można wyrzucać tylko całkowicie opróżnione butelki. Butelki zawierające resztki środka uszczelniającego oraz wąż do pompowania należy utylizować w warsztacie wulkanizacyjnym lub u dealera/w autoryzowanej stacji obsługi, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. 247

248 L Zmiana koła BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYMIANY KOŁA Przed przystąpieniem do podnoszenia pojazdu lub wymiany koła należy przeczytać poniższe ostrzeżenia i zastosować się do nich. Zawsze zatrzymywać pojazd w bezpiecznym miejscu, poza jezdnią, z dala od ruchu drogowego. Włączyć światła awaryjne. Włączyć hamulec postojowy i ustawić wybierak biegów w położeniu P. Upewnić się, że podnośnik i pojazd znajdują się na równym podłożu. Ustawić przednie koła do jazdy na wprost i włączyć blokadę kierownicy. Odłączyć przyczepę towarową/kempingową od pojazdu. Wszyscy pasażerowie i przewożone zwierzęta powinni znajdować się poza pojazdem, w bezpiecznym miejscu, z dala od drogi. Umieścić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości za pojazdem, skierowany w kierunku nadjeżdżających pojazdów. Przed podparciem pojazdu wyjąć koło zapasowe, aby nie zdestabilizować uniesionego pojazdu. Ustawienie wybieraka biegów w położeniu P, gdy jedno z tylnych kół jest uniesione ponad nawierzchnię, stanowi niewystarczające zabezpieczenie przed stoczeniem się pojazdu i ewentualnym spadnięciem z podnośnika, ponieważ hamulec postojowy działa tylko na tylne koła. Zawsze blokować po skosie koło po przeciwnej stronie w stosunku do koła wymienianego, za pomocą klina z zestawu narzędzi. Zaklinować przód koła przedniego lub tył koła tylnego. Jeśli nie można uniknąć podnoszenia pojazdu na powierzchni o niewielkim nachyleniu, należy umieścić kliny pod dwoma kołami od strony położonej niżej na niepodniesionej osi. Potrzebny będzie dodatkowy klin. Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów między podnośnik a podłoże, ani między podnośnik a pojazd. Nie próbować podnosić pojazdu, jeśli głowica podnośnika nie jest w pełni zablokowana w punkcie podnoszenia. Podnosić pojazd używając wyłącznie zatwierdzonych punktów podnoszenia. Zawsze ustawiać podnośnik z boku pojazdu, w jednej linii z odpowiednim punktem podparcia. 248

249 R Zmiana koła UWAGA NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI CIAŁA POD POJAZDEM, KTÓRY STOI NA PODNOŚNIKU. Zachować ostrożność podczas odkręcania nakrętek kół. Nieprawidłowo założony klucz do kół może się ześliznąć, a nakrętki kół mogą zostać nagle poluzowane. Każdy nieoczekiwany ruch może spowodować obrażenia ciała. Podnosząc koło zapasowe i zdejmując koło z przebitą oponą należy zachować ostrożność. Koła są ciężkie i nieostrożne obchodzenie się z nimi może spowodować obrażenia ciała. Upewnić się, że w pojeździe zastosowano opony zamienne o właściwych parametrach (np. wskaźnik obciążenia, rozmiar, indeks prędkości opon). Nie wolno uruchamiać silnika, gdy pojazd jest wsparty jedynie na podnośniku. Po użyciu włożyć zestaw narzędzi do schowka i prawidłowo go zabezpieczyć. 249

250 L Zmiana koła ZMIANA KOŁA 1. Zespół podnośnika. Należy przestrzegać instrukcji wydrukowanych na podnośniku. Klucz do kół. Zaczep holowniczy. Nakrętka mocująca. Nasadka blokująca koło. Klin do blokowania kół. Pod płytą podłogową znajdują się cztery punkty podparcia podnośnika. Na pokrywie każdego progu wytłoczone są dwa trójkątne znaki wskazujące punkty podparcia. Są to właściwe punkty ustawienia podnośnika. Patrz 253, WAŻNE KORZYSTANIE Z KOŁA ZAPASOWE i 252, WYJMOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO. Przed przystąpieniem do podnoszenia pojazdu lub wymiany koła należy przeczytać poniższe ostrzeżenia i zastosować się do nich. 250

251 R Zmiana koła Podnośnik jest przeznaczony tylko do wymiany kół. Nigdy nie przeprowadzać prac pod pojazdem wspartym wyłącznie na podnośniku do wymiany kół. Przed włożeniem jakiejkolwiek części ciała pod pojazd zawsze użyć podpór o odpowiedniej wytrzymałości. Zawsze należy używać kompletnego zespołu podnośnika na wszystkich etapach procesu zmiany koła, aby zminimalizować ryzyko przypadkowych obrażeń. Podnoszony pojazd należy podpierać wyłącznie w opisanych punktach podparcia; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pojazdu. Przed podniesieniem pojazdu należy poluzować nakrętki zmienianego koła za pomocą klucza do kół, odkręcając je o pół obrotu w lewo. Użyć klina do blokowania kół. Patrz 252, UŻYWANIE KLINÓW DO BLOKOWANIA KÓŁ. Wsunąć podnośnik pod podwozie, umieszczając go pod odpowiednim punktem podparcia. Uwaga: Nie pozwalać na kontakt podnośnika z progiem w żadnym innym punkcie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia. Obracać dźwignię podnośnika w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż kołek ustalający podnośnika znajdzie się w punkcie podparcia. Podstawa podnośnika powinna przez cały czas całkowicie opierać się na nawierzchni. Podnosić pojazd na podnośniku, łagodnym, wolnym ruchem. Unikać gwałtownych ruchów i szarpnięć, gdyż mogą one zdestabilizować pojazd na podnośniku. Wstrzymać podnoszenie, gdy koło uniesie się ponad nawierzchnię. Zdjąć nakrętki i odłożyć je w jedno miejsce, z którego nie mogą się stoczyć. Zdjąć koło i odłożyć na bok. Nie kłaść koła powierzchnią czołową na podłożu, gdyż może to spowodować porysowanie powierzchni. Założyć dojazdowe koło zapasowe na piastę. Założyć nakrętki mocujące koło i lekko je dokręcić. Sprawdzić, czy koło równo przylega do piasty. Sprawdzić, czy pod pojazdem nie ma przeszkód, a następnie powoli i płynnie opuścić pojazd. Po opuszczeniu pojazdu i usunięciu podnośnika dokręcić nakrętki koła. Nakrętki należy dokręcać w odpowiedniej kolejności (patrz ilustracja) i prawidłowym momentem wynoszącym 125 Nm (92 lb. ft). Uwaga: Jeżeli dokręcenie nakrętek kół odpowiednim momentem nie jest możliwe w chwili wymiany koła, należy dokręcić je przy najbliższej sposobności. 251

252 L Zmiana koła Jeśli ma być zamontowane koło zapasowe z felgą ze stopu lekkiego, wybić kołpak z wymontowanego koła za pomocą tępego narzędzia. Włożyć kołpak do koła zapasowego, dociskając ręką. Sprawdzić i dostosować ciśnienie w oponach. Uwaga: Okresowo przeprowadzać przegląd podnośnika, oczyścić i nasmarować ruchome części, zwłaszcza gwint śruby, w celu zabezpieczenia przed korozją. WYJMOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO Przed podparciem pojazdu wyjąć koło zapasowe, aby nie zdestabilizować uniesionego pojazdu. Koła są ciężkie i mogą spowodować obrażenia, jeśli operuje się nimi niewłaściwie. Podnosząc, opuszczając lub przenosząc koła, należy zachować szczególną ostrożność. Koło zapasowe lub koło wymienione należy zawsze przymocować w prawidłowym położeniu za pomocą śruby. Nie chować koła, dopóki pojazd jest podniesiony na podnośniku. Po wymianie koła zawsze umieścić narzędzia, klin, podnośnik i wymienione koło w odpowiednich miejscach przechowywania. Tego rodzaju przedmioty, jeśli nie są właściwie przechowywane, w przypadku kolizji lub dachowania mogą z dużą prędkością przemieszczać się we wnętrzu pojazdu, powodując ryzyko obrażeń lub śmierci. Koło zapasowe należy zawsze wyjmować przed podniesieniem pojazdu. Uwaga: Przed wyjęciem koła zapasowego zwrócić uwagę na jego pozycję do przechowywania. Koło do wymiany musi być prawidłowo umieszczone do przechowania na swoim miejscu. UŻYWANIE KLINÓW DO BLOKOWANIA KÓŁ Przed podniesieniem pojazdu należy zablokować klinami koła po przekątnej do koła zdejmowanego. Zawsze unieruchamiać koła za pomocą odpowiednich klinów. Jeśli nie można uniknąć podnoszenia pojazdu na nachylonej powierzchni, należy umieścić kliny pod dwoma kołami na nieunoszonej osi, od strony położonej niżej. Klin do blokowania kół jest przechowywany w zestawie narzędzi. 252

253 R Zmiana koła NAKRĘTKI ZABEZPIECZAJĄCE KOŁO Uwaga: Numer kodu jest wybity z boku nakrętki zabezpieczającej. Upewnić się, że numer został zapisany w książce serwisowej dołączonej do zestawu dokumentacji pojazdu. Jeśli nakrętkę trzeba wymienić, należy podać ten numer. WAŻNE KORZYSTANIE Z KOŁA ZAPASOWE Przestrzegać zaleceń znajdujących się na etykiecie ostrzegawczej umieszczonej na dojazdowym kole zapasowym. W przeciwnym razie może dojść do niestabilności pojazdu i/lub uszkodzenia opony. Po zamontowaniu należy pamiętać, że koło SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO KRÓTKOTRWAŁEGO UŻYTKU. Podczas jazdy z zamontowanym kołem zapasowym należy zachować ostrożność. Jak najszybciej założyć koło i oponę w oryginalnym rozmiarze. W pojeździe nie wolno montować więcej niż jednego dojazdowego koła zapasowego. Nie przekraczać prędkości 80 km/h (50 mph) z zamontowanym dojazdowym kołem zapasowym. Ciśnienie powietrza w dojazdowym kole zapasowym powinno wynosić 4, 2 bara (60 psi, 420 kpa). Podczas jazdy z dojazdowym kołem zapasowym musi być włączony dynamiczny układ stabilizacyjny. W pojeździe z dojazdowym kołem zapasowym nie mogą być używane elementy zwiększające przyczepność, takie jak łańcuchy śniegowe. 253

254 L Holowanie pojazdu ZACZEPY HOLOWNICZE Przednie i tylne zaczepy holownicze są przeznaczone tylko do holowania po drogach utwardzonych. Nie wolno holować pojazdu na czterech kołach. MONTAŻ PRZEDNIEGO ZACZEPU HOLOWNICZEGO Przedni zaczep holowniczy wchodzi w skład zestawu narzędzi znajdującego się w schowku pod podłogą bagażnika. Zdjąć pokrywę z przedniego zderzaka. Włożyć zaczep holowniczy w zderzak i wkręcić go obracając w lewo, aż zostanie bezpiecznie osadzony. Tylny zaczep holowniczy. TRANSPORT POJAZDU Używać tylko wskazanych punków mocowania lub stosować mocowanie za oponę lub kliny. Użycie jakiejkolwiek innej metody mocowania może uszkodzić pojazd. Podczas holowania pojazdu należy upewnić się, że kluczyk Smart key pozostał w pojeździe, wybierak biegów znajduje się położeniu N, a zapłon jest włączony, aby zapewnić odblokowanie kolumny kierownicy. Uwaga: Tylnego spoilera nie wolno niczym obciążać i nie wolno mocować do niego żadnych elementów (np. uchwytu rowerowego, bagażnika, znaków, osprzętu do holowania itd. 254

255 R Holowanie pojazdu Zaleca się przewożenie pojazdu na platformie lub przyczepie samochodu specjalistycznego. Należy upewnić się, że osoba realizująca usługę transportową posiada odpowiednie kwalifikacje, a pojazd jest dobrze zabezpieczony. 255

256 L Po kolizji PRZED URUCHOMIENIEM POJAZDU LUB ROZPOCZĘCIEM JAZDY Jeżeli pojazd brał udział w kolizji, przed uruchomieniem lub przystąpieniem do dalszej jazdy powinien zostać sprawdzony przez dealera/autoryzowaną stację obsługi lub przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. UKŁAD ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH Zderzak skonstruowano z użyciem energochłonnej pianki i tworzywa sztucznego w celu zmniejszenia ewentualnych urazów nóg pieszych, a w jego środku znajdują się czujniki wykrywające uderzenie w przechodnia. W chwili potrącenia pieszego, czujniki inicjują system rozkładania pokrywy komory silnika, który zwalnia zawiasy pokrywy komory silnika i podnosi tylną krawędź pokrywy o ok. 130 mm (5, 1 cala). Powoduje to zwiększenie odległości między pokrywą komory silnika a elementami w komorze silnika, np. silnikiem, zawieszeniem itd. Ta zwiększona odległość umożliwia amortyzację uderzenia, ograniczając obrażenia ciała pieszego. System rozkładania pokrywy komory silnika działa tylko wtedy, gdy zapłon jest włączony, a pojazd porusza się z prędkością pomiędzy ok. 25 km/h (15, 5 mph) a 50 km/h (31 mph). PO URUCHOMIENIU UKŁADU ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH Nie należy otwierać pokrywy komory silnika, jeśli włączony jest układ zwiększający bezpieczeństwo pieszych. Pojazd należy zatrzymać, kiedy będzie to bezpieczne. Włączają się światła awaryjne, które można będzie wyłączyć jedynie przez wciśnięcie przycisku START/STOP, aby wyłączyć silnik i uruchomić go ponownie. W centrum komunikatów wyświetli się komunikat ostrzegawczy CHECK PEDESTRIAN SYSTEM (SPRAWDŹ UKŁAD ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH) i pojazd będzie musiał zostać przetransportowany do najbliższego dealera/autoryzowanej stacji obsługi. Po zwolnieniu pokrywy komory silnika pojazdu nie wolno prowadzić. Uwaga: Jeśli w centrum komunikatów wyświetla się komunikat ostrzegawczy CHECK PEDESTRIAN SYSTEM (Sprawdź układ zwiększający bezpieczeństwo pieszych), a pokrywa komory silnika nie została rozłożona, należy skierować pojazd do najbliższego dealera/autoryzowanej stacji obsługi. W takiej sytuacji pojazdem można jeździć. Jeśli doszło do znacznego uszkodzenia zderzaka przedniego, powinien on być jak najszybciej sprawdzony przez dealera/w autoryzowanej stacji obsługi. 256

257 R Po kolizji REJESTRACJA DANYCH SERWISOWYCH Rejestratory danych serwisowych zainstalowane w pojeździe mogą zbierać i przechowywać informacje diagnostyczne o pojeździe. Mogą one obejmować informacje o sprawności lub stanie różnych systemów i modułów pojazdu, takich jak silnik, przepustnica, układ kierowniczy lub układ hamulcowy. Aby przeprowadzić prawidłową diagnostykę i serwis pojazdu, dealer/autoryzowana stacja obsługi może uzyskać dostęp do informacji diagnostycznych, przez bezpośrednie połączenie z pojazdem. REJESTRACJA DANYCH O ZDARZENIACH Pojazd wyposażony jest w rejestrator danych o zdarzeniach (EDR). Głównym celem EDR jest rejestrowanie, w razie kolizji lub sytuacji zbliżonych do kolizji np. napełnienia poduszek powietrznych lub uderzenie w przeszkodę drogową, danych, które pomogą w zrozumieniu działania systemów pojazdu. EDR służy do rejestrowania danych związanych z dynamiką pojazdu i systemami bezpieczeństwa w krótkim czasie, zazwyczaj w okresie 30 sekund lub krótszym. EDR w tym pojeździe służy do rejestrowania danych określających: jak pracowały różne systemy pojazdu; czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera były zapięte; jakie było położenie pedału przyspieszenia i/lub hamulca; jaka była prędkość pojazdu. Dane te pozwalają lepiej zrozumieć okoliczności, w jakich doszło do kolizji i obrażeń ciała. Uwaga: Dane EDR rejestrowane są przez pojazd wyłącznie w przypadku poważnych kolizji; EDR nie rejestruje żadnych danych w normalnych warunkach jazdy ani danych osobowych (np. nazwiska, płci, wieku i miejsca kolizji). Jednak inne jednostki, np. organy ochrony porządku publicznego, mogą łączyć dane EDR z osobowymi informacjami identyfikacyjnymi rutynowo zbieranymi podczas dochodzenia w sprawie kolizji. Do odczytania danych zarejestrowanych przez EDR wymagane jest specjalne wyposażenie i dostęp do pojazdu lub rejestratora EDR. Oprócz producenta pojazdu, informacje te mogą odczytać inne jednostki np. organy ochrony porządku publicznego, które posiadają specjalne wyposażenie o ile mają dostęp do pojazdu lub rejestratora EDR. Inne jednostki mogą starać się o dostęp do tych informacji niezależnie od firmy Jaguar Land Rover Limited. 257

258 L Etykiety w pojeździe ROZMIESZCZENIE ETYKIET Rozmieszczone w pojeździe etykiety ostrzegawcze z tym symbolem oznaczają: nie dotykać ani nie regulować tego elementu bez uprzedniego zapoznania się z odpowiednimi zaleceniami niniejszej instrukcji. Etykiety z tym symbolem wskazują, że w układzie zapłonowym występuje bardzo wysokie napięcie. Nie dotykać żadnych elementów układu zapłonowego, gdy jest on włączony. Dodatkowe etykiety informacyjne można znaleźć w następujących miejscach. Lewa przednia kolumna zawieszenia etykieta układu klimatyzacji. Tabliczka identyfikacyjna pojazdu, włącznie z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN) oraz maksymalnymi dopuszczalnymi masami pojazdu. Lewy słupek A: wszystkie rynki poza Chinami. Prawy słupek A: Chiny. Uwaga: Numer VIN jest także wybity na tabliczce widocznej z zewnątrz pojazdu, przy dolnym lewym narożniku przedniej szyby. Powierzchnia boczna tablicy rozdzielczej (strona pasażera) etykieta poduszki powietrznej pasażera. Osłona przeciwsłoneczna etykieta poduszek powietrznych. Podstawa lewego słupka B - etykieta z informacjami o ciśnieniu w oponach, etykieta ostrzegawcza poduszki powietrznej. Wewnętrzna strona klapki wlewu paliwa etykieta ze specyfikacją paliwa. Górna powierzchnia akumulatora symbole ostrzegawcze akumulatora. Silnik benzynowy 2. 0L, wybity na kołnierzu silnika. W pozostałych silnikach znajduje się z przodu pokrywy prawego wałka rozrządu. Zapoznanie się z tymi informacjami jest ważne dla bezpiecznego użytkowania pojazdu. Indeks pojęć zamieszczony na końcu niniejszej instrukcji pozwala na uzyskanie dalszych informacji na dany temat. 258

259 R Etykiety w pojeździe NUMER SKRZYNI BIEGÓW Numer skrzyni biegów znajduje się na tabliczce przymocowanej do obudowy skrzyni biegów. TABLICZKA ZNAMIONOWA POJAZDU Na tabliczce z numerem VIN wybita jest data montażu pojazdu. 259

260 L Dane techniczne DANE TECHNICZNE SILNIKA Dane Liczba cylindrów Pojemność skokowa (cm³) Silnik Diesla 2. 2L Stopień sprężania 15. 8:1 Maks. moc z EEC 163/200 PS przy przy 3500 obr. /min Maks. moment obrotowy z EEC Nm przy obr. /min 400 przy 2000 i 450 przy 2000 Silnik Diesla 3. 0L, 1:1 240/275 przy przy 2000 i 600 przy 2000 Silnik benzynowy 2. 0L:1 240 przy przy Silnik benzynowy 3. 0L (SC), 5:1 340 przy przy Silnik benzynowy 5. 0L (SC):1 470/510/550 przy przy i 625 przy SC - Z doładowaniem. 260

261 R Dane techniczne ŚRODKI SMARUJĄCE I PŁYNY Część Olej silnikowy Płyn do układu wspomagania kierownicy Płyn hamulcowy Płyn do spryskiwaczy Płyn chłodzący silnik Wersja Silnik benzynowy 2, 0 l Silnik benzynowy SC 3, 0 l Silnik benzynowy SC 5, 0 l Silnik Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) Silnik Diesla bez filtra cząstek stałych (DPF) Wszystkie pojazdy Wszystkie pojazdy Wszystkie pojazdy Wszystkie pojazdy Dane techniczne Olej silnikowy SAE 5W-30 zgodny ze specyfikacją WSS M2C913-C. Olej silnikowy SAE 5W-20 zgodny ze specyfikacją WSS-M2C925-A. Jeśli temperatury otoczenia spadają poniżej -20 C, należy zastosować olej silnikowy SAE 0W-20 spełniający wymogi specyfikacji STJLR firmy Jaguar Land Rover. Olej silnikowy SAE 5W-30 zgodny ze specyfikacją WSS M2C934-B. Jeśli jest niedostępny, można zastosować olej silnikowy 5W-30 spełniający wymogi specyfikacji ACEA C2. Olej silnikowy SAE 5W-30 zgodny ze specyfikacją WSS M2C913-C. Jeśli jest niedostępny, można zastosować olej silnikowy 5W-30 spełniający wymogi specyfikacji ACEA A5/B5. Płyn Mobil ATF320 PAS. Używać płynu hamulcowego firmy Jaguar. Jeśli nie jest dostępny, można zastosować płyn hamulcowy o niskiej lepkości DOT4 spełniający wymogi normy ISO 4925 klasy 6. Niezamarzający płyn do spryskiwaczy, rozcieńczony czystą wodą, zgodnie ze specyfikacją podaną na butelce. 50% wodny roztwór płynu niezamarzającego (w kolorze pomarańczowym) Extended Life Coolant (o przedłużonej trwałości) zgodnego ze specyfikacją WSS M97B

262 L Dane techniczne Część Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji Wersja Wszystkie pojazdy Dane techniczne R-134a W razie wątpliwości, jaki smar lub płyn zastosować w pojeździe, należy się skontaktować z dealerem/autoryzowaną stacją obsługi. 262

263 R Dane techniczne MASY Wersja Sedan Masa pojazdu w kg (funtach) Silnik Diesla 2, 2 l 1735, 0 (3825) Silnik Diesla 3, 0 l 1770, 0 (3902) Silnik benzynowy 2, 0 l Silnik benzynowy SC 3, 0 l Silnik benzynowy SC 3, 0 l AWD Silnik benzynowy SC 5, 0 l Sportbrake Silnik Eco Diesel 2, 2 l 1660, 0 (3660) 1770, 0 (3902) 1880, 0 (4145) 1870, 0 (4123) 1775, 0 (3913) Silnik Diesla 2, 2 l 1824, 0 (4021) Silnik Diesla 3, 0 l 1880, 0 (4145) Całkowita masa pojazdu (GVW)¹ kg (funty) 2320, 0 (5115) 2360, 0 (5203) 2230, 0 (4916) 2315, 0 (5104) 2415, 0 (5324) 2400, 0 (5291) 2320, 0 (5115) 2390, 0 (5269) 2440, 0 (5379) Maksymalne obciążenie przedniej osi² kg (funty) 1200, 0 (2646) 1215, 0 (2679) 1080, 0 (2381) 1150, 0 (2535) 1215, 0 (2679) 1185, 0 (2612) 1170, 0 (2579) 1170, 0 (2579) 1200, 0 (2646) Maksymalne obciążenie tylnej osi² kg (funty) 1250, 0 (2756) 1250, 0 (2756) 1220, 0 (2690) 1220, 0 (2690) 1255, 0 (2767) 1260, 0 (2778) 1280, 0 (2822) 1320, 0 (2910) 1320, 0 (2910) Maks. obciążenie bagażnika (wszystkie pojazdy): 35 kg (77 funtów). Maksymalne dopuszczalne obciążenie bagażnika można przekroczyć pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących maksymalnego dopuszczalnego nacisku na osie oraz ciśnień w oponach. ¹Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu wraz z pasażerami i ładunkiem. ² Nie można równocześnie osiągać maksymalnych obciążeń przedniej i tylnej osi, ponieważ spowodowałoby to przekroczenie granicznej wartości masy całkowitej GVW. SC - Turbodoładowany, AWD - Napęd na wszystkie koła. Więcej informacji oraz specyfikacje techniczne znaleźć można na stronie internetowej firmy Jaguar: Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu, włącznie z masą bagażnika dachowego / mocowań wynosi 75 kg (165 funtów). Obciążenie dachu musi być uwzględnione przy liczeniu masy całkowitej pojazdu (GVW). 263

264 L Dane techniczne Firma Jaguar zaleca stosowanie wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów. W przypadku wątpliwości, przed zamontowaniem bagażnika dachowego lub przewożeniem ładunku na dachu należy skonsultować się z dealerem / autoryzowaną stacją obsługi. Informacje o masach holowania, patrz 95, HOLOWANIE: MASY. 264

265 R Dane techniczne WYMIARY Sedan Pozycja Opis Szerokość Szerokość ze złożonymi lusterkami Rozstaw kół przednich Wysokość (*z anteną) Rozstaw kół tylnych Rozstaw osi Długość XF, XFS, (*XFR i XFR-S) Promień skrętu od krawężnika do krawężnika (*AWD) mm (cale) 2077, 0 (81, 8) 1939, 0 (76, 3) 1559, 0 (61, 4) 1460, 0 (57, 5) *1468 (57, 8) 1605, 0 (63, 2) 2909, 0 (114, 5) 4966, 0 (195, 5), 4961, 0 (195, 3), *4981, 0` (196, 1) 11, 5 m (37, 73 stopy), *11, 84 m (38, 85 stopy) 265

266 L Dane techniczne Sportbrake Pozycja Opis Szerokość Szerokość ze złożonymi lusterkami Rozstaw kół przednich Wysokość (*z anteną) Rozstaw kół tylnych Rozstaw osi Długość- XF, XFS Promień skrętu od krawężnika do krawężnika mm (cale) 2077, 0 (81, 8) 1939, 0 (76, 3) 1559, 0 (61, 4) 1480, 0 (58, 3) *1511, 0 (59, 5) 1605, 0 (63, 2) 2909, 0 (114, 5) 4966, 0 (195, 5), 4961, 0 (195, 3) 11, 5 m (37, 73 stopy) 266

267 R Dane techniczne OBJĘTOŚCI Pozycja Zbiornik paliwa (pojemność użytkowa) Rezerwa zbiornika paliwa (gdy wskaźnik paliwa pokazuje pusty zbiornik) Wymiana oleju silnikowego i wymiana filtra Zbiornik płynu do spryskiwaczy Układ chłodzenia silnika (napełnienie pustego układu) Układ chłodzenia silnika (napełnienie serwisowe) Wersja Silnik Diesla 3. 0L i wszystkie modele Sportbrake Wszystkie inne modele sedan Wszystkie Silnik Diesla 2. 2L Silnik Diesla 3. 0L Silnik benzynowy 2. 0L Silnik benzynowy 3. 0L (SC) Silnik benzynowy 5. 0L (SC) Ze spryskiwaczem reflektorów Bez spryskiwacza reflektorów Silnik Diesla 2. 0L (SC) Silnik Diesla 2. 0L (SC) wykorzystane oba punkty spustowe Pojemność 68, 1 litra (15 galonów) 64, 0 (14, 1 galona) 5, 5 litra (1, 2 galona) 5, 86 litra (10, 3 pinty) 6, 6 litra (11, 6 pinty) 5, 4 litra (9, 5 pinty) 7, 25 litrów (12, 8 pinty) 7, 25 litrów (12, 8 pinty) 5, 5 litra (9, 7 pinty) 4, 4 litra (7, 7 pinty) 11, 56 litra (20, 3 pinty) 12, 3 litra (21, 6 pinty) 8, 1 litra (14, 2 pinty) 13, 5 litra (23, 7 pinty) 13, 2 litra (23, 2 pinty) 8, 2 litra (14, 4 pinty) 9, 0 l (15, 8 pinty) 6, 2 litra (11, 0 pint) 9, 0 l (15, 8 pinty) 9, 0 l (15, 8 pinty) Objętości podano w przybliżeniu i są one wyłącznie orientacyjne. Wszystkie poziomy należy sprawdzać za pomocą odpowiednich wskaźników poziomu lub korzystać z informacji wyświetlanych w centrum komunikatów. 267

268 L Dane techniczne DANE USTAWIENIA KÓŁ Geometria kół zbieżność przednich kół Geometria kół zbieżność tylnych kół Pochylenie kół koło przednie lewe Pochylenie kół koło przednie prawe Pochylenie kół tylne koła Kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy przód Kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy tył + 0, 22 +0, 17-0, 20-0, 40-0, 78 6, 61 Nieregulowane SKOK PEDAŁU HAMULCA (Chiny) Skok pedału hamulca jest ustawiony na poziomie fabrycznym i nie można go regulować. 268

269 R Dane techniczne KLUCZ SMART KEY: LOKALIZACJA NADAJNIKA 1. Nadajnik w przedniej części wnętrza. Nadajnik w tylnej części wnętrza. Nadajniki klamek zewnętrznych przednich drzwi. Nadajniki klamek zewnętrznych tylnych drzwi. Nadajnik we wnętrzu bagażnika. 5B Sportbrake. Nadajnik na zewnątrz bagażnika. Moduł wejścia bez użycia klucza. 7B Sportbrake. W przypadku osób z rozrusznikiem serca ważne jest, by rozrusznik serca znajdował się w odległości co najmniej 22 cm (8, 7 cala) od jakiegokolwiek nadajnika zamontowanego w pojeździe. 269

270 L Dane techniczne Informacje o nadajniku. W tym pojeździe dopuszcza się montowanie nadajników wykorzystujących następujące pasma częstotliwości i moc zgodne z rozporządzeniem ECE Usługa VHF 4 m 2m VHF TETRA UHF Bluetooth Pasmo częstotliwości MHz MHz MHz MHz, 5 MHz Maks. moc wyjściowa 30 W/CW 40 W/AM 30 W/CW 40 W/AM 10 W/CW 10 W/PM 10 W/CW 10 mw Położenie anteny W dowolnym miejscu metalowej części dachu. W dowolnym miejscu metalowej części dachu. Określone warunki Montaż nadajnika, wiązki przewodów i anteny zgodny z wymogami ISO/TS Montaż nadajnika, wiązki przewodów i anteny zgodny z wymogami ISO/TS Montaż nadajnika, wiązki przewodów i anteny zgodny z wymogami ISO/TS Montaż nadajnika, wiązki przewodów i anteny zgodny z wymogami ISO/TS W dowolnym miejscu Montaż nadajnika, pojazdu wiązki przewodów i anteny zgodny z wymogami ISO/TS

271 R Dane techniczne Usługa Układ telematyki drogowej Układ telematyki drogowej Pasmo częstotliwości MHz GHz Maks. moc wyjściowa 2 W eirp 2 W eirp Położenie anteny W dowolnym miejscu w pobliżu obszaru przeszklonego, w którym nie ma anten ani elementów przewodzących. W dowolnym miejscu w pobliżu obszaru przeszklonego, w którym nie ma anten ani elementów przewodzących. Określone warunki Montaż nadajnika, wiązki przewodów i anteny zgodny z wymogami ISO/TS Montaż nadajnika, wiązki przewodów i anteny zgodny z wymogami ISO/TS

272 L Homologacja DEKLARACJE ZGODNOŚCI 272

273 R Homologacja 273

274 L Homologacja 274

275 R Indeks A Aktywny system programowania prędkości jazdy Akumulator konserwacja korzystanie z urządzenia wspomagającego rozruch ładowanie monitorowanie układu odłączanie przewodów rozruchowych podłączanie przewodów rozruchowych uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych wymiana Akumulator pojazdu podłączanie przewodów rozruchowych symbole ostrzegawcze wymiana Alarm pojazdu Alarm systemu ACC o przeszkodzie przed pojazdem wykrywanie przeszkód Alarm zewnętrzny... 17 Apteczka Automatyczna recyrkulacja... 85 Automatyczna skrzynia biegów czasowe sterowanie ręczne dźwignia zmiany biegów manetki zmiany biegów Automatyczne blokowanie... 8, 18 Automatyczne powiększanie mapy (nawigacja) Automatyczne włączanie świateł wykrywanie włączenia wycieraczek... 59 Automatyczne wyłączanie systemu ACC Automatyczny ogranicznik prędkości lampka ostrzegawcza... 55 B Bagażnik osłona... 89 punkty mocowania... 90 zestaw przegrody... 92 Benzyna dane techniczne rodzaje paliw Bezpieczeństwo... 17 aktywne pasy bezpieczeństwa... 35 blokady drzwi dla bezpieczeństwa dzieci... 37 ciśnienie w oponach foteliki dla starszych dzieci... 41 konserwacja opon korzystanie z telefonu lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa... 53 napinacze pasów bezpieczeństwa... 36 ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa... 35 paliwo i tankowanie pasy bezpieczeństwa... 34, 203 siedzenie w prawidłowej pozycji... 23 trójkąt ostrzegawczy używanie pasów bezpieczeństwa... 32 zużyty olej silnikowy Bezpieczeństwo dzieci blokowanie zamków i szyb... 37 foteliki dziecięce... 37 lista kontrolna... 39 paski zakotwienia górnego... 43 punkty mocowania fotelika ISOFIX... 41 siedziska dziecięce... 41 starsze dzieci... 41 ustawianie... 40 zalecane foteliki dziecięce... 41 Bezpieczeństwo pasażerów aktywne pasy bezpieczeństwa... 35 lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa... 53 napinacze pasów bezpieczeństwa

276 L Indeks ochrona zapewniana przez pas bezpieczeństwa... 34 ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa... 35 pasy bezpieczeństwa pasy do mocowania fotelika dziecięcego... 43 używanie pasów bezpieczeństwa... 32 zalecane foteliki dziecięce... 41 Bezpieczeństwo w garażu gorące elementy podnoszenie pojazdu podzespoły elektryczne spaliny środki ostrożności związane z akumulatorem wentylatory silnika Bezpieczniki rozmieszczenie skrzynka bezpieczników bagażnika skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego skrzynka bezpieczników w komorze silnika wymiana Blokada całościowa... 16 Blokowanie automatyczne ponowne blokowanie... 18 bez użycia klucza... 16 całościowe zamykanie... 16 dźwignie blokowania i zwalniania blokad drzwi... 15 nieprawidłowa blokada... 16 podwójna blokada... 15 pojedyncze... 15 potwierdzenie... 16 usterka czujnika bezpieczeństwa... 19 w chwili rozpoczęcia jazdy... 8 Blokowanie bez klucza... 16 Blokowanie od wewnątrz... 15 Blokowanie w momencie rozpoczęcia jazdy... 8 Bluetooth parowanie za pośrednictwem telefonu przenośne urządzenia medialne odtwarzanie parowanie telefon bezpieczeństwo ikony omówienie parowanie spis telefonów zgodność C Ciśnienie opony Części Czujnik deszczu... 65 Czujniki zablokowanie (BSM)... 69 Czujniki bezpieczeństwa usterka... 19 Czujnik jakości powietrza... 85 Czujnik przechyłu... 18 Czynności wykonywane przez właściciela Czyszczenie czujniki parkowania czyszczenie nadwozia benzyną lakową dysze spryskiwaczy ekran dotykowy koła z felgami ze stopu lekkiego odtłuszczanie pasy bezpieczeństwa pod pokrywą komory silnika polerowanie skóra szklany dach szkło tylna szyba usuwanie plam usuwanie zanieczyszczeń

277 R Indeks w myjni samochodowej wnętrze wykładzina i dywaniki podłogowe zewnętrzne lakier Czyszczenie komory silnika Czyszczenie okładziny Czyszczenie pojazdu czujniki parkowania dysze spryskiwaczy koła z felgami ze stopu lekkiego szklany dach tylna szyba wnętrze wykładzina i dywaniki podłogowe zewnętrzne Czyszczenie skóry Czyszczenie szyby Czyszczenie tylnej szyby Czyszczenie wnętrza wykładzina i dywaniki podłogowe Czyszczenie zewnętrzne D Dach otwierany funkcja wykrywania przeszkody... 77 zerowanie Dane elektroniczne Dane środków smarnych Dane techniczne etanol masa metanol MTBE paliwo płyny pojemność zbiornika paliwa rozmieszczenie etykiet silnik skok pedału hamulca środki smarujące ustawienie kół wymiary Data produkcji pojazdu Degradacja wskutek starzenia (opony) Deklaracje zgodności... 181, 272 system nawigacji Demontaż zagłówka... 30 Dom (nawigacja) Dynamiczny układ stabilizujący (DSC) lampka ostrzegawcza sygnalizująca aktywację układu DSC... 54 lampka ostrzegawcza sygnalizująca wyłączenie układu DSC... 54 przełączanie układów DSC/tracDSC włączanie wyłączanie Dysze spryskiwacza E Ekran dotykowy automatyczna recyrkulacja... 85 blokada wyświetlania dźwięk przycisku... 80 elementy sterowania odtwarzaczem DVD elementy sterowania odtwarzaczem wideo elementy sterowania radiem elementy sterowania systemem audio/wideo elementy sterowania TV fotele z funkcją ogrzewania i chłodzenia... 85 komputer podróżny... 81 konserwacja ekranu dotykowego... 79 menu główne... 78 odtwarzanie z przenośnego urządzenia multimedialnego podgrzewane fotele... 85 podłączanie przenośnych urządzeń multimedialnych podłączanie różnych przenośnych urządzeń multimedialnych połączenia przenośnego urządzenia multimedialnego

278 L Indeks przednia klimatyzacja automatyczna... 83 przenośne urządzenia medialne elementy sterujące radio DAB skróty... 80 synchronizacja przenośnego urządzenia multimedialnego światło otoczenia... 81 telefon parowanie spis telefonów tryb parkingowy ustawienia... 79 ustawienia ekranu... 79 ustawienia głośności... 80 ustawienia pojazdu... 81 ustawienia systemu... 80 wybór języka... 80 zegar... 80 zmiana przenośnego urządzenia multimedialnego Ekran podzielonej mapy Elektroniczny rozdział siły hamowania Elektryczna pokrywa bagażnika... 11 wysokość otwierania... 12 Elektryczny hamulec postojowy Elementy sterujące na kierownicy ogranicznik prędkości telefon Elementy wyposażenia dodatkowego Etanol F Filtr cząstek stałych (DPF) jazda na krótkich odcinkach jazda przy niskiej temperaturze Filtr cząstek stałych (DPF) w silniku wysokoprężnym Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (DPF) zawartość siarki Fotele bezpieczeństwo na tylnych fotelach.. 25 demontaż zagłówka... 30 foteliki dziecięce... 37 klimatyzowane... 85 lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa... 53 oddzielne fotele tylne... 24 odsuwanie fotela pasażera... 24 ogrzewane... 85 pamięć ustawień... 22 pasy bezpieczeństwa pasy do mocowania fotelika dziecięcego... 43 przednie z regulacją elektryczną... 20 przednie z regulacją ręczną... 22 przywoływanie zapamiętanej pozycji... 23 rękaw na narty w tylnym siedzeniu... 28 siedzenie w prawidłowej pozycji... 23 składanie i podnoszenie tylnych foteli... 25 ustawienie fotelika dziecięcego... 40 wykaz czynności kontrolnych dotyczących fotelików dziecięcych... 39 zagłówki przednich foteli... 29 zagłówki tylnych foteli... 29 zalecane foteliki dziecięce... 41 Fotele klimatyzowane... 85 Fotele ze sterowaniem elektrycznym... 20 demontaż zagłówka... 30 pamięć ustawień... 23 Fotele z regulacją ręczną... 22 demontaż zagłówka... 30 Funkcja wykrywania przeszkody szklany dach... 77 szyby... 76 G Gaśnica Głos Głośność

279 R Indeks telefon Grzałki bloku silnika płyn chłodzący podłączanie do gniazdka sieciowego uruchamianie zimnego silnika H Hamulce elektroniczny rozdział siły hamowania hamulec postojowy kontrola płynu lampka ostrzegawcza... 52 lampka ostrzegawcza ABS... 54 skok pedału specyfikacja płynu sygnalizacja awaryjnego hamowania system wspomagania siły hamowania awaryjnego uzupełnianie płynu ważne informacje wspomaganie siły hamowania awaryjnego Hamulec postojowy Holowanie masy masy maksymalne... 95 przyczepa... 94 punkty mocowania haka holowniczego... 98 sprawdzenie hak holowniczy... 96 linka zabezpieczająca... 96 maksymalne obciążenie haka holowniczego... 96 obliczanie masy... 96 podstawowe czynności kontrolne... 96 światła... 96 transport wymiary haka holowniczego... 98 zaczepy zaczepy holownicze złącze elektryczne przyczepy... 95 Holowanie pojazdu blokada kierownicy... 8 montaż przedniego zaczepu holowniczego przewożenie pojazdu zaczepy holownicze Homelink... 71 kasowanie wszystkich zaprogramowanych funkcji... 72 pomoc... 73 programowanie... 71 programowanie jednego przycisku... 73 programowanie urządzenia do otwierania drzwi garażu... 71 programowanie urządzenia z kodem zmiennym... 73 urządzenie do otwierania bramy/drzwi garażu... 73 I Identyfikacja pojazdu numer skrzyni biegów Inforozrywka automatyczne ponowne dostrajanie do stacji ekran dotykowy czyszczenie elementy sterowania systemem audio/wideo konserwacja... 78 ustawienia... 79 elementy sterowania odtwarzaczem multimediów elementy sterowania radiem elementy sterowania TV przenośne urządzenia medialne elementy sterujące odtwarzanie parowanie podłączanie urządzeń podłączanie wielu urządzeń wymiana

280 L Indeks złącza radio DAB radio DAB stacje ustawienia ustawienia dźwięku widok pełnego ekranu wsuwanie płyty CD Inteligentny system programowania prędkości jazdy alarm o przeszkodzie przed pojazdem automatyczne wyłączenie ingerencja w zaprogramowaną prędkość jazdy i w tryb śledzenia inteligentne hamowanie awaryjne lampka ostrzegawcza... 55 nieprawidłowe działanie problemy związane z wiązką radaru przywracanie ustawionej prędkość jazdy przywraca tryb podążania tryb podążania ustawianie odstępu systemu ACC wskazówki dotyczące jazdy wyłączenie przy niskiej prędkości Inteligentny system stop/start włączanie wyłączenie Inteligentny układ dynamiki Interesujące obiekty (POI) moje interesujące obiekty POI wyszukiwanie Interesujące punkty (POI) J Jazda na krótkich odcinkach filtr cząstek stałych (DPF) Jazda przy niskiej temperaturze filtr cząstek stałych (DPF) Jazda za granicą światła przednie... 60 wiązka światła... 60 Jednostki na wyświetlaczu centrum komunikatów... 51 K Kamera cofania wspomaganie parkowania Kamery kamera cofania Kanał komunikatów drogowych (TMC) Kierownica ogrzewane... 31 regulacja... 31 położenie AUTO... 31 Kierunkowskazy lampka ostrzegawcza... 56 Klapka wlewu benzyny Klapka wlewu paliwa Klimatyzacja automatyczna recyrkulacja... 85 fotele z funkcją ogrzewania i chłodzenia... 85 podgrzewane fotele... 85 przód... 83 Klucz inteligentny Smart key konserwacja... 13 nadajniki oświetlenie otoczenia... 58 pamięć pozycji za kierownicą... 22 pojedyncza blokada... 15 wymiana baterii... 14 Kod pocztowy wprowadzanie punktu docelowego Kolumna kierownicy blokowanie... 8 holowanie pojazdu... 8 Koła i opony bezpieczeństwo przy używaniu zestawu do naprawy ciśnienia degradacja wskutek starzenia indeksy prędkości opon koło dojazdowe

281 R Indeks konserwacja opon kontrola ciśnienia w oponie po naprawie korzystanie z zestawu do naprawy opon lampka ostrzegawcza systemu TPMS... 55 łańcuchy śnieżne naprawa przebitej opony opony zimowe oznaczenia na bocznej ściance opony procedura naprawy przepisy obowiązujące w Indiach spłaszczenia TPMS ustawienie kół wymiana opony zamienne zawory zestaw do naprawy opon Koło zapasowe używanie klinów do blokowania kół Komora silnika usytuowanie wlewów płynów Komputer podróżny... 50, 81 długość podróży... 51 średnia prędkość... 50 zasięg bez tankowania... 51 zerowanie... 50 zużycie paliwa... 50 Komunikaty informacyjne... 52 Konserwacja dysze spryskiwaczy układ paliwowy uzupełnianie oleju Konserwacja akumulatora pojazdu Kontrola ciśnienia (w oponach) sprawdzanie po naprawie Korzystanie z inteligentnego systemu programowania prędkości jazdy Korzystanie z koła zapasowego ważne informacje Korzystanie z systemu wspomagania parkowania Krytyczne komunikaty ostrzegawcze... 52 L Lampka ostrzegawcza dotycząca silnika/skrzyni biegów... 54 Lampka ostrzegawcza inteligentnego systemu stop/start... 56 Lampka ostrzegawcza kierunkowskazów... 56 Lampka ostrzegawcza przedniego alarmu... 55 Lampka ostrzegawcza świateł bocznych... 56 Lampka ostrzegawcza tylnych świateł przeciwmgielnych... 55 Lampka ostrzegawcza układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)... 54 Lampki ostrzegawcze... 52 pas bezpieczeństwa... 53 Lampki ostrzegawcze i wskaźniki ABS... 54 aktywny system programowania prędkości jazdy... 55 alarm o przeszkodzie przed pojazdem... 55 automatycznie regulowany system świateł przednich (AFS)... 55 automatyczny ogranicznik prędkości... 55 hamulec... 52 inteligentny system stop/start (zielona)... 56 kierunkowskazy... 56 krytyczny komunikat ostrzegawczy... 52 poduszki powietrzne... 48, 55 silnik/skrzynia biegów... 54 system DSC aktywny... 54 system monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS)... 55 światła drogowe... 55 światła pozycyjne

282 L Indeks test oświetlenia... 52 tylne światła przeciwmgielne... 55 układ ACC... 55 wspomaganie korzystania ze świateł drogowych... 55 Liczba oktanowa benzynowy Lokalizacje dealerów Lusterka lusterka zewnętrzne... 66 monitorowanie martwej strefy... 68 czujniki... 69 pochylanie podczas cofania... 67 Lusterka boczne... 69 Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane... 66 pochylanie lusterka podczas cofania... 67 regulowane ręcznie... 66 Ł Ładowanie akumulatora pojazdu Łańcuchy śnieżne Łatwa trasa M Map [Mapa] Mapa automatyczne powiększanie podzielony ekran Masa pojazdu Masy pojazdu Menu ustawień jednostki... 51 Metanol Mocowanie bagażu... 90 Monitorowanie martwej strefy sygnalizacja wyprzedzania przez inny pojazd... 68 wyświetlane komunikaty... 69 zablokowanie czujnika... 69 Mpg Mycie odtłuszczanie pod pokrywą komory silnika polerowanie wnętrze usuwanie plam zewnętrzne lakier usuwanie zanieczyszczeń Myjnia samochodowa N Nadajniki smart key Nadajnik sterujący otwieraniem drzwi kasowanie wszystkich zaprogramowanych funkcji... 73 urządzenie do otwierania drzwi garażu... 71 Nakrętki specjalne do kół Naprawa małego uszkodzenia w powłoce lakierniczej Naprawa uszkodzonej powłoki lakierniczej Nawigacja satelitarna anulowanie wskazówek dotyczących trasy automatyczne zapamiętywanie trasy interesujące obiekty (POI) kategorie wyszukiwanie interesujące punkty (POI) język arabski lokalizacja domowa lokalizacje dealerów

283 R Indeks łatwa trasa mapa automatyczne powiększanie podzielony ekran menu obsługa omówienie polecenia głosowe połączenia alarmowe poprzednie punkty docelowe przepisy... 177, przywracanie ustawień domyślnych punkty do ominięcia rozpoczęcie wskazywania trasy szybki wybór interesujących obiektów (POI) TMC... 175, 177 ikony tryby ekranu ulubione lokalizacje wprowadzanie punktu docelowego obszar wyszukiwania wprowadzanie punktu docelowego według kodu pocztowego wprowadzanie współrzędnych wskazówki głosowe wybór wjazdu/zjazdu z autostrady Numer podwozia Numer VIN O Obsługa techniczna bateria w kluczu Smart key... 14 czynności kontrolne wykonywane codziennie czynności kontrolne wykonywane co tydzień czyszczenie czujniki parkowania koła z felgami ze stopu lekkiego pasy bezpieczeństwa polerowanie skóra szkło tylna szyba usuwanie plam wnętrze zewnętrzne dane środków smarnych i płynów filtr cząstek stałych (DPF) korzystanie z urządzenia wspomagającego rozruch naprawa powłoki lakierniczej odłączanie przewodów rozruchowych owiewka otwieranego dachu pojemności poziom oleju silnikowego poziom płynu chłodzącego poziom płynu do spryskiwaczy szyb poziom płynu hamulcowego poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy procedura naprawy opony rozmieszczenie etykiet rozruch przy użyciu przewodów rozruchowych skrzynka bezpieczników (w przedziale pasażerskim) skrzynka bezpieczników bagażnika skrzynka bezpieczników w komorze silnika sprawdzanie ciśnienia w oponie po naprawie trudne warunki eksploatacji usuwanie smaru i smoły wymiana bezpiecznika wymiana żarówki zamykanie pokrywy komory silnika zestaw do naprawy opon żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej

284 L Indeks Obsługa układu utrzymywania stałej prędkości jazdy Obszar wyszukiwania (nawigacja) Odblokowywanie... 15 bagażnik... 8 całościowe otwieranie... 4, 7 centralne odblokowywanie zamków... 4 drzwi kierowcy... 4 otwieranie pokrywy bagażnika... 11 selektywne odblokowywanie zamków... 4 tryb... 4 tryb wchodzenia i wychodzenia z pojazdu... 31 wejście bez użycia klucza... 6 wszystkie drzwi... 4 Odtwarzacz płyt CD odtwarzanie z przenośnego urządzenia multimedialnego synchronizacja przenośnego urządzenia multimedialnego wsuwanie płyty CD Odtwarzacz wideo blokada wyświetlania elementy sterujące widok pełnego ekranu Oglądanie filmów w trybie pełnoekranowym Ograniczenie prędkości Ogrzewanie i wentylacja... 83 automatyczna recyrkulacja... 83 Ogrzewanie kierownicy... 31 Okna sterowane elektrycznie obsługa... 75 Olej dane techniczne dane techniczne oleju silnikowego.. 208 usytuowanie wlewów uzupełnianie zużyty olej silnikowy O niniejszej publikacji... 2 Opony bezpieczeństwo przy naprawie opony ciśnienia degradacja wskutek starzenia indeksy prędkości koło dojazdowe konserwacja opon korzystanie z koła zapasowego korzystanie z zestawu do naprawy opon łańcuchy śnieżne oznaczenia na bocznej ściance oznaczenia na bocznej ściance opony procedura naprawy przepisy obowiązujące w Indiach spłaszczenia TPMS lampka ostrzegawcza... 55 ważne informacje wymiana zamienne zawory zestaw do naprawy opon zimowe Opony zamienne Opony zimowe Osłona przestrzeni bagażowej... 89 Ostrzeżenie o zbyt małej odległości do poprzedzającego pojazdu Oświetlenie automatyczne włączanie świateł i wykrywanie pracy wycieraczek przedniej szyby... 59 lampka ostrzegawcza systemu TPMS... 55 lampki ostrzegawcze... 52 skraplanie pary... 60 sprawdzanie... 52 usytuowanie lampek oświetlenia wnętrza... 61 Oświetlenie otoczenia

285 R Indeks Oświetlenie wewnętrzne... 61 Oświetlenie wnętrza rodzaje lampek... 61 Otwieranie pokrywy komory silnika Otwieranie wszystkich elementów... 7 P Paliwo i tankowanie benzynowy etanol eter metylowo-tert-butylowy (MTBE) klapka wlewu paliwa liczba oktanowa metanol pojemność zbiornika paliwa rodzaj paliwa woda w paliwie wyczerpanie wysokoprężny zabezpieczenie przed niewłaściwym paliwem zasady bezpieczeństwa zawartość siarki w oleju napędowym zużycie Pamięć pozycji za kierownicą... 22 Pamięć ustawień miejsca kierowcy wywoływanie pozycji... 23 Pasy bezpieczeństwa... 32, 203 aktywne... 35 bezpieczeństwo... 34 lampka ostrzegawcza... 53 napinacze... 35 regulacja... 32 sprawdzenie... 35 Pilot zdalnego sterowania bateria w kluczu Smart key... 14 konserwacja... 13 nadajniki systemu pamięć pozycji za kierownicą... 15 Płyn chłodzący dane techniczne kontrola poziomu uzupełnianie Płyny dane techniczne hamulce dane techniczne sprawdzenie uzupełnianie kontrola układu wspomagania kierownicy olej uzupełnianie płyn chłodzący dane techniczne uzupełnianie płyn do spryskiwaczy dane techniczne sprawdzenie pojemności sprawdzanie oleju silnikowego układ wspomagania kierownicy dane techniczne usytuowanie wlewów Płyta kompaktowa Podgrzewane fotele... 85 Podłączanie przewodów rozruchowych Podłączanie urządzeń zewnętrznych Podłoga przestrzeni bagażowej prowadnice i przegroda... 92 Podstawka podwyższająca dla starszych dzieci... 41 Poduszki powietrzne aktywne zagłówki... 45 boczna... 46 informacje serwisowe... 49 konserwacja kurtyna powietrzna... 46 lampka ostrzegawcza... 48, 55 modyfikacje dla osób niepełnosprawnych

286 L Indeks napełnianie... 46, 48 obudowy modułów przód... 46 rozmieszczenie... 45 Podwójna blokada... 15 pełny alarm... 17 Pojemności Pokrętło wybieraka biegów Pokrywa bagażnika... 4 otwieranie i zamykanie... 11 wysokość otwierania elektrycznego... 12 Pokrywa komory silnika otwieranie zamykanie Ponowne dostrajanie systemu danych radia Ponowny rozruch podczas jazdy Poprzedni punkt docelowy Powłoka lakiernicza czyszczenie naprawa Prawidłowa pozycja na fotelu... 23 Problemy związane z wykrywaniem Prowadzenie pojazdu aktywny system programowania prędkości jazdy alarm o przeszkodzie przed pojazdem alarm systemu ACC o przeszkodzie przed pojazdem automatyczne wyłączanie systemu ACC automatyczne wyłączanie systemu ACC przy niskiej prędkości automatyczny ogranicznik prędkości czujnik deszczu... 65 czynności kontrolne wykonywane codziennie czynności kontrolne wykonywane co tydzień elektroniczny rozdział siły hamowania hamowanie awaryjne z systemem ACC ingerencja w zaprogramowaną prędkość jazdy i w tryb śledzenia systemu ACC komunikaty wyświetlane przez system monitorowania martwej strefy... 69 korzystanie z systemu ACC korzystanie z systemu programowania prędkości jazdy lampka ostrzegawcza sygnalizująca aktywację układu DSC... 54 lampka ostrzegawcza sygnalizująca przeszkodę przed pojazdem... 55 monitorowanie martwej strefy... 68 po kolizji problemy związane z wiązką radaru systemu ACC przed rozruchem przywracanie trybu śledzenia w systemie ACC przywracanie zaprogramowanej w systemie ACC prędkość jazdy siedzenie w prawidłowej pozycji... 23 sygnalizacja awaryjnego hamowania trudne warunki tryb śledzenia w systemie ACC ustawianie odstępu systemu ACC usterka ACC ważne informacje o układzie hamulcowym włączanie inteligentnego systemu stop/start wskazówki dotyczące jazdy z systemem ACC wspomaganie siły hamowania awaryjnego wyłączanie inteligentnego systemu stop/start Przednia klimatyzacja automatyczna... 85 Przednie poduszki powietrzne... 46 Przednie wycieraczki

287 R Indeks Przeglądy poduszki powietrzne... 49 rejestracja danych Przełącznik łopatkowy Przenośne media elementy sterujące odtwarzanie parowanie podłączanie urządzeń podłączanie wielu urządzeń złącza zmiana urządzenia Przewożenie ładunku osłona... 89 przegroda bagażnika... 92 Przyczepa masy masy maksymalne... 95 połączenia elektryczne... 95 Przypomnienie (pas bezpieczeństwa)... 35 Przywoływanie zapisanych ustawień fotela... 23 Przywracanie ustawień domyślnych systemu nawigacji Przywracanie zaprogramowanej prędkości i trybu śledzenia (ACC) Punkty mocowania (bagażnik)... 90 Punkty mocowania (ISOFIX)... 41 Punkty mocowania fotelika ISOFIX... 41 R Radio automatyczne ponowne dostrajanie do stacji DAB stacje radiowe ustawienia elementy sterujące Radio DAB grupy ustawienia RDS TMC ikony omówienie Reflektory adaptacyjne... 58 jazda za granicą... 60 lampka ostrzegawcza (AFS)... 55 lampka ostrzegawcza świateł drogowych... 55 lampka ostrzegawcza wspomagania korzystania ze świateł drogowych... 55 oświetlenie otoczenia... 58 skraplanie pary... 60 spryskiwacze... 65 światła dzienne... 58 wiązka światła... 60 wspomaganie korzystania ze świateł drogowych... 59 wymiana żarówki Reflektory z układem automatycznej regulacji... 58 Rejestracja danych Rejestracja danych o zdarzeniach Rejestracja danych pojazdu Resetowanie podnośników szyb Rękaw na narty tylne fotele... 28 Rozmieszczenie etykiet Rozpoczęcie naprowadzania Rozruch po kolizji Rozruch przy użyciu przewodów rozruchowych odłączanie przewodów rozruchowych podłączanie przewodów rozruchowych przyłączanie urządzenia wspomagającego rozruch S Schowki... 87 schowek... 87 schowek w konsoli środkowej... 87 tylny podłokietnik... 87 uchwyty na napoje

288 L Indeks Silnik dane techniczne filtr cząstek stałych (DPF) komora czyszczenie olej napędowy otwieranie pokrywy komory silnika.. 195 paliwa do silników benzynowych poziom oleju poziom płynu chłodzącego poziom płynu niezamarzającego rozruch rozruch awaryjny bez klucza wyłączanie... 99 wysokoprężny Silniki wysokoprężne Silnik wysokoprężny dane techniczne klapka wlewu paliwa paliwo woda w paliwie zabezpieczenie przed niewłaściwym paliwem zawartość siarki Skrzynia biegów automatyczna numer identyfikacyjny tryb awaryjny tryb zimowy Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego Specyfikacje techniczne masy ustawienie kół Spłaszczenia Sprawdzanie ciśnienia w oponie po naprawie Spryskiwacze... 63 specyfikacja płynu światła przednie... 65 uzupełnianie płynu Spryskiwacze szyby dane techniczne sprawdzenie uzupełnianie SRS... 45 lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych... 55 Sterowanie aktywnym mechanizmem różnicowym Sterowanie impulsowe (szyby)... 76 Sterowanie mechanizmem różnicowym Sygnalizacja awaryjnego hamowania światła awaryjne Symbole użyte w instrukcji obsługi... 2 Synchronizacja za pośrednictwem telefonu Synchronizacja telefonu System alarmowy... 17, 193 alarm obwodowy... 17 automatyczne ponowne blokowanie i uzbrajanie... 18 czujnik przechyłu... 18 pasywne uzbrajanie... 18 syrena z własnym zasilaniem... 17 usterka czujnika bezpieczeństwa... 19 wyłączenie... 18 System audio automatyczne ponowne dostrajanie do stacji elementy sterowania odtwarzaczem DVD elementy sterowania odtwarzaczem wideo elementy sterowania radiem elementy sterowania TV elementy sterujące przenośnym urządzeniem multimedialnym odtwarzanie z przenośnego urządzenia multimedialnego podłączanie przenośnych urządzeń multimedialnych połączenia przenośnego urządzenia multimedialnego radio DAB

289 R Indeks radio DAB stacje ustawienia sterowanie za pomocą ekranu dotykowego synchronizacja przenośnego urządzenia multimedialnego ustawienia dźwięku widok pełnego ekranu wsuwanie płyty CD zmiana przenośnego urządzenia multimedialnego System monitorowania (akumulator) System monitorowania akumulatora System monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS) konserwacja opon lampka ostrzegawcza... 55 zawory System nawigacji automatyczne zapamiętywanie trasy interesujące obiekty (POI) kategorie/podkategorie wyszukiwanie interesujące punkty (POI) język arabski lokalizacja domowa łatwa trasa mapa automatyczne powiększanie podzielony ekran menu obsługa omówienie polecenia głosowe połączenia alarmowe poprzednie punkty docelowe przepisy... 175, 177 ikony tryby ekranu ulubione lokalizacje wprowadzanie punktu docelowego obszar wyszukiwania wprowadzanie punktu docelowego według kodu pocztowego wskazówki głosowe wybór wjazdu/zjazdu z autostrady System ochrony pieszych po uruchomieniu systemu System poduszek powietrznych (SRS) boczne poduszki powietrzne... 46 kurtyny powietrzne... 46 lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych... 48, 55 napełnianie poduszki powietrznej... 48 obsługa serwisowa poduszek powietrznych pokrywy poduszek powietrznych przednie poduszki powietrzne... 46 rozmieszczenie poduszek powietrznych... 45 System programowania prędkości jazdy aktywny system programowania prędkości jazdy alarm systemu ACC o przeszkodzie przed pojazdem automatyczne wyłączanie systemu ACC przy niskiej prędkości hamowanie awaryjne z systemem ACC ingerencja w zaprogramowaną prędkość jazdy i w tryb śledzenia systemu ACC korzystanie z systemu ACC problemy związane z wiązką radaru systemu ACC

290 L Indeks przywracanie trybu śledzenia w systemie ACC przywracanie zaprogramowanej w systemie ACC prędkość jazdy tryb podążania tryb śledzenia w systemie ACC ustawianie odstępu systemu ACC usterka inteligentnego systemu programowania prędkości jazdy wskazówki dotyczące jazdy z systemem ACC System rozpoznawania poleceń głosowych kategorie obiektów POI systemu nawigacji rozpoznawanie głosu użytkownika.. 154 samouczek uczenie systemu ustawienia instrukcja obsługi... 80 lista poleceń... 80 preferencje... 80 uczenie systemu głosowego... 80 znaczniki głosowe... 80 znaczniki głosowe System stop/start włączanie wyłączenie System telefoniczny bezpieczeństwo głośność połączenia ikony kompatybilność z systemem Bluetooth omówienie parowanie za pośrednictwem ekranu dotykowego przełączniki na kierownicy spis telefonów synchronizacja za pośrednictwem telefonu zmiana telefonu System zabezpieczający przed kradzieżą System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania sygnalizacja awaryjnego hamowania Sytuacja alarmowa (nawigacja) Szybki wybór interesujących obiektów (POI) Szyby funkcja wykrywania przeszkody... 76 obsługa... 75 zamykanie i otwieranie jednokrotnym użyciem przełącznika... 76 zerowanie zerowanie dachu otwieranego Ś Śledzenie anulowanie Światła... 57 Światła awaryjne sygnalizacja awaryjnego hamowania Światła dzienne... 58 Światła przeciwmgielne lampki ostrzegawcze tył... 55 Światła przednie... 57 T Tankowanie benzynowy etanol klapka wlewu paliwa liczba oktanowa metanol MTBE wyczerpanie paliwa wysokoprężny zasady bezpieczeństwa zawartość siarki w oleju napędowym Telefon bezpieczeństwo

291 R Indeks głośność połączenia ikony kompatybilność z systemem Bluetooth lista kompatybilnych urządzeń omówienie parowanie za pośrednictwem telefonu przełączniki na kierownicy spis telefonów zestaw głośnomówiący zmiana telefonu Telewizja elementy sterujące TMC tracdsc Transport pojazdu Trasa szczegółowe informacje o ulubionej lokalizacji ulubione lokalizacje Trójkąt ostrzegawczy Trudne warunki jazdy Tryb awaryjny Tryb parkingowy... 82 wyłączanie... 82 Tryb śledzenia anulowanie uruchamianie ustawianie odstępu wznowienie zmiana odstępu Tryby ekranu Tryb zdalny... 7 Tryb zimowy Tylne fotele klasy wyższej odsuwanie fotela pasażera... 24 Tylne siedzenia bezpieczeństwo... 25 fotele klasy wyższej... 24 rękaw na narty... 28 składanie i podnoszenie... 25 U Układ automatycznie regulowanych świateł przednich... 58 lampka ostrzegawcza... 55 Układ kontroli stabilności DSC przełączanie układów DSC/tracDSC włączanie tracdsc wyłączanie Układ kontroli trakcji przełączanie układów DSC/tracDSC tracdsc włączanie wyłączanie Układ paliwowy Układ wspomagania kierownicy płyn dane techniczne poziom płynu Ulubione lokalizacje nawigacja szczegółowe informacje nawigacyjne Uruchamianie silnika... 99 grzałki bloku silnika niemożność uruchomienia rozruch awaryjny bez klucza Uruchamianie silnika podczas jazdy Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych Urządzenia USB podłączanie wielu urządzeń Urządzenie do otwierania drzwi garażu... 71 brama wjazdowa... 73 kasowanie wszystkich zaprogramowanych funkcji... 71 programowanie jednego przycisku

292 L Indeks programowanie urządzenia z kodem dynamicznym... 73 Urządzenie sygnałowe z własnym zasilaniem... 17 Ustawienia dźwięku Ustawienia ekranu ekran głośności... 79 kompozycja... 79 limit czasu... 79 wygaszacz ekranu... 79 Ustawienia pojazdu... 81 komputer podróżny... 81 Ustawione ograniczenie prędkości Uzbrajanie pasywnego systemu alarmowego... 18 Używanie klinów do blokowania kół W Wejście bez klucza... 6 Wjazd/zjazd z autostrady ustawianie trasy Włączenie zapłonu... 99 Woda w paliwie Wprow. cel kod pocztowy obszar wyszukiwania Wprowadzanie punktu docelowego Wsiadanie do pojazdu bagażnik... 7 obsługa pokrywy bagażnika... 8 tryb wchodzenia i wychodzenia z pojazdu... 6 Wskazówki głosowe Wspomaganie korzystania ze świateł drogowych... 59 Wspomaganie parkowania czyszczenie czujników kamera cofania obsługa usterka systemu Wspomaganie parkowania przodem usterka systemu Wspomaganie parkowania tyłem usterka systemu Wspomaganie siły hamowania awaryjnego... 111, 125 Wybieranie trybu parkingowego... 82 Wycieraczki działające zależnie od prędkości jazdy... 64 Wycieraczki i spryskiwacze... 63 czujnik deszczu... 65 poziom płynu tryb pracy uzależniony od prędkości jazdy... 64 Wycieraczki przedniej szyby zimowe położenie spoczynkowe Wyciszanie alarmu... 18 Wyczerpanie paliwa Wyjmowanie koła zapasowego Wykładziny i maty Wyłączanie silnika... 99 Wyłączanie trybu parkingowego... 82 Wymiana bezpiecznika Wymiana koła czujnik przechyłu dojazdowe koło zapasowe koło zapasowe korzystanie z koła zapasowego nakrętki specjalne ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa ważne informacje zalecana procedura Wymiary Wysiadanie z pojazdu alarm obwodowy... 17 blokady wewnętrzne... 15 błąd podczas blokowania... 15 pasywne uzbrajanie... 18 pełny alarm... 17 podwójna blokada... 15 pojedyncza blokada... 15 potwierdzenie blokady

293 R Indeks zamykanie bez użycia klucza... 16 Z Zabezpieczenia alarm alarm obwodowy... 18 automatyczny alarm obwodowy... 18 błąd podczas blokowania... 16 pojedyncza blokada... 15 potwierdzenie blokady... 16 syrena z własnym zasilaniem... 17 system alarmowy czujnik przechyłu... 18 wyłączanie alarmu... 18 Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa Zaczep holowniczy punkty mocowania... 98 Zaczep holowniczy (przedni) Zagłówki aktywne... 45 fotele przednie... 29 tylne fotele... 29 Zamykanie pokrywy silnika Zaparowanie (reflektory)... 60 Zapisywanie dane serwisowe dane zdarzenia Zapłon ponowny rozruch podczas jazdy włączanie... 99 Zawieszenie inteligentny układ dynamiki Zestaw do naprawy opon informacje na temat bezpieczeństwa procedura naprawy sprawdzanie ciśnienia używanie Zestaw do naprawy przebitej opony bezpieczeństwo instrukcja użytku procedura naprawy Zestaw wskaźników jednostki... 51 komunikaty ostrzegawcze... 50 lampki ostrzegawcze... 52 test oświetlenia... 52 wskaźnik przebiegu międzyprzeglądowego... 51 zasięg bez tankowania... 51 Zgodność z normami EU (system nawigacji) Zimowe położenie spoczynkowe Zmiana koła dojazdowe koło zapasowe koło zapasowe nakrętki specjalne ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa zalecana procedura Zmiana podłączonego telefonu Zużycie benzyny Zużycie paliwa cykl miejski cykl mieszany cykl pozamiejski Zużyty olej silnikowy Ż Żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej Żarówki tablica rejestracyjna usterka oświetlenia

294 L Przegląd elementów sterowania ELEMENTY STEROWANIA Uwaga: Numery w nawiasach odnoszą się do stron, na których można znaleźć dodatkowe informacje. System wspomagania parkowania (114). Przednie lampki punktowe/lampki do czytania (61). Przednia lampka włączana przez otwarcie drzwi(61). SRS (system poduszek powietrznych) kontrolka ostrzegawcza (46). Szklany dach (75). Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby (75). Sterowanie działaniem kierunkowskazów/świateł (57). Zmiana biegu na niższy (104). Elementy sterujące systemu audio (128). Zestaw wskaźników. (50). Centrum komunikatów (50). System programowania prędkości jazdy lub inteligentny system programowania prędkości jazdy (118/ 119). Zmiana biegu na wyższy (104). Wycieraczki i spryskiwacze (63). Ekran dotykowy (78). Centralne blokowanie/odblokowanie. (4/ 15). Włączanie/wyłączanie ekranu dotykowego (78/). Włączanie i wyłączanie świateł awaryjnych. (56). Sterowanie klimatyzacją lub menu nawigacji (83/163). Menu telefonu (tylko Bluetooth) (157). 21. Menu główne ekranu dotykowego (78). 22. Inteligentny system stop/start (ECO) (102). 23. Przycisk otwierania schowka. 24. Sterowanie klimatyzacją (83). 25. Przełączniki ogrzewania szyby (83). 26. Maksymalne odmrażanie szyby (83). 27. Dynamiczny układ stabilizacyjny (108). 28. Automatyczny system ograniczania prędkości jazdy (117). 29. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy (112). 30. Tryb dynamiczny (108). 31. Tryb zimowy (107). 32. Wybierak biegów (105). 33. Przycisk START/STOP silnika (99). 34. 35. Przycisk wysuwania płyty CD/DVD (128). 36. Sygnał dźwiękowy/poduszka powietrzna (45). 37. Przełącznik regulacji kierownicy (31). 38. Przycisk obsługi głosowej / wykonywania połączeń (161). 39. Zwalnianie pokrywy komory silnika (195). 40. Włączanie/wyłączanie świateł przeciwmgielnych ( 55). 41. Przełącznik alarmu o przeszkodzie przed pojazdem (124). 42. Zwalnianie pokrywy bagażnika (8). 43. Natężenie oświetlenia zestawu wskaźników obrócić, aby ustawić. 44. Pamięć ustawień miejsca kierowcy (22). 45. Blokada sterowania szybami w tylnych bocznych drzwiach (75). 46. Przełączniki sterowania szybami (75). 47. Manipulator ustawienia lusterek (66). 294

295 R

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

 1. Pobierz

miejsce na sortowanie

Druk SD Z2, czyli formularz zgłoszenia otrzymania darowizny

Otrzymanie darowizny przez osoby należące do I grupy podatkowej może być zwolnione z podatku, pod warunkiem dokonania zgłoszenia otrzymania darowizny. Czy wiesz, jak wypełnić formularz SD Z2, aby uniknąć podatku? Do pobrania darmowy wzór w formacie PDF!

Skierowanie na badania lekarskie - wzór z omówieniemJednym z obowiązków każdego pracodawcy jest skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać skierowanie na badania lekarskie! Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - PDF lub DOCX!

Formularz SD-Z2 - wzór z szerokim omówieniemOtrzymanie darowizny od osoby zaliczanej do I grupy podatkowej w pewnych okolicznościach zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. Sprawdź, kiedy i gdzie trzeba złożyć formularz SD-Z2. Dowiedz się więcej na ten temat, czytając nasz artykuł!

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór z omówieniemCzy wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone przez każdą ze stron stosunku pracy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie. Pobierz bezpłatny wzór w dwóch formatach - PDF oraz DOCX. Zobacz!

Arkusz spis z natury - wzór z omówieniemPrzedsiębiorca prowadzący KPiR jest zobowiązany do sporządzenia i wpisania do niej spisu z natury. Sprawdź, kiedy masz obowiązek sporządzenia spisu z natury i pobierz za darmo spis z natury z szerokim omówieniem w formacie PDF oraz DOCX. Przeczytaj!

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór z omówieniemUmowa najmu lokalu regulowana jest przez prawo cywilne. Podpisując ją, wynajmujący zobowiązuje się oddać go najmu do użytkowania najemcy w zamian za czynsz. Dowiedz się, jak skonstruować umowę najmu lokalu i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Czynny żal - wzór ze szczegółowym omówieniemZa niezapłacenie podatków i brak wysyłki deklaracji w obowiązujących terminach grożą konsekwencje prawne. Aby uniknąć kary, możesz skorzystać z czynnego żalu. Dowiedz się, jak skonstruować czynny żal i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOC!

Aneks do umowy - wzór z omówieniemWiele zawieranych w obrocie gospodarczym umów po jakimś czasie wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak poprawnie sporządzić aneks do umowy. Do pobrania darmowy wzór w formacie PDF oraz DOCX.

Umowa użyczenia lokalu - wzór z omówieniemNieodpłatne użyczenie dla osoby biorącej w używanie ma swoje skutki na gruncie podatku dochodowego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie skutki niesie umowa użyczenia lokalu i pobierz darmowy wzór umowy w formacie PDF lub DOCX!

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniemWedług przepisów kodeksu cywilnego, umowę zlecenie można rozwiązać w określonych okolicznościach. Wypowiedzenie umowy zlecenia może zostać złożone przez obie strony. Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia w formacie PDF i DOCX!

Lista płac - wzór z omówieniem wyliczania wynagrodzeniaPrzedsiębiorca, który zatrudnia pracownika w ramach stosunku pracy jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia oraz innych obowiązkowych świadczeń. Dowiedz się, jakie elementy powinna zawierać lista płac i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i XLSX!

Podręcznik dotyczący poleceń calix odc 3000

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dotyczący poleceń calix odc 3000

 1. Podręcznik instalacji i programowania Epson C12c891071

 2. Instrukcja obsługi części 2vv Finesse Vcfi4b 200 S Ec Series

 3. Opcje montażowe Frigidaire Fdb435rfr5

 4. Cennik Electrolux Esf5521low

 5. Konserwacja i czyszczenie Epson Actionscanner Actionscanner Ii

 6. Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Beko Wmb 61011 Cs N

 7. Instrukcja dołączania Calamp Lmu 2000

 8. Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Eb 735fi

 9. Najpierw przeczytaj to. Frigidaire Fdb421rfs6

 10. Broszura produktowa Epson Brightlink 475wi

 11. Instrukcja obsługi urządzenia Asus E3232

 12. Podręcznik do instalacji, obsługi i konserwacji Electrolux Efc 90350

 13. Instalacja i formatowanie Emerson Rosemount Fcl Series

 14. Lista części Instrukcja obsługi Fujitsu Lifebook S6010

 15. Instrukcja montażu części Aeg 74950m

 16. Instrukcja obsługi i pielęgnacji Hitachi R B500pru6

 17. Instrukcje użytkowania Beko Dsfs 1531 W

 18. Procedury badania instalacji Haier Hw90 Bp1439

 19. Instrukcja konserwacji Frigidaire Fpui1888pf

 20. Najpierw przeczytaj to. Cadac 98250 31

 21. Podręcznik użytkownikar Black And Decker Gl340

 22. Uwagi dotyczące instalacji Frigidaire Cra113pt110

 23. Opcja Podręcznik Frigidaire Fdb1450chb0

 24. Konfiguracja systemu Calderaspas Utopia Florence

 25. Biuletyn produktowy Ge Jnm1541sp1ss

 26. Konfiguracja Cadet Hw108

 27. Oryginalna instrukcja obsługi CAndc Api 6d

 28. Instrukcja obsługi i specyfikacja Brother Mfc 8820dn

 29. Obsługa Podręcznik użytkownika Aeg 607621510

 30. Reset ręczny Frigidaire Dghs2634kw3

 31. Informacje techniczne Electrolux Esi6515low

 32. Instrukcja instalacji, ostrzeżeń i obsługi Electrolux Ehd 8680 U

 33. Zaawansowany podręcznik użytkownika Ge Aeh05lm

 34. Uwagi dotyczące instalacji Bosch 7 709 003 737

 35. Informacje o produkcie i bezpieczeństwie Bosch Gsd Series

 36. Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Electrolux Gi7040x

 37. Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Cisco Cts 1100

 38. Podręcznik użytkownika online Cisco Meraki Mr44

 39. Oryginalna instrukcja montażu Ge Gfp1528

 40. Instrukcje dotyczące przekazywania Emerson Bettis 43 Dh

 41. Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Honeywell Hfd 123 Hd

 42. Kieszonkowy podręcznik Cisco Catalyst C9300 48uxm

 43. Instrukcja obsługi Quick Connect Epson Aculaser M2010 Series

 44. Podręcznik konstruktora Emerson Dixell Ichill Ic205d

 45. Instrukcja regulacji Ge Jvm1730dp1cc

 46. Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Ge Jeb1860dmbb

 47. Podręcznik właściciela i operatora Frigidaire Cgles389fs2

 48. Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Craftsman 247 77466

 49. Podręcznik administratora Honeywell 3100u Series

 50. Podręcznik właściciela Craftsman 358 79104

 51. Dodatkowa instrukcja serwisowa Cisco Hga5t 3

 52. Informacje dotyczące użytkowania Craftsman 917 254850

 53. Podręcznik instalacji Bosch B22cs80sns Installation Instructions

 54. Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Emerson Rosemount 1181ph0107 1167

 55. Dokumentacja i instrukcje Frigidaire Cgcs389fb2

 56. Karta konserwacji i smarowania Hitachi L24vg07u

 57. Portfolio Podręcznik Emerson Highpointe Cf205ges00

 58. Instrukcja obsługi urządzenia Asus Maximus Vi Impact

 59. Podręcznik programisty sterowników Dell Adamo 13

 60. Karta instalacyjna i informacyjna Calculated Industries Measure Master Pro 4020

 61. Instrukcja szybkiej instalacji Brother Hl 4570cdw

 62. Ogólna instrukcja instalacji Honeywell Fire Lite Alarms Ecc 125dae

 63. Specyfikacja formularza skróconego Ge Ajcm 08 Ace

 64. Uwaga techniczna Cabletron Systems Cbuqbr

 65. Podręcznik instalacji i obsługi Cabasse Socoa

 66. Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Hitachi C 10ra2

 67. Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji Dewalt Dw245

 68. Ustawienie Frigidaire Fghs2634kp0

 69. Informacje techniczne Aeg Sde612e1as

 70. Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Asus Eeepc900 W072x Eee Pc 900

 71. Procedury instalacji uaktualnienia Black And Decker Sva520b

 72. Podręcznik łączności Hitachi Cp S860w

 73. Najważniejsze informacje o produkcie Ge Cfe29ts

 74. Podręcznik użytkownika produktu Aeg Agb625f7nx

 75. Podręcznik informacyjny dla instalatorów Asus A8h

 76. Podręcznik operacyjny Electrolux E23bc78ips 22 6 Cu Ft

 77. Skrócona instrukcja konserwacji Asus Be209qlb

 78. Dokumentacja podstawowa Epson Et 16650

 79. Ręczny Rapide Canon At 1

 80. Podręcznik Cli Aeg L7fbremen

 81. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Asus Aaeon Gene Whu6 A11 0001

 82. Instrukcja bezpieczeństwa produktu Craftsman 917 25801

 83. Instrukcja zestawu Emerson 4401

 84. Dostrajanie Brother Hl 3140cw

 85. Wskazówka dotycząca instalacji Dell Powervault 705n

 86. Instrukcja przeprowadzania testów Fujitsu Ao G36latt

 87. Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Cisco 2830

 88. Instrukcja montażu i obsługi Dewalt D28498 Xe

 89. Instrukcja szybkiego użycia Caliber Rmd 068 2

 90. Dodatek do podręcznika użytkownika Bosch Wax02klosn

 91. Instrukcja użytkowania i konserwacji Cadence Momentum Csa 3000 1

 92. Podręcznik Ge Aen12 Series And

 93. Procedury uruchamiania i kalibracji 3com 3c17709

 94. Dodatkowa instrukcja techniczna Epson Surecolor T5170m

 95. Przegląd produktów Craftsman 917 254450

 96. Książka z instrukcjami i przepisami Calico Designs 50100

 97. Ilustrowana mapa części i serwisu Brother P Touch Pt 1910

 98. Matryca kompatybilności Caleffi 648070

 99. Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Caliber Rmd 120bt

 100. Instalacja i uruchomienie Cisco 40 Gigabit And 100 Gigabit Cfp Transceiver Modules

 101. Ważna instrukcja Black And Decker Dustbuster V2405b

 102. Zacznij tutaj 3d Upfitters External Ventilation Kit

 103. Instrukcja kontroli Emerson Bettis Rpe 1600

 104. Książka danych technicznych Beko Asl141w

 105. Opis produktu Arkusz Craftsman 917 25591

 106. Przepisy i instrukcje Hitachi Innovate Cp Wx8240

 107. Podręcznik użytkownika Linie Dell Inspiron 14 Plus 7420

 108. Instrukcja szybkiego startu Bosch Logixx 1600 Express

 109. Podręcznik inscenizacji Dewalt Xr Li Ion Dcd996n

 110. Urządzenie modułowe Epson Smd 140

 111. Rozwiązywanie problemów Frigidaire Fgvu17f8qta

 112. Zastosowanie i pielęgnacja Abb Irb 2000

 113. Odnośnik Epson Ds 520

 114. Instrukcja konfiguracji Aeg Competence Cb41401 B

 115. Dane techniczne i instrukcja serwisowa Frigidaire Fef336whsd

 116. Podręcznik opisu technicznego Ge Jvm3160rfss

 117. Uwaga techniczna Haier 65d3550

 118. Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Epson C32c824461 Ub R03 Print Server

 119. Montaż, podłączenie elektryczne, regulacja Haier Y11b

 120. Podręcznik dezynfekcji Cisco Cisco 3900 Series

 121. Procedury instalacyjne Cairox Mb 010 4t

 122. Ogólna instrukcja obsługi Frigidaire Fggc3645qs

 123. Podręcznik krok po kroku Asus Dsbv Dx Motherboard Ssi Ceb1 1

 124. Instrukcja konserwacji użytkownika Bosch Rexroth Ipc 40 2

 125. Podręcznik szkoleniowy Aeg Ar 4025 Bt

 126. Odniesienie do użytkownika Caesar Fireplace Scw 003

 127. Informacje o usługach Ge Ahh10ap

 128. Krótka instrukcja 2mag 40300

 129. Informacje dotyczące instalacji Beko Cn147220d

 130. Instrukcja montażu i instrukcja dla właściciela domu Epson Dreamio Eh Tw4400

 131. Instrukcja obsługi i informacje o gwarancji Electrolux Eht8

 132. Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Dell Optiplex Dccy

 133. Księga danych Bosch Mastertech Vehicle Communication Interface

 134. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dell Optiplex Dctr

 135. Zacznij tutaj Podręcznik Asus Ve228s

 136. Dane dotyczące usług Ge Jes735bf

 137. Dokument techniczny D Link Dap 1610

 138. Instrukcja ładowania Ge Aew18dq

 139. Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Ge Jbp20

 140. Podręcznik użytkownika sieci Hitachi Ra 13hf Hk

 141. Krótka instrukcja instalacji Hitachi R E6800xv

 142. Działanie i instalacja Haier Hwf10bw1

 143. Konfiguracja i połączenia Abb Irb 5720 180 2 6

 144. Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Cisco Catalyst 2810 Series

 145. Podręcznik użytkownika Abb Irb 1600

 146. Podręcznik integracji systemu i usług Aeg Santo 1930tk

 147. Produkty interfejsu operatora Asus P10s C 4l

 148. Instrukcja obsługi z książką kucharską Cisco Asr1004 20g Sec K9 Asr 1004 VpnPlusfw Bundle Router

 149. Montaż, podłączenie, instalacja Hitachi Pc Rlh10

 150. Podręcznik programisty sterowników Brother 885 V13

 151. Podręcznik zarządzania usb Craftsman Weedwacker 358 799080

 152. Instrukcja ponownego strojenia Epson 1920w

 153. Kurs szkoleniowy Brother Dreamweaver Xe Vm6200d

 154. Podręcznik procedur instalacyjnych Black And Decker Vh900 Dustbuster

 155. Nowe funkcje Podręcznik Asus Eee Pc 1005pr

 156. Podręcznik właściciela Electrolux Ewie10f2mmw

 157. Specyfikacja części Funkcja Aeg Ws 12 125 Xe

 158. Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Frigidaire Feb386cesc

 159. Podręcznik procedur instalacyjnych Epson Workforce 500 Series

 160. Doświadczenie użytkownika Emerson 3308a Rosemount 3308 Series

 161. Użycie podręcznika Dell E152fpc

 162. Podręcznik suplementu wspierającego Cisco Catalyst C9300 24u

 163. Instrukcja montażu dla wykonawców Calibre Fitness Cit 7010

 164. Instrukcja obsługi i gotowania Callaway Gpsync

 165. Polecenia sterujące Cabletron Systems Spectrum Frx4000

 166. Podręcznik sprzedaży Ge Gld5808vbb

 167. Instalacja i konserwacja Frigidaire Fec32c4aqa

 168. Instrukcje i wykaz części Hitachi Vt F250e

 169. Opcje montażowe Brother Ke 436c

 170. Ręczny Rapide Emerson Fisher L2 Series

 171. Przegląd produktu i instrukcja instalacji Hitachi R V915prp1x

 172. Podręcznik wdrażania i obsługi Caire Helios Marathon H850

 173. Deklaracja zgodności Dewalt D25413k

 174. Instrukcja instalacji i obsługi Canon C Exv 12

 175. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Beko Cnb3g4686dvps

 176. Podręcznik dezynfekcji Haier Le49b7000

 177. Bezpieczeństwo i odniesienia 3com Etherlink 3c905b Tp

 178. Instrukcja montażu i obsługi, gwarancja Hitachi Rad E60yha

 179. Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Cablexpert Dsc Opt Rca 001

 180. Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg S 75388 Kg

 181. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Brother Lh4 B814 3

 182. Przeczytaj mnie Fujitsu Lifebook A555

 183. Szybka instalacja Cadac 8910

 184. Podręcznik instalacji oprogramowania Brother Hl 270dw

 185. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon Xl1sa

 186. Instrukcja i konserwacja Fujitsu Aoya18lall

 187. Schemat instalacji Frigidaire Fghb2866pf6

 188. Przegląd produktu i instrukcja instalacji Canon Mlts

 189. Podręcznik konfiguracji i instalacji Brother Hl 2260

 190. Instrukcja aktywacji Electrolux Eu 6221 U

 191. Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Haier L24b2120

 192. Instrukcje i przepisy Hitachi 27cx28b

 193. Podręcznik instalacji, uruchomienia i konserwacji Caleffi QuicksetterPlus 132458afc

 194. Podręcznik instalacji i weryfikacji Aeg Santo U86000 4i

 195. Fragmenty instrukcji obsługi Black And Decker Kr531

 196. Instrukcje dotyczące przekazywania Cisco A9k Mpa 2x10ge

 197. Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Black And Decker Ci500

 198. Instrukcja odbioru Epson Elp 53

 199. Szczegółowa instrukcja serwisowa Electrolux Ergospace

 200. Przygotowanie do instalacji Bosch 0 601 9h3 002

 201. Książka z instrukcjami i przepisami Frigidaire Fah086r1t1

 202. Instrukcja montażu i użytkowania oraz ostrzeżenia Aeg Dik6180hg

 203. Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cisco Wave 274

 204. Podręcznik uzupełniający Ge Aem18dl

 205. Szczegółowa instrukcja obsługi Dewalt Dw920

 206. Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Bosch Bsgl2move8

 207. Instrukcja konfiguracji oprogramowania Fujitsu Fi 4860c2

 208. Instalacja Obsługa i konserwacja Bosch Sbv6zcx00e

 209. Instrukcja techniczna Dell S2719hn

 210. Procedura instalacji Aeg Dik6980sg

 211. Podręcznik bezpieczeństwa Dewalt Dct410

 212. Instrukcja obsługi i uruchomienia Canon Digital Ixus I7 Zoom

 213. Instrukcje dotyczące produktu Craftsman 247 288851

 214. Podręcznik szybkiej obsługi i konfiguracji CAndt Solution Vio W115c Mx100

 215. Uproszczona instrukcja obsługi Beko Bffd3577

 216. Podręcznik dotyczący poleceń Calix Odc 3000

 217. Podręcznik wsparcia 3b Scientific Physics Pulse Box K

 218. Instrukcja montażu i lista części Electrolux Ebe5307sc

 219. Podręcznik instalacji, uruchomienia i konserwacji Asus Vg27wq1b

 220. Właściwości i specyfikacja Emerson Aventics As5

 221. Części szafek Cab Cabthumb 32

 222. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Cisco Ir800 Series

 223. Instrukcja lotu Ge Jkp27gj

 224. Instrukcja regulacji Cal Spas Pl760b

 225. Instrukcja kontroli Fujitsu Airstage Au30

 226. Wskazówka dotycząca instalacji Frigidaire Efmis462 Cu

 227. Instrukcje bezpieczeństwa Aeg Rcb736d5mb

 228. Instrukcja montażu i użytkowania oraz ostrzeżenia Dewalt Dwe46103

 229. Inżynierskie manuale Caliber Rmd 213

 230. Instrukcja szybkiego startu i gwarancja Beko Rfne 312 K31 Wn

 231. Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Emerson White Rodgers 36h65

 232. Instrukcja dołączania Electrolux Aeg Ckb400w

 233. Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia Brother Dcp 8085dn

 234. Podręcznik doboru wielkości serwera Dewalt D25601

 235. Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi Ultravision Le19s314

 236. Podręcznik rozwiązywania problemów Brother Pocketjet Pj 523 Kv

 237. Podręcznik techniczny dostawcy Canon Ixy Digital 80

 238. Dodatkowa instrukcja techniczna Canon Imagepass B2

 239. Szybkie instrukcje Cadet The Com Pak Plus C122 Reset

 240. Zestaw montażowy Emerson Fisher Yarway At 13 23

 241. Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi Cabasse Santorin 25

 242. Podręcznik programowania i interfejsów Ge Aritech Fp400 Series

 243. Podręcznik użytkownika oprogramowania Electrolux Ebe5300aa

 244. Załączniki Cal Flame Bbq07868p

 245. Instrukcja montażu, serwisowania i obsługi Canon Canovision E800 Hi

 246. Instrukcje i wykaz części Aeg Mcc2580e M

 247. Instrukcje konfiguracji Ge Jks26gj

 248. Informacje techniczne i dane serwisowe Asus Vp348qgl

 249. Lutowanie Haier Bf 106a

 250. Podręcznik oryginalny 3d Tender Lux 325

 251. Podręcznik zarządzania usb Haier Mwm0701tw

 252. Wskazówki dotyczące użytkowania Electrolux Ewf 12780 W

 253. Instrukcja kontroli Cisco 3750g 24ps Catalyst Switch Stackable

 254. Podręcznik pacjenta Haier Hmc610bebb

 255. Załączniki Bosch Esm025sd G

 256. Specyfikacje referencyjne Haier Hor54b7msw1

 257. Instrukcja samodzielnej instalacji Fujitsu Mja2120bh

 258. Instrukcje dla pacjentów Dewalt D25113

 259. Instalacja sterownika Asus U18086

 260. Instrukcja obsługi interfejsu operatora 3m 05 300

 261. Ograniczona gwarancja 3d Tender Fast Line 240

 262. Podręcznik armatury 8streme 7310

 263. Podręcznik instalacji i wsparcia Asus Vh232t

 264. Podręcznik instalacji sprzętu Fujitsu Psn 900 Plus

 265. Instrukcja montażu i gwarancja Aeg Mcd2660e

 266. Podręcznik dla klinicystów Asus 1101ha Mu1x Bk

 267. Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Beko Wml 15086 P

 268. Sprawozdanie z badania Craftsman 151 39942

 269. Podręcznik dotyczący obsługiwanego sprzętu Aeg Micromat Duo 21tgs W

 270. Instrukcja przygotowania pacjenta Epson Eb W28

 271. Uzupełnienie 3com 3cwe820a

 272. Podręcznik inżynierski Black And Decker Dustbuster Nw3660n

 273. Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Ge Jb250rf3ss

 274. Podręcznik linii Canon Dadf Aa1

 275. Instrukcja wymiany soczewek Honeywell Ct3611

 276. Dane, instrukcja montażu i uruchomienia Honeywell Hd51px

 277. Broszura i specyfikacja Ge Jb640mrbs

 278. Podręcznik wyceny i specyfikacji Craftsman 38901

 279. Instrukcja montażu i instrukcja dla właściciela domu Ge Km260 3

 280. Wymiana części 3m X1044v

 281. Lista części zamiennych Podręcznik Dell 944 All In One Inkjet Printer

 282. Podręcznik użytkownika funkcji Epson Stylus Photo Rx650

 283. Podręcznik regulacyjny Ge Gfsf6kkx

 284. Księga Właścicieli D Link Wda 1320

 285. Biała Księga Produktu Honeywell Hcc 965 Series

 286. Instrukcja obsługi asystenta Hitachi Utopia R32 Series

 287. Podręcznik dla klinicystów Honeywell L5200 Series

 288. Podział części Black And Decker Gh750

 289. Zaawansowana instrukcja obsługi Canon Mp480 Series

 290. Uwaga techniczna Aeg Fse74608p

 291. Instrukcja instalacji i ustawienia Canon Imagerunner 1750i

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dotyczący poleceń calix odc 3000